H0F*fi fa Elke week kans op 25.000 gulden •I MONUTA ARCADA kleinMelderman bv 0H} WIN-T0T-ZEVEN-MILJ0EN-B0N CENTRALE VERWARMING KL0AS IN T H. J. Robers fvR u Extra Prijs I verzekert en verzorgt de uitvaart betrouwbaar en betrokken Cimo Moorman n HERT Hertevlees 500 gram 10.75 Hertepoulet 500 gram 9.75 aanleg en onderhoud ook voor uw zelfbouwpakket ^lizabeté 'r - woningen - rekreatiewoningen - boerderijen BOH FOI TOCH FOTO VIDEO TEN VELDE ANDERS AFSLANKEN zakje Beusebergmix 1 A.s. vrijdag en zaterdag: in ons speciale zitje gratis soep proeven ZALENCENTRUM „DE HAVERKAMP' Postcode Bingo: elke zondag om 20.45 uur op TV 2 26.000 4751 CT 001 Wilt u miljo nair worden? Vul dan snel de bon in en doe mee! m DONDERDAG 21 OKTOBER 1993 HO/ZA 2 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje Daniel Yannick Jan en Hetty Nijkamp-Beldman 17 oktober 1993 7451 VP Holten 17 oktober 1993 Wij gaan trouwen Marco Temmink en Ina Paalman De huwelijksvoltrekking vindt plaats op 29 oktober 1993 om 10.00 uur in het gemeente huis te Bathmen. Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in zaal ,,'t Bonte Paard", Deventerweg 87 te Dijkerhoek. Ons adres wordt: Koekoeksweg 2A 7437 RD Bathmen Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid die wij van haar mochten ont vangen, delen wij u mede dat toch nog onver wacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma Henrica Johanna Bluemink-Broekmaat (Riek) echtgenote van J. W. W. Bluemink 14 februari 1926 t 18 oktober 1993 Holten: J. W. W. Bluemink Nijverdal: G. A. Müller-Bluemink G. J. Müller Michiel en Remco 18 oktober 1993 Deventer Bessinkpasstraat 17, 7451 DH Holten Gelegenheid tot condoleren en afscheid ne men donderdag 21 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in de aula Memento Mori aan de Reilinks- weg te Holten. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden. Hans Dijkink en Inge Sluiter gaan trouwen op woensdag 27 oktober 1993 om 13 00 uur in het gemeentehuis te Holten. Ons huwelijk wordt ingezegend om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk „De Kandelaar" te Holten. Wij nodigen u uit op onze receptie van 15.00- 16.30 uur in Café-Restaurant „De Poppe" te Markelo. Ons adres wordt: Oranjestraat 53, 7451 CB Holten In plaats van kaarten Maandag 1 november zijn wij 25 jaar ge- trouwd. Henk en Jenny Sluiter-Bekkernens U bent van harte welkom om dit samen met ons te vieren vanaf 20.00 uur bij Restaurant „De Poppe" te Markelo. 7451 PE Holten Kwintenweg 10 In plaats van kaarten Dankbaar en blij hopen wij donderdag 28 okto- ber a.s. met kinderen en kleinkinderen ons 50- jarig huwelijksfeest te vieren. J. A. Wechstapel en F. M. Wechstapel-Müller Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 15.30-17.00 uur of 's avonds na 19.30 uur in Café-Rest. „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek, Deventerweg 87, Holten. 7451 EN Holten Larenseweg 34 Psalm 23: De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is heden van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa Hendrik Jan Willem Jansen echtgenoot van Aaltje Albertha Johanna Nijkamp op de leeftijd van 76 jaar. Holten: A. A. J. Jansen-Nijkamp Assen: Zwany Heerze-Jansen Reitse Heerze Henk-Jan en Thomas Zeewolde: Jenny Hopster-Jansen Koos Hopster Bert Jan, Marlies en Stephan Holten: Wilma van Doorn-Jansen Hilbert van Doorn Saskia 14 oktober 1993 7451 EL Holten Larenseweg 31 De begrafenis heeft op 19 oktober jl. plaatsgevonden. Je was een lieve oma Michiel en Remco Veel te vroeg is van ons heengegaan onze beste buurvrouw Riek Bluemink-Broekmaat De gezamenlijke buren oktober 1993 Holten Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor wat zij voor onze vereniging gedaan en betekend heeft, hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Riek Bluemink Wij wensen Jaap, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Supportersveren. „HMV" Holtense muziekvereniging 18 oktober 1993 Holten In memoriam Citaat: Ik denk altijd aan een ander... Casandra t 23 okt. 1992 23 okt. 1993 Dankbetuiging Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken die door hun komst, cadeaus, bloemen of felicitaties ons huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Jan en Alie Altena-Tempelman 7475 PN Markelo Kappelaarsdijk 3a Uitvaartcentrum: Reilmksweg 8, Holten dag en nacht bereikbaar specialist in wild Hertebief 100 gram 4.90 ^1 Goor, Grotestraat 70, tel. 05470-7 38 21 Dankbetuiging Op deze wijze wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties, de vele kaarten, bloemen en cadeaus ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum bij het onderwijs in de gemeente Holten. Riekje Gorkink Kolweg 86 - tel. 6 13 32 j •schoonheidssalon: ,05483-63328 E; Kors-van Dijk Erve.Jóóst 25 7451 VP Holten Wegens snelle verkoop en aanhoudende vraag, vragen wij in verkoop: in alle prijsklassen. Komt u eens langs voor een vrijblijvend gesprek. Voor inlichtingen: makelaar o.g., taxateur, onteigeningsdeskundige. Pastoriestraat 50 AÏbL' 7451 ES Holten «BrS 05483-616 49. De nieuwe CD van is uit Nu verkrijgbaar bij: Dorpsstraat 39. Tel. 618 50. met Body-Light Voor inf. bel dan onze adviseuse Petra Dijkink op dinsdacj donderdag tussen 18.00-19.00 uur. Tel. 05483-6 44 58 of tijdens kantooruren ons hoofd kantoor, tel. 075-70 29 54 op dinsdag donderdag tot 14.00 uur. Uw ambachtelijke kaas- en zuivelspecialist ALS T LOEIEND GOED MOET ZIJN Bij aankoop van 1 kilo boerenkaas 'elspecialist J Larenseweg 14, Holten, Tel. 05483-6 53 05 Al onze produkten worden zonder kleurstoffen en conserveringsmiddelen bereid. Bruiloften - partijen Warme koude buffetten Kegelen Diners Za. 6 sos. a.s. dansen met 0e Havenzangers Elke 2e zondag v.d. maand dansen Stationsstraat 28 - Markelo Tel. 05476-12 92 Tot ziens: Ineke en Dinant Nijland Speelt u ook mee voor de Jackpot van 7 miljoen? Dan doet u meteen ook mee met Postcode Bingo: elke week meerdere kansen op 25.000! Het zijn spannende eerste weken geweest voor Pernille La Lau, de kersverse presen tatrice van Postcode Bingo. Zij is nu elke zondag te zien op TV 2, en ze is enorm enthousiast over de Postcode Loterij. 'Ik vind het geweldig om iede re week bij u op het scherm te komen met Postcode Bingo,' zegt Pernille 'want Postcode Bingo is niet alleen een span nend spel. Het laat ook zien wat de Postcode Loterij alle maal doet.' Het werk van de Postcode Loterij vindt Pernille erg belangrijk: 'U kunt mooie en grote prijzen winnen, zoals de Jackpot, en u steunt meteen een heleboel goede doelen, waarvan ik er elke week een laat zien. Die combinatie vind ik prachtig.' Ook de samenwerking met Reinout Oerlemans bevalt Pernille goed. 'Reinout gaat bijna elke week op pad om de StraatPrijs van de Postcode Loterij uit te reiken. Hij doet dat heel leuk. Ik ben blij dat hij erbij is.' Postcode Bingo is natuurljk het leukst wanneer u mee speelt in de Postcode Loterij,' zegt Pernille. 'Alleen dan maakt u ook echt kans op de Thuisbingo van 25.000 gul den!' Om mee te spelen hoeft u alleen de WIN-TOT-7-MIL- JOEN-BON in te vullen en op te sturen. U speelt dan vanaf volgende maand al mee voor de wekelijkse Thuisbingo, de PostcodeStraatPrijs, de maan delijkse ton en het Seizoen- Miljoen. En natuurlijk voor de Postcode Jackpot, de prijs die kan oplopen tot maximaal zeven miljoen gulden! De winnende Thuisbingo- nummers: 10 oktober Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven: ƒ40,- (vier lotnummers) 30,- (drie lotnummers) ƒ20,- (twee lotnummers) ƒ10,- (één lotnummer) A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement Naam: dhr. mevr. Adres: -T Postcode: i i i i-i Plaats: 168.93.10 Postbanknummer. Datum: Handtekening: /.f I NATIONALE I Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. C De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89. d d. 02-03-1993. Prijzen boven de dui zend gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort. Banknummer: BLOTER! Jl Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 2