S mm TEXAS 2 jaar garantie Die nare dagen kunnen lèuke dagen worden! Haaruitval van binnenuit te stoppen 5 5-plussers gebaat bij homeopathie Maak van uw baby een bofkontje Mi filial, een kopzorg minder Extra ondersteuning voor de vocht- en vetarme huid Dat opgeblazen gevoel ben ik eindelijk kwijt 295.- T ss Zit uw hoofd in de weg? Goedgekeurde draadloze telefoon intercom Schoolrekenmachines DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1993 H° Nieuw. A. Vogel's Ovasan helpt bij menstruatie-klachten Een actief en vrolijk leven is het ideaal van iedere jonge vrouw. Heel veel vrouwen moeten echter een paar dagen van de maand afhaken; de dagen vlak vóór en tijdens de menstruatie. Acht van de tien vrouwen hebben dan last van de nare bijverschijn selen van de maandelijkse cyclus. De maandelijkse cyclus is waarin twee hormonen de een ingewikkeld proces, hoofdrol spelen: progesteron en oestrogeen. Het zijn deze hormonen die ervoor zorgen dat de baarmoeder zich ie dere maand opnieuw op een eventuele zwangerschap voorbereidt en, als er geen zwangerschap optreedt, het overtollige baarmoederslijm vlies en het onbevruchte eitje afstoot. De nare bijver schijnselen waar zoveel vrouwen last van hebben, worden ook door deze hor monen veroorzaakt. De klachten zijn onder meer: puistjes, vaak naar de w.c. moeten, haar dat niet wil zitten, misselijkheid, ge wichtstoename (vaak merkt men dat aan opgezette voe ten en handen), pijnlijke of gevoelige borsten, prikkel baarheid, depressiviteit, hoofdpijn of onrustgevoe lens. Veilig en natuurlijk Vrouwen die hier maand in, maand uit mee te maken hebben, weten dat er tot nu toe vrijwel geen enkele re medie tegen te vinden was. Begrip van de omgeving helpt natuurlijk wel iets, maar die prikkelbaarheid vlak voor de menstruatie verdwijnt er niet mee! En als u tijdens de menstruatie last van uw rug of uw buik hebt, helpt een gewone pijn stiller ook maar even De wetenschappelijke staf van de beroemde Zwitserse homeopaat Alfred Vogel ont wikkelde het homeopathi sche middel Ovasan. Het is samengesteld uit zeven na tuurlijke bestanddelen, met een specifieke werking op verschillende aspecten van de menstruatie. Het middel is werkzaam bij zowel klach ten vóór als tijdens de men struatie. Dankzij Ovasan kunnen die maandelijkse te rugkerende nare dagen, léu- ke dagen worden! A. Vogel's Ovasan is verkrijgbaar bij apotheek, drogist en reform- huis met drogisterij-erken ning. Bel voor meer infor matie: A. Vogel's Infolijn, 05250 - 5237. Het klinkt misschien vreemd, maar iedereen heeft last van haaruitval. Zonder het bewust te merken, verliest ieder mens zo'n vijftig tot honderd haren per dag. Haaruitval wordt dan ook pas een probleem zodra er per dag meer haren uitvallen. De oorzaak hiervan ligt vaak in het feit dat de haarwortels een tekort hebben aan voedingsstoffen. Haar groeit uit het haarzakje dat zichzelf voedt met stoffen die in het bloed zitten. Heeft het lichaam een gebrek aan deze stoffen, dan leidt dat in vele gevallen tot haaruitval. Oorzaken als eenzijdig voedsel, stress, het gebruik van medicijnen, maar ook erfelijke factoren kunnen aan haaruitval ten grondslag lig gen. Het is dan ook niet meer dan logisch haaruitval van •'binnenuit te bestrijden. Al jaren zijn de vertrouwde Priorin capsules het aange wezen middel om haaruitval van binnenuit tegen te gaan. Volgens vele enthou- isiaste gebruikers is het hèt ideale middel bij haaruitval. De capsules zijn bestemd voor inwendig gebruik. Ze bevatten die voedingsstoffen die nodig zijn voor een ge zonde haargroei en verbete ren daarnaast de doorbloe ding van de hoofdhuid dankzij de uitgekiende sa menstelling (o.a. gierstex- tract en tarwekiemolie). Priorin is een natuurlijk produkt dat geen hormonen bevat en kan door iedereen die last heeft van haaruitval worden gebruikt. Ook door vrouwen die er tijdens of na de zwangerschap last van hebben. Bij gebruik volgens de bijsluiter moet al na acht weken effect merkbaar zijn. In sommige gevallen kan zelfs nieuwe haargroei ont staan. Uitwendig Naast de capsules voor in wendig gebruik zijn er ook een drietal shampoos en een haar-elixer van Priorin ver krijgbaar. De biologische shampoos versterken de werking van de capsules. De haar-elixer wordt eveneens uitwendig aangebracht. Het haar wordt er sterker door, minder snel vet en het be schermt het haar tegen schadelijke invloeden van buitenaf doordat het een dun en onzichtbaar laagje Haaruitval begint vaak van binnenuit. De Priorin capsu les werken van binnenuit. om de haarschacht aan brengt. De Priorin prod uk ten zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformzaak. Voor meer informatie: Ve- media B.V., 020 - 5490905. Voor de meeste volwas senen lijkt het leven van een baby over rozen te gaan. Stipt op tijd staat het eten klaar en na de maaltijd wordt er steevast een dutje ge daan. Er wordt van alles gedaan om het de kleine zo goed mogelijk naar de zin te maken, maar toch kan er in de verzor ging een onregelmatig heid opdoemen waar zo wel de baby als de ou ders last van hebben. Irritatie En van de meest voorko mende narigheidjes is luier uitslag. Voor de oorzaak van deze irritatie werden in de loop der jaren verschil lende boosdoeners aangewe zen. Het staat vast dat luier uitslag, naast interne veran deringen in het lichaam, ook kan worden veroorzaakt door ontlasting en urine. De babyhuid heeft over het al gemeen een 'vettige' be schermlaag. Alkalihoudende zepen en het niet op tijd verschonen van de baby tas ten deze beschermlaag zoda nig aan, dat uitdroging en huidirritatie ontstaan. Om hinderlijke luieruitslag te voorkomen is het zaak dat er regelmatig wordt ver schoond en u babies billetjes hiertegen beschermt. Bescherming Maak bij elke verschoning de babybilletjes zorgvuldig schoon en dep de huid voor zichtig droog. Wanneer u bij elke luierwisseling Sudo- crem gebruikt, biedt u de tere huid optimale bescher ming. Dat komt onder meer door de zinkoxide, lanoline en antiseptische bestandde len die hierin zijn verwerkt. Van zinkoxide is bekend dat het een mild adstringerende werking heeft, verzacht en beschermt. Lanoline lijkt sterk op het eigen huidvet en vormt een beschermende barrière tegen irritatie van onder andere urine. Daar naast heeft Sudocrem een aangename geur, zodat de baby optimaal tevreden kan zijn. Sudocrem is verkrijg baar bij apotheker en dro gist in een pot van 60 g en 125 g. Voor meer informa tie: 'Boots Healthcare B.V., Postbus 290, 1200 AG Hil versum. Ook wie een dagje ouder wordt, kan gezond en fit blijven. Goede voeding en voldoende beweging dragen daar toe bij. Ho meopathie kan helpen om ouderdomsklachten te voorkomen of te ver minderen. Er zijn ho meopathische genees middelen verkrijgbaar bij bijvoorbeeld opvlie gers, vergeetachtigheid, kalkgebrek of ge- wr i ch t ski achten In de overgang Een behandeling met hor monen hoeft niet de enige oplossing voor opvliegers te zijn. Sepia complex van VSM reguleert op homeopa thische wijze de veranderin gen in de hormoonhuishou ding en vermindert daar door klachten als opvlie gers, hartkloppingen, en transpiratie-aanvallen. On derzoek wees uit dat 80% van de vrouwen met over gangsklachten baat heeft bij dit middel. Door de gewij zigde hormoonhuishouding krijgen veel vrouwen na de overgang ook veranderin gen in de kalkstofwisseling. Daardoor is het innemen van extra kalk niet altijd voldoende om klachten te voorkomen. Calcium com plex pakt de oorzaak aan: het bevordert de opname van de kalk, die u al via de voeding binnenkrijgt. Blijf in beweging Wanneer de conditie van de bloedvaten achteruit gaat, kan dat leiden tot vervelen de klachten. Een slechte Ginkgopky* Sepia conspk-:. i u w*: bloedsomloop in de benen bijvoorbeeld, kan kramp of slecht genezende wonden tot gevolg hebben. Verminderde doorbloeding van de herse nen kan duizeligheid of ver geetachtigheid veroorzaken Ginkgoplus kan dan helpen Het bevordert een gezonde bloedsomloop, onder andere in het hoofd en in de benen Natuurlijk wilt u - ook als u al wat ouder bent - lekker blijven wandelen, fietsen of bijvoorbeeld zwemmen Maar soms zijn spierpijn of gewrichtsklachten spelbre kers. Een stijve nek, spit of pijnlijke overbelasting van de knieën of schouders kunt u snel verhelpen met Spiroflor/SRL gelei. Masseer deze homeopathisch bereide gelei enige malen per dag op de pijnlijke plaatsen. Heeft u vragen over deze homeopathische geneesmid delen? Belt u tijdens kan tooruren de VSM Homeopa- thielijn: P6 - 0996662 (gra tis) Ook met andere vragen over zelfmedicatie met ho meopathie kunt u hier te recht. Hoofdpijn of migraine. Iedereen wordt er weieens door geplaagd. De lijst van mogelijke oorzaken is lang. Nervositeit, angst, stress, allergieën, ontre gelde hormonen, doorbloedingsstoornissen, span ning. De gevolgen brengen de nodige kopzorgen teweeg. Letterlijk, wel te verstaan. Migraine, span ningshoofdpijn en andere, regelmatig terugkerende hoofdpijnen, kunnen nu effectief worden bestreden met het nieuwe, natuurlijke geneesmiddel Miginal. naamde spanningshoofdpij nen - dikwijls makkelijk te herkennen aan pijn in de nek en het achterhoofd - en hoofdpijnen, die verband houden met een storing in de hormoonhuishouding. Samengebracht in Miginal, zorgen deze kruiden ervoor dat een migraine- of hoofd pij naan val in hevigheid af neemt, of zelfs helemaal niet toeslaat. Dit fytotherapeutische pre paraat ontleent zijn grote kracht aan een combinatie van drie, elkaar perfect aan vullende, bestanddelen: Moe derkruid, Goudpapaver en St. Janskruid. Moederkruid mag zich ver heugen in een grote weten schappelijke belangstelling. Onderzoek heeft aange toond, dat in maar liefst 70% van de gevallen ver kramping of verwijding van de hoofdbloedvaten wordt gestopt of voorkomen dank zij Moederkruid. De eigenschappen van Goudpapaver zijn: ontkram- pend en rustgevend. Daar door wordt de hersendoor- bloeding beter gereguleerd en de pijn verlicht. St. Jans kruid tenslotte wordt met name toegepast bij de zoge- Onderzoek De Haarlemse huisarts dr. Erik Jager heeft onlangs een onderzoek afgesloten naar het gebruik en nut van Miginal. Zijn bevindingen waren zeer positief. Van alle patiënten die gedurende een periode van drie maanden aan het onderzoek meewerk ten, bleek - onder toepassing van Miginal - het gebruik van gewone pijnstillers enorm gedaald. „Ik had er mensen bij," aldus dr. Ja ger, „die voordien acht pijn stillers per dag slikten te gen hoofdpijn en migraine. Nu ze waren overgegaan op Miginal, gebruikten sommi- MIGINAL 80 TABLETTEN INDROS gen van hen nog maar één of twee normale pijnstillers en de helft zelfs helemaal niets meer." Miginal kent geen bijwerkingen en werkt niet verslavend of versuf fend. Het is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 80 tabletten bij drogist, apo theek en reformhuis. Voor meer informatie: Indros Pfluger, tel.: 036-5320280. Droge lucht is een van de grootste vijanden van detijdi veroudering en zor- huid. Met name in de herfst en winter heeft diegen voor de aanmaak van daar flink onder te lijden. Niet alleen buiten, waar nieuwe huidcellen, het schrale weer onophoudelijk aanslagen pleegt, maar ook binnen waar de centrale verwarming de. nodige vochtigheid aan de lucht onttrekt. Hypo-aUergeen In ons leefklimaat is een goede verzorging van de huid geen overbodige luxe. We staan nameüjk regelma tig bloot aan allerlei invloe den van buitenaf, zoals mi lieuvervuiling en ons wisse lende klimaat. Het is dus niet verwonderlijk dat veel mensen last hebben van een vocht- en vetarme huid. Schild De gezonde huid is voorzien van een natuurlijk schild dat het lichaam tegen bacte riën en vuil, zon, wind en regen beschermt. Dat schild wordt de 'zuurmantel' ge noemd en heeft een pH-waarde van 5,5. Door wassen met zeep wordt de pH-waarde minder, waar door de beschermende wer king verloren gaat. Op basis Van een vocht- en vetarme van jarenlange ervaring met huid is het bekend dat zich het vervaardigen van reini- snej irritatie of allergische gingsprodukten met een na- reacties voordoen. Alle Seba- tuurlijke pH-waarde, heeft med-produkten zijn hypo-al- Sebamed een dagcrème, iergeen zodat de kans hier- nachtcrème en emulsie (voor Qp zo klein mogelijk is. Se na het baden of douchen) ontwikkeld met een vet- en vochtregulerende werking. Voor de dagelijkse verzor ging van de droge huid is dit ideaal. Veeleisend Daarnaast zijn er de Seba- med F+S emulsie en F+S crème die bedoeld zijn voor de veeleisende huid. De pro- dukten zijn gemaakt van werkzame stoffen als colla geen, natuurlijke vochtig heidsfactoren, allantoine, d-Panthenol, vitamine E en a-Bisabotol. Samen binden ze de strijd aan tegen vroeg- bamed huidverzorgingspro- dukten zijn verkrijgbaar hij apotheker en drogist. Eigen antenne- technische dienst 63 cm 499.- 80 cm 599.- schotelantenne aluminium incl. receiver met 100 voorkeuze zenders stereo vrij programmeerbaar n/^GREMOKH Schild 9A - Rillen 054«0-lij72 Dinsdag g«k*®n. doodwdag I Mw. L. Klasema uit Ermelo (45 jr) zit tevreden in haar stoel en vertelt enthousiast hoe zij dankzij Colon Clean van haar stoelgangproblemen verlost is. „Normaal gesproken zou ik niet zo gauw aan reclame meewerken, zeker niet als het over zo'n discreet onder werp gaat als de stoelgang", zegt Lies Klasema. Lies is werkzaam als receptioniste en gastvrouw bij een groot handel in levensmiddelen. Enkele jaren geleden werd haar stoelgang onregelma tig en traag. „Ik voelde me in die periode dik en opge blazen en mijn kleding be gon vreselijk te knellen. Ik wist niet zo goed wat ik ertegen moest doen, want ik at al gezond en heb een he kel aan laxeermiddelen. In een reclamekrantje las ik iets over Colon Clean. Er stond boven: „vlotte stoel gang zonder gewenning". Toen ik las dat het ook nog zuiver natuurlijk was ben ik het meteen gaan halen. De eerste paar dagen merkte ik nog niet veel, maar na enke le dagen begon ik het te merken. Het is een raar praatje, maar mijn ontlas ting werd zachter en soepe ler. Ik ging weer regelmatig en tegelijkertijd verdween dat opgeblazen gevoel. Ik gebruik het nu alweer een half jaar. En als het weer een paar weken goed gaat stop ik er gewoon weer mee. Het fijne van Colon Clean is dat je darmen er niet aan verslaafd kunnen raken. Zc worden er eigenlijk alleen maar schoner van". Natuurlijke oplossing Colon Clean bestaat uit psyl- liumvezels (zeer effectieve vezelstoffen), die met vocht een soepele massa vormen. Dat maakt de darminhoud zachter en groter, waardoor de doorvoer gemakkelijker plaatsvindt. Omdat een goe de darmwerking en verte ring ook bepaald worden door een gezond bacterie-mi lieu bevat het bovendien le venskrachtige melkzuurbac teriën. Ze verhogen de weer stand in de darm en verbete ren de vertering. Colon Clean is in potten en handi ge meeneemsachets ver krijgbaar bij drogist, apo theek en reformhuis. Bel voor een gratis proefmon ster de informatielijn van Pharmafood: 06-35033088 (30 ct. per min.). 9 geheugen- ruggespraak basisstation mogelijk - regelbaar volume Grote sortering O Q C al vanaf I w w Hogo ma rutraat 10 Eiborgon Tej.05454-75757

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 11