Eerste cd Mexicaantjes voor sponsor Kamphuis S9Zo5ri 52 paar, dat lijkt me mooi aantal Holtens Nieuwsblad 1, Zum Hoolter Bock met Bonny St. Clair WEEK Wandelende reclamezuil op klompen: DEZE 55 Daverend slot Hoolter Oamde Deze week Amnesty houdt Tsjaad-actie Muzikaal festijn op Smidsbelt Holten Uonfvangt een fraaie BON Collecte Lever Darmstichting .i|il Profronde van Nederland '93 START 5e ETAPPE DEVENTER-VENLO COLMSCHATE Hogfens Nieuwsblad DONDERDAG 19, AUGUSTUS 1993 Abonnementsprijs 161.65 Losse nummers f. 1.35 Kwaliteit Evenals in Olst dernonstreeer- de het op de Splose fokveedag aangevoerde roodbonte vee bijzonder hoge kwaliteit. Het goede resultaat Is volgens woordvoerder Henk Bosman mede toe te schrijven aan de inspanningen van de plaatse lijke veeteeltstudieclub, die bovendien zorgde voor een ver dubbeling van het aantal deel nemende pinken. Van de Hal ver Opfok Club werden ruim 30 kalveren aan de jury voorge leid. Zweetdruppels De komende weken zullen er op de twee Holtense sportparken weer heel wat zweetdruppels vloeien. Zowel de voetbalselec ties van de SV Holten als Blauw Wit hebben de training hervat en gaan er hard tegen aan om het dorp Holten weer eens op KNVB-niveau te krij gen. Blauw Wit doet dat voor het tweede seizoen onder lei ding van Nijverdaller Bert Middelburg, terwijl de rood zwarten afgelopen dinsdag op de valreep Deventenaar Alois Jesoirens aantrokken. RenèFrog-er Met de komst van René Froger naar Holten garandeert de Keunefeestcommissie dit jaar zonder enige twijfel een dave rend spektakel. De Amster damse zanger, die al verschei dene jaren meedraait in de hoogste regionen van de vader landse hitlijsten en diverse prijzen in de wacht sleepte, zal met een swingend optreden de stemming in de feesttent op de Kalfstermansweide tot grote hoogte doen stijgen. Jos Kamphuis, eigenaar van spon sor eetcafé 't Klavier, krijgt mor genavond om 20 uur het eerste exemplaar van de onlangs in zaal Vosman opgenomen cd van dwei lorkest De Mexicaantjes aangebo den. De overhandiging vindt plaats op de Smidsbelt en wordt omlijst met optredens van twee collega dweilorkesten: De Glas- bloazers uit Heerenveen en Dokter Swingende Infuustoeters uit Lich tenvoorde. De optredens worden afgewisseld met muziek van drive in Roadshow II. Vanzelfsprekend laten ook De Mexicaantjes zich ho- De eerste cd van de band heeft een speelduur van 70 minuten en telt 14, sterk gevarieerde nummers. Voornamelijk medleys van house- en feestmuziek, rock and roll en Zuidamerikaanse muziek. De kwa liteit van de door Studio The Van uit Spakenburg opgenomen schijf is dusdanig goed geworden, dat de aanvankelijk voorgenomen oplage van 500 stuks direct verdubbeld is tot 1000. Het leeuwedeel zal in Hol ten worden verkocht. „Want daar huist nu eenmaal de grootste scha re fans," aldus woordvoerder Erik Beltman. Een aantal overigens, dat gezien de populariteit van het orkest nog altijd toeneemt. De cd kost 25 gulden en is morgenavond verkrijgbaar in een stand op de Smidsbelt. Wie dan niet in de gele genheid is kan de schijf nadien ok krijgen bij een van de bandleden, Foto Ten Velde of eetcafé 't Kla vier. In Markelo kan men ervoor terecht bij boekhandel Prins, in Goor bij platenhandel Vrielink. Het feest op de Smidsbelt begint om 19 uur en is gratis toegankelijk. Een vrachtwagen van trasnportbe- drijf Müller doet dienst al podium wagen en ook de MAC-tent wordt opgebouwd. De liefhebbers van een hapje en een drankje kunnen «vo/sfo^ Met de trouwe schare fans erbij zorgden De Mexicaantjes op het enkele maanden geleden gehouden nationaal dwexlkampioenschap in Bemmel voor muzikaal spektakel volop aan hun trekken komen. Op het muzikale festijn ontbreekt na tuurlijk ook Roelf-Jan Warrink niet. Elders in deze krant een uit voerig gesprek met hem. De lijvige slager is uitgeroepen tot 'de mana ger' van De Mexicaantjes en heeft daartoe een paar goudkleurige klompen gekregen met passende opdruk. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-642 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De vishandel, garage en kapsalon, natuurlijk de cafés, maar ook de makelaardij, de fietsenwinkel, het reclame-adviesbu reau en de transporteur. Alleen de schoenenwinkel ontbreekt op het sponsorlijstje van Roelf-Jan Warrink. Maar dat is ook niet zo vreemd gezien het medium waarop hij de reclamebood schappen naar buiten brengt: de klomp. Wat ooit begon als een geintje tijdens de regeerperiode van zijn broer Prins Chris I, groeit uit tot een ware rage. „Zo'n 52 paar, dat lijkt me wel een mooi aantal. Dan heb ik voor elke week wat anders." Bij de machtsovername in 1990 be loofde de huidige regering van Tsjaad de schendingen van de mensenrechten te beëindigen. Een belofte, die niet is waargemaakt. De machtsstrijd duurt voort en kostte reeds honderden burgers het leven. Amnesty International startte eind april een landenactie hiertegen. Ook de Holtense werk groep zette zich daarvoor in. Via de plaatselijke briefschrijvers/sters werd een brief verstuurd naar de president van Tsjaad. Diverse werkgroepleden schreven over heidsfunctionarissen in het land. Tevens was er medewerking van de schooldirecteuren en een aantal dames van de afdeling atletiek van de SV Holten. Medio juli werd tij dens een kerkdienst in de recrea tietent extra aandacht besteed aan de actie en werden diverse kaarten verstuurd. Ze staan keurig in het gelid in de garage onder de woning aan de Rijssenseweg. 32 paar klompen in allerlei kleuren beschilderd. Maat 46V2. De meesten uit de klompenfa- briek van de Gebr. Nijhof in Enter („want die Lucas-klompen van de vroegere Mengunie-winkel, die lo pen toch het fijnst"), maar ook exemplaren uit Bome en Texel. Vier paar zijn nog in bestelling, maar die moeten eerst door de sponsor zelf beschilderd worden, 's Morgens is de eerste gang naar de garage want sinds 2^2 jaar heeft de zwaarlijvige slager van super markt C-1000 elk ander schoeisel afgezworen. „Ik heb nog één paar schoenen, voor bruiloften en be grafenissen. Op klompen lopen is gezond, krijg je sterke enkels van. En geen zweetvoeten. Zomers is het koel, 's winters lekker warm." De selectie vindt plaats aan de hand van het dagprogramma. Ie dere sponsor komt eerlijk aan de beurt maar dat gaat wel met over leg. „De klompen van Jan Maats hoef ik niet bij Jan Maats aan te trekken, die doe ik aan als ik naar een ander café ga. Het gaat immers om sponsoring. Maar wanneer ik voor de jaarlijkse drie dagen va kantie op Texel ben, neem ik wel de Texelse klompen mee. Anders krijgen ze die daar nooit te zien." Holtens Nieuwsblad Parker-iotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. WmUiI»sICIï UP|$elö1FIL Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 Hij heeft zijn sponsors inderdaad overal zitten. Ook in Deventer waar hij een graag geziene gast in de horeca van de binnenstad is en zelfs in Rijssen („maar Herman Stukkers is toch eigenlijk een Hol tense makelaar" voegt hij daar snel aan toe). Een bijzonder paar kreeg hij vorig jaar uit Bome waar een bezoekje met de Toga-club in zoverre uit de hand liep dat War rink met een zware handblessure naar het ziekenhuis moest. Een maal thuis werd een fruitmand be zorgd met daarin...een paar klom pen. Ook in het ziekenhuis in Apel doorn was de Holtense klompen drager een opvallende verschijning. Bij een toevallige ontmoeting met de behandelend specialist in de lift wist dëze met een zijn naam. „Maar dat kan ook door mijn postuur komen" relati veert hij zijn bekendheid. Feit is wel dat met name buiten Holten de gesponsorde klompen veel bekijks trekken. Of het nu is tijdens een tripje met reisvereni- ging De Ooievaar in Duitsland of de jaarlijkse exursie met de Toga club, reacties krijgt hij altijd. „Zo is het in Holten eigenlijk ook ge groeid. Toen mijn broer Henk in 1991 Prins Carnaval werd met als bijnaam 'Rode Ridder van de Noordenberg' had ik voor de aar digheid een paar klompen rood ge schilderd. Eigenlijk droeg ik nooit klompen, maar sinds die tijd kreeg ik zoveel reacties dat ik die sponso ractie ben begonnen. Voor 25 gul- Roelf Jan Warrink thuis tussen de klompen: ,jDe Lucas-klompen uit de vroegere Mengunie-ivinkel lopen het fijnst." Foto Ten Velde. den lever ik de sponsor een paar blanco klompen die ze zelf met hun reclameboodschap moeten be schilderen. Ik draag ze dan vier jaar lang en stuur de sponsor met Oud en Nieuw steeds een speciale wenskaart. Dat zal dit keer wel de foto uit deze krant worden." 'Natmaken' Voor het geld is het hem dus niet te doen. Integendeel, vorig jaar liep hij op gesponsorde klompen 1200 gulden bij elkaar tijdens de spon sorloop van de supportersvereni ging van de SV Holten voor het goede doel. „Om alle sponsors te vreden te stellen had ik de klom pen maar in een kruiwagen gela den om regelmatig te kunnen wis selen. Het gaat natuurlijk om de paar klompen. Want ze moeten na- aardigheid. En om de speciale tuurlijk wel steeds worden 'natge- overhandiging van weer een nieuw maakt'." Onder het motto 'Met uw hulp krijgt Elsje geen levenslang' houdt de Nederlandse Lever Darm Stich ting volgende week de jaarlijkse collecte. De stichting zet zich in voor de bestrijding van spijsverte- ringsziekten (maag, lever, darm, gal, alvleesklier enz.). Jaarlijks worden zo'n 21.000 patiënten opge nomen. Velen worden meerdere malen geopereerd en houden vaak hun leven lang problemen met de gezondheid. De stichting wil alle patiënten helpen door het finan cieren van wetenschappelijk on derzoek, patiëntenhulp en voor lichting aan publiek, bedrijven en overheden. Dit jaar staat de collec te specifiek in het teken van kinde ren met zo'n ziekte. In Holten tre den als contacpersonen op me vrouw R. Bril, Churchillstraat 38, tel. 62360 (voor De Haar) en me vrouw Pennewaard, Voorsboers- straat 13, tel. 61985 (voor De Kol). Er is nog behoefte aan een contact persoon voor de Beuseberg. Collec tanten zijn eveneens welkom. Be langstellenden kunnen zich bij één van de twee melden. ■Industrie V. Gjandel Bmbacht Beroep woensdag donderdag vrijdag zaterdag 8 sept. 9 sept. 10 sept. 11 sept. 19 augustus a.s. 12.00 uur: (renners aanwezig om 11.00 uur) SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE SCHEG (STADSDEEL COLMSCHATE) Met het eind van de zomervakan tie in zicht, staat dinsdagavond alweer de laatste van de traditio nele Hoolter Oamde op het pro gramma. Met de organisatie van het populaire 'Zum Hoolter Bock' bieden de Holtense Boerendansers plaatsgenoten, vakantiegasten en overige belangstellenden traditie getrouw een avond vol muzikaal vermaak in de vorm van het popu laire Hoolter songfestival met di verse aankomende artiesten en na tuurlijk een optreden van een lan delijk bekende artiest, ditmaal nie mand minder dan Bonny St. Clair. Voor het songfestival hebben rich achttien deelnemers aangemeld. Dat rijn er zes meer dan vorig jaar, ook al omdat het Holtense muziek festijn landelijk meer bekendheid is gaan genieten. De kandidaten zijn afkomstig uit onder meer Hol ten, Gouda, Amsterdam, Markelo, Laren, Lochem, Almelo en Ensche de. Het bekende showorkest Al pha, met op drums plaatsgenoot Marcel Oosterkamp, zal de arties ten live begeleiden. Gedurende de tijd dat de jury rich Bonny St. Clair draait nog altijd mee in de nat, top beraadt over de uitslag, treedt Bonny St. Clair in de schijnwer pers met ongetwijfeld ook enkele bekende nummers uit haar reper toire. Zij zal aansluitend de prijzen uitreiken aan de winnaars. De Smidsbelt zal worden voorzien van 650 gratis zitplaatsen. Ook wordt gezorgd voor een uitgebreid rand- gebeuren waar de inwendige mens niets tekort hoeft te komen. 'Zum Hoolter Bock' begint om 19 uur, de toegang is gratis. En nu maar ho pen dat de weergoden organisator- /presentator Dick Plekkenpol en de rijnen gunstig gezind rijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1