Sjacelien passeert de magische grens Toeristische sector houdt de moed erin Holtens Nieuwsblad Boerenbedrijven tonen zich van beste zijde WEEK f m OEZE 'Slecht weer is ondernemersrisico' Dagje De Boer Op druk bezocht Voorverkoop Schuredag Concerten via de VW Ds. Visser leidt dienst in Markelo Meer dan 100 duizend kilo melk Holten Programma van Recreatiewerk ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. llliiiiliiii-- Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 12, AUGUSTUS 199 3 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Keunefeesten Nog maar amper bekomen van alle zomerse activiteiten bar sten op donderdag 9 september de Keunefeesten van carna valsvereniging De Fienpreu- vers los. Een feest door en voor de Holtenaren dat het hele weekeinde vermaak biedt. In de komende weken blikt het Holtens Nieuwsblad alvast vooruit naar de verschillende activiteiten. Feest was het vorige week vrijdag op de boerderij van Wim en Carla Marsman. Centraal daarbij stond Sjacelien 19, een op 5 september 1980 geboren melkkoe die tijdens de monstername van 29 juni j.l de magische grens van 100 duizend kilo overschreed. En dat moest uiteraard gevierd worden. Hoewel de levensduur van koeien door een beter management van de veehouders en verbeterde fok- methoden de laatste tijd is toege nomen, ziet districtshoofd Raalte Gerrit Blaauw van het Rundvee syndicaat voor Overijssel en Fle voland het bereiken van de 100 duizend kilogrens toch nog steeds als een bijzondere gebeurtenis. „Ik werk nu alweer dertig jaar in Hol ten, maar voor mij is dit pas de vierde keer hier. Vorig jaar werd voor heel Nederland de duizendste genoteerd en sinds de oprichting van het ORS op 1 januari 1987 zijn we in Overijssel en Flevoland aan de honderdste toe die eind deze maand wordt gehuldigd. Je ziet vaak dat koeien de 90 duizend kilo nog wel halen, maar de grens van 100 duizend kilo niet meer. Van de 46.000 koeien die wij hier in het district Raalte (ongeveer van Hol ten tot aan Zwolle) onder controle hebbben, halen het er zo'n vijf a zeven per jaar. Nee, niet alle koeien staan bij ons onder de melkcontro- le. In totaal zijn er in ons district zo'n 60 a 70 duizend." Blaauw zwaaide ook de familie Marsman lof toe, want hoe sterk de koe ook is, de zorg van de veehou der blijkt toch doorslaggevend bij dit soort prestaties. Overigens heeft Sjacelien 19 het niet van een vreemde. Zij is namelijk de dochter van de Hol tense KI-stier Julius die bekend staat als vader van de meeste '100 duizend kilo koeien'. Wandbord Namens de gemeente Holten felici teerde loco-burgemeester Henk De familie Marsman poseert trots met Sjacelien die voor de gelegenheid een fraaie sjerp om kreeg. Fot Ten Velde. Westerik de familie, zij het dat deze het voorlopig met een bloemetje moet doen. Het gebruikelijke wandbord dat de gemeente bij dit soort gelegenheden speciaal laat bakken volgt later, omdat in ver band met de vakantie de ovens van de pottenbakster niet in bedrijf waren. Op een receptie bij het Bon te Paard namen vervolgens vele genodigden de gelegenheid te baat om Wim en Carla de hand te druk ken. Wie Sjacelien 19 ook nog eens wil bewonderen, kan a.s. zaterdag terecht op de fokveedag in Espelo warir ze als eregast geshowd wordt op het terrein van de familie Ste vens aan de Espelodijk 5. De voorverkoop van de Schuredag van a.s. zaterdag duurt tot zater dagmiddag 12.00 uur. Tot die tijd betaalt men voor een toegangs kaart voor de concerten van Cap tain Gumbo en de Tröckener Kecks f 12,50. Aan de kassa is dat 's avonds f 17,50. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Schure zelf, bij de VW in Holten en bij Eetcafé 't Klavier. Men kan ook telefonisch kaarten reserveren (05483-64121). Het optreden van Captain Gumbo begint om 21.00 uur. Het festivalterrein aan de Beusebergerweg is geopend vanaf 20.30 uur. De VW kan reserveringen verzor gen voor de volgende concerten en evenementen: Candy Dulfer, 8 okt. in Arnhem; Dubliners, 25 sept, in Den Helder; Eros Rammazotti 22 okt. in Maastricht; Cyrano tot 28 aug. in Amsterdam; José Carreras op 18 september in Rotterdam; Paul McCartny op 9 en 10 oktober in Rotterdam; Blues '93 (Dor drecht, 24 oktober). U2 (Nijmegen, 3 augustus). Beach tour Juan Luis Carreras e.a. (Wijk aan Zee, 21 au gustus). Harry Belafonte (Den Haag, 15 oktober). Bubbling Brown Sugar (Den Haag, 9 t/m 14 oktober, Rotterdam, 2 tl m 21 nov.). Young Tsjaikovsky (Den Haag, 21 oktober). UB 40 (Den Bosch, 23 september). Open Air met o.a. Rod Stewart, Tina Turner, Prince, Joe Cocker (Wildenrath (D), 27/28/29 aug.). UB 40 (Heerenveen, 25 sep tember, Rotterdam 27/28/29 sep tember). The Dubliners (Den Hel der, 25 september). Grand Prix België (Spa'Francorchamps, 27/28/29 aug.). Maria de Lourdes (Utrecht 8 okt., Rotterdam, 10 okt.), Africa Mama Festival (Utrecht, 18 sept.), Eros Ramazotti (Rotterdam, 25/26 okt.), Cliff Ri chard (Rotterdam, 7 nov.), Porgy and Bess (Rotterdam, 16 t/m 28 dec.), Cats musical (Amsterdam uitsluitend door de week). Kaartverkoop alleen mogelijk te gen contante betaling aan de kas- Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 18 49 Overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Middagtempe- raturen van zeventien tot twintig graden. Verwachtingen voor de komende dagen: aanhoudend wisselvallig.' Tot in den treure werd-de toeristische sector in Holten deze zomer met dit soort somberstemmende weersverwachtingen geconfron teerd. Desondanks reageren de diverse ondernemers opval lend nuchter. Een rondje langs camping, bungalowpark, hotel, restaurant en museum leert dat één slechte zomer nog geen reden voor paniek is in de binnenlandse toeristenindustrie. Waarbij komt dat Holten zich steeds meer als toeristenplaats voor elk seizoen profileert. Veel vertier is er overigens niet in het dorp zelf. De Oudheidkamer Hoolt'n biedt weliswaar veel inte ressants, maar is alleen op de vrij dag- en zaterdagmiddag open. Iets verderop is bij cafetaria 't Kla vertje de vraag naar patat en een warme snack erg groot, maar eige naar Jos Kamphuis zag de afgelo pen maanden wel zijn ijsomzet dra matisch dalen „en dat is voor een zaak als deze toch ook een belang rijk produkt." Toch ziet ook hij geen reden tot klagen, evenmin als overbuurman Rafaele Natale van Italiaans restaurant Alta Mura. De restaurantsector blijkt over het al gemeen niet te lijden te hebben van slecht weer. Blijkbaar moeten de vakantiecentjes toch op, is het niet in de warme buitenlucht, dan toch aan een gezellig etentje! Wie elke morgen wel weer met wanhoop het weerbericht aan hoort is Kerst Keulen, de pachter van de kantine op openlucht zwembad Twenhaarsveld. Het re- creatiebad zag het aantal bezoe kers vergeleken met vorig jaar met meer dan de helft dalen. Het mooie voorseizoen ging gedeeltelijk ver loren omdat het bad toen nog niet open was. „Dramatisch slecht" klinkt het somber, gevraagd naar de resultaten deze zomer. „En dat is in de komende maand tot het bad op 4 september sluit ook niet meer goed te maken. Aan de ande re kant heb je natuurlijk het vorig jaar goed gedraaid. Tja, het blijft toch een ondememersrisico." De familie Keulen heeft een pachtcon- tract van vier jaar met de gemeen te Holten en zal dus in ieder geval ook in de zomer van 1994 de zwem badkantine runnen. Voor een positiever verhaal moe ten we de berg op, waar natuurhis torisch museum Bos Dierenwereld een dankbaar toevluchtsoord is voor verregende toeristen. „De zo mermaanden zijn voor ons sowieso druk" vertelt medewerkster Astrid Bos. We zijn niet afhankelijk van slecht weer, maar de bezoekers aantallen liggen nu natuurlijk wel hoger dan andere jaren. Je hebt ook bezoekers die meer dan eens komen kijken." Even verderop is hotelier Johan Neppelenbroek van hotel Hoog Holten opmerkelijk nuchter onder het somberstemmende weer. Nep pelenbroek, die ook het goed be zochte bistro-restaurant De Hol- terberg drijft, merkt weliswaar een met het weersbeeld wisselende be zetting van zijn kamers maar bena drukt dat zijn bedrijf niet puur seizoensgebonden is. „Wij zijn niet Astrid Dirkzwager van de VW Holten heeft het er met haar mede werksters maar druk mee deze we ken. „Ondanks het weer is de be zetting van de accommodaties goed. De bungalowparken zitten helemaal vol, maar op de cam pings en in de hotels is nog plaats. Die mensen zijn allemaal op zoek naar slecht weer-recreatie. De pretparken in Hellendoorn en Slagharen zijn erg in trek en ook een stad als Deventer. Verder is er enorm veel vraag naar fiets-" en autoroutes. We moeten regelmatig folders en routes bijbestellen." In dé dorpskom blijkt Speelgoed Van de Maat een pleisterplaats voor jonge echtparen met hangeri ge kinderen die zich vervelen. Met name de spelletjes en puzzelboek jes gaan als warme broodjes over de toonbank. „Je merkt dat veel toeristen die normaal gesproken het water of de natuur opzoeken nu in het dorp hun vertier zoeken" deelt voorzitter Albert van de Maat van de Holtense Handelsver eniging mee. „En dan is het na tuurlijk afhankelijk van de bran che waarin je zit, of je goede zaken doet. Persoonlijk heb ik niets te klagen, maar of dat ook voor de andere winkels geldt is natuurlijk een tweede." Een verregende vakantie in Holten. Vooral op de campings was het af en toe een troosteloze bedoening. Desalniettemin bleven de kampeerders komen. Het programma van het interker kelijk recreatiewerk in de tent op de Borkeld heeft als thema 'Leven' en ziet er voor de week van zater dag 14 t/m 20 augustus als volgt uit. Er wordt begonnen met een open avond om rond het kamp vuur kennis te maken. Die begint zaterdag om 20.00 uur. Zondag is er om 10.00 uur een kampdienst en maandag staat er vanaf 19.30 uur een gekostumeerd volleybaltoer nooi op het programma (kosten f 1,50). Dinsdag 17 augustus begint om 13.30 uur een pijltjestocht met brood bakken (f 1,00). De woens dagavond is ingeruim voor een Surprise-show (aanvang 20.00 uur, kosten f 1,50). Voor de barbecue op donderdag 19 augustus (19.00 uur) moet menzichvoorll.OO uur opge ven (kosten f 7,50 voor volwasse nen, f 5,00 voor kinderen). Elke ochtend is er van 10.00 tot 12.00 uur (behalve op zaterdag) een thema-ochtend voor de kinderen en van maandag t/m vrijdag bele ven in het kleuterkwartiertje (aan vang 18.45 uur) Rubbie de Regen worm en Manfred de Mol veel avonturen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 afhankelijk van die twee zomer maanden. Er blijven nog altijd tien maanden over. Die markt in de andere seizoenen is voor ons ook erg belangrijk." Voor eigenaar Willy Veneklaas van camping De Holterberg ligt dat weliswaar anders, maar ook hem hoor je niet mopperen. Daarvoor loopt hij al te lang mee in de toeris tische sector. „Eén slechte zomer is zo erg nog niet. Het wordt pas op passen als je er twee achter elkaar krijgt. Dan vallen er het derde jaar klappen." Een optimisme dat ook Ina van Lindenberg van het gelijknamige bungalowpark aan de Postweg ty peert. Haar bedrijf zat al ver van tevoren volgeboekt, dus negatief is ze zeker niet. „Je moet alleen zor gen datje samen met de gasten de gezelligheid erin brengt. Dus profi teren van elk uurtje zonneschijn en als het toch regent in de kantine wat op touw zetten. Als je zelf maar niet sikkeneurig doet, dan valt het allemaal best wel mee." Dominee Rob Visser, voormalig predikant in Holten leidt zondag 15 augustus een zogenaamde Va- kantiedienst in de NH kerk in Mar kelo. Deze begint om 10.00 uur. Dominee Visser kreeg vooral be kendheid door de 'briefwisseling' met broer Hans Visser, dominee van de Paulus-kerk in Rotterdam. De brieven werden gepubliceerd in de NCRV-gids. Een aantrekkelijk en afwisselend programma, een gastvrije ont vangst en zowaar een overwegend droge dag. De organisatie van het dagje De Boer Op had het vorige week in Holten goed voor elkaar. De beloning was een erg goede opkomst van overwegend vakan tiegasten die wel eens met eigen ogen wilden aanschouwen hoe het er op de diverse agrarische bedrij ven aan toe gaat. Bij de VW werden vorige week donderdag al zo'n driehonderd routeboekjes uitgegeven en daar bij kwamen nog eens de routebe schrijvingen die over andere loka- ties als campings en recreatiebe- drijven waren verdeeld. Al met al trokken op die manier zo'n dui zend bezoekers per auto of per fiets langs de deelnemende bedrijven. En hoewel iedereen, ondanks de drukte met het inkuilen van gras, zijn best had gedaan om zich zo goed mogelijk te presenteren bleek de nertsenfarm van Henk en Hans Hutten aan de Okkenbroekse- straat toch het drukst bezocht. Voor- en tegenstanders van bont konden daar vrijuit rondkijken hoe het er nu werkelijk aan toegaat op zo'n edelpelsdierenhouderij. En hoewel daar in het verleden nogal eens felle kritiek op werd uitgeoe- Met name de nertsenfarm van Henk en Hans Hutten aan de Okkenbroek- straat trok veel bekijks. De beestjes waren zelf minstens zo nieuwsgierig. Foto Ten Velde. fend, was daar bij het dagje De Boep-Op weinig van te merken. Eens te meer bleek ook dat bees tenspul het altijd goed doet, vooral bij de kinderen. En die waren, sa men met him ouders rijkelijk aan wezig. Niets mooiers dan wanneer ze even een kalfje mochten aaien of de poes op het erf mochten knuffe len. Wat dat betreft deed het pony rijden op manege Stal De Eik het ook goed bij de jeugd. Waarbij men ook nog bofte dat juist die dag de hoefsmid aan het werk was, zodat ook dit aloude ambacht uitgebreid bewonderd kon worden. Al met al een geslaagde confrontatie tussen boer en burger die volgens jaar zeker weer een vervolg zal krijgen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1