Keuken Diessenplas moet improviseren Is uwauto Maar voor de vakantie? De pret van de reis DE PAPIERWINKEL Alles in één keer geregeld Eigen pand voor de Wereldwinkel Jaaragenda VOOR NIETS GAAT DE ZON OP DONDERDAG 29 JULI 1993 HOLTENS NIEUWSBLAD PARIJS'DIJON ANWB m La Fourviêretunnel LYON Reizen zonder de benodigde papieren gaat niet. Zelfs in eigen land dienen we al verplicht zo het een en ander bij ons te heb ben wanneer we achter het stuur stappen. En naarmate we ver der van onze landsgrenzen verwijderd raken, wordt de papier winkel steeds groter. Vakanties beginnen bij de voordeur Voor zijn dagelijkse maaltijd moet de heer Rietberg momenteel naar de noodkeuken van Diessenplas, maar het smaakt hem er niet minder om. Foto Ten Velde) Het vergt wat improvistatietalent, maar tot nu toe heeft geen van de 105 bewoners of de 125 Tafeltje- Dek-Je-gebruikers er een hap min der of minder lekker om hoeven te eten. Nu de keuken van woon- en verzorgcentrum Diessenplas mo menteel een fikse uitbreiding c.q renovatie ondergaat, opereert de keukenstaf tijdelijk vanuit een noodkeuken in de ruimte die na de verbouwing als koffiekamer voor het personeel zal fungeren, maar ondanks de beperkte vierkante Er moet nogal wat geregeld worden voor u eindelijk op vakantie kunt. De 1RK bijvoorbeeld. Die haalt u bij de ANWB. net als het Kampeer- carnet. Maar dan bent u er nog niet. Dus naar de bank voor buitenlands geld. Naar de verzekeringsagent voor een reisverzekering. En langs de boekwinkel voor een kaart en een reisgids. Dat is alles bij elkaar behoorlijk tijdrovend. En bovendien onnodig. Want voor al die zaken kunt u in één keer bij de ANWB terecht. U neemt dan meteen de Alles heeft zijn prijskaartje. Daardoor is het soms inte ressant bepaalde produkten uit eigen land mee te nemen, zoals alcoholische dranken (naar Scandinavië) of uw 'eigen' sigarettenmerk. Het in-, uit- en doorvoeren van goederen (en geld!) is echter per land aan regels verbonden. De ANWB geeft, voor leden gra tis. brochures over diverse landen uit waarin naast toeristische infor matie ook informatie is opgeno men over toltarieven, autobrand stof. geldzaken, afwijkende feest dagen, douanebepalingen en nog veel meer, U leest er precies wat u wel en niet mag en onder welke voorwaarden. Plastic geld Geld meenemen naar het buiten land kan op verschillende manie ren. Contant, reischeques, girobe taalkaarten, Eurocheques en cre ditcard. Belangrijk is dat u weinig contant geld op zak heeft. Het is maar beperkt verzekerd, gevoelig voor diefstal en u mag het vaak maar in beperkte mate invoeren. Contant geld kunt u, evenals reis cheques, halen bij de ANWB-kan- toren. Cheques koopt u in vrijwel iedere muntsoort die u maar wenst. Guldencheques zijn het handigst, omdat u eventueel niet gebruikte cheques na uw vakantie weer kunt inwisselen zonder koersverlies. Tip: Noteer vooraf de nummers van uw reischeques. In geval van verlies of diefstal xereenvoudigt dit de aangifte en eventueel het blokkeren van uw rekening. Maak van thuisblijvers 'Laat het thuisfront weten waar je zit' is al jaren een dringend advies aan de Nederlandse toerist in het buitenland. Een probleem hoeft dat niet meer te zijn, want vanuit vrijwel elke plek in Europa kan automatisch naar Nederland wor den gebeld. Naast de traditionele telefoonmuntjes kan in steeds meer landen veelvuldig de tele foonkaart worden gebruikt. Deze magneet- of chipkaarten van zeven Europese landen kunt u vooraf aanschaffen bij de ANWB. Tip: In Kampeer Caravan Kampioen nummer 6 is een prak tische koerstabel op creditcard- formaat bijgestoken. In een oog opslag is daarop te zien wat de Spaanse peseta, de Franse franc of de Portugese escudo precies waard is. voor leden gratis landenbrochure en routekaart mee. Door ruimere ope ningstijden en een nog betere tele fonische bereikbaarheid kunt u er nu nog makkelijker terecht. meters gaat dat eigenlijk perfect. Zo goed zelfs dat chef-kok Tiemo Besten zich toch een vakantie kan permitteren. Aanvankelijk had hij die pas na de verbouwing willen opnemen, maar aangezien alles soepel doordraait kunnen zijn me dewerkers het ook wel even zonder hem. Eigenlijk is de beperking van de keuzemenu's het enige merkba re tijdens de verbouwingswerk zaamheden. Diessenplas-directeur E.A. Post- ma is dan ook vol vertrouwen dat de geplande ingebruikneming van de nieuwe keuken half oktober ook inderdaad gehaald wordt. „Mo menteel liggen we goed op schema. Het nieuwe magazijn en de nieuwe- diepvriesruimte zijn zelfs al in ge bruik. Verder is alles voor de bouw vakvakantie nog wind- en water dicht gemaakt. Alleen met de koe ling moeten we nu nog wat improviseren. Daarvoor hebben we een koelcontainer buiten neer gezet en voor het afhalen van de Tafeltje-Dek- Je-maaltijden door de bezorgers is er een tent opge zet." Het karwei bij Diessenplas wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Roosdom-Tijhuis-Koopman, Lam- mers Installatiebedrijf, Schilders bedrijf Gervedink Nijhuis en de 'buitenlandse' installateurs Van Eldik en Van Lenten. In totaal is met de verbouw een bedrag van f 1,1 miljoen gulden gemoeid. JULI t/m 31 juli: Dorpsfeest met kermis; Keunebar op kermisterrein 30 juli: Filmavond Bos Dierenwe reld AUGUSTUS 5 augustus: dagje De Boer Op 6 augustus: Filmavond Bos Die renwereld 8 augustus: Holterbergrit, motor toertocht; De Boer Op. 10 augustus: Hoolter Oamd (Pim pelavond). 13 augustus: Filmavond Bos Die renwereld 14 augustus: Schuredag; Jong veekeuring KOC. 24 augustus: Hoolter Oamd (Hol- tense Boerendansers). SEPTEMBER 4 september: Vrije markt van Sup portersvereniging HMV; sluiting zwembad Twenhaarsveld. 9 september: Wijnavond 10/11/12 september: Keunefeesten. 12 september: Nat. motocross op Zuurberg 19 september: Trekkersiep. 20 september: gemeenteavond hervormde kerk OKTOBER 2/3 oktober: Nacht om Holten. 6/7/8 oktober: Najaarsbeurs HHV. 9 oktober: Twents kamerorkest in De Kandelaar 20 oktober: schoonmaakactie Stichting RHR op Sallandse Heu velrug 25 oktober: Raadsvergadering. 29 oktober: COC met Wie kaatst, die wint. 30 oktober: COC met Wie kaatst, die wint; Diepe Hel Holterber- gloop. NOVEMBER 2 november: vierde lustrumfeest Haarschool 5 november: Concert Holtense or ganisten in de NH kerk. 8 november: Begrotingsraad 11 november: Alg. ledenvergade ring Fienpreuvers in hofbar 'i Kla vier 12 november: Concert Holtens Mannenkoor. 13 november: Elfde van de Elfde bij De Poppe 15 november: spreekbeurt land- bouwspecialist P. Blaauw (WD) in De Poppe caravans. De meeste hebben dit voorjaar al weer even aan de buiten lucht mogen ruiken, maar het echte grote werk -de zomervakantie- moet nog komen. Zaak dus om alles nog even na te lopen. Waar gaan we heen, wat gaat er mee en vergeten we niets? Zeker wanneer u met caravan of vouwwagen op pad gaat is de ANWB-brochure Hellingpercenta ges een handige hulp. U leest er precies in welke hellingen u met uw combinatie nog kunt trekken. Bij aanhanger en caravan hebt u overi gens naast het maximale laadver mogen ook nog te maken met de kogeldruk. Een verkeerde of te hoge belading heeft gegarandeerd nadeli ge gevolgen voor het weggedrag van uw combinatie. De ANWB geeft een aantal brochu res uit (o.m. Op vakantie met cara van of vouwwagen en Caravan en de wet) waarin deze aspecten uitge breid worden toegelicht. Het tentkamperen stelt wat specifie kere eisen aan de uitrusting. Koude nachten manifesteren zich nu een maal wat nadrukkelijker in een tent dan in de caravan. Maar ook het koken bijvoorbeeld, vraagt extra aandacht. Deze en andere zaken komen aan de orde in 'Kamperen met de tent' (gratis voor ANWB- leden). In 'Veilig en zeker kamperen' leest u hoe u veilig met gas en elektra kunt omgaan als u kampeert. Thuis en onderweg bewijzen cam- pinggidsen goede diensten. Ze voorkomen gezoek en zijn een goe de hulp bij het samenstellen van de vakantieroute. De ANWB heeft ze te kust en te keur. Camping Card International (CCI) is de nieuwe naam voor het ver- Nieuwe route om Lyon Voor de gebruikers van de Autoroute du Soleil heeft Ellen Kok nog een nieuwtje en dat betreft de verkeerssituatie rond Lyon. Sinds april is de oostelijke ringweg om deze stad gereed en dat betekent dat de route door de stad, met de beruchte Fourviè- re-tunnel, tot het verleden behoort. Of dat alle ver keersproblemen oplost is nog de vraag, want in de nieuwe route zit een brug die voor lopig maar voor de helft beschikbaar is. Een goed alterna tief vormt dan de Bison Futé. Onder deze naam vindt u door geheel Frank rijk een netwerk van alternatieve routes. De open groene pijlen wij zen in noordelijke en de dichte in zui delijke richting trouwde Internationale Kampeer Carnet. Een andere naam, een klei ner formaat, het doet allemaal niets af aan het produkt. Nog steeds kunt u zich op campings met de kaart legitimeren (uw paspoort hoeft u dan niet af te geven) en u bent met uw reisgenoten WA-verzekerd voor schaden op de camping aan derden. Daarnaast krijgt u op vertoon van de kaart korting op een groot aantal campings, veel hotels en diverse veerdiensten. De CCI is voor 14,95 verkrijgbaar bij de ANWB. Centrale Informatie, hierover: "Het systeem, dat werkt met voice- response, is afgestemd op houders van een Nederlands paspoort en bevat onder meer gegevens over visumbepalingen, in- en uitvoer, betaalmiddelen en medische infor matie". Ondervindt u tijdens een verzorgde reis problemen van organisatori sche aard, dan kunt u, wanneer u lid bent, terecht bij de ANWB. Via de Reisproblemenlijn (070-314.79.99) wordt u dan ondersteund met gratis juridisch advies en verneemt u uw rechten en plichten. Verzekeringen Op reis gaat u natuurlijk pas wan neer u zeker bent van uw zaken. Zeker en dus ook verzekerd. Naast uw reisverzekering, die onder meer verlies en beschadiging van uw vakantiebagage dekt alsmede bij zondere (ziekte-)kosten, is het de overweging waard kritisch te kijken naar uw aanvullende verzekeringen. Een aanvullende casco-dekking voor uw auto kan interessant zijn, maar bijvoorbeeld ook een verzeke ring voor vervangend vervoer of vervangend verblijf. Verzekeren is zeker zinvol, maar voorkom ander zijds dat u zaken dubbel verzekerd. Kijk even wat al geregeld is en wat nog niet. Even bij stilstaan dus. Dat doen we met de adviseurs van de ANWB- afdeling Centrale Informatie. "Zonder geldig paspoort of toeris- tenkaart mag je buiten Nederland niet reizen," zeggen ze daar, "kinde ren tot zestien jaar mogen bij een van de ouders in het paspoort staan, als ze tenminste niet alleen reizen". Als alternatief voor het paspoort is de toeristenkaart zeer geschikt. De kaart is te gebruiken in alle Europese landen, maar heeft wel een wat beperktere geldigheidsduur, namelijk twee jaar. Voor heel wat landen is een visum vereist. Verkeersbureaus, ambassades en de ANWB kunnen u hierover uitge breid informeren. Vraagt u dan ook meteen even naar eventuele inentin gen. Tip: Wacht met het aanvragen van een nieuw paspoort niet tot het laat ste moment. In de vakantietijd duurt de behandeling namelijk meestal aanzienlijk langer dan in de rest van het jaar. Reizen en problemen De ANWB-Reisformaliteitenlijn (06-340.340.75, 75 ct. p/m/) geeft de toerist, de zakelijke reiziger en reisbureaupersoneel exacte infor matie over reisdocumenten voor het buitenland. Rianne Vreeburg, hoofd Uw auto brengt u naar uw vakantiebestemming. Enige voorbereiding, ook voor de auto, is dus op zijn plaats. De eerste zorg is dan vanzelf sprekend de technische staat van uw auto. Banden, koppeling, remmen en koeling vragen extra aandacht even als een juiste motorafstelling. Ook voor aanhangwagens en caravans geldt dat de zaken tiptop in orde moeten zijn. Een regelmatige kriti sche blik over de banden, remmen en verlichting van de aanhanger is noodzakelijk. Zorg verder dat u, naast de stan daarduitrusting, wat reserve-onder delen bij u hebt voor kleine repara ties. Denk hierbij aan reservelamp jes, een ventilatorriem, sleepkabel, jerrycan en wat gereedschap. Als alles is ingepakt en de deur achter u in het slot valt, is het zover: uw vakantie kan beginnen. De buren letten op de plantjes en verzorgen de post en voor u is het de komende weken het 'dolce far niente', het zalige nietsdoen. Nog even wat kilometer tjes wegzetten en dan kan niets u meer deren. "Niet zo'n heel goed idee," vindt Ellen Kok. "om ae vakantiereis te zien als iets dat je 'even' doet." Kok is coördinatrice van het ANWB- steunpunt in Lyon en heeft al heel wat kéren gezien wat er mis kan gaan met mensen die denken even vlug naar hun vakantiebestemming te rijden. Veel meer ziet zij in het idee dat de vakantie bij je eigen voordeur begint. "Laat de reis zelf ook onderdeel zijn van de vakantie," vindt zij. "stop onderweg eens om iets te bezichti gen of rij een stukje binnendoor over een mooie toeristische route. Da's veel leuker voor iedereen en bovendien een stuk minder ver moeiend." Tip: Voor kinderen is 1000 kilome ter een heel eind. Zorg voor vol doende afleiding onderweg in jle vorm van spelletjes, boekjes en een walkman. Stop ook eens wat vaker dan strikt nodig, zeker wanneer de temperaturen stijgen. Want dorst en xvarmte maken niet alleen humeu rig. uw kind kan er ook ziek van worden. "Of wat te denken van de nieuwe kleurrijke brochure Attractieparken in en rond Nederland? Deze -voor ANWB-leden gratis- brochure informeert u over leuke dagjes uit onderweg naar uw vakantiebestem ming. Leuk om eens te bezoeken en dan komt u toch gewoon een dagje later op uw bestemming aan." Ellen Kok vindt hel in ieder geval een pri ma idee. Wat zij ook een prima idee vindt is zorgen voor voldoende informatie voor onderweg en ter plekke. Kaarten, boeken, reisgidsen en de gratis ANWB-routekaarten zorgen er voor dat u niets hoeft te missen. Na de zomervakantie betrekt de Wereldwinkel Holten een eigen pand aan de Larenseweg 1. Tot voor kort was daar Stoffenshop Annelies gevestigd. „Een belang rijke stap" vindt Wereldwinkel-se cretaresse Anneke Wissink. In het verleden was de Holtense werkgroep voor de verkoop van haar produkten steeds aangewe zen op de wekelijkse markt en sinds enige tijd op de Albert Heijn- supermarkt waar men gastvrij on derdak kreeg. Naast een uitbrei ding van het assortiment betekent de ingebruikneming van de nieuwe winkel ook dat de openingsuren aanzienlijk uitgebreid worden. Het ligt in de bedoeling dat de Wereld winkel op de dinsdag-, woensdag en donderdagmiddag open is en tevens de hele vrijdag en zaterdag. Anneke Wissink: „Daarvoor heb ben we natuurlijk wel genoeg vrij willigers nodig. Bovendien moeten we aan het pand zelf nog wat ver spijkeren, Vandaar dat we wach ten tot na de vakantie wanneer iedereen weer terug is." se voorwerpen bij een ongevai in projectielen kunnen veranderen met alle gevolgen van dien. Imperiaals op het autodak hebben maar een beperkt laadvermogen: raadpleeg uw instructieboekje: Een skibox bewijst ook in de zomer goede diensten. Bovendien heeft zo'n box meestal een goede stroomlijn wat weer gunstig is voor het brandstof verbruik. Tip: De ANWB Reisnieuwslijn (06- 910.910.10, 50 ct. p/min) geeft 24 uur per dag informatie over ver keersdrukte in het buitenland, piek- dagen, stakingen, bosbranden, algenplagen en wat verder maar de moeite van het melden waard is. Alles ingepakt? Nog even en dan staan ze weer overal, de tenten, vouwwagens en Het rollend materieel Auto's, caravans, aanhangers, moto ren en verder vrijwel alles wat wie len heeft moet voorzien zijn van documenten. Naast rij- en kenteken bewijs moeten het aanhangsel bij uw kentekenbewijs (voor de trek haak). het registratiebewijs voor uw caravan en de groene (verzekerings) kaart aanwezig zijn. Vergeet hierbij niet dat aanhangers en caravans op deze kaart moeten zijn bijgeschre ven. Nog steeds moeten motorvoer tuigen en aanhangers bij grensover schrijding voorzien zijn van een NL-plaat van voorgeschreven afme tingen. De populaire blauwe Europa-sticker met de letters NL voldoet (nog) niet aan deze eisen. Bepakt en bezakt Zware bagage houdt u onder in de auto of caravan en bij voorkeur boven de as. Bedenk daarbij dat los-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 7