lira aaar sterrenhemel bij volkssteirenwachten in 't Oosten van het land 'Mi Tierra' geheel Spaanstalige cd van zangeres Gloria Estefan Interessante exposities over meteoren in Lattrop ---A - A Ommen TP 29 .1 - A A A' Door Leo Polhuys) Bij helder weer in een luie stoel door een telescoop naar een hemellichaam zitten turen. Die mogelijkheid bieden de vijf volks sterrenwachten in het Oosten van ons land, en het publiek maakt er in toenemende mate gebruik van. Het turen in een luie stoel is natuurlijk maar een klein onderdeel van het programma, want de sterrenwachten hebben het hele jaar door een aantal boeiende neven-activiteiten op de agenda staan. Neem nu de wacht bij het piepkleine dorpje Bussloo (vlakbij de gelijknamige recreatiepias bij 'Bussloo' - woordvoerder Alex Scholten, sinds de oprichting in 1975 actief, vertelt dat de sterren wacht wordt gerund door een korps van een kleine twintig vrij willigers, dat dialezingen over UFO's, planeten of instrumen ten, filmvertoningen, kijk-ins of cursussen verzorgt voor het weetgierige publiek. „We zijn in 1975 ontstaan als reactie op het Apollotijdperk", doet Scholten uit de doeken. „De ruimtevaart is nu veel meer gemeengoed gewor den. Maar er worden nog steeds ontdekkingen gedaan". Veel lan den hebben hun (bemande) ruimtevaartprogramma op een laag pitje gezet, omdat het gaat om geldverslindende projekten. Scholten: „De economische ac centen liggen wat meer op aarde zelf, terecht overigens, vind ik". Hij noemt enkele toepassingen van de ruimtevaart: studie naar de ozonlaag, meten van straling buiten de aarde, satellietcommu nicatie. Jaarlijks trekt 'Bussloo' drieduizend bezoekers. Lattrop Diep weggestoken in het uitzon derlijk fraaie Twentse land ligt bij Lattrop de Volkssterrenwacht Twente. Sinds twee jaar beschikt deze wacht over een fraai ge bouwtje, dat een planetarium, een 40 centimeter telescoop in een heuse koepel en een gezellige 9 Het publiek weet de sterrewackten steeds vaker te vinden Wilp). Elke vrijdagavond, het hele jaar door, is het publiek welkom bij deze sterrenwacht, die beschikt over een puik observatorium met afrijdbaar dak, waardoor de bestudeerders van de nachtelijke hemel de kraters op de maan of op andere planeten maar liefst driehonderd keer zo groot kunnen zien als met het blote oog het geval is. In het gemoedelijke zaaltje van de sterrenwacht staat nog een scala aan draagbare kijk-apparatuur. ontvangstruimte voor het pu bliek bevat. Ook is er een techni sche ruimte, waar de veertig vrij willigers aan hun instrumenten kunnen knutselen. Op dit mo ment lopen er twee tentoonstel lingen over meteoren en meteo rieten. Tot 1 december is er een expositie over de Glanerbrug- -collectie. (Meteoren gaan mete oriet heten als ze op aarde neer ploffen). En tot 20 september is er een unieke collectie meteorie ten te bezichtigen die vorig jaar in Oeganda tijdens een heuse ste nenregen naar beneden kwam. Ook de beroemde meteoriet van Glanerbrug, die drie jaar geleden door een dak in een woonhuis kwam zeilen, kan worden beke ken, evenals een aantal zwartge blakerde Oegandese stenen. „Hartstikke interessant toch, je kunt met je blote ogen voorwer pen zien die van duizenden kilo meters ver uit de ruimte zijn komen vallen. Het is de eerste keer dat deze expositie buiten de Universiteit van Leiden is te zien", zegt een enthousiaste Ine ke Riekhoff, educatief mede werkster van de sterrenwacht. Wellicht zijn meteorieten 65 mil joen jaar geleden de oorzaak ge weest van het uitsterven van de dinosaurussen; de theorie luidt dat een enorme meteoriet-inslag met de kracht van 250.000 atoombommen in Yucatan 9 De 30 centimeter telescoop bij Bussloo, die 300 keer vergroot. Het dak kan van de ommuring worden weggereden via een railsysteem Foto: PR (Mexico) hemel en aarde gedu rende lange tijd verduisterde, waardoor veel leven verdween. Meteorieten (snelheid: al gauw honderdduizend kilometer per seconde) veroorzaken het ver schijnsel van de vallende sterren; de Volkssterrenwacht Bussloo houdt in de nacht van 11 op 12 augustus een speciale kijk-in voor het publiek. Dan bestaat namelijk de kans op een heuse sterrenregen. Ook in Lattrop be staat de mogelijkheid, rond 11, 12 en 13 augustus deze sterrenre gen te bekijken. Op 27 en 29 juli en 3 augustus en 17 september worden in Lattrop lezingen ge houden over meteoren en over ander leven in het heelal, aanvang 20.00 uur. Mevrouw Riekhoff meldt verder dat er plannen zijn voor een Pla- netenpad waarbij het steren- De vijf sterrenwachten in Oost-Nederland zijn gevestigd in: Bussloo: Bussloselaan 4, telefoon 08338 - 52716 (alleen 's avonds); Dieren: Hogestraat 12, telefoon 08330 - 22814; Ommen: Chevalleraustraat 8, telefoon 05291 - 51849/54039; Lochem: Vordenseweg 10, telefoon 05730 - 53885/54310, en Lattrop: Frensdorfcrweg 22, telefoon 05412 - 29700. wacht-gebouwtje aan de Frens- dorferweg als 'zon' zal fungeren. Het permanente pad wordt wel licht onderdeel van een fietsrou te. De sterrenwacht mikt vooral op toeristen, maar ook scholie ren of anderen zijn van harte welkom. „Het is echt niet zo, dat je alleen 's nachts hier terecht kunt, ook overdag hebben we veel te bieden", zegt mevrouw Riekhoff, doelend op het pakket lezingen, de diazaal, de cursus sen, rondleidingen en op het fraaie planetarium, dat de stand van de diverse hemellichamen laat zien. „Voorkennis hoef je niet te hebben. Iedereen kan ten slotte zelf met een verrekijker in de tuin gaan staan..." In Lattrop wordt samengewerkt met de 'Astroverein' in Nordhorn. Ook Ommen beschikt over een sterrenwacht, gevestigd op het dak van sociaal cultureel centrum De Carroussel aan de Chevalle raustraat. In het zomerseizoen is het publiek hier elke zaterdag middag vanaf 14.30 uur welkom voor lezingen en voor het 'echte werk': het kijken door een tele scoop. 's Winters is de wacht vrijdagavond geopend. Ook de sterrenwacht in Dieren is op een hooggelegen plaats geves tigd. Woordvoerder H. Gom- mers meldt, dat de wacht al zes tien jaar actief is, waarvan de laatste zes jaar vanuit de kerkto ren van de inmiddels gesloopte oude katholieke kerk in Dierens centrum. Ook deze sterrenwacht is op vrijdagavond geopend. Op het programma staan lezingen en uiteraard kan er naar het zwerk worden gekeken. Dan is er nog de sterrenwacht in Lochem. Die is elke dinsdag- en zaterdagavond vanaf 20.00 uur geopend. In het zomerseizoen tenminste, want in de winter is de dertig jaar oude wacht alleen op zaterdag geopend. „We hebben over belangstelling niet te klagen, vooral in juni komt alles wat vereniging is hier naar toe", zegt een medewerkster. „Scholen, vrouwenverenigingen, toeristen, noem maar op. Dat is ook onze bedoeling, want de sterrenwach ten proberen de sterrenkunde te populariseren". Een opmerking waar Alex Scholten en Ineke Riekhoff zich maar al te graag bij aansluiten. 'Mi Tierra' van Gloria Estefan is een cd, die geheel (twaalf nummers) is volgezongen met Spaanstalige liedjes. Zoals de meeste fans van deze zangeres wel bekend zal zijn, is Gloria afkomstig van Cuba, waar Spaans de voertaal is. 'Mi Tierra' ('My Homeland' ofwel mijn Vaderland) kan men zien als een eerbetoon aan het land, dat Gloria en haar familie jaren geleden moesten verlaten. In 'Mi Tierra' be zingt ze Cuba, het land dat als je er geboren bent, niet vergeten kunt. Gloria Estefan een album achtereen alleen maar Spaanstalig ho ren zingen is wèl even wennen, maar het loont beslist de moeite. Uitgebracht door Sony. 9 Platenmaatschappij Mag num (Warner) bracht de com pilatie Rock Ballads 2 uit. De cd bevat zeventien nummers, met daarop sterke tot zeer sterke hits uit een recent en minder recent verleden. Jon Bon Jovi opent het album met 'Blaze Of Glory', daarna ge volgd door Little Angels met 'Womankind'. Led Zeppelin's bijdrage 'Stairway To Heaven' blijkt is volgens ingewijden moeilijk op cd te verkrijgen. Dus, de liefhebbers weten nu waar ze naar uit moeten kij ken. Mr. Big is present op deze cd met 'Just Take My Heart'. Alannah Miles zingt haar 'Song Instead Of A Kiss', en Scorpions voeren 'Send Me An Angel' uit. Afsluiter van dit album vol met heerlijke rock ballads is INXS met 'Ne ver Tears Us Apart'. 9 Amor de Pilis Amores '93 is de titel van de cd, die Arcade uitbracht. Negentien zomerse hits staan er op. Bijdragen voor deze cd leverden onder andere Jose Y Los Reyes met 'Lailola (No Ablas Mas)', Gi- tano Boys met 'Anna Maria', Peret met 'El Lunar De Ma ria', Juanito met 'Volare', Rum Beat met 'Te Tengo' en Payo Juan Manuel met 'Son Son Sera'. 9 De reeks Turn Up The Bass van Arcade jubileert. Deel 25 is uit en deze cd bevat voor de liefhebbers liefst acht tien nummers. Daaronder de topper, tevens opening van het album, 2 Unlimited met 'Tribal Dance', 'Gon On' van Aly - Us, 'Testament One' van Chubby Chunks, 'It Is Like My Dil - Doe?' van DJ EFX en 'Ba Da Na Na Na' van The Ultimate Seduction. Ar cade presenteert onder Turn Up The Bass tevens de cd The Ultimate Dream Mix, waar op 24 nummers zijn opgeno men. Opvallende nummers daarvan zijn 'Crockett's The me' van JHammer, 'Betty Et zorg' van Betty Blue, 'Laura Palmer's Theme' van Twin Peaks, 'Blue' van Basic In stinct en 'Tubular Bells' van Oldfield. Blinded By The Light, een uitgave van Arcade, kreeg de ondertitel 19 Pure Rock Songs mee. De roek-liefhebbers ha len met deze cd negentien top pers in huis, waaronder 'Re medy' van The Black Crowes, 'Hey Stoopid' van Alice Coo per, 'Bad News' van Gary Moore, 'Piece Of The Rock' van Mother's Finest, het fa meuze 'Whisky In The Jar' in de uitvoering van Thin Lizzy, en Manfred Mann's Earth Band levert het titelnummer van deze cd, 'Blinded By The Light'. Een compilatie waar mee Arcade talrijke rockfans een groot plezier doet. 9 Barbara Streisand maakte met de cd Back To Broadway een boeiend album. Twaalf liedjes uit musicals zijn nu Gloria Estefan maakte met Mi Tierraeen album helemaal vol met Spaanstalig gezongen liedjes. Foto: Sony door Streisand gezongen voor dit album. Voor de fans van Barbara Streisand beslist een aan te bevelen cd, maar uiter aard ook voor degenen die zich interesseren voor musi cals in het algemeen, en de daaruit afkomstige muziek. Een greep uit de nummers van dit album: 'Some Enchanted Evening' uit South Pacific, 'The Music Of The Night' uit The Phantom Of The Opera, 'As If We Never Said Good bye' uit Sunset Boulevard, 'Luck Be A Lady' uit Guys Dolls en 'Move On' uit Sun day In The Park With George. Back To Broadway is uitge bracht door Sony. In navolging van onder meer REM en Eric Clapton liet ook Rod Stewart de stek kers in het luchtledige rond zwerven tijdens de Unplug ged sessie voor MTV. In fe bruari waren de opnames en de resultaten hiervan zijn nu op het platte ronde schijfje te horen. De Unplugged-rage duurt voort, en daarbij mocht natuurlijk de oude rot, Ste wart alias 'de grootmeester van de covers', niet ontbre ken. Hij is een ras artiest, vooral op de bühne weet hij zijn liederen met overgave te brengen. Dat bewijst hij nu op deze akoestische-cd ook weer. Daarbij maakt hij gebruik van de diensten van zijn oude maatjes uit de Faces-periode Jim Cregan en special guest Ron Wood, de Rolling Stone. Vijftien werken bevatten het album waaronder de hits uit de beginperiode 'Tonight's The Night', 'Maggie May', 'Stay With Me' en 'Reason To Believe'. Tevens is zijn laatste hit 'Tom Traubert's Blues' er op te horen. Al met al een fraai werkje, dat bewijst waartoe Rod Stewart live in staat is: hij kan zich scharen in het rijtje van de absolute toppers... Warner. O Richard J anssen was tot drie jaar geleden de voorman van de Amsterdamse Fatal Flowers, de meest veelbelo vende band die ons land in die tijd kende. Maar juist die grote belofte die de Flowers voort durend als etiket kreeg opge plakt en als het ware achter volgde terwijl vooral interna tionaal succes uitbleef, noopte Jansen zijn verder geuite wens (of was het een dreigement?) uit te voeren en de groep op te heffen. In de aldus vrijgeko men tijd nam hij al snel de gelegenheid te baat in hun oe fenruimte een aantal ideeën op band vast te leggen, waarna hij tijdens de onbezette uren van de hoofdstedelijke Boventoon Studio de zaak afmaakte met behulp van bevriende muzi kanten als onder anderen de ex-Flowers, René van Barne- veld (Urban Dance Squad), pianiste Joke Hamminga en Spo Dee O Dee drummer Henk Jonkers. Nadat de demo bij de VPRO-radio werd gedraaid, reageerde Ariola direct en de deal werd gesloten. Ter promotie van Richard's geesteskind 'Boys' zoals de CD werd gedoopt, maakte de band Shine een kor te tournee met als bezetting Marc de Reus op bas, Marius Schrader op drums, J. B. Meijers op gitaar en uiteraard Janssen zelf. Boys bevat tien nummers en is min of meer een concept-album over de universele jongensdroom: het avontuur. Janssen is eerder een songsmid dan een instru mentalist en dat hoor je aan de wat rauwe, niet zo toeganke lijke plaat waarin invloeden verwerkt zitten van helden als David Bowie, Lou Reed en soms David Sylvian van wie hij vooral de sfeer tracht over te brengen. En in de duidelijk herkenbare Flowers-sound in de romantische song 'She's Allright' maar ook het steviger werk als 'Promised Land' en 'Check It Out' waarbij drums en rockgitaar een cruciale rol spelen en mengvormen als 'Losin' Control' worden niet geschuwd. De cd wordt per draaibeurt mooier en Shine is daarmee een duidelijke aan winst voor de 'Dutch Popsce- ne'. Uitgebracht door Ariola. Wie van jazzdance houdt kan het zilverkleurige schijfje Babel van de zeskoppige Lon- densebandD note blindelings aanschaffen. Kloppend hart van deze zwoele swingende band is saxofonist Max Wie- nevski, die ook voor de com positie van de meeste num mers tekent. Babel bevat een mengelmoes aan muziekstijlen van jazz, soul en rap met een swingende groove. Dat alles versmelt tot harmonieuze songs, die af en toe pittig ge kruid zijn. Een verrassend fris geluid op een cd die klinkt als een klok met de songs 'Babel' en 'Scheme Of Things' als hoogtepunt. Dorado/PIAS. 9 The Jack Of Hearts trek ken al jaren door de Neder landse clubcircuits en jonge rencentra. Bemind door een select publiek om de gitaar rock die staat als een huis, maar nooit doorgebroken bij een breed publiek. Wellicht dat daar met 'de cd Delilah verandering in komt. In elf songs maken de Amsterdam mers nog eens duidelijk dat ze garant staan voor een volwas sen geluid met zanger/gitarist in de hoofdrol. Ook het mondharmonica-spel van Kim Snelten speelt als vanouds. Phonogram. Veel verder dan een paar kleine hits heeft Aztec Camera het in ons land nooit gebracht. Op de nieuwe cd Dreamland gaat de band verder op de ingeslagen weg. Veel melo dieuze songs met uitgebalan ceerde arrangementen. Zowel geschikt als luisterplaat als achtergrondmuziek. WEA- /Warner Music. Explosieve gitaarrock. Dat is Noir Desir in een notedop. Het viertal, afkomstig uit het Franse Bordeaux, is in eigen land zeer populair. Er gingen reeds meer dan een half mil joen schijfjes van de cd Tosta- ky over de toonbank. De songs zijn ongepolijst. De on geslepen diamanten zijn overi gens 5 september te beluiste ren tijdens het Metropolis-fes tival in Rotterdam. Barclay- /Polydor.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 7