A J eugdteam van OMA beste van Nederland Holtense deelnemers starten in de staart Haarschool wint schoolzwemmen Bergruitertjes kampioen Overijssel 640-team toch nog tweede Concertagenda VVV Triathlon biedt opnieuw veel sfeer HOLTENS NIEUWSBLAD Atleten lopen in Ommen Jeanette naar World Games Interkerkelijk recreatiewerk Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, verleende ontheffingen of vergunningen e.d. Bouw recreatiewoning Vianenweg 225c Vrijstelling bestemmingsplan „Holterberg" Sociaal-cultureel programma 1994 DONDERDAG 22 JULI 1993 Het M-viertal van Ponyclub De Bergruitertjes reed afgelopen za terdag in Rijssen tijdens de Over ijsselse kampioenschappen een dusdanig sterke dressuurproef, dat hun prestatie door de jury met het hoogste aantal punten beloond werd. Met maar liefst 14 punten voorsprong op de Oosterhofruiter- tjes uit Rijssen behaalden Erwin Rietberg, Hens Janssen, Daniëllè v.d. Kaap, Brenda Kappert en Cin dy Vosselman (incl. de reserve) de eerste plaats van de achttien deel nemende equipes. Erwin Rietberg werd bovendien met Bianca kam pioen in de categorie best-gaande rijpony's. Zijn individuele dres suurproef leverde hem een derde plaats op. Gerrie Jager sprong met Mark naar een zevende plaats in de klasse Z. Al deze ruiters en amazo nes mogen nu 28 augustus in Erme- lo meedoen aan de Levade, de Ne derlandse Kampioenschappen. Brenda Kappert behaalde bij het M-springen een elfde plaats, 's Avonds werd het kampioenschap gevierd in de kantine, waar voor zitter Rietberg en sportcommissie- voorzitter Jan Schuchard ook in- structrice Ineke Tijhaar-Kerkhoff in de hulde betrokken. Een natte bedoening. Dat gold ze ker voor de schoolzwemwedstrij- den in recreatiebad Twenhaars- veld, die vorige week in de stro mende regen werden afgewerkt. Niettemin toonden ouders en ove rige belangstellenden groot en thousiasme. In plastic gehuld of gewapend met parpalu moedigden velen hun favoriet(en) aan vanaf de zijlijn. De organisatie van de zwemwedstrijden berustte zoals altijd bij ZPC Twenhaarsveld en de scholensportcommissie. De wis selbeker bleef in handen van de Haarschool. De 29 programma-onderdelen wer den onder leiding van starter Arie Ongena in een vlot tempo afge werkt. De leerlingen uit groep 3/4 zwommen uitsluitend 25 meter schoolslag. Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 stond ook rugslag en vrije slag op het programma. Ter afsluiting van het zwemspek- takel volgde traditiegetrouw de es tafette. Vier jongens en vier meis jes uit de groepen 5 t/m 8 zwommen tegen elkaar over 8 x 25 meter. De Haarschool toonde zich hier de sterkste. Voor alle serie-winnaars was er na afloop een medaille. De eerste drie ontvingen bovendien een diploma. Voor het scholenklas sement waren er bekers. Uitslag: 1. Haarschool 163 pt.; 2. Kolschool 137 pt.; 3. Dorpsschool 128 pt.; 4. Schakel 128 pt.; 5. Dïjkerhoek 115 pt.; 6. Kompas 111 pt.; 7. Bosschool 59 pt. Schoolslag: Groep 3 meisjes Monique Hoeve, jongens Bas Tuitert. Groep 4 meisjes Lisette Scholten, jongens Arjan Nijhuis. Groep 5 meisjes Marije Oldenmenger, jongens Dinant van Harmeien. Groep 6 meisjes Hester Paal man, jongens Tim Wiersma. Groep 7 meis jes Marjolijn Aaftink jongens Eelco van der Wal. Groep 8 meisjes Jetske Markvoort, jongens Theodoor Kuster. Rugslag: Groep 5 meisjes Marjan Bronsvoort, jongens Jel- le Hoekman. Groep 6 meisjes Marian Aaf tink jongens Erjan Hollegien. Groep 7 meis jes Christien Aaftink, jongens Lars van Zon. Groep 8 meisjes Esmeralda Udink, jongens Jan Willem Hoes. Vrije slag: Groep 5 meis jes Agnetha Keiler, jongens Harmen Zand- voort. Groep 6 meisjes Anneke Nijhuiè, jongens Erjan Hollegien. Groep 7 meisjes Alida ter Borg, jongens Freek Knapen. Groep 8 meisjes Annekarien Grave, jon gens llja Haan. Estafette: 1. Haarschool; 2. Kolschool; 3. Dorpsschool; 4. Schakel; 5. Dijkerhoek; 6. Kompas; 7. Bosschool. De Ommer Bissingloop kende ook een aantal Holtense deelnemers. Op de 2,5 kilometer kwamen Tom Marissink in 10.06 min., Gijs Maris- sink in 10.58 min. en Carlos Baltus in 12.56 min. onder het finishdoek door. Op de 10 kilometer was Ge rard Beldman in 36.15 min. de bes te Holtenaar, op de voet gevolgd door Chris Offringa in 36.18 min. Leo Marissink liet in 38.48 min. ook een prima tijd, net voor Marinus Baltus in 38.59 min. Rob van Zoe- len bleef steken op 41.05 min. Mar- jet Marissink toonde zich tevreden over haar eindtijd van 46.08 min. Na terugkomst in Holten werden de jeugdige touwtrekkers met paard en wagen door het dorp gereden. De VW Holten kan kaarten rege len voor de volgende evenemen ten. Nationale Taptoe Breda (26 aug. t/m 4 sept.), Musical Evita (26 juli Maastricht), Eros Ramazzotti (22 oktober Maastricht), U2 (3 au gustus Nijmegen), Veronica Beach Tour (21 aug. Wijk aan Zee), Scor pions (19 okt. Rotterdam), UB 40 (1 okt. Rotterdam), Deep Purple (3 nov. Rotterdam), Phantom of the Opera (1 aug. Den Haag), Los Lo bos (20,21 juli Amsterdam), De Black Fooss (25 sept. Tegelen), Paul Mc. Cartney (9 en 10 okt. Rot terdam), Cats (juli/aug. Amster dam), Maria Dellourdes (10 okt. rotterdam), De Dijk (17 juli Arn hem), Belgische Grand Prix (27 t/m29 aug. Spa), Blues '93 (24 okt. Dordrecht), Ray Charles en Randy Crawford (17 juli Eindhoven). Op het vierde en laatste toernooi om het Nederlands kampioen schap kwam het jeugdteam van OKIA als beste uit de bus. Het 640 kilo-team werd toch nog verras send tweede. Het afsluitende toernooi vond plaats in het Brabantse Zundert. De grond was hard en de tempera tuur goed, dus OKIA was vol goede moed. De jeugd had al een voor sprong van vier punten op de num mer twee en was dus behoorlijk gespannen toen de wedstrijden be gonnen. De eerste wedstrijd werd getrokken tegen Olden Eibergen. Deze werd vlot gewonnen zodat de meeste spanning wegviel. Ook te gen de Wubbenhof had OKIA geen enkele moeite: weer drie punten binnen. Hierna verloor de grootste concurrent Heure drie punten te gen Erichem. Hierdoor had OKIA nog maar één punt nodig om het kampioenschap binnen te halen. Toen moest OKIA tegen Erichem, die deze dag onzettend sterk was. OKIA verloor dan ook alle punten in deze wedstrijd, zodat de compe titie weer open was. In de laatste en beslissende weds tijd tegen Heu re moest het dus gebeuren. Onder luide aanmoedigingen van het Holtense publiek werd de eerste trekbeurt gewonnen. Hiermee was het jeugdteam van OKIA kam pioen in de 560 kilo-klasse. Hier door sterk geworden had het team geen enkele moeite meer met de tweede trekbeurt, zodat deze pun ten ook snel werden binnenge haald. Door hun overwinning werd de jeugd 's avonds met paard en wa gen Holten binnengehaald, onder toeziend oog van vele supporters. Waarna er een gezellig feestje werd gevierd op het Nederlands kam pioenschap bij café Kalfsterman, het stamcafé van OKIA. Hier werd nagepraat over de prestaties van OKIA op dit toernooi onder het genot van gerstenat. 640 team Met het 640 team liep het iets an ders. In deze klasse was de eerste plaats al veilig gesteld door Vios Bisons. Hier moest dus worden ge knokt om de tweede, derde en vier de plaats. OKIA begon met een goede opwarmer tegen Jagersrust. „We zijn er klaar voor!," zegt voor zitter Peter Corstanje van de Stichting Triathlon (STH) reso luut. Zaterdagmiddag valt het startschot voor de negende triath lon met op de eerste plaats de wed strijd in het Super Prestige Circuit op de kwart, de kwart en achtste triathlon recreatief en natuurlijk het plaatselijke hoogtepunt: het Holtens kampioenschap op de kwart en achtste triathlon. De Hol tenaren starten om 17.30 en 18.30 ur. Vorig jaar zwom, fietste en liep Jan Metsemakers zich op de kwart bij de heren naar winst, Karin Cents volgde zijn voorbeeld bij de dames. De triathlon maakte op nieuw deel uit van het Oostelijk Triathlon Circuit, een serie van zes wedstrijden waarvan Holten de laatste organiseert. Ook daarvan dus een prijsuitreiking na afloop. Datzelfde geldt voor het kam pioenschap van de afdeling Gel derland/Overijssel van de (Neder landse (T)riathlon (B)ond. Vrijwilligers Ruim 450 vrijwilliger zijn overmor gen in touw om het hele spektakel op rolletjes te laten verlopen. „On- midsbare schakels in het omvang rijke organisatienet," aldus Cor stanje. „Zonder hen zouden we nooit zo ver gekomen zijn met ons evenement!."In triathlonkringen staat Holten dan ook hoog aange schreven. Diverse toppers roem den reeds de prima organisatie, de prachtige omgeving en niet te ver- Winnaar van vorig jaar Henri Kiens verwisselt in ijltempo zijn schoeisel. Ook zaterdag doet de Eibergenaar een gooi naar winst ge ten de perfecte sfeer. Hoewel toe komstmuziek, kijkt de STH nog altijd vooruit naar het moment dat het zwemgedeelte in de zandwin ningspias De Domeiaar tussen Holten en Markelo kan worden ge houden. Dan lijken in Holten alle elementen aanwezig voor de orga nisatie van een nationaal kam pioenschap, waarvoor de NTB de STH inmiddels al gepolst heeft. De eerste groep van de totaal 660 tri- athleten gaat om precies 14 uur te water in zwembad Twenhaarsveld. Het fiets- en loopparcours voert daarna opnieuw deels door en deels buiten de bebouwde kom met de finish op de Smidsbelt: het sfeervolle 'hart' van het sportieve spektakel met een groot terras, 's Middags vermaakt de clown Ro nald McDonald de jeugd die zich bovendien kan uitleven op een luchtkussen, is er muzikaal ver maak door de Braandheultjes en de Mexicaantjes en zijn diverse sponsors aanwezig met informatie materiaal en attenties. De MAC zorgt voor hapjes en drankjes. Ach ter het gemeentehuis fungeert de Fienpreuvers-tent als VIP-ruimte voor tal van genodigden. De binnenkomst van de eerste deelnemer wordt verwacht rond 15.50 uur, van de laatste om onge veer 20.30 uur. Tot de toppers in het super prestige behoren in elk geval winnaar van vorig jaar Henri Kiens, Erwin de Bruin, Eimert Venderbosch, Martin Breedijk en Jan van de Marei. Bij de dames zijn alle ogen gericht op 'onze' Jannie Vasters, Ada van Zwieten, Bianca van Woesik en winnares van vorig jaar Wieke Hoogzaad. Opnieuw worden video-opnames gemaakt. Door geluidsinstallaties kan het wedstrijdverloop overal langs het parcours worden gevolgd. Via mo torrijders op het parcours worden de speakers Dinant Veneman en Bert Pessink op de hoogte gehou den. Hoewel de winkels de hele dag open blijven, wordt geadviseerd zoveel mogelijk vrijdag bood schappen te doen. De omleidings routes van de bus staan aangege ven in de speciale triathlonkrant die deze week huis aan huis ver spreid is in Holten en omgeving. Net als vorig jaar vormt de 'triath lon ballooning' aan het begin van de avond een imposant hoogte punt van het evenement. Toen echter kozen 5 ballonnen het lucht ruim, ditmaal zijn dat er 10, waar onder de grootste hete luchtballon van ons land. De kleurrijke gevaar tes stijgen om 20 uur op vanaf sportpark 't Vletgoor. Voordat ze in oostelijke richting wegvaren, is het de bedoeling dat ze over het dorpscentrum komen. De Mc Do- nald's-ballon heeft een aantal pro minenten aan boord, onder wie een lid van B en W. Toen moest het team aantreden tegen de nummer twee: Eibergen. Na een goede opbouwende wed strijd werden de jongens van Ei bergen uit hun verdediging ge haald en had OKIA deze drie pun ten binnen. Hierdoor sterk gewor den, werden ook de andere ploegen met volle kracht achteruit ge haald. De laatste wedstrijd ging tegen Vios Bisons. Deze ploeg was gedurende het hele kampioen schap nog ongeslagen gebleven en was van plan om dat zo te houden. OKIA maakte er een spannende wedstrijd van, maar kon niet ver hinderen dat de Bisons ongeslagen Nederlands kampioen werden. OKIA kwam hierdoor toch nog verrassend op een tweede plaats. Uitslagen NK 1993: Jeugd 560 kg: 1OKIA9 (38); 2. Erichem 11 (33); 3. Heure 7 (32); 4. Olden Eibergen 0 (9); 5. Wubbenhof 3 (8). Heren 640 kg: 1. Vios Bisons 21 (84); 2. OKIA (18 (58); 3. Eibergen 12 (57); 4. Mon- nickendam 14 (53); 5. Heure 4 (36); 6. Jagersrust 5 (22); 7. Vechtlust 10 (17); 8. Vorden 0 (9). Voor OKIA-touwtrekster Jeanet te Brinks staat er het komende weekeinde weer een belangrijk toernooi op het programma. Za terdag en zondag worden in Den Haag namelijk de World Games '93 gehouden. Dit evenement voor niet-Olympische sporten vindt plaats in de Houtrusthallen. Bij het touwtrekken voor vrou wen verdedigt Jeanette de oran je kleuren zowel in de 480- als in de 520-klasse. Het programma van het interker kelijk recreatiewerk staat vanaf zaterdag 24 t/m vrijdag 30 juli in het teken van 'Avontuur'. Het ziet er als volgt uit: Zaterdagavond is er vanaf 20 uur voor kinderen en volwassenen een open avond met kampvuur. Kinderen kunnen zelf een broodje bakken boven het vuur. Zondag is er om 10 uur kamp dienst over het thema 'Kunst'. Maandag is er om 14.30 uur slagbal voor kinderen tot 14 jaar (kosten 1 gulden); voor kinderen van 14 jaar en ouder en volwassenen is er van af 19.30 uur softbal (kosten 1,50 gulden). Dinsdag is er voor kinde ren een speurtocht (1 gulden), ter wijl woensdagavond de barbecue brandt. Wie mee wil doen moet zich voor 10 uur opgeven. De bar becue begint om 18 uur. Volwasse nen betalen 7 gulden, kinderen 5 gulden. Om 21 uur is er showavond (1,50 gulden). Donderdag is griezel dag: om 20.30 uur begint de kinder- griezeltocht (1 gulden), om 22 uur start de spooktocht voor deelne mers van 12 jaar en ouder (2 gul den). Vrijdag is er meerkamp voor kinderen (1 gulden). Van maandag t/m vrijdag is er om 10 uur kinder morgen (4 t/m 12 jaar) en om 18.45 uur kleuter kwartiertje voor de kleintjes. Ook is er 's avonds om 19.30 uur een voorlees half uurtje voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De kinderochtend kost een gulden, het kleuterkwartiertje en het voor lezen is gratis. 1. Aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - verbouw woning Ericaweg 2; 2. Bouwvergunning is verleend voor: - bouw winkelruimte met 6 bovenwoningen Dorpsstraat 19 t25f (tevens vrijstelling artikel 19 WRO); - bouw woning Beusebergerweg 5; - vernieuwen berging Raalterweg 33; - verbouw/uitbreiding landbouwwerktuigenberging annex mestvarkensstal Langstraat 38; 3. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - uitbreiding berging en bouw carport bij Erve Joost 14; - wijziging twee dakkapellen op woning Deventerweg 66a; - bouw schuurtje bij Borkeldsweg 15; 4. Kapvergunning is verleend voor: - dunning perceel hoek Geskesdijk-Wildweg, nabij Wildweg 1 - 1 lindeboom bij Langstraat 26; 5. Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. voor: - het houden van een loterij door St. Vrienden van de „Diessenplas"; - lange afstandsrit voor paarden op 11 september 1993; - school- en volksfeest Espelo op 20 t/m 22 augustus 1993. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De burgemeester van Holten maakt ingevolge het be paalde in artikel 50, lid 6, van de Woningwet juncto artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 26 juli 1993 gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling al gemene zaken, ter inzage zal liggen de aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een recreatie woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B nr. 4138 en plaatselijk bekend als Vianen weg 225c te Holten. Het bouwplan is - met toepassing van een hierin opgeno men vrijstelling t.a.v. de goothoogte - in overeenstem ming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan „De Borkeld" (recreatiewoonverblijven), doch voor het betref fende gebied is op 22 februari 1993 een nieuw bestem mingsplan vastgesteld en dit plan heeft nog geen rechts kracht. Op grond van het bepaalde in artikel 50, lid 1van de Wo ningwet moet daarom de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning worden aangehouden. Deze aanhou dingsplicht geldt niet, indien het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en vooraf van gedeputeerde staten de verklaring is ontvangen dat zij tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar hebben. Aangezien het bouwplan - met toepassing van een hierin opgenomen vrijstelling t.a.v. de goothoogte - in overeen stemming is met het nieuwe bestemmingsplan „De Bor keld, herziening 1990" zijn burgemeester en wethouders voornemens de gevraagde bouwvergunning met toepas sing van artikel 50, lid 6, van de Woningwet te verlenen. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van de vergunning met toepassing van genoemd wetsartikel in dienen bij burgemeester en wethouders, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Holten, 22 juli 1993 De I. burgemeester voornoemd, H. J. Westerik. De burgemeester van Holten maakt ingevolge het be paalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat met ingang van 26 juli 1993 gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage zal liggen een verzoek om vrijstelling (de aanvraag om bouwver gunning) van het bestemmingsplan „Holterberg" ten be hoeve van een uitbreiding van de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie A nr. 1818, plaatselijk bekend als Sparrenweg 1 te Holten. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met de ingevolge het bestemmingsplan „Holterberg" voor ge noemd perceel geldende bestemming „gronden be stemd voor bos en recreatieterrein zonder bebouwing". Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO. Aangezien het bouwplan in overeenstemming is met een in voorbereiding zijnde partiële herziening van genoemd bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders voornemens bedoelde vrijstelling te verlenen, alsmede de gevraagde bouwvergunning met toepassing van arti kel 50, lid 6, Woningwet. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van vrij stelling ten behoeve van bovengenoemd bouwplan indie nen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smids belt 6, 7451 BL Holten. Holten, 22 juli 1993 De I. burgemeester voornoemd, H. J. Westerik. Subsidie-aanvragen voor sociaal-culturele en emancipa- tie-aktiviteiten in 1993 moeten uiterlijk 1 oktober 1993 bij het college van burgemeester en wethouders ingediend worden.Na deze datum ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Aan verenigingen/instellingen die in 1993 volgens het So ciaal Cultureel Programma subsidie ontvingen is reeds een aanvraagformulier toegezonden. Formilieren zijn ver krijgbaar op de afdeling W.O.P. (welzijn) van het gemeentehuis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5