Juf Dineke verlaat kleuteronderwijs Dorpsfeest biedt tal van nieuwe elementen E m rm Hm n 3 PI! Holtens Nieuwsblad. Touwtrekken om kampioenschap van Holten FLINKE BEZORGERS(STERS) Spektakel met Benji Jump en bantamrace m NU ALLÉS VOOR BODEMPRIJZEN' Verbouw keuken BON Vakantie fietstocht Pastor in Holten Demonstratie brandpreventie Holten Uonfvangt een fraaie De DISTRIBUTIE-ORGANISATIE van Dagblad Tubantia/ Twentsche Courant en diverse weekbladen en folders zoekt in de vakantieperiode voor HOLTEN Farp. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 18 49 ujEqener Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 22, JULI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Canada Na bijna een jaar in het Cana dese Okotoks te hebben ver toefd, keerde Pieter Jan van Wingerden onlangs terug in Holten. De havoleerling van de scholengemeenschap kijkt te rug op een uiterst zinvol jaar, dat vooral zijn spreekvaardig heid Engels ten goede kwam. De 'Dutch guy' van Erve Broek huis is dusdanig enthousiast, dat terugkeer naar Canada te zijner tijd er zeker in zit. Touwtrekken Voor touwtrekvereniging OKIA was het afgelopen week einde groot feest. In het Bra bantse Zundert werd het jeugd- team Nederlands kampioen in de 560 kg klasse. Na terugkeer in holten werd de ploeg met paard en wagen naar stamcafé Kalfsterman gebracht, waai: een passend feestje werd ge bouwd. Het 640 kg team eindig de verrassend als tweede. „Ik heb intens genoten van elke dag dat ik voor de klas stond!," zegt Dineke Azodi Deilami-Ligten- berg van De Schakel. De 57-jarige kleuterleidster buigt zich nog vol ijver over een laatste werkje voor haar kleuters: een boekje over een rupsje. „En dat is het dan wel. Daarna pak ik niets nieuws meer op." Deze week legt juf Dineke het bijltje erbij neer. Door de fusie met Het Kompas krijgt ze de kans ver vroegd uit te treden, hoewel haar leeftijd nog geen recht op vut geeft. Net als Kompas-directeur Joop van Engbrink is bij haar sprake van een speciale wachtgeldrege ling. „Was er niet gefuseerd, dan was ik nog wel even doorgegaan," bekent de Rijssense, die op De Schakel groep 1 onder haar hoede had. „Toch vind ik het heerlijk. Krij g ik eindelij k tij d voor een goed boek en zullen we ook zeker gaan reizen." Als juf Dineke de schooldeur ach ter zich dichttrekt heeft ze er een kleine 27 jaar kleuteronderwijs op zitten. Had daardoor ook kinderen van inmiddels volwassen kleuters in de klas. Absoluut hoogtepunt in haar loopbaan noemt zij het 75- jarig bestaan van het pc basison derwijs in Holten: ,,'t Was zo leuk! Al die kinderen in Ot en Sien-kle- ren." De destijds in Rijssen werk zame kleuterleidster werd aange zocht als hoofdleidster voor de pc kleuterschool Repelsteeltje, te genover De Schakel. Dineke zag er wel wat in en begon er begin '67 met twee klassen. Deze week ein digt ze, zij het in De Schakel, ook met twee groepen kleuters. De in voering van de basisschool ('85), waar vooraf met gemengde gevoe lens tegenaan gekeken was, ver liep wonderwel. Repelsteeltje werd gesloten en geïntegreerd in De Schakel. De kleuterafdeling kreeg aan de zijde van de Boschkamp straat wel een eigen speelplaats en ingang. Dineke benadrukt de pri ma samenwerking met het Scha kel-team: „Het droeg bij tot de prettige sfeer op school, waarin het goed werken was." De integratie bracht wel met zich mee, dat Dine ke enige tijd handvaardigheidsles- sen en zelfs ooit aardrijkskunde gaf in één van de hogere groepen. Dineke Ligtenberg, zoals veel Hol tenaren de scheidende kleuterleid ster kennen, is van mening dat de kleuters in de loop der jaren veel mondiger zijn geworden: „Ze zijn onrustiger. Je moet ze beter in de hand houden. Vroeger was er min der afleiding, nu heb je tv, clubs, noem maar op." In groep 1 had ze 32 kleuters, collega Wilma Minor had er 17 in groep 2. Door de door stroming vanuit de verschillende groepen, vormt straks de toevoe ging van de Kompas-kleuters geen Na zo'n 27jaar kleuteronderwijs legt juf Dineke deze week het bijltje erbij neer probleem. Daar de fusie wel enkele noodzakelijke verbouwingen met zich meebrengt, verhuisden Dine ke en Wilma met hun kleuters on langs naar de andere kant van het schoolgebouw, waar echter ook al sporen van bouwactiviteiten zicht baar zijn. De kleuters van (per 1 augustus) De Regenboog zijn nu gehuisvest in twee lokalen, die vlak naast het reeds bestaande speellokaal liggen. De vroegere kleuterlokalen worden intussen als verbouwd en uitgebreid tot drie lokalen. Van alle bouwbesognes hebben de kleuters, althans giste ren, weinig gemerkt. Met juf Dine ke vierden ze gezellig feest, 's Avonds was diezelfde Dineke het middelpunt van een druk bezochte afscheidsreceptie op school. Op initiatief van de Stichting De Reuze Hèuvelwachter geven de brandweerkorpsen Hellendoorn- /Nijverdal en Holten vanavond vanaf 19 uur een demonstratie brandpreventie in de natuur op camping De Holterberg. Recrean ten en overige belangstellenden worden er geïnformeerd over de wijze waarop bosbrand wordt be streden. Verschillende voertuigen, zoals een spuitwagen en de verbin dingswagen van de regio kunnen worden bezichtigd, er is informa tiemateriaal en ook wordt een groot waterbassin (gebruikt als watervoorziening bij bosbranden) opgezet. Kinderen kunnen zich vermaken met spuitspelletjes. Als de raad instemt, wordt het keu kentje van de Dijkerhoekse basis school na de vakantie verbouwd. Het 'pijpenlaatje' wordt dan uitge breid met de voormalige kleedcel len die gebruikt werden door de schoolarts en de daarbij behoren de garderobe. De nieuwe keuken zal worden voorzien van een keu kenblok, kastruimte en ook een koelkast die tot nu toe ontbrak. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17, Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De liefhebbers van kermis kunnen in hun handen wrijven: tijdens het komende dorpsfeest heeft Holten met de komst van de Tropical tegenover de gymzaal aan de Tuinstraat bijna een primeurtje. Ook voor menig kermisexploitant namelijk een gloednieuwe attractie. Nieuw is ook de zomerkoningin, die gestalte wordt gegeven door Margien Bekkernens. Het 39ste dorpsfeest staat bol van activiteiten en kent hoogtepunten in een verloting met als hoofdprijs een tiendaagse reis naar Spanje, de bantamrace van MAC De Holterberg in de Dorps straat en het elastiek springen (Benji Jump) op de Kalfster- mansweide. Dinsdagmiddag 13.30 uur wordt het evenement geopend door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, daarbij onder anderen vergezeld van de zomerkoningin. Een half uur later kunnen de kermisexploitanten hun geluidsinstal laties opendraaien. De kermis duurt tot en met vrijdag en is dagelijks open van 14 tot 24 uur. Om het dorpsfeest weer wat elan te bezorgen, hebben Jos Kamphuis en Herman Beltman, die samen de a a m Holtens Nieuwsblad Parker-iotter ballpoint wordt u goed t%|£ AABt ItiAllfllIA geïnformeerd. dl9 U Ui» CClI lllCUHli: Als abonnee bent u daarvan verzekerd. mBJUIkÜvI» U|I||CvT Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 61.65 dorpsfeestcommissie belichamen, naarstig gezocht naar nieuwe ele menten. Zeker nu de traditionele wielerronde van het programma is verdwenen. Bestuurslid Maats van ijsclub De Noordpool, die het eve nement met een Nijverdalse wie lervereniging op touw zette, laat weten dat De Noordpool van de organisatie heeft afgezien: „We hadden te weinig mankracht voor al het werk dat op die ene dag moest worden verzet."Nieuw is in elk geval de grote verloting. Bij de diverse attracties ontvangen de bezoekers daarvoor gratis loten. De prijsuitreiking volgt donder dagavond om 21.30 uur, in één van de attracties achter het gemeente huis. Wie een trip naar het zonnige Spanje niet aan zijn neus voorbij wil laten gaan moet dan wel aan wezig zijn. Indien de eigenaar van het winnende lot er niet is, wordt namelijk opnieuw getrokken. Direct na de opening brengt het Kinder Proppen Theater van Ma rieke de Hoop om 14, 15, 16 en 17 uur een leuk programma van tel kens ongeveer een half uur. Twee handen komen uit de achterwand van het mobiele theatertje en ver tellen een verhaal met p(r)oppen. Ook de kinderen worden erbij be trokken. Het theatertje bevindt zich tussen rijwielhandel Van de Bosch en de kerk. Woensdagoch tend is er tussen 10 en 12 klein vee- en rommelmarkt op de Kalfster- manswei en biedt de MAC vanaf 19 uur spektakel op de Dorpsstraat tussen de VW en Beltman Sport en Mode met de bantamrace op fietsen met een groot voorwiel en klein achterwiel. Donderdagmid dag kan de jeugd zich gratis laten schminken in de Fienpreuver- stent, terwijl de wekelijkse koop avond wordt opgeluisterd door de Mexicaantjes. In verband met de kermis verhuist de warenmarkt vrijdag van de Smidsbelt naar de Boschkampstraat. Met de Benji Jump zorgt het Ocean Pacific Ben- ju Fun Team diezelfde dag tussen 13.30 en 21.30 uur zonder enige twijfel voor een hoop spektakel. Het elastiek springen speelt zich af op de Kalfstermansweide. Er wordt gebruik gemaakt van een Ook dit jaar kan de jeugd zich gratis laten schminken in de Fienpreuv er stent Net als vorig jaar houdt MAC De Holterberg een Vakantie-fiets tocht voor jong en oud. Die wordt gehouden op zondag 25 juli en gaat over goed berijdbare wegen naar de Borkeld en vervolgens richting Markelo en Stokkum. De route langs de mooiste plekje van Holten is ongeveer 35 kilometer lang. Men hoeft geen lunchpakket mee te ne men want bij de tussenstops zit een hapje en een drankje inbegre pen. Het inschrijfgeld is f 5,00 (alles inclusief). Er kan vanaf het MAC- clubhuis aan de Beusebergerweg 37 worden gestart tussen 10.30 uur en 13.00 uur. Daar is ook de finish. Inlichtingen bij: M. Krikkink (tel. 05483-61068) of H. Oolbekkink (tel. 05483-63483). Met ingang van september is Har ry Wiggers (37) uit Goor benoemd tot pastor van de rooms-katholie- ke St. Jozef parochie Nieuw Hee- ten/Holten. Wiggers vestigt zich vanaf half augustus in Holten. Hij zal zich vooral gaan bezighouden met het jongerenwerk in de paro chie. In Holten ook met de volwas sencatechese. Zondagochtend 10 september kunnen de Holtense pa rochianen vanaf 10 uur persoonlijk kennis met hem maken in gebouw Irene. kraan met springbak, die met be hulp van een lier zo'n 60 meter de lucht in wordt gehesen. Iedere springer kan verzekerd zijn van veilig materiaal en een springhar- nas. Bovendien wordt op circa 6 meter hoogte een veiligheidsnet opgespannen. Wie een sprong van uit het bakje wagen wil betaalt 100 gulden (inclusief verzekering). Vooraf opgeven is mogelijk bij 't Klavier. Voor waaghalzen een unieke uitdaging om Holten eens vanuit een ander 'standpunt' te aanschouwen. Zaterdagmiddag wordt het dorpsfeest op de Kalfs termansweide besloten met het traditionele touwtrektoemooi om het Holtens kampioenschap (13 tot 16 uur). Voor de 21ste keer houdt OKIA klaasen dienen op sportschoenen touwtrekwedstrijden om het Hol tens kampioenschap op de Kalfs- termandweide. Zaterdagmiddag 31 juli besluit het toernooi zoals altijd het jaarlijkse dorpsfeest. Er wordt getrokken in de wedstrijd klasse (met als inzet de Snorre- wind-wisseltrofee), de klasse rea- creatief heren, recreatief dames en de jeugdklasse (t/m 18 jaar). Ieder team telt zes trekkers, één reserve en een ploegleider. In de wedstrijd klasse mogen maximaal twee wed strijdtrekkers deelnemen. Dat zijn personen, die in 1992 of 1993 aan officiële NTB-wedstrijden deelna men. In de recreatieve klassen mo gen wedstrijdtrekkers uitkomen. Deelnemers aan deze laatste en dergelijk, zonder uitstekende delen, te trekken. In elk geval mo gen ze geen touwtrekschoenen dragen. De wedstrijden op de Kalfstermanswei staan onder lei ding van NTB-scheidsrechters en beginnen om 13 uur. De spelregels worden tijdens een voor aanvang te houden demonstratiewedstrijd toegelicht. Het inschrijfgeld be draagt 20 gulden per team, te vol doen voor aanvang van het toer nooi. De organisatoren hebben in middels tal van verenigingen, be drijven en campings voor deelname uitgenodigd. Wie alsnog mee wil doen kan zich nog tot 30 juli opgeven bij OKIA-secretaris G. Sluiter, Kwintenweg 10, tel. 63402. dagbLad tubantla/tujentsche courant Leeftijd vanaf 15 jaar. Aanmelden: Dagblad Tubantia/Twentsche Courant BV behoort tot Wegener NV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1