Van Momson wil alleen nog maar muziek maken Amsterdamse gitaarband Spe Dee 0 Dee grossiert in sfeer met nieuwe cd 'Second Coming' Compacte satellietschotel van Amstrad speciaal voor het recreatieve gebruik Candy Duller Mix Gevarieerd Geen gedoe rond publiciteit in vorm van verstrekking foto's en bio's meer Lees's M Pop-0-Matic pen-spellen TP 27.1 Morrisons' nieuwste en fraaie meesterwerkje, dat aan zijn al zeer brede muzikale oeuvre is toegevoegd, duurt zevenenze ventig minuten lang, en is het resultaat van bijna twee jaar wachten. Vijftien nummers bevat het schijfje, waaronder negen werken van eigen hand. Daar naast wist hij Gloria - door een plastische ingreep van Van Mor rison en John Lee Hooker zit de oude Them-dame weer strak in het vel - nieuw leven in te blazen. Tevens maakt de in 1945 geboren Ier gebruik van nummers van Sonny Boy Williams, Doe Po- mus en Brook Benton. Ook draagt Candy Dulfer haar muzikale steentje bij. En niet te vergeten de onafscheidelijke Ge- orgie Fame, op zijn authentieke hammond orgel. Op 'Too Long In Exile' zoekt Van Morrison niet meer die kant van de Heer op dan de laatste jaren gebruikelijk was. Wel af en toe een vleugje gospel, maar veel minder dan op zijn voorgaande werken, waarvan het album 'No Guru, No Method No Teacher' een absoluut juweeltje is. Zijn nieuwste cd laat een mix zien van jazz, lichte rock, soul en 0 Van Morrison leverde metToo Long In Exileeen schitterend album af. Voorlopig wil de Ier alleen nog maar bezig zijn met muziek maken. Publicitaire zaken zijn wat hem betreft voorlopig even van de baan. Foto: Archief/Polydor maart. Tevens viel hem de eer te beurt het eerste concert te spelen in de officiële vervanging voor de TCC, The Forum. blues. Laatstgenoemd genre klinkt vooral door in 'Wasted Years', waarin hij evenals in de Gloria, een duet aangaat met blues-gigant John Lee Hooker. Een werkelijk schitterend num mer. Als twee kibbelende oudjes voor het bejaardentehuis, relaxed ondersteund door gitaar en or gel, laten zij de vervlogen 'was ted' jaren aan zich voorbijgaan. Om dan te eindigen met 'There is no more wasted years today'; de verspilde dagen zijn definitief voorbij. Het is een kleine greep uit een groot, gevarieerd scala aan mooie teksten en briljante muziek, door de zanger/liedjesschrijver zelf geproduceerd. Aan de fraaie cd is een succesvol le reeks van concerten in Neder land voorafgegaan. De nors ogende Ier stond voor vijf uitver kochte zalen en onderging de laaiende reacties van het publiek gelaten. Daarnaast speelde Van Morrison het allerlaatste concert in de geschiedenis van Londen's meest bekende concertzaal The Town Country Club op 21 L)e compacte satellietschotel van Amstrad. Speciaal voor recreatief gebruik ontwikkelde Amstrad een solid aluminium satellietschotel met een diameter van 35 centimeter. In combinatie met een Amstrad stereo tuner met afstandsbediening is deze set ideaal voor portable gebruik, bijvoorbeeld in het weekend en op vakantie. Of het nu om een (sta)caravan, camper, boot of vakantiehuis gaat, overal is wel een moge lijkheid om deze set simpel weg op te stellen. De geringe afmetingen en het geringe ge wicht maken dat de set zonder veel inspanning kan worden geïnstalleerd, ook voor korte re tijd. Daarvoor wordt een mast- en muurbevestiging bij geleverd, evenals tien meter aansluitkabel en F connectors. De gebruiks- en installatie handleiding is meertalig, waaronder uiteraard ook Ne derlands. De set kan makke lijk in bijvoorbeeld de koffer ruimte van de auto worden vervoerd. Handig is ook de optionele rubberen zuigvoet, die door middel van een va cuum onwrikbaar op elk glad, niet poreus oppervlak kan worden vastgezogen. Twee stevige gewrichten zorgen er voor dat de schotel in alle richtingen kan worden ge draaid voor een zo goed mo gelijke ontvangst van zowel satelliet-radio als tv-program- ma's. De ontvangst van de Astra satellietprogramma's is met deze set mogelijk in Ne derland, België, Luxemburg en de rest van vrijwel geheel centraal Europa. 0 Per wanneer kunt u beginnen - Praktische gids bij het vinden van een baan is geschreven door Douwe IJska en Rolf Eiken boom. Het is het cursusboek dat hoort bij het gelijknamige tv- programma van de TROS, en uitgebracht door Uitgeverij M&P te Weert. Het gaat onder meer in op zaken als hoe ziet een sollicitatiebrief eruit en wat hoort wel en niet in een c.v. De bijlage bevat onder meer voor- Deelden van sollicitatiebrieven en ;.v. 's. 0 Michiel Hegener heeft als cor respondent voor NRC Handels blad en schrijvend voor Vrij Ne derland en HP/De Tijd regelma tig de woongebieden van de Koerden bezocht. In een door meerdere jaren onderbroken ver slag krijgt de lezer een zeer men selijk beeld van de lijdensweg van vooral de Iraakse Koerden. Juist door de politieke gebeurtenissen te verpakken in de dagelijkse re sultaten voor de betrokkenen heeft het een romankarakter ge kregen. De bergen als bondge noot van uitgeverij Contact is duidelijk van de hand van een journalist, die niet met de feiten marchandeert zonder zijn men selijke gevoelens uit te bannen. Fascinerend zonder opsmuk. 0 Vermaard biografe Meredith Etherington-Smith heeft zich op Dali geworpen. De Spaanse sur realistische schilder die in 1989 overleed houdt nog steeds de ge moederen bezig. Bizar en ge niaal, onafscheidelijk van zijn Gala, schutsengel en muze, ver guist en verafgoodt over de gehe le wereld. Etherington-Smith komt in de Dali biografie van Anthos wat moeilijk op gang. Kort en snel vliegt ze door de schilder zijn jeugd heen, waarbij met name zijn verhouding met zijn vader en moeder maar moei lijk uit de verf komt. Vooral de vreemde haat-liefde verhouding met vader Dali laat veel vragen open. Vragen die wellicht meer duidelijkheid hadden kunnen scheppen over de onderwerpen die Dali op het doek wist te brengen. Vrijwel onmiddellijk nadat Salvador definitief van de schildersacademie wordt verwij derd en dat volgens de schrijfster een enorme klap voor de vader moet zijn geweest, verschijnt er een prachtige tekening waarop zijn vader en zus duidelijk gepo seerd opstaan. Op zijn minst ui terst onwaarschijnlijk, dat de verhouding zoals door biografe beschreven, vader er voor zijn zoon eens rustig voor gaat zitten. Toch zit het boek vol prachtige gegevens, uiterst leesbaar weer gegeven en een genot om het boek met een schilderijenover zicht in boekvorm door te wer ken. Het boek zelf bevat helaas slechts foto's en wat zwart-wit studies. Eigenlijk niet zo onlo gisch aangezien het oeuvre van Dali samen met een mooie bio grafie letterlijk niet in een boek is samen te persen. Geniet maar van de foto bij dit artikel, want Van Morrsion wil alleen nog maar lekker bezig zijn met muziek maken en optredens. Zijn platenmaatschappij - Polydor - heeft simpel weg de opdracht gekregen geen foto's meer van hem te verstrekken, en evenmin bio's rond te strooien. De fans zijn voorlopig weer aangewezen op de foto's van hem op de hoezen van zijn albums, en op de informatie over hem die daarbij ingesloten is. Gelukkig heeft Van Morrison slechts beperkte grip op wat over hem en zijn albums geschreven wordt, zodat zijn nieuwste album 'Too Long In Exile' op deze plek toch aan onze lezers voorgelegd kan worden, inclusief zijn foto. De Amsterdamse gitaarband Spo Dee O Dee (spreek uit Spó-Die-Ó-Die), gestart in 1989, begint haar carrière met het verzorgen van het voorprogramma voor Fatal Flowers en later voor Claw Boys Claw. De eerste cd 'Going Walkabout' verschijnt in oktober '91 met Fatal Flowers' Richard Janssen achter de knoppen en ontvangt een lovende pers als onder meer 'Het Beste Nederlandse plaatde buut' van dat jaar. Zanger/gitarist Ross Curry, bassist Ralph Brink en drum mer Jan Holtman maken mu ziek, die een mix is van rock roll en soul, waarbij rauwheid en intensiteit belangrijker zijn dan gepolijste en technische songs. Hun tweede cd 'Second Coming' wordt door diezelfde soulvolle rock gekenmerkt, wat duidelijk tot uiting komt in de opener 'Raï', de opvat ting van de band over Noord- afrikaanse muziek, en in de Beatles-cover 'She Said She Said' waaraan een extra stuk met ruwe sologitaar is toege voegd. Naast een tweetal bal lades, '20.000 Miles' en 'Lady Sleep' die, qua zang en sfeer reminiscenties oproepen aan eerder genoemde Fatal Flo wers, bevat de plaat nummers die variëren van stevige ritmes ('Good Thing' en 'System'), via zweverig en psychedelisch ('Giant Juicy Oyter') tot re laxed en nogal saai ('Second Coming' en 'Come To Me'). Op deze gevarieerde plaat komt Spo Dee O Dee over als een groep die grossiert in sfeer, met echter de aanteke ning dat er in 't algemeen te weinig (goede) melodie is, mede op basis van te veel sche ma's met enkele akkoorden, waardoor 'Second Coming' niet lang blijft hangen. Mercu ry/Phonogram. 0 'One For The Road' is de naam van de verzamel-cd van platenmaatschappij Magnum (Polydor), waarop maar liefst negentien ijzersterke hits staan. De cd opent met 'Ride Like The Wind' van Christo pher Cross, waarna het de beurt is aan Tony Joe White met 'Steamy Windows'. Hier na treedt Alannah Miles aan met haar stevige 'Black Vel vet'. Ook ruimte voor een bij drage van een produkt van eigen bodem op deze cd, want Golden Earring vertolkt 'Going To The Run'. Ook een stevig nummer is 'You Ain't - See Nothing Yet' van B.T.O., dat meteen gevolgd wordt door het ietwat rustiger num mer 'Baby Come Back' van Player. Nog enkele toppers van deze cd zijn 'Piece Of The Rock' van Mother's Finest, 'Your Mama Don't Dance' van Loggins Messina en 'A Horse With No Name' van America. Kort gezegd, een prima verzamelaar, waarvoor beslist heel veel liefhebbers te vinden zijn. 0 De belangstelling voor de hits die de formatie Abba in de loop der jaren maakte blijft stevig overeind. Eerst bracht platenmaatschappij Polydor 'Abba Gold' uit, nu is het de beurt aan 'More Abba Gold', om de honger van de vele fans naar Abba-repertoire te stil len. Op More Abba Gold is naast bekende hits als 'Sum mer Night City', 'The Day Before You Came', 'I Do, I Do, I Do, I Do, I Do', 'Ho ney, Honey' en 'Ring, Ring', ook het nimmer eerder uitge brachte 'I Am The City' opge nomen. Dit nummer plus 'Just Like That' (niet op deze cd) waren bestemd om opge nomen te worden op wat Ab ba's tiende album had moeten worden, getiteld 'Opus 10'. Dit album werd nooit afge maakt omdat Anni-Frid en Agnetha de groep hadden ver laten voor solo-carrieres, en Benny en Björn zich richtten op de musical 'Chess'. Hoe dan ook, de Abba-fans kun nen met 'More Abba Gold' in ieder geval een aantal hits van toen plus een nog niet eerder uitgebracht nummer aan hun verzameling toevoegen. En wellicht dat er mettertijd ook nog wel een plekje gevonden wordt op een cd voor 'Just Like That', zodat de collectie nog completer gemaakt kan worden. 0 De cd's die platenmaat schappij Magnum (Polydor) onder de titel The Greatest Hits op de markt slaan goed aan, en ze halen doorgaans al vlot een hoge positie in de album hitlijst. Inmiddels is ook 'The Greatest Hits '93 volume 2' uit, met daarop twintig stevige hits. 'What Is Love' van Haddaway is het openingsnummer van het al bum, en 'She Goes Nana' van The Radios de afsluiter. Tus sen deze twee in bevinden zich onder meer nog Ace Of Base met 'All That She Wants', 'Oh Carolina' van Shaggy, 'Two Princes' van Spin Doctors en 'Mr. Blue' van René Klijn. A1 met al een prima selectie grootste hits uit dit jaar. 0 Mannenkoor Karrespoor heeft de tweede cd inmiddels af, en deze is recent met vrij veel publiciteit omgeven ge presenteerd. 'Ontspoort' heet de nieuwste schijf vol met - zestien - liedjes van deze man nen uit het Overijsselse plaats je Tuk. Allemaal lekkere deuntjes en met titels als 'Een boer in love', 'Trekker Trek (dat is te gek)', 'In 't lange grus', 'Landbouwaccoord' en 'Kamperen bij de boer'. Of 'Ontspoort' evenveel succes zal oogsten als de eerste cd, dat moet nog worden afge wacht. Aardigheidje van dit album is wel, dat een van de vaste fotografen van de Ooste lijke Weekbladpers - Robert Hoetink uit Enschede - de foto maakte die de voorzijde van de door CNR uitgebrach te cd siert. 0 Nederlandstalige liedjes doen het best goed in de hit lijsten die ons land kent. Als de artiest of groep maar kwali teit biedt. VOF De Kunst be wijst dat opnieuw met de cd 'De Nette Man', die is uitge bracht door Sony, en het moet gezegd, allemaal zijn ze het beluisteren méér dan waard. Zanger Nol Havens zingt ze allemaal op perfecte wijze, en ook de teksten hebben een sterke inhoud. Neem nou 'De familie Van der Meulen', dat gaat over een familie die als maar bestelt uit zo'n fraaie catalogus, totdat de rekening komt, en de spulletjes uit huis worden gehaald. Niet in ter mijnen, maar in één keer. Of 'Duizend en een gemiste kan sen', dat gaat over het aantal keren dat je in je leven iemand tegen komt, waarmee het iets had kunnen worden als... en indien... VOF De Kunst mag beslist meer cd's van dit gehal te maken. 0 Een opmerkelijke cd is 'Bloudruk' van J ohannes Ker- korrel. De zanger zingt in het Zuidafrikaans, en onder meer dankzij het lied Awuwa (Zij wil dansen), waaraan Stef Bos heeft bijgedragen in de vorm van muziek, tekst èn zang, lijkt het erop dat dit album vrij veel aandacht zal krijgen. 'Awuwa (Zij Wil Dansen) is inmiddels vele keren op de radio te horen geweest, en voor Kerkorrel is het te hopen dat daardoor ook aandacht volgt voor de overige num mers van 'Blaudruk'. Want die verdienen echt aandacht. Zo als het nummer 'Toekomsrap' waarin Kerkorrel zingt over de vervuiling van de natuur door de mens, de oorlogen (eerste en tweede wereldoor log) uit deze donkere eeuw en de hoop op betere tijden, óók voor Zuid-Afrika. HKM/CNR. 0 'Reggae Dance' is de naam van de cd waarmee Arcade negentien reggae hits bijeen heeft gebracht. De liefhebbers van deze muziek halen met deze cd onder meer 'Sweat (A La La La La Long)' van Inner Circle binnen, 'Oh Carolina' van Shaggy, 'One Draw' van Rita Marley, 'Knockin' On Heavens Door' van Arthur Louise Eric Clapton, 'Do You Feel My Love' van Eddy Grant, en 'Mocking Bird Hill' van Migil Five. 0 'House Party VI - The Ul timate Megamix Part VI', uitgebracht door Arcade, be vat maar liefst 46 nummers. De liefhebbers van dit reper toire horen op dit schijfje on der meer TCM met 'I Can Hear Heartbeat', Deborah Wilson met 'Free', Hilander met 'Stop Suicide', D &F met 'Buzz Click', Frankie bones met 'We Can Do This' en Pin-Occhio met 'Pinocchio'. 0 Spo Dee O Dee grossiert in sfeer met 'Second Coming'. Foto: Michel Linssen pionnen zijn verborgen in de gleuven van de pen. De vier Pop-O-Matic Pen- spellen zijn: Ski-wedstrijd schatduiken, ruimtegevecht en geheim agent. De spellen zijn bedoeld voor twee spelers vanaf 7 jaar. Foto: MB/Support PR MB introduceerde vier spellen voor mee op reis, op school of voor thuis in de vorm van een grote dikke balpen. Deze bevat een compleet spel in mini formaat, en men kan er nog mee schrijven ook. In de 4houder van de pen zit een kleurrijk speelbord, bovenop de pendop zitten de dobbelstenen in een Pop- O-Matic dobbelsteenroller. De

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 7