'Gouden' programma 100 jaar Dijkerhoeks feest Mexicaantjes strijden dweilkampioenschap om Jackpot stijgt naar 4 miljoen! WIN-VIER-MILJOEN-BON Ziekenhuis biedt patiëntenservice tM Aquarellen van Annet Schippers Route koetsenrit De Bergrijders iifeê Nu 4 miljoen! •wgfei ■föggfj Postcode Loterij: deze maand óók het Zomer Miljoen Uitslagenlijn: 06 - 97 99 Pr STCOÖE Jackpot -M- Wilt u miljo nair worden? Vul dan snel de bon in en doe mee! POSTCODE 'Praktijkles' schapenhouders Succes handbal op veltoernooi DONDERDAG 10 JUNI 1993 HO 9 ''"'WÊ Dweilorkest De Mexicaantjes doet zondag voor de tweede maal een gooi naar de hoogste plaats op het Open Dweilkampioenschap in Bemmel. Vorig jaar nam het nog maar enkele jaren oude ensemble als invaller voor het eerst deel met nog negentien andere bands. Gro te vreugde toen de Holtense muzi kanten direct een knappe achtste plaats in de wacht sleepten en te vens een uitstekende indruk maakten op de organisatie. Vanaf het parkeerterrein naast Al- bert Heijn vertrekken zondagoch tend 9.30 uur vier bussen vol en thousiaste supporters naar Bem mel, waar de Mexicaantjes om 11.30 uur het spits afbijten in de wedstrijdklasse van het kam pioenschap. Voor degenen die te gen het spelen in competitiever band is, kent het evenement ook een leutklasse, waarin de orkesten zuiver voor de gezelligheid musice- ï-end rondtrekken. De Holtense supportersschare wordt voor de gelegenheid in een geheel nieuw Mexicaantjes T-shirt gestoken. Voor deelname in de wedstrijd klasse moeten de Mexicaantjes een verplichte route afleggen langs vier podia, waar ze telkens voor een andere jury moeten optreden. Tussendoor kan er dan 'vrij ge dweild' worden. Volgens woord voerder Erik Beltman is er bij de podiumoptredens aandacht voor solisten, maar wordt al musice rend vooral ook 'gek gedaan'. De Mexicaantjes presenteren zichzelf tijdens de Bemmelse Dweildag in een nieuw tenue: een blouse met daarboven een felgekleurd hesje. Het optreden van de orkesten Honderd jaar School- en Volks feest gaat in Di jkerhoek niet onge merkt voorbij. Voor vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni is er een 'gouden' programma opge steld met voor elk wat wils. Daar in uiteraard de nieuwste revue van het Dijkerhoeks Amateur To neel, de traditionele optocht en verschillende spelen, maar als ex tra's hebben de organisatoren een spectaculaire Western-show en een Goud van Oud-avond die on getwijfeld een volle tent zal trek ken. Nadat voorzitter Wim Bannink vrijdagavond 25 juni om 19.30 de honderdste editie van het Shool- en Volksfeest officieel heeft ge opend, staat Dijkerhoek een ener verend weekend te wachten. DAT treedt die avond op in de grote feesttent bij het Bonte Paard zodat er ruimte genoeg is, ook voor niet- Dijkerhoekers. Na afloop is er dan sen m.m.v. De Jagermeisterband. Zaterdag 26 juni is het alweer vroeg opstaan voor de grote op tocht. Vanaf 08.30 uur stellen de wagens zich op aan de Tromops- wordt beoordeeld op presentatie weg en om 09.15 uur start de stoet naar het publiek, muzikaliteit, re- met voorop HMV. Er hebben zich pertoire en de totaalindruk. Vorig maar liefst 25 wagens opgegeven jaar scoorden de Mexicaantjes bij- van de Vonderschotten tot de Ik- zonder hoog met gemiddeld een kinkswegen van de Waterhoek tot acht. Volgens Beltman was het de Holterbroek. Ook de dansgroe- succes mede toe te schrijven aan pen uit Hongarije, Polen, Tsjechië Zondagmiddag 27 juni is in het programma van 100 jaar School- en Volksfeest Dijkerhoek een spectaculaire Western-show opgenomen. het 'te gekke' optreden van de ach terban. Orkest en supporters zorg den voor een fantastisch spekta kel. dat goed aansloeg bij de juryle den. Beltman benadrukt dat de nog jonge leeftijd van de orkestle den (tussen 18 en 22 jaar, red.) ze ker bijdraagt aan het enthousias me dat de groep uitstraalt. Aan het jryadvies om nog meer te werken aan een origineel repertoire is ge hoor gegeven. Op ieder podium wordt zondag wat anders ten geho re gebracht. „Dat is ook leuker voor de fans, anders horen ze tel kens hetzelfde." en Rusland, die te gast zijn van de Hoolter Daansers, lopen in de op tocht mee. Daarna start om ongeveer 10.30 uur de kleinvee- en rommelmarkt waarvoor iedereen die wat te ver handelen heeft zich kan aanmel- sloten met een dansavond m.m.v. The Spitfires. Western-show Het frühshoppen (zondagmorgen vanaf 11.00 uur) wordt dit jaar aan gevuld met tussendoor optredens van de buitenlandse dansgroepen den bij G. Noteboom, tel. 61884. 's en de Hoolter Daansers zelf. Ook Ochtend kan men ook ringsteken kan men oude tractoren en moto- vanuit een koets en er is (alle drie ren bewonderen of meedoen bij het de dagen) een nostalgische kermis handboogschieten. Verder zijn er met nostalgische prijzen. oude ambachten met o.a. een glas- Het middagprogramma bestaat blazer. uit een zeskamp met zestien ploe- Een spectaculair onderdeel van gen in ouderwetse bad- of nacht- uet Diekerhooks Fees belooft de Western-show op zondagmiddag te worden. Vanaf 14.30 uur laten tien acrobaten met zes paarden het Wilde Westen herleven. Ook hier treden tussendoor dansgroe pen op. 's Avonds herleven de jaren zestig in Dijkerhoek. Om 19.30 uur begint namelijk de 'Goud van Oud'- avond waarvan de kaartverkoop loopt als een trein.Van de partij zijn de Engelsman Chris Andrews ('Yesterday Man' en 'To whom it concerns') en van eigen bodem de Perfect Showband, Tee Set ('Ma Belle Amie' en 'She likes Weeds'), Peter Koelewijn ('Kom van het Dak af en tal van andere hits) en natuurlijk ook de lokale matado- ren van The Sensation Rockets die nog steeds op een hele schare trou we fans kunnen rekenen. Het be looft dus druk en gezellig te wor den in Dijkerhoek. Er zijn op dit moment nog kaarten verkrijgbaar bij café 't Bonte Paard, 't Klavier en Novalux Van de maat. kleding. De zaterdag wordt z Bij de jongste trekking van de Nationale Post code Loterij zijn weer tienduizenden prijzen uitgekeerd; van een tien tje tot een ton! De Post code Jackpot bleef staan en loopt op tot het opwindende bedrag van 4 niiljoen gulden! Geheel door het dolle heen zijn deze tonwinnaars. Natuurlijk was er voor hen een bloemetje en champagne.' pechvogel aan de Vlaardingse Lindendreef die drie miljoen gulden aan zich voorbij ziet gaan. De Jackpot loopt nu met 1 miljoen gulden automatisch op tot 4 miljoen gulden. Een ware megaprijs. waar steeds meer mensen van durven dro men. En terecht! Want als u van daag nog de WIN-VIER-MIL- JOEN-BON invult, speelt u deze maand al mee in de Postcode Loterij. Met deze maand kans op meerdere mil- joenenprijzen. Want naast de fantastische Jackpot trekt de Postcode Loterij deze maand ook het Zomer Miljoen! En niet alleen u heeft prijs! Als deelnemer steunt u tegelijker tijd vele goede doelen voor mens en natuur. Zo helpt u mee de wereld leefbaar te hou den. Doe mee! Want de Post code Loterij is de loterij met een De maandhoofdprijs van 100.000 gulden viel deze keer in de Rijnmond, in Maasdijk. De PostcodeStraatprijs kwam terecht in Den Bosch op 5231 WR, waar in de winnende postcode 21 deelnemers een prijs van 3.000 gulden tege moet kunnen zien. Rijnmond is ook de regio waar de Postcode Jackpot zou zijn gevallen. Helaas was het win nende lotnummer 3137 CL 114 niet verkocht. Het is een NATIONALE LOTERIJ/ De winnende Thuisbingo- nummers van 1 juni: Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89, d d. 02-03-1993. Prijzen boven.de dui zend gulden worden belast met 25% kansspelbèlasting. Prijzen worden automatisch op uw bank- ol girorekening gestort. Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven (vier lotnummers) (drie lotnummers) ƒ20,- (twee lotnummers) ƒ10,- (één lotnummer) A.u.b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters _l dhr. J mevr Adres: Postcode Plaats: 168.93.06 Postbanknummer: Datum: Handtekening NATIONALE BSLOTERIJ Banknummer Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag Vanaf 1 juni biedt het Deventer ziekenhuis haar patiënten de servi ce van een apart bureau voor infor matie, eventuele klachten en sug gesties. Dat bureau bevindt zich in de centrale hal van het Geertrui- den-ziekenhuis en is van maandag tot en met vrijdag geopend. Bij het nieuwe patiëntenservice bureau kan men terecht met vra gen over onderzoek en behande ling en met klachten en tips over de de behandeling, de verzorging en de bejegening in het Deventer ziekenhuis. Er is ook veel informa- In de ontmoetingsruimte van De Boschkamp is tot en met vrijdag 2 juli een tentoonstelling ingericht van de cursisten van Annet Schip pers. De expositie bestaat uit aquarellen met uiteenlopende on derwerpen. Annet sluit hiermee haar zesde cursusseizoen af bij de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk. Het tentoongestelde werk komt van de hand van begin ners en (ver)gevorderden. Eenmaal per week komt de groep bijeen in het dorpshuis. Daar de lessen 's avonds en hoofdzakelijk in de win ter worden gegeven, komt buiten schilderen er vrijwel niet aan te pas. Het werkstuk wordt met pot lood opgezet en uitgewerkt met aquarel. Annet benadrukt dat ie dere cursist individuele begelei ding krijgt. Met het oog op de ver eiste kennis geeft zij tussendoor uitleg over verschillende technie ken: „Daarbij gaat het niet om het resultaat, maar wel om het zich leren eigen maken ervan." Het en thousiasme onder de leerlingen van de sinds kort in Splo wonende cursusleidster is aanzienlijk. Velen keren ieder seizoen terug. De leef tijden lopen uiteen van circa 25 - 65 jaar. „Maar een echte leeftijds grens is er niet," verzekert Annet, die ook succes boekt met haar te- ken- en aquarellessen aan kinde ren van 7 -15 jaar. Drie j aar geleden rondde zij de lerarenopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in Kampen af. Naast de cur sussen in De Boschkamp geeft An net Schippers ook les in verschei dene andere plaatsen in de regio. De deelnemers aan de zondag te houden jaarlijkse koetsenrit van de Vereniging voor het Aange spannen Paard De Bergrijders worden 's ochtends om 8.30 urn- ontvangen op het terrein bij de familie Aaltink aan de Rijssense- weg. Tussen 9 en 10 uur volgt dan de jurering van de klassementsrij ders, waarna de stoet om 10 uur vertrekt, voorafgegaan door de Be reden Politie. De route is als volgt: Rijssenseweg-Valkenweg-Vossen- weg-Forthaarsweg-Enkweg-Beu- kenlaan-Steenzodeweg-Molenbel- terweg-Holterbergweg-Blikkert- weg-Motieweg-Heksenweg-Hel- huizerweg-Haarleweg, waar om 11 uur een sherrystop is bij de familie Kemper. Een half uur later gaat het verder via de Herdersweg-Hel- huizerweg-Dammerweg-Hommel- tenweg-Raalterweg-Espelodijk- Vijfhuizenweg. Rond 12.30 urn- wordt daar bij de familie Ulfman halt gehouden voor de lunch. Het is de bedoeling dat de rijtuigen zich hierna op nummer opstellen om in die volgorde om 14 uur te vertrekken voor de volgende etap pe via de Beerdijk-Weustenweg- Raalterweg-Koordesweg-Oude Diepenveenseweg-Jeurlinksweg- Aaltinksweg-Larenseweg en Lie- zenweg, waar om 14.40 uur een tweede sherrystop bij de familie Krikkink-Volkerink wordt gehou den. Een half uur later maken de aanspanningen zich op voor het laatste traject met het traditionele défilé door het dorpscentrum: Fliermatenweg-Beusebergerweg- Kon. Wilhelminastraat-Diessen- plasstraat-Vrijheidslaan-Gaar- denstraat-Larenseweg-Dorsps- straat-Oranjestraat-Noordenberg- straat-Kolweg-Rijssenseweg naar het eindpunt bij de familie Aaltink. De rit heeft een lengte van circa 25 kilometer. Voor iedere deelnemer is er na afloop een herinneringste gel. tiemateriaal verkrijgbaar over di verse ziektebeelden, onderzoeken, behandelingsmethoden en patiën tenverenigingen. Individuele me dische informatie wordt natuurlijk alleen door de behandelende spe cialist verstrekt. Bij aanmerkingen of klachten zoe ken de medewerkers van het bu reau samen met de patiënt naar een oplossing. Dat kan bijvoor beeld door het verstoorde contact met arts en/of verpleegkundige te herstellen. Ook wordt er gewezen op andere mogelijkheden om klachten te uiten. Voor de derde achtereenvolgende maal houdt de Oostelijke Vereni ging van Schapenhouders (OVS) een aantal praktijkochtenden met als onderwerpen 'Grasland en ge zondheid', Graslandbeweidings- systemen', Graslandbeheer en be mesting'. De thema's worden toe- glicht door vertegenwoordigers van de Gezondheidsdienst voor dieren in Oost-Nederland, de DLV en de firma Veldman en Dijkstra. In sommige gevallen is ook de plaatselijke dierenarts aanwezig. Voor de regio Achterhoek/Veluwe wordt de bijeenkomst dinsdag 1 juni in Laren (Gld.) gehouden, voor de regio Salland/Twente een week later in Mariënheem. Het program ma start om 9.30 uur en duurt tot circa 12.15 uur. De deelname is gratis. Belangstellenden wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij het secretariaat, tel. 085-572811. Na aanmelding ont vangt de betrokkene een boek werkje met routebeschrijving, uit gebreide bedrijfsinformatie en het programma van de bijeenkomst. De handbalafdeling van de SV Hol ten was succesvol op het veldtoer- nooi van Achilles in ADeldoorn. Zaterdags namen vier jeugdteams deel waarvan meisjes aspiranten A en B en Jongens B een eerste plaats behaalden terwijl de welpen een verdienstelijke tweede plaats haalden. Op zondag namen de he ren en dames junioren A en B aan dit toernooi deel. De dames junio ren B werden overtuigend eerste terwijl Dames junioren A ook een goede indruk achterliet met een tweede plaats. De heren senioren werden vierde in hun poule en slo ten daarmee het seizoen af. Dames junioren B en de overige jeugd teams besluiten het seizoen met het Gerda Schuitert-toernooi op 19 en 20 juni in Wesepe.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9