Geslaagd! SPECTACULAIRE MAGAZIJNOPRUIMING VAN 0VERJARI MODELLEN! m&t ïi Reu Cay wint VH hondenexamen Uitgaan in de Hof van Twente HVG maakte reisje naar Telgte (Dtl.) KLEÜ1^^ HONDERDEN GULDENS VOORDEEL „Rotonde laten dichtgroeien" Meevallers zuiveringschap NU OF NOOIT, VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG ingang via de achterzijde op op DONDERDAG 10 JUNI 1993 HO 11 De herinrichting van de Dorps straat-West is op een oor na gevild. Na weken van overlast was dat voor de bewoners aanleiding voor een ludieke actie. Bij de wegver smalling ter hoogte van Hester's Mode en Videodisk werden afgelo pen maandag de eerste bloemetjes buiten gezet. Uit de foto blijkt dui delijk dat er na de reconstructie niet al te veel manouvreerruimte meer is voor met name vrachtau to's. Vorige week woensdag ging de Hervormde Vrouwengroep in op een tijdens de intrede van ds. Roo- zenboom gedane uitnodiging uit de Duitse partnergemeente Telgte om eens een dagje over te komen. Al om acht uur 's morgens vertrok de bus vanaf gebouw Irene. Tegen tienen werden de Holtenaren in Münster opgewacht door twee da mes die voor een rondleiding door de St. Paulusdom en de raadzaal zorgden. Om twaalf uur volgde de lunch in Greven, iets ten noorden van Münster. Daarna ging het naar Telgte, een -bedevaartplaats aan de Ems. Op het plein het centrum stond domi nee Günther Strück het Holtense gezelschap al op te wachten. Na de bezichtiging van de katholieke kerk en een wandeling door het fraaie park werden de HVG-dames onder het speciaal voor deze gele genheid luiden van de klokken in de hervormde Petruskirche ont vangen. Samen met de vrouwen groep van Telgte werden liederen gezongen en de dominee hield een korte meditatie met als thema 'De schepping zingt Gods lot'. De dienst werd in het Nederlands ver taald. Daarna was er koffie met gebak en ondanks de taalproblemen werd het een gezellig onderonsje. Ook na de koffietafel werden er liederen (zowel Duitse als Nederlandse) ge zongen en tijdens het dankwoord van mevrouw Müller bood me vrouw Klein Teeselink twee zelfge maakte kazen aan en werden de Duitse dames uitgenodigd voor een tegenbezoek. Tegen half negen was de HVG weer in Holten. De VW kan reserveringen verzor gen voor de volgende concerten en evenementen: Candy Dulfer, Lois Lane, The Scene, De Dijk, Gotcha Rodi Dean e.a. (3 juli Renesse). Blues '93 (Dordrecht, 24 oktober). Ray Charles, Randy Crawford (Eindhoven, 17 juli). INXS (Gro ningen, 29 juni). Sonic Youth (Gro ningen, 30 juni). Dance Party Con cert (Heerenveen, 12 juni). Tragilly Hip, Claw Boys Claw, Willy Deville (Halfweg, 20 juni). The Chippenda les (Maastricht, 10/11 juni). U2 (Nij megen, 3 augustus). Beach tour Juan Luis Carreras e.a. (Wijk aan Zee, 21 augustus). Beach tour Kid Creole and the Coconuts (Zand- voort, 26 juni) Fishbone (Utrecht, 5 juni). Bobby Brown (Rotterdam, 24 juni). Neil De prunussen op de rotonde in de Larenseweg terugsnoeien? Nee, in tegendeel. Nog dit jaar wordt de begroeiing aldaar vervangen door kruislings geplaatste dennen zo dat men niet meer naar de over kant kan kijken. Dat antwoord kreeg CDA-er J. Veneklaas in de commissie Gemeentewerken na dat hij een klacht uit de bevolking had overgebracht over de hoogte van de prunussen die de rotonde onoverzichtelijk zouden maken. Dat blijkt juist de bedoeling. Om te voorkomen dat weggebruikers de rotonde linksom passeren in plaats van rechtsom moet het uit zicht naar de overzijde worden be lemmerd. Op die manier wordt de verkeersveiligheid ter plekke ver beterd. Young (Rotterdam, 5 juli). Pearl Jam (Rotterdam, 17 juli). Harry Belafonte (Den Haag, 15 oktober). North Sea Jazz Festival (Den Haag, 9 t/m 11 juli). Bubbling Brown Sugar (Den Haag, 9 t/m 14 oktober). Young Tsjaikovsky (Am sterdam, 13 juni; Den Haag, 21 ok tober). Nigel Kennedy Band (Am- sterdam, 2 juli). (Amsterdam, 2 juli). Red Hot Chili Peppers (Amsterdam, 13 juni). Aïda (Amsterdam, 24/25/26 juni). UB 40 (Den Bosch, 23 september). Beach Tour (Den Helder, 10 juli). Open Air met o.a. Rod Stewart, Tina Turner, Prince, Joe Cocker (Wildenrath (D), 27/28/29 aug.) Wal- drock festival (Bergum, 3 juli), UB 40 (Heerenveen. 25 september, Rotterdam 27/28/29 september). The Dubliners (Den Helder, 25 sep tember). Evita musical (Rotter dam, 16 t/m 23 juli), Jesus Christ Superstar (Den Haag, 29 juni t/m 11 juli). Kaartverkoop alleen mogelijk te gen contante betaling aan de kas- De Hof van Twente, het nieuwste toeristische gebied van Nederland, heeft haar verblijfsmogelijkheden in kaart gebracht in de brochure 'Uit in de Hof van Twente'. Tijdens de eerste 'Hof van Twente-dag' kreeg directeur S. de Boer van het Bedrijfsschap Horeca het eerste exemplaar uitgereikt. De Hof van Twente is voortgeko men uit de samenwerking tussen de gemeenten Ambt Delden, Die- penheim, Goor, Markelo en Stad Delden en de VW's in de betrok ken gemeenten. De basis vormt de drie jaar geleden geopende ster renroute: via dit 95 kilometer lange fietsnet verkent de toerist het tota le gebied, inclusief de cultuurhisto rische attracties. Nog datzelfde jaar leverde dit de Hof van Twente de KLM Toerisme Trofee op. Daar mee werd de Hof tevens het best beoordeelde cultuurhistorische gebied van Nederland. In 1992 werd de Hof tweede bij de Milieu en Toerisme Troffe met het project Geeft de Fietser Voorrang. De Hof van Twente is rijk aan na tuurschoon, bezit tal van culturele en historische bezienswaardighe den en heeft een keur aan sportieve en recreatieve mogelijkheden. De brochure biedt meer dan uitslui tend adressen en faciliteiten van de opgenomen bedrijven. De po tentiële bezoeker wordt tevens ge ïnformeerd over de belangrijkste thema's in de Hof: cultuurhistorie, folklore, natuur, hedendaagse kunst, faciliteiten voor de jeugd en de mogelijkheden voor actieve re creatie als wandelen, fietsen en paardrijden. De uitgave bevat bo vendien diverse toeristische tips. De reu Cay van het Asterloo toon de zich zondag met een puntento taal van 279 de sterkste op het halfjaarlijkse VH-examen van VDH Kringgroep De Bergspeur- ders. Met zijn baas A. ten Barge scoorde de hond het best op de onderdelen speuren, appel en ver dediging. Aan het examen werd meegedaan door acht honden, zes van de Bergspeurders, twee van VDH Incognito uit Neede, waar de Bergspeurders al jarenlang inten sief kontakt mee ouderhouden. Het examen begon 's ochtends vroeg met het onderdeel speuren op een weiland in Espelo. Daar het gras nog wat vochtig was en er bovendien niet veel wind stond, viel deze proef voor de meeste hon den mee. Eenmaal terug op het verenigingsterrein aan de Lam- booysweg was de temperatuur aanzienlijk opgelopen, waardoor enkele honcjlen wat traag werden. Toch waren de prestaties alleszins bevredigend, van de acht honden zakte er slechts één. Bij het appel gehoorzaamheidsoefeningen) moesten de dieren onder meer exact de instructies van hun baas opvolgen, zoals apporteren (terug brengen van een voorwerp) en het aan de lijn lopen. Het onderdeel verdedigen bood echter het meeste spektakel. Met behulp van een pakwerker wordt dan de vechtlust van de hond beoordeeld. Gehuld in een speciaal pak en met extra ver steviging om één arm, werden de pakwerkers G. J, Rensen en D. Ool- bekkink regelmatig fanatiek aan gevallen door de handen. Het exa men stond onder leiding van H. Oosterkamp. Keurmeester was J.B. Hengelman, terwijl D. Oolbek- kink het spoor had uitgelegd. De belangstelling voor het honde nexamen was gering. Alleen wat naaste familie en kennissen volg den de prestaties van de honden. Diverse malen bleven enkele pas serende fietsers bleven vanaf de weg geïnteresseerd toezien. Uitslag: 1. Cay van Asterloo/A. ten Barge 279 pt (zeer goed); 2. Zan- dosz van de Schilbree/ W. Coenen 271 pt. (zeer goed); 3. Enzo van de Katerstede/A. ten Dam 269 pt. (goed); 4. Nickor van de Lentfert- hoeve/J. Leferink 256 pt. (goed); 5. Uram van de Mettemaat/D. Bel tman 250 pt; (goed); 6. Esko van de Katerstede/H. Bolink 245 pt. (goed); 7. Byka Haus von Frey- berg/G. Rensen 240 pt (goed). 8. Angie van de Weustenhoeve/B. Tuitert (gezakt). Het Zuiveringschap West-Overijs sel heeft vorig jaar een aantal fi nanciële meevallers gehad. Daar door hoefde er niet f 2,9 miljoen op de reserves te worden ingeteerd zoals aanvankelijk was aangeno men. Belangrijkste meevaller wa ren de lagere kosten voor verwer king en afzet van het zuiveringslib. Ook de kapitaalbehoefte was klei ner dan begroot en daarnaast kwam er f 680.000 meer aan veront reinigingsheffingen binnen. De toegenomen financiële reserve zal in de toekomst moeten worden aangesproken om de stijging van de tarieven in de hand te kunnen houden. T.T.L. DENTAL COMBD^ Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen j Tel. 05480-2 00 30 Het onderscheid tussen een kunstgebit en een esthetisch verantwoorde gebitsprothese Reparaties klaar ter wijl u wacht Vraag vrij blijvend inlich tingen Fantastisch. Van harte gefe liciteerd met je diploma. Dat wordt feesten. En ca deautjes krijgen. Natuurlijk doet de Rabobank daaraan mee! Van ons krijg je een prachtige èn praktische Diplo- map. De gratis 1 )i|)ionia|> ligt voor je klaar! Handig voor je diploma en cijfer lijsten. Neem ze even mee, dan maken we me teen drie foto- kopietjes. Gratis natuurlijk. Al tijd handig als je gaat studeren of solliciteren. En er is meer! Kom dus snel even langs bij de Rabobank. Rc&eta&fe E3 Rabobank. Aangenaam. RABOBANK HOLTEN Gaardenstraat 32, Holten. Tel. 05483-6 22 55 HIFI STEREO SETS Philips 2x60 Watt incl. meubel Pioneer 2x60 Watt incl. meubel Aiwa 2x40 Watt Pioneer 2x60 Watt incl. meubel Pioneer 2x40 Watt Twin CD (losse componenten) 1798 afbeeldingen wijken af 3298 698 3298 2498 3298 398 999 Nordmende 2x60 Watt AB 1498 849 Saba 2x60 Watt AB 1498 849 Saba 2x120 Watt losse comp. 3298 999 Nordmende 2x100 Watt losse comp. EQ AB 2999 1799 Aiwa 2x80 Watt losse comp 3198 1499 Saba 2x60 Watt losse comp 2498 698 Akai 2x30 Watt Pioneer Miniset met Port. CD Saba Portable compo Saba Portable compo Philips Portable compo Grundig 2x40 Watt losse comp.2398 598 HIFI COMPONENTEN van 299 voor 99 Portable kleurentelevisie 37 cm-42 cm 2198 1349 4998 2699 Loewe Studio Saba Monitor Stereo TT Sony Stereo TT - AB Sony AB TT55 cm Loewe Art (Sat D2M) INRUIL KTV'S VANAF 10,- MEENEEM- PRIJS Saba AB TT Saba Port. KTV Seleco AB TT Philips AB (Helm KTV) Grundig AB Multi norm (42) Kleurentelevisie 51 cm-63 c 'anasonic AB - TT - Stereo Nordmende AB - TT - 4LS Nordmende AB - TT - Stereo Saba AB - TT - Stereo Erres AB -TT - Stereo Nokia AB -TT - Stereo Pip Sharp AB - TT - Stereo Loewe Concept plus 1298 499 799 399 999 499 1099 499 1598 699 2498 999 2198 849 2499899 2199 999 2199 989 3298 1699 2398 1099 2998 1999 Verkoop aan de achterzijde van onze winkel «uctrtMoicn - wasautomaten elektr. HUISHOUDELUKEAPPARATEN Nijverdal, winkelcentrum Keizerserl 32A Tel. 05486-1 30 95 Gratis parkeren achterzijde Molenweg. ameeiaingen wijnen at

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 11