Tevredenheid over scheiden van afval Volop belangstelling voor eerste zwemweek Met de Pinksterdagen veel te doen voor recreanten Concertagenda Uit buiten Holten WSÈÈm^ Open lucht kerkdienst Avond voor medewerkers SV Holten Schouwburg informeert bezoekers Jaaragenda HOLTENS NIEUWSBLAD Tal van uitstapjes op het gebied van sport, ontspanning en cultuur Water en wind Meevaren Hengelsport Muziek en natuur ui - w Sport en diversen Fietspuzzeltocht op Tweede Pinksterdag DONDERDAG 27 MEI 1993 Uit de enige tijd geleden door de gemeente gehouden enquête blijkt dat de Holtenaren zeer tevreden zijn over het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval door mid del van de minicontainers. In to taal werden 3200 enquête-formu lieren uitgereikt, bijna de helft er van kwam terug. De meeste inleve- raars (68 procent) wonen in de bebouwde kom, de overige 32 pro cent daarbuiten. Ruim de helft bleek afkomstig van een- en twee persoonshuishoudens. In de enquête werden vragen ge steld over onder meer het gebruik van minicontainers en verzamel- containers, de milieubox, de afval- wijzer en de inzamelaar. Ook wa ren er vragen over welke afvalstof in welke minicontainer moet wor den gedeponeerd en of er in dat verband voorkeur bestond voor een ander formaat minicontainer. Bij 260 Holtenaren bleek behoefte te zijn aan grotere groene minicon tainer, 150 kozen voor een kleinere grijze minicontainer. Volgens wet houder Henk Westerik zijn de con tainers reeds besteld en worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. De betrokken inwoners ontvangen daarover schriftelijk bericht. Plastics Zeer veel Holtenaren blijken hun afval reeds in de keuken te schei den. Opvallend is echter dat nog vrij veel plastics en metalen in de grijze Ötto worden weggegooid. Daarvoor zal in samenwerking met het gewest Midden-IJssel een op lossing worden gezocht. Tien pro cent van de inleveraars geeft aan de groene minicontainer nooit te gebruiken, terwijl ruim dertig pro cent constateert dat de Kliko juist te klein is voor het gft. Bijna alle Holtenaren gebruiken de Otto. Zo'n dertig procent vindt deze af en toe te klein. De helft van de inwoners maakt gebruik van de grof huisvuilroute, terwijl bij een iets kleiner aantal behoefte blijkt aan een grof groenroute. De milieu box wordt goed gebruikt. In samenwerking met het ge west biedt de gemeente ieder huishouden volgende maand de mogelijkheid gratis tien li ter compost af te halen op de werf aan de Waagweg. Het gft- afval werd eerder in Holten verzameld en verwerkt in Wilp. Door middel van deze eenmali ge actie wil men binnen het gewest het gebruik van com post stimuleren. Over de pre cieze start van de actie volgt nog bericht. Op Tweede Pinksterdag wordt er op de Kalfstermansweide een open lucht dienst gehouden van de geza menlijke kerken. Die begint om 09.30 uur en heeft als thema 'De geest brengt mensen samen'. Voor ganger is ds. Roozenboom. Vanaf 09.00 uur kan men al terecht voor een kop koffie of wat fris. Er zijn beperkt zitplaatsen beschik baar, dus het is handig om bijv. een tuinstoel mee te brengen. Bij slecht weer wordt de kerkdienst in de Kandelaar gehouden. Daar is De VW kan reserveringen verzor gen voor de volgende concerten en evenementen. Candy Dulfer, Lois Lane, The Scene, De Dijk, Gotcha Rodi Dean e.a. (3 juli Renesse). Frank Sinatra (31 mei, Dortmund). Blues '93 (Dordrecht, 24 oktober). Ray Charles, Randy Crawford (Eindhoven, 17 juli). INXS (Gro- ningen, 29 juni). Sonic Youth (Gro ningen, 30 juni). Dance Party Con cert (Heerenveen, 12 juni). Tragilly Hip, Claw Boys Claw, Willy Deville (Halfweg, 20 juni). The Chippenda les (Maastricht, 10/11 juni). U2 (Nij megen, 3 augustus). Guns and Ro ses (Nijmegen, 6 juni). Beach tour Juan Luis Carreras e.a. (Wijk aan Zee, 21 augustus). Beach tour Kid Creole and the Coconuts (Zand- voort, 26 juni) ook een oppasdienst voor kinderen tot drie jaar. In de kantine van sportpark De Meermanskamp houdt de SV Hol ten zaterdag 29 mei een gezellige avond voor alle medewerkers van de afdelingen voetbal, atletiek, handbal en schaken. Tijdens de medewerkersbijeenkomst wordt het sportieve jaar afgesloten met een hapje, een drankje en muziek. De avond is gratis toegankelijk en begint om acht uur. Op maandag 21 juni informeert de Deventer Schouwburg haar vaste bezoekers over het programma voor het seizoen 1993/94. Naast de Schouwburg zelf geven ook verte genwoordigers van de Stichting Kamermuziek Deventer en Forum Filharmonisch een toelichting op de plannen voor het komende sei zoen. Er is gelegenheid vragen te stellen, suggesties te doen en even tueel in discussie te gaan. Ook is er een muzikaal intermezzo. In februari 1991 werden de Otto en de Kliko in Holten geïntroduceerd. Intussen is het gescheiden inzamelen volledig ingeburgerd. Fishbone (Utrecht, 5 juni). Velvet Underground (Amsterdam, 8 juni; Rotterdam 9 juni). Bobby Brown (Rotterdam, 24 juni). Neil Young (Rotterdam, 5 juli). Pearl Jam (Rotterdam, 17 juli). Harry Bela- fonte (Den Haag, 15 oktober). North Sea Jazz Festival (Den Haag, 9 t/m 11 juli). Jaap van Zwe- den/Emmy Verhey (Den Haag, 8 juni). Bubbling Brown Sugar (Den Haag, 9 t/m 14 oktober). Young Tsjaikovskym (Amsterdam, 13 juni; Den Haag, 21 oktober). Nigel Kennedy Band (Amsterdam, 2 juli). Dionne Warwick (Amster dam, 2 juli). Red Hot Chili Peppers (Amsterdam, 13 juni). Aïda (Am sterdam, 24/25/26 juni). Kaartverkoop alleen mogelijk te gen contante betaling aan de kas- Op Hemelvaartsdag was het weer zover. Recreatiebad Twenhaars- veld opende de poorten en daar werd meteen dankbaar gebruik van gemaakt. Ook afgelopen zon dag was het al ongekend druk en door het fraaie zomerweer in het begin van de week nam menig Hol- tenaar zo vroeg in het seizoen al een verkoelende duik. Dat werd ook nog eens bevestigd door de harde cijfers. Al in de voorverkoop gingen er bij het gemeentehuis meer dan 1700 abonnementen over de toonbank. Afgelopen maandag sloot die voorverkoop, waardoor zwemliefhebbers die vaker willen komen nu zijn aangewezen op de maandabonnementen die dertig dagen lang geldig zijn. Uiteraard zijn er aan de kassa van het bad ook dagkaarten te koop. In het diepe bad kon er ook weer naar hartelust worden gedoken van 'de hoge'. Nadat deze duik- plank vorig jaar gesloten bleef om dat er scheuren in zaten, besloot de gemeenteraad voor dit zwemsei- zoen twee nieuwe planken aan te schaffen. Vooral de jeugd maakte er de eerste week dankbaar ge bruik van. Maar ook de al wat ou dere Holtenaar begroette de open stelling met gejuich. Elke ochtend weer kan het badpersoneel al om ker, maar het zwembad is van zeven uur de enthousiaste groep maandag tot en met vrijdag tot trimzwemmers begroeten die in 20.00 uur open dus ook de Holtena- alle rust hun vroege baantjes trek- ren die 's avonds nog even willen ken. Wanneer de scholen 's mid- zwemmen komen ruimschoots aan dags uitgaan, is dat veel moeilij- hun trekken. MEI 29 mei: Voorjaarsrit Oostduitse Fietsen Vereniging 29 en 30 mei: Wilde Zwijnen-toer- nooi Hockeyclub Holten. JUNI 5 juni: Totaaldag Blauw Wit. 6 juni: toernooi TTV OKIA op Vletgoor. 13 juni: Koetsenrit Bergrijders. 15/17/21/23/25 juni: Fietsvierdaag se. 25/26/27 juni: 100 jaar School- en volksfeest Dijkerhoek; Live optre den Fratsen en Chelsea girls bij De Schure. 26 juni: Midzomemachtfeest De Schure. 25 t/m 29 juni: Folkloristisch festi val Hoolter Daansers. 28 juni: Raadsvergadering. JULI 2 t/m 4 juli: Zwemkamp ZPC Twenhaarsveld. 3 juli: Koningsschieten. 4 juli: Concours LRV De Bergrui- ters. 5 t/m 9 juli: Zwemvierdaagse 6 juli: Hoolter Oamd (Togaclub). 14 juli: Schoolzwemwedstrijden. 19 juli: Raadsvergadering. 20 juli: Hoolter Oamd (Okia) 24 juli: Triathlon Holten. 26 t/m 29 juli: Kindervakantie week Socuwe. 27 t/m 30 juli: Dorpsfeest met ker mis. AUGUSTUS 8 augustus: Holterbergrit, motor toertocht; De Boer Op. 10 augustus: Hoolter Oamd (Pim pelavond). 14 augustus: Schuredag; Jong veekeuring KOC. Lebuïnuskerk Op maandagmiddag 31 mei (Twee de Pinksterdag) geeft Peter Eilan der een orgelconcert in de Deven ter Lebuïnuskerk. Op het veel ge roemde Holtegrave-orgel vertolkt hij vooral werken uit de Franse romantiek van o.a. Franck en Wi- dor. Daarnaast staan Reger, Bach, Asma en Eilander zelf op het pro gramma. Aanvang 14.30 uur. Grafisch museum Zut- phen Tot 17 juni wordt in het Grafisch Museum te Zutphen, Kerkhof 16, een tentoonstelling gehouden van Pieter Wetselaar, ontwerper van boekomslagen, bedrijfsvignetten, bankbiljetten en postzegels. Wets elaar was het grootste deel van zijn loopbaan in dienst van drukkerij Enschedé. Nu is hij zelfstandig ont werper. Het musuem is geopend woensdag t/m vrijdag van 13.00- 16.30 uur en zaterdag van 11.00- 15.00 uur. Rijssens Museum Tot 17 augustus: de maquette van het oude Rijssense stadscentrum. Een zeer gedetaileerde miniatuur van de situatie rondon het oude stadhuis op het Schiod, voordat de renovatie van het stadscentrum begon, bovendien een maquette van het leemspoortreintje, dat vroeger door de bossen van Rijssen reed. Het museum is geopend maandag t/m vrijdag van 10-12 en van 14-17 uur en zaterdag van 14-17 uur. Het Nijenhuis Tot en met 6 juni toont de Hanne- ma-de Stuers Fundatie in de bouw huizen van kasteel Het Nijenhuis werk uit eigen bezit. De toegang is gratis. De openinstijden zijn di t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur. Kasteel Weldam Op Tweede Pinksterdag, 31 mei, is er op het landgoed Weldam bij Goor (links van de weg Goor-Die- penheim) een open dag van de 'An glican Church Twente', St. Mary's Chapel, Weldam. Van 10.00 uur tot 17.00 uur staan er allerlei activitei ten op het programma met afslui- tend een 'service of Evensong' in de St. Mary's Chapel. Inlichtingen: 074-433594. Diepenveen In de NH kerk in Diepenveen vindt zaterdag 5 juni een jubileumcon cert plaats van het Deventer Ka mer Orkest. Vanaf 20.15 uur speelt het 10-jarige orkest werken van o.a. Bélan Bartók, Joseph Haydn, G.Ph. Telemann en Piet Groenen dijk. OVERIJSSEL - Met tienduizenden tegelijk waren de fietsers en lopers er met Hemelvaartsdag weer op uit getrokken. Vroeg opstaan is plotseling geen probleem wanneer het traditionele dauwtrappen aan de orde is. Het op vele plaatsen prachtige weer zorde ervoor dat deze donderdag een topdag was voor de ontspanning zoekende recreant. Het komende Pinksterweekend biedt op korte termijn wederom gelegenheid om er alleen, met z'n tweeën of het hele gezin op uit te gaan. En u hoeft echt niet de auto in om honderden kilometers verderop aantrekkelijke attrakties te gaan opzoeken. In onze provincie is veel te beleven in dit weekend. Sport, spel en cultuur boden vele organisaties gelegenheid tot her verzorgen van interessante evenementen. Verder heeft vooral de natuur in deze tijd van het jaar zoveel te bieden, dat de fiets of wandelschoenen voor de tweede keer binnen tien dagen goede diensten kunnen bewijzen. Ons waterrijke, platte land is bij uitstek geschikt voor recreatie langs en op het water. Zaterdag 29 mei is in Nederland een dag die deze tak van ontspanning in het zonnetje zet middels de Open Dag Waterrecreatie. In Overrijsel wordt in verschillende plaatsen van 11.00 - 17.00 uur ruime aandacht geschonken aan deze dag. Op en rond de Almelose Aa, de havenkolk te Blokzijl en de Vecht bij Hardenberg bruist het deze zaterdag van de aktiviteiten. Bezoekers kunnen veelal gratis kennis maken met aktiviteiten als zeilen, surfen, roeien, zwemmen en vele andere vormen van waterrecreatie. In Almelo kunt u bijvoorbeeld op elk heel uur meevaren met leden van de plaatselijke watersportvereniging en in de stadsvijver vinden Aan de Open Dag Waterrecreatie neemt ook Rijssen aktief deel. Hier kunt u tegen een gereduceerd tarief meevaren met een authentieke Enterse Zomp, hier te zien bij de Pelmolen in Rijssen. Foto: Eric Brinkhorst duikdemonstraties en een kano-polowedstrijd plaats. In Blokzijl zijn er demonstraties sloepvaren en is het een komen en gaan van allerlei soorten vaartuigen. Hardenberg biedt gelegenheid tot gratis gebruik van een veertigtal beschikbare bootjes en de brandweer verzorgt een sensationele blusdemonstratie. Behalve de. beschreven kleine greep uit de waterrecreatieve aktiviteiten zullen in alle drie de plaatsen muziekbands voor opluistering van de dag zorgen Aan de Open Dag Waterrecreatie neemt ook Rijssen aktief deel. Hier kunt u tegen een gereduceerd tarief meevaren met een authentieke Enterse Zomp. De tocht voert over de Regge en de onlangs ontsloten Overtoom, verder zijn er op verschillende plaatsen Hengelsport aktiviteiten want deze zaterdag is tevens Nationale Hengelaag. Onder meer in de al genoemde ODW-plaatsen en in Haaksbergen en Neede kunt u uitgebreid kennis maken met de hengelsport. Zaterdag de negenentwintigste is er ook voor de muziekliefhebbers Wie van wandelen houdt kan tijdens het Pinksterweekend verschillende wandelroutes volgen. En gezien de tijd van het jaar valt daarbij volop te genieten van de natuur, die volop in bloei staat. Foto: Eric Brinkhorst volop gelegenheid om het hart op te halen. Op verschillende plaatsen zijn muziekfestivals georganiseerd. Hieronder bijvoorbeeld het Siebrand Muziekfestival te Blokzijl dat van 08.00 - 22.00 uur een groot publiek zal weten te boeien. In Hardenberg verzorgt Muziekvereniging Excelsior met het Stadsknapenkoor Elburg vanaf 19.30 uur een concert in de Kandelaarkerk en in Enschede begint om 20.00 uur een concert in het Muziekcentrum waarin een selectie uit het plaatselijke amateurmuziekleven zich laat horen. In Westgeesteren wordt zaterdag 29 mei de vijfde Vjennetocht gehouden. Vanaf Camping Het Berkenven starten van 08.00 - 13.00 uur tochten over afstanden van vijf t.m. veertig kilometer. Onderweg valt er te genieten van prachtige natuur. Maandag 31 mei, Tweede Pinksterdag, is er in Beerzer een IVN Natuurexcursie te volgen. Vanaf de Beerzer Poort start om 08.30 uur deze wandeling onder leiding van een IVN gids. In Zwolle vindt zondag 30 en maandag 31 mei het Hanze Hockeytoernooi plaats. Dit internationale evenement is beide dagen van 10.00 - 17.00 uur te volgen op sportcomplex De Pelikaan. In Enschede kunnen de antiekliefhebbers terecht in De Twentehallen waar van 29 t.m. 31 mei een antiekmarkt wordt gehouden, dagelijks van 10.00 - 17.00 uur. En voetbalfans bezoeken in Enschede waarschijnlijk de wedstrijd FC Twente - MVV die om 14.30 uur in het Diekmanstadion begint. RIJSSEN - Voor het derde achtereenvolgende jaar houdt de Rijssense Motor Club op Tweede Pinksterdag, maandag 31 mei, een fietspuzzeltocht. Aan deze tocht kan iedereen meedoen. Inschrijven en starten is mogelijk tussen 14.00 en 15.00 uur bij bowlingcentrum 't Witte Hoes aan de Markeloseweg. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur gepland.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9