- Sclioutenstraat blijft in bezit Beltman-Cup Enter wint Allard van Bruggentoernooi OKI A in eigen huis favoriet 640-klasse Veel animo voor concours ponyclub Eerste kampioenen bij de TC Holten Holterbroek wint volleybaltoernooi uw Snelste duiven van Paalman en Jansen Afsluitende winst voor handbalsters I W HOLTENS NIEUWSBLAD M m Spc. Denekamp naar de KNVB DONDERDAG 27 MEI 1993 Ponyclub De Bergruitertjes had er weer van alles gedaan om het jaar lijkse concours op Hemelvaarts dag te laten slagen. Het terrein op de Borkeld lag er dan ook prachtig bij en onder supervisie van par- coursbouwer Beunk waren twee fraaie springringen opgebouwd. Ook de weergoden bleken de orga nisatoren gunstig gezind. De zon trok de hele dag tal van paardes- portliefhebbers naar het evene ment. Zo'n tweehonderd ruiters en ama zones, afkomstig van 28 verenigin gen, twintig juryleden en vele vrij willigers volbrachten in een uitste kende sfeer hun proeven en overige taken. Het concoursprogramma werd vlot afgewerkt. Om precies een uur leidde paradecomman dant Erik Vincent de parade bin nen en klonk het Wilhelmus, waar bij de deelnemers/sters een groet brachten aan ons vorstenhuis. Hol- tens burgervader, mr. W.L.F.C. rid der Van Rappard, die samen met voorzitter Rietberg en de bonds- vertegenwoordiger de dressuur- prijzen uitreikte, roemde met name de inzet van de vele vrijwilli gers, zonder wie een ponyclub nu eenmaal niet kan functioneren. De heer Rietberg dankte de buren, on der wie de grondeigenaren voor hun belangeloze medewerking en hoofdsponsor Bemei voor het be schikbaar stellen van een tiental dekens als extra prijzen. De bekers en lintjes gingen naar de volgende deelnemers: Ring 1 Afdelingsdressuur: achttallen: 1. Barchruitertjes klasse L viertallen: 1. Bergruitertjes klasse M Ring 2 B-dressuur A,B en C: 1. Marije Harmsen (Heidy) Herteruiters; 2. Angeli- que Jonkeren (Flipper) Meppel; 3. Judith Ardesch (Daiker) Markelo 4. Inge van Trijp (Catootje) Molenruiters; 5. Jo- Ann Barelds (Beethoven) Meppel. Ring 3 B-dressuur C en D: 1. Annemiek Harmsen (Nonny) Hertruiters; 2. Ellen Hu- zuen (Jory) Hertruiters; 3. Maikel Voogs geerd (Bobby) Looleeruiters; 4. Kim Veld horst (Gr. Viceroy) Hengelo; 5. Elke de Jong (Ginger) Eschruiters Ring 4 B-dressuur D en E: 1 Gerdien Stege- man (Mexico R) Molenruiters; 2. Justin Koster (Pluto) Bergruitertjes; 3. Marleen de Roos (Flame) Bergruitertjes; 4. Desirée Cremers (Olisko-B) Eschruiters; 5. Ewiene Stadhouder (Chess) Molenruiters. Ring 5 B-dressuur D en E: 1. Brenda Kap- pert (Aram) Bergruitertjes; 2. Janneke Si mons (Bellaiaia) Molenruiters; 3. Annemie- ke Bronsvoort (Sandor)' Bergruitertjes; 4. Annemiek Scheperman (Telly) Bergruiter tjes; 5. José Kottelenberg (I of Roses) Mar kelo; Wendy Broekgaarden (Le Petit C.) Barchruiters. Ring 6 B-dressuur D en L1 -dressuur A,B en C: B-dressuur: 1. Ruben Rouweler (Silver Boy) Eschruiters; 2. Guido Vermaat (Rian- ne) Hertruiters. Ll-dressuur: 1. Marije v.d. Velden (Lady) Hertruiters; 2. Wendy Pak- kert (Astra) Molenruiters. Ring 7 L1-dressuur D en E: 1 Jóyce Jonk man Tenderfoot) St. Steffenrijdérs; 2, Maria van Kooy (Blue Boy) Looleeruiters; 3. Marcelle Harbers (Bally Cotton) Eschrui ters; 4. Alies Kottelenberg (Rocky) Marke lo; 5. Danielle v.d. Kaap (Wendy K) Bergrui tertjes. Ring 8: L1-dressuur: 1. Kim Lakerveld (Beauty) Hengelo; 2. Eliene Pohlman (Fu rie) Hertruiters. L2-dressuur: 1. Jorie Brinker (Emiel) Her truiters. Ring 9 L2-dressuur D en E: 1. Karin Nijhof (Silver Star) Barchruiters; 2. Mirella ter Welle (Winston) Hertruiters; 3. Ellen van der Laan (Ricardo) Barchruiters; 4. Rob Lanters (Alice) Hengelo. Ring 10: L2-dressuur D en E: 1. Sanne van Voorts (Gabie) St. Steffenruiters 2. Annemarie Sanger (Axl Rose) Molenrui ters. Ml-dressuur: 1. Jan-Willem Kloppenburg (White Feet) Lonneker 2 Rianne Thoben (Norak) Welgelegen. Ring 11: Ml-en M2-dressuur: 1. Marjolein Rattink (Shining) Hertruiters; 2. Lison Ste- geman (Santana) Barchruiters; 3. Michelle Weyl 9Chico) Lonneker Z-dressuur: 1. Annemarie Mogezop (Lean- dro) De Luchte); 2. Martin ter Haar (Devil) Hertruiters. B-springen A en B: 1 Josien Pieket Wezerik (Sultan) Molenrui ters. B-springen C: 1 Chantal Sluiter (Surprice) Bergruitertjes; 2 Inge Koster (Lovely Lady) Bergruitertjes; 3. Arineke Kooijmans (Nardine) Marsrui- ters; 4. Lois Volkert (Robbie) Hertruiters; 5. Marjan Noteboom (Amigo) Bergruitertjes; 6 Annemiek Wieken (Purdy) Meppel. B-springen D: 1. Maikel Voogsgeerd (Bob by) Looleeruiters; 2. Francis Scholtens (Springtime) Welgelegen; 3. Jessy Kluiten- berg (Webster) Looleeruiters; 4. Brigitte Heimeriks (Silvia) Bergruitertjes; 5. Anne marie Sanger (Axl Rose) Molenruiters; 6. Corine Smeenk (Macho) St. Steffenruiters; 7. Laura Valk (Prince Gold) Hertruiters; 8. Wendy Lerink (Sandor) Barchruiters B-springen E: 1. Manon Vellener (Spitfire) Looleeruiters; 2. Henry Schutte (Gabelou) Molenruiters). L-springen A, B en C in handicap: 1Sanne- ke Harmeyer (Lideaux) Diepenveen 2. Marije v.d. Velden (Lady) Hertruiters; 3. Debby Hammink (Silver Shadow) Looleer uiters. L-springen D: 1. Rozemarijn Kip (Lady Gar field) Meppel; 2. Claudia Niens (Dream Girl) Looleeruiters; 3. Marina Grondman (Santa Monika) Bosruiters 4 Rianne Thoben (Norak) Welgelegen; 5. Guido Vermaat (Rianne) Hertruiters 6. Danielle van de Kaap (Wendy K) Bergrui tertjes. L-springen E: 1. Pascal Raamsmah (Forres ter) Molenruiters; 2. Sanne van Voorst (Dustin) St. Steffenruiters; Esther Geraerds (Gladour) Molenruiters; Ellen v.d. Laan cardo) Barchruiters. M-springen C: 1. Jorie Brinker (Emii truiters. M-springen D en E in handicap: 1 Lankhorst (Effie) Oosterwolde 2. Audrey Jonkeren (Urbanus) Meppel; 3. Lison Stegeman (Santana) Barchruiters 4. Brenda Kappert (Tiffany) Bergruitertjes. Z- en ZZ-springen C: 1. Karin Haarkamp (matchbrown) Eschfuiters. Z- en ZZ-springen D: 1, Marcelle Harbers (bally Cotton) Eschruiters; 2. Karin Ham (Lady) Nienoordruiters; 3. Gerrie Jager (Mark) Bergruitertjes. Progressief springen B cat. C 1. Chantal Sluiter (Surprice) Bergruitertjes; 2. Marjan Noteboom (Amigo) Bergruiter tjes. Progressief springen Cat. D: 1. Maikel Voogsgeerd (Bobby) Markelo; 2. Annema rie Sanger (Axl Rose) Molenruiters; 3. Deb by Jaarsma (Browny). Progressief springen cat. E: 1. Monique Vosman (Tsjarodej). Progressief springen klasse L cat. C: 1. Daniël Sluiter (Blue Thunder) Bergruiter tjes; 2. Sanneke Harmeijer (Lideaux) Die penveen. Progressief springen Klasse L cat. D: 1. Rianne Thoben (Norak) Welgelegen;2. Joyce Jonkman (Tenderfoot) St. Steffen ruiters. Progressief springen klasse L cat. E: 1. Pascal Raamsman (Forrester) Molenrui ters. Jachtspringen klasse M cat. D: 1. Job Oldenziel (Hassan); 2. Brenda Kappert (Tif fany) Bergruitertjes. Jachtspringen klasse Z en ZZ cat. D: 1. Gerrie Jager (Mark) Bergruitertjes; 2. Claire Wildeboer (Joost). Ring 6 Individuele dressuur 's middags Klasse B: 1. Gerdien Stegeman (Mexico R) Molenruiters; 2. Annemiek Scheperman (Telly) Bergruitertjes; 3. Bauke Boerma (Willow) Enkruiters. Ring 8 Individuele dressuur 's middags klasse L. 1. Marloes Rutterkamp Mupat) Oosterhofruiters; 2. Alies Kottelenberg (Rocky) Markelo. Ring 7 Individuele dressur 's middags klas se B. 1 Mariska Varenbrink (Lucienne) Molenruiters; 2. Ewiene Stadhouder (Chess) Molenruiters; 3. Daniëlle Roosink (Bent Jamilla) Markelo. Paradeprijs: Molenruiters, Bathmen. Sport sin Holten y.-4 De Tennisclub Holten heeft nog acht teams die kampioen kunnen worden. Afgelopen week hebben alle ongeslagen teams (behalve donderdag dames-1 die vrij waren) weer gewonnen, waarvan er twee (met nog één keer te spelen) al kampioen zijn, omdat ze op punten niet meer in te halen zijn. Deze twee teams zijn dinsdag dames-1 met Ria Bogers, Trees Colee, Els Jannink, Wil Speelman en Ineke Willemsen en zaterdag senioren mix 2 in de vijfde klasse (Renée Klijnsma. Ria Thiele, Gerard Da- mink en Leo Thiele). De twee teams die op punten nog kans maken op het kampioen schap zijn: vrijdag heren-1 2e klas (John v.d. Assem, Peter Arendse, Koos Brouwer, Frans Colee, Jan Hut en Arie Westerik) dat na vijf keer spelen 4 punten voor staat en zaterdag heren-3 5e klas (Herman Oolbekkink, Hans Meyer, Mamix Schippers en Hans Zuethoff) dat na zes keer spelen met 22 punten gelijk staat met Schapekolk-2. Deze teams moeten nog tegen el kaar. Afgelopen week hebben veer tien teams gewonnen en elf verlo ren. Deze week hebben de teams van vrijdag en zaterdag vrij i.v.m. Pinksteren. De donderdag-teams spelen voor de zesde keer en de dinsdag- en woensdag-teams speelden voor de laatste keer. Het jeugd team woensdag mix-1 (Theo- door Kuster, Roel Roele, Nynke Scholten en Jidde Wessels) heeft zes keer met 5-0 gewonnen en woensdag mix-2 (Karlijn Zuethoff. Floor Dikkers, Nisander Brand. Thiemen Stegeman en Emiel Snip pert i heeft ook nog alles gewonnen. Beide teams zijn vrijwel zeker van hun kampioenschap omdat ze nog ongeslagen zijn en op punten ei genlijk niet meer in te halen. Uitslagen. DINSDAG DAMES: Holten 1 - Colmschate 2: 4-1; Holten 2-Lettele 1: 2-3; Holten 3- Bathmen 6: 4-1; Holten 4-Rijssen 5: 5-0; WOENSDAG JUN: Holten 1-Drijvers 2: 5-0; Holten 2-de Snip 1:4-1; VRIJDAG HEREN: Holten 1-Goor 15-0;Holten 2-Goor 4: 3-2; Holten 3-Enter 2: 5-0; ZATERDAG JUN- .MIX 15 jr: Holten l-Heino2: 2-3; Holten 2- Wijhe 1: 1-4; MEISJES 15 jr: Holten 1- Ootmarsum 1: 0-5; MIX 17 jr: Holten 1- Holec 2: 5-0; Holten 2-Hardenberg 1: 3-2; Holten 3-Drijvers 2: 3-2; Holten 4-Schape- kolk 2: 2-3; MEISJES 17 jr: Holten 1-Berg- huizen 1 inhalen; ZATERDAG SEN.MIX: Holten 1-Bathmen 1: 2-3; Holten 2-Ramele 3: 5-0; Holten 3-Delden 2: 2-3; Holten 4- Lettele 1: 1-4; Holten 5-Rijssen 5: 5-0; HEREN: Holten 1-Old TC 1: 1-4; Holten 2- Luctor et Emergo 2: 0-5; Holten 3-ter Spille 2: 5-0; Holten 4-Mossendam 5: 2-3. Voor de finale gingen de ploegen van de Dorpsstraat en de Schoutenstraat nog even gebroederlijk op de kiek. Brenda Jf Technisch directeur (en tevens sponsor) Boer Biet van de Dorps straat had het natuurlijk liever anders gezien, maar ook hij kon niet voorkomen dat de Schouten straat voor de tweede achtereen volgende keer het jaarlijkse straatvoetbal-toernooi won. En ach, de tweede plaats was toch ook mooi. Vooral omdat de straat om de hoek (de Kolweg) net één doelpunt te kort was gekomen voor een plaats in de halve finales. Want een gezonde dosis leedver maak hoort er ook bij wanneer de. Holtense straten en wijken elkaar op het voetbalveld bestrijden. Af gelopen zaterdag gebeurde dat al weer voor de zeventiende keer en de organiserende Stichting Straatvoetbal kan terugkijken op een geslaagde aflevering. Wat allereerst opviel was de sporti viteit, zo was ook de mening van de heren scheidsrechters Hulsman, Brunsveld, Hallink, Gottemaker en Leushuis die allen van buiten Holten waren aangetrokken en de arbiters Haan en Wechstapel van eigen bodem. Vroeger bestond het scheidsrechterskorps voorname lijk uit Holtcnaren, waardoor de voetballers dachten zich wel wat meer te kunnen veroorloven. Ook het niveau van de arbiters was dit llt»! keer weer hoog. Een Leushuis bij voorbeeld moest de volgende dag nog de beslissingswedstrijd V en K-Dalfsen fluiten voor promotie naar de derde klasse KNVB. Ruimdenkend Ook het feit dat de organisatie de laatste jaren wat ruimdenkender omgaat met het begrip 'straat' werkt mee aan een beter toernooi. Door combinaties van verschillen de straten toe te staan vindt er toch een schifting plaats waardoor enerzijds het voetbal op zich er leuker op wordt en anderzijds ook de blessurekansen kleiner zijn. Want waar vroeger ook de meest onervaren spelers in een partijtje hotseknotse-botsvoetbal naar al les schopten wat bewoog (met alle risico's van dien), was nu toch dui delijk te zien dat de meeste voet ballers toch wel vaker tegen een balletje trappen, al dan niet in competitieverband. Alleen de ver moeidheid sloeg tegen het eind van de'dag onverbiddelijk toe, met name in de halve finales en de finale waarin de op alles voorberei de EHBO nogal eens met kramp- gevallen geconfronteerd werd. Het was ook niet niks vanaf 's och tends negen uur eerst vier poule wedstrijden, dan nog eens een slo pende halve finale en vervolgens de grote en kleine finales. Geen wonder dat Dijkerhoek en Erve Joost hun strijd om de derde en vierde plaats maar vanaf de straf schopstip uitvochten waarbij Dijk erhoek het meest trefzeker bleek. In de ploeg van Dijkerhoek speelde Henk Hoefman als vanouds een puike partij als centrale midden velder. Hij is de enige Holtenaar die alle zeventien afleveringen van het straatvoetbal-toernooi van de partij was. Schoutenstraat Op het hoofdveld ontspon zich on dertussen een spannende strijd om de hoogste eer. De winnaar van Ondanks de hitte deden maar liefst twintig seniorenteams en vier juniorenteams afgelopen zon dag mee aan het tweede volleybal toernooi van de Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek. Van on- vorig jaar, de Schoutenstraat, had seveer twaalf tot vijf uur ging het daarbij het voordeel al snel op voorsprong te komen uit een straf schop wegens hands. En de aloude wetten van het toernooivoetbal luiden dat een eenmaal opgelopen achterstand in twee keer een kwar tier moeilijk is om te buigen. Bo vendien had de Schoutenstraat in Henk Podt een doelman die zijn mannetje stond, iets wat hij ook in de halve finale al bewezen had door een strafschop te keren en zo zijn ploeg naar de finale te voeren. Ver der dan een bal op de lat en enkele prima kansen kwam de Dorps straat dan ook niet, waardoor aan voerder Gert-Jan Scheperman na afloop voor de tweede keer de Sporthuis Beltman-Cup in ont vangst kon nemen. Dat na al die inspanningen een pilsje op het zo novergoten terras er wel inging, zal niemand bevreemden. Uitslagen. Poule 1: Vixseboxsestraat Dijk erhoek 0-1; Borkeld-Köllingserf 1-0; Vixse- boxsestraat-Lageweg 1-0; Dijkerhoek-Bor- keld 2-1; Köollingserf-Lageweg 0-3; Vixse- boxsestraat-Borkeld 1-0; Dijkerhoek-Köl- lingserf 2-2; Borkeld-Lageweg 0-0; Vixseboxsestraat-Köllingserf 2-0; Dijker- hoek-Lageweg 5-0. Poule 2: Canadastraat- Look 2-2; Dorpsstraat-lndustriestraat 0-0; Canadastraat-ChurchiJlstraat 1-0; Look- Dorpsstraat 2-4; industriestraat-Churchill- straat 0-0; Canadastraat-Dorpsstraat 0-0; Look-lndustriestraat 1-1 ;Dorpsstraat-Chur- chillstraat 2-0; Canadastraat-lndustrie- straat 2-2; Look-Churchillstraat 2-0. Poule 3: Gaardenstraat-Noordenbergstraat 0-0; Schoutenstraat-Larenseweg 2-0; Gaarden- straat-Holterbroek 0-1Noordenberg straat-Schoutenstraat 0-0; Larensweg-Hol- terbroek 1-3; Gaardenstraat-Schouten- straat 0-2; Noordenbergstraat-Larenseweg 1-1; Schoutenstraat-Holterbroek 2-0; Gaar- denstraat-Larenseweg 5-0; Noordenberg- straot-Holterbroek 8-0. Poule 4: Kolweg- Landeweerd 1-1; Beuseberg-Espelo 1-1; Kolweg-Erve Joost 0-0; Landweerd-Beuse- berg 1-0; Espelo-Erve Joost 0-3; Kolweg- Beuseberg 3-0; Landeweerd-Espelo 3-1; Beuseberg-Erve Joost 0-4; Kolweg-Espelo 4-1; Landeweerd-Erve Joost 1-1. Halve finales: Dijkerhoek-Dorpsstraat 0-1; Schoutenstraat-Erve Joost 1-1 (Schouten straat vv.n.sFinale: Schoutenstraat- Dorpsstraat 1-0. er fanatiek aan toe in het weiland bij het Bonte Paard. Uiteindelijk bleek de ploeg van Holterbroek (waar ook leden van de buurtvere niging wonen) het sterkst bij de senioren. Tweede werd de Oude Deventerweg en derde het vierde team van de Maneschijnsweg. Bij de junioren was de erste prijs voor T.A.B. 1 gevolgd door T.A.B. 2 Club Onbenul en de SV Knudde. De volgende activiteit van de Dijk erhoekers, voordat eind juni het grote jubileumfeest losbarst, is de fiets-puzzeltocht. Deze wordt ge houden op zondag 13 juni. Afgelopen zaterdag stonden er voor de duiven van PV De Berg- vliegers twee vluchten op het pro gramma. Houdeng (254 km) telde mee voor de Vitesse (korte afstand) en vanaf Etampes (525 km) konden er punten worden gehaald voor de Fond (langste afstand). Henk Paal man versterkte zijn hoge klasse ring in de stand voor de Vitesse en het algemene (generale) klasse ment door de eerste duif te klok ken. Deze haalde een snelheid van ruim 83 km/u. Dat afstand bij goed weer nauwe lijks invloed heeft op de gemiddel de snelheid, bewezen de eerste dui ven van Etampes die aan ruim 77 km/u kwamen. Henk Jansen wist zowel de eerste als de tweede prijs te behalen en liet bovendien nog vier van de vijf ingekorfde duiven in de eerste helft van de uitslag noteren. Ook de koplopers, de combinatie Jurjens, deden het pri ma met op beide vluchten een der de plek. Ook Marinus Lodeweges kende een goed weekend met een tweede plaats van Houdeng en de vierde van Etampes. Houdeng: 1. H.J. Paalman (1,9,26); 2. M. Lodeweges (2,13); 3. Comb. Jurjens (3,7,11,12,28); 4. W. Aaftink (4,30); 5. J.G. Jansen (5,25). Etampes: 1. H Jansen (1,2,11,15); 2. Comb. Jurjens (3,9,25,26); 3. M. Lodewe ges (4,12); 4. H.J. Paalman (5); 5. W. Aaftink (6,16,24). In de laatste competitiewedstrijd voor de veldcompetitie speelde da mes junioren B uit tegen Voor waarts. In een leuke wedstrijd was Holten duidelijk sterker. Via snelle break outs werd al bij de rust een 3- 6 voorsprong genomen die in de tweede helft werd uitgebouwd tot een 6-15 overwinning. Daardoor Onder schitterende weersomstan digheden werd afgelopen zondag het zestiende Allard van Bruggen Toernooi voor pupillen georgani seerd op de Meermanskamp door de jeugd-activiteitencommissie van de SV Holten. Winnaar werd de W Enter. Uit handen van Kees van Bruggen ontvingen de jeugdi ge Entenaren de Allard van Brug- gen-wisselbokaal. De Holtense pu pillen kwamen deze keer niet ver der dan de vierde en laatste plaats. De deelnemende verenigingen wa ren de SV Holten, Spc. Brummen, VV Enter en de SV Schalkhaar. Zesendertig teams met in totaal zo'n 350 voetballertjes in de leef tijdsklasse van zes tot elf jaar gin gen onderling de strijd aan voor de prachtige poulebekers. Daar het een verenigingstoemooi betrof, werden alle punten die een team bèhaalde bijgeschreven voor de betreffende vereniging. Tussen de wedstrijden door werd door de sup portersvereniging van de SV Hol ten een voetbalbehendigheids- wedstrijd georganiseerd voor alle deelnemers. Daarbij werd indivi dueel gestreden om de prachtige prijzen die de supportersvereni ging beschikbaar had gesteld. Te vens kon de jeugd zich tussendoor vermaken op een reusachtig lucht kussen. Toernooiwinnaar werd de W En ter met 38 punten. Tweede SV Schalkhaar 29 met punten, derde Spc. Brummen met 22 punten en vierde SV Holten met 19 punten. Het gaat goed met de Touwtrek vereniging OKIA. Zowel in de 640- klasse A als bij de jeugd in de 450- klasse voeren Holtense teams de ranglijst aan van de zomercompe titie in het gewest Oost. Met de thuiswedstrijd op zondag 6 juni voor de boeg, maakt OKIA dan ook goede kans op de titel. Zondag 6 juni vindt de vijfde wed strijd voor de zomercompetitie plaats op sportpark 't Vletgoor. OKIA komt zelf met vier ploegen aan het touw, te weten twee jeugd- teams in de 450- en de 420-klasse en bij de senioren teams in de 640 A- en B-klasse. Met name in de A- klasse is OKIA favoriet na de goe de resultaten op de vier eerdere wedstrijden. Concurrenten voorde titel zijn als vanouds Eibergen A en Vios Bisons. Het ochtendprogramma op 't Vlet goor begint om 10.00 uur met de wedstrijden voor de jeugd in de 450-klasse, de jeugd en dames in de 420-klasse, de heren 680 A-klasse en de heren 680 B-klasse, 's Middags wordt er vanaf 13.00 urn- getrokken in de herenklassen 640- A. 640-B en 720 kilo, terwijl er ook weer een vrije klasse op het pro- de prestaties van de andere OKIA- teams. Het jeugdteam bijvoorbeeld doet het grandioos in hun 450-kilo klas se. DE OKIA-jongeren staan dan ook eerste in het totaalklassement gramma staat. Hiervoor kunnen met maar liefst veertien punten zich tot woensdag 2 juni nog ploe- voorsprong. Sluiter, tel. gen opgeven bij G. 05483-63402. Noordijk Ook op de vierde competitiedag in Noordijk maakte het 640-kilo A- team van OKIA weer een berester ke indruk. De uitstekende vorm resulteerde in het maximaal te be- Daamaast doet ook het andere jeugdteam het in de 420-klasse goed. In Noordijk verzamelden ze toch weer zes punten waardoor nu een vierde plaats wordt ingeno men met nog maar een punt ach terstand op nummer drie. Jeugd/dames420 kilo: 1. Erichem (9)38; 2. Heure (9) 34; 3. Halfweg Girls (4) 18; 4. halen nuntenaantal DaarHnnr "°KIA (6) 17; 5- Vios Bisons (0) 8; DTO Vor ken puntenaantai. Daardoor den(2)5.Jeugd450kiio: i. okia(12)43; 2. staan de Holtenaren nu stevig aan de leiding met maar liefst elf pun ten voorsprong op nummer twee Eibergen. Het 640 kilo B-team trok de op gaande lijn door en nam weer wat puntjes mee naar huis. Dit team lijkt zich op te trekken aan de goe- Olden Eibergen (2) 29; 3. Eibergen (8) 19; 4. Wubbenhof (2) 5. Heren 640-B: 1. Cambrinus (14) 48; 2. Eri chem (10) 39; 3. Bekveld (5) 38; 4. EHTC (6) 36; 5. Olden Eibergen (10) 26; OKIA (6) 21; 7. Vios Bisons (0) 9; 8. Treklust (5) 7. Heren 64Ö-A: 1OKIA (14) 54; 2. Eibergen A (12) 43; 3. Vios Bisons (10) 414. Vorden (8) 28; 5. Heure (4) 27; 6. Olden Eibergen (1) 15; 7. Oosterwijk (5) 12; 8. Eibergen B (2) 4. pakte Holten de tweede plaats in de competitie. Scores: Judith Tie- kink 6; Wendy Meerman, Yvonne Plantinga 4; Michelle den Bouw meester 1. Ook meisjes B sloot de competitie winnend af. Uit tegen CVO boekte men na een 3-6 ruststand een ver diende 3-16 overwinning. Opval lend was dat bijna alle speelsters scoorden. De heren senioren speelden twee oefenwedstrijden. Tegen Dyna miek uit Goor trok Holten na een spannende strijd met 13-12 aan het langste eind. Tegen de juniorense lectie van de afdeling IJsselstreek trad Holten met slechts acht spe lers aan. maar wist de nederlaag toch beperkt te houden: 15-18. De dames junioren A oefende ook tegen Dynamiek. Holten bleek veel te sterk en overklaste de te genstander met 5-17. Zaterdag 29 mei spelen de welpen een toernooi in Nieuw Heeten. In de laatste twee wedstrijden van de nacompetitie, die van belang waren voor Spc. Denekamp, is de beslissing gevallen. Nadat Blauw Wit op 18 mei de Denekampers nog een gelijkspel wist af te dwingen, viel op 22 mei de definitieve beslis sing. Denekamp won in Hellen- doom met ruime cijfers van Vesos en promoveert daardoor na één jaar weer naar de vierde klasse. Uit de vierde klasse komen Achilles Enschede en Eversberg Nijverdal terug. Beide ploegen zijn geen on bekenden voor de ploeg van trai ner Bert Middelburg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 7