Gehandicapte ruiters vertrouwd in 't zadel Kolderiek r andpro gramma rond paasvuurverkiezing Holtens ïédërëën naar 100 super stunts! Kijk in de /older!! WEEK Win een tuin-set met puzzelactie DEZE s Flashback nog niet vergeten Boottocht Rode Kruis Lentefeest en lenteschoonmaak bij Jeantique U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. A.S.M.- A.C.M. b.v. Bloemschikken niet alleen vrouwenwerk Holten Orgelconcert in Kandelaar Gezinsdienst A.C.M. b.v. HESTER PLUS MODE Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 8, APRIL 1993 Abonnementsprijs f61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Normaal Het paasvuur in Espelo mag dan komend weekend weer duizenden belangstellenden trekken, dat valt echter in het niet bij het evenement dat zich een week later in de buurt schap zal afspelen. Dan staat jong en oud gereed om zich als het ware onder te dompelen in het boerenrockgeweld van Normaal. Het optreden in de grote feesttent in Splo is met niets te vergelijken. Wie snel is kan bij de café's in Holten kaartjes bemachtigen onder het motto vol is op. Niet op zondag De vrijwilligers van de Oud heidkamer Hoolt'n zijn druk in de weer om ales op tijd gereed te krijgen voor de nieuwe ten toonstelling, die als titel mee kreeg Niet op z'n zondags. In het HN een achtergrondver haal over het leven van alle dag van de Holtense boerenbevol king in het begin van deze eeuw. Holten neemt voor zover het de voorzieningen voor gehandicap ten betreft een bijzondere plaats in, zo bleek zaterdag in manege Snorrewind, waar de Stichting Paardrijden Gehandicapten haar jaarlijkse Ouderdag hield. De rui ters en amazones komen uit de gehele regio, tot aan Apeldoorn toe. Niet alleen omdat de ouders weten dat hun gehandicapte kroost op uitstekende wijze bege leid wordt, maar ook omdat in eigen gemeente een dergelijke stichting niet voorhanden is. Wet houder Wim Dalhuisen, die zich uitgebreid op de hoogte stelde van de verrichtingen van de kinderen, riep andere gemeenten dan ook op zich meer in te zetten van de ge handicapten en nodigde hen uit eens een kijkje te komen nemen hoe goed het in Holten allemaal wel geregeld is. Vanuit de fraaie kantine konden ouders en belangstellenden (waar onder een groot aantal bestuur ders van Holtense sportverenigin gen) genieten van de verrichtingen van de jonge ruiters, die zich onder leiding van de heer Bronsvoort goed hadden voorbereid op dit jaarfeest. Er viel tenslotte een di ploma te verdienen. Tevens werd een nieuw hulpmiddel gedemon streerd, een houten paard, zoals ook gebruikt wordt in de tumwe- reld, waarop de beginnende ruiters vertrouwd worden gemaakt met het schrijlings zitten op een soort zadel. Volgens voozitter Gerard Kraay is het houten paard, dat men gekregen heeft van een be gunstiger, een uitstekende aan winst. Een extra financiële steun werd tevens verkregen van me vrouw Van Dam, die het geld (een flink bedrag, zo vertelde secretaris Marietje Eggink) dat zij gekregen had voor haar verjaardag, aan de stichting schonk. Bovendien heeft de supportersclub van sv Holten toegezegd donateurs voor de stich ting te gaan werven. De dag werd geopend door Ruben Doomweerd als heraut te paard. Hij had de avond daarvoor nog flink moeten oefenen om niet uit het zadel te vallen. Ook moest het paard wennen aan het trompetge- Onder b hunnen van vrijiottliger toonden de gehandicapte ruiters hun schal, 's Morgens werden de indivi duele verrichtingen gewaardeerd door de jury. Onder begeleiding van vrijwilligers van manege Snor rewind moesten de gehandicapten zowel in stap als draf hun kunnen tonen. Na de middag werd groeps gewijs gedemonstreerd. Vol span ning wachtten de gehandicapten tenslotte op het uitreiken van de diploma's. Wethouder Wim Dal huisen overhandigde aan iedere ruiter met persoonlijk woord een diploma, waarvoor hij een dankba re glimlach en een stevige hand druk van een intens gelukkige ge- handicpate terug kreeg. De tijd van weleer herleefde afgelo pen zondag in De Waag. Het was precies tien jaar geleden dat de rockformatie Flashback voor het laatst op de bühne stond. Dat de band nog niet vergeten was bleek uit het massaal opgekomen Hol tense publiek, dat zorg droeg voor een zeer gezellige avond, die inge leid werd door D. J. Anton Buisink en Colors Offside. Dat de band Flashback al tien jaar niet meer samen had gespeeld, viel op een paar schoonheidsfoutjes na, niet op. Zaterdag 8 mei gaat De Waag op herhaling. Dan zal de rockformatie Kabaal uit Bathmen present zijn. Illllllliillllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllilllillllllllllllllllllll 'Glij 'm d'r op', eiergooien, een vliegershow en lampionne- noptocht en uiteraard waar het allemaal om draait: de verkiezing van het grootste paasvuur. Niemand hoeft zich het komende Paasweekeinde in Holten te vervelen. De vier buurtschappen zorgen traditiegetrouw weer voor een kolderiek randprogramma rondom de ontsteking van de paasboakes. Op Eerste Paasdag rond 21.00 uur neemt wethouder Henk Westerik het in lichterlaaie zetten van de grootste paasbult voor zijn rekening. Wie de door 't Kla vier beschikbaar gestelde bekers wint, wordt zaterdag bepaald nadat de Paasvuurcommissie de traditionele rondrit door het buitengebied van Holten heeft gemaakt en in café Kalfsterman onder het genot van een uitsmijter de uitkomsten van de gedane metingen nog eens worden nagerekend. De uitslag wordt rond zeven uur 's avonds bekend gemaakt. Wie zich persoonlijk van de bevin dingen van de keuringscommissie De avond zal in het teken staan op de hoogte wil stellen kan bij c van het afscheid van zanger Aard- Jan Spijker, beter bekend als De Sheriff. Het Nederlandse Rode Kruis, afde ling Holten houdt op woensdag 12 mei weer haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor mindervalide mensen en voor mensen die moeilijk op eigen gele genheid een uitstapje kunnen maken. Zij die menen hiervoor in aanmer king te komen, kunnen zich aan melden bij R. Aaltink-Kevelam, Larenseweg 61, tel. 6 19 26. VW terecht voor een gratis paas vuurroute. Die voert langs de paas vuren in Dijkerhoek (Oude Sta- tionssstraat), Holterbroek (Door lopende Dijk), de Beuseberg (Evertjesweg) en Espelo (Vijfhui- zenweg). Met name Dijkerhoek had dit jaar problemen met het vinden van een geschikte lokatie want in verband met de strengere milieuregels in waterwingebieden moest men uitwijken. De VW-rou- te is zo'n 15 kilometer lang en is zowel geschikt voor automobilis ten als voor fietsers. In verband met de verkeersveiligheid zijn ver schillende wegen in de buurt van de boakes ingericht als éénrich- tingsweg. dag. In Espelo staat dit weer in het teken van de luchtvaart. Na de helicopters en modelvliegtuigen van afgelopen jaren wordt er nu een vliegershow gegeven. Al bij ge ringe windkracht zijn er spectacu laire stunts mogelijk zodat in de lucht boven Espelo heel wat sensa tie valt te verwachten. Deze show begint om 14.30 uur. Voorafgaand aan de ontsteking van het paas vuur (in Espelo omstreeks 21.00 uur) houdt de oudercommissie van de Bosschool vanaf 20.00 uur een lampionnenoptocht door de bosrij- Sn TWK'tor" Sinds fn^ele jaren gaat het er bloedserieus aan toe bij het opmeten zijn bij de school aan de Raalter- weg lampionnen verkrijgbaar. In die prijs is ook een kop warme chocola begrepen. De tocht duurt ongeveer veertig minuten en voor muzikale ondersteuning zorgt dweilorkest De Braandheultjes. GOOR-Alleen tijdens het Goorse Lentefeest, maandag 12 april (2epaas dag) houdt Jeantique Engelse Stijlmeubelen een show waarbij voor alle beurs- en showmodellen speciale kortingen worden gegeven. Unieke handwerkmeubelen die in het Jeantique-magazijn aan de Nijverheidsweg 2 (Industrieterrein De Whee) te bezichtigen zijn. Tel. 05470-74112. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Randprogramma Het randprogramma rondom de in buurtschap Holterbroek startte paasvuren start op Eerste Paas- de buurtvereniging afgelopen zon- dag al met de paasviering in de vorm van het traditionele eier kuul'n voor de kinderen en het met veel leedvermaak bijgewoonde eie ren gooien voor ouderen. Dit gold als voorproefje op het evenement Hoolterbrook glijdt 'm d'r op op Eerste Paasdag. Daarbij is het de bedoeling zo snel mogelijk een spiegelgladde zeephelling te be klimmen. Dit spektakel aan de Doorlopende Dijk begint om 14.30, terwijl men zich vanaf 14.00 uur kan inschrijven. In de Holterbroek wordt het vuur om 20.30 uur ont stoken. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Esrn Adres: Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr, /mevr. Adres: Woonplaats Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 Ook in de Beuseberg wordt er op Eerste Paasdag met eieren ge gooid. De Beusebargers doen dat echter anders. Er wordt namelijk van bovenaf het paasvuur in de handen van de partner gemikt. Op gave voor teams van twee perso nen is aan de Evertjesweg mogelijk vanaf 14.45 uur. Paasmaandag Wie op Paasmaandag nog niet ge noeg heeft van eieren (of juist wel), Occasions-centrum 1700 rrf showroom Tel. 05476-16 19 maar heuse landmeetappartuur. kan er ook die maandag (12 april) nog mee gooien. Dan houdt JC De Schure namelijk een eiergooiwed- strijd op Kalfstermansweide. Daarbij gaat het om een prijzen geld van in totaal 500. Het win nende koppel krijgt 300, nummer twee 150 en nummer drie 50. Men kan zich tot 14.30 uur inschrij ven, kosten 5,00 per drie keer gooien. Het geheel wordt omlijst met randactiviteiten. Door het succes van de bloem schikcursussen onder leiding van Jenni van Ulzen heeft de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk be sloten nu ook mannen de gelegen heid te bieden zich deze kunst ei gen te maken. De bloemschikcur sus voor mannen gaat van start op maandagavond 19 april (19.30 - 21.30 uur) in De Boschkamp. De cursus omvat vier bijeenkomsten en kost 40 gulden. De eerste les staat in het teken van theorie en wordt een handgebonden boeket samengesteld. Op 26 april wordt een Biedemeier gemaakt, 10 mei een modem bloemstuk op schaal en 17 mei een terracotta schaal met buitenplanten. Daar Moeder dag (9 mei) in de cursusperiode valt, zal Jenni van Ulzen de heren handige tips aanreiken voor het maken van een bloemrijk ge schenk. Heren die verzekerd willen zijn van deelname wordt geadvi seerd zich op korte termijn aan te melden bij Socuwe in het huis, tel. 62755. van de paasvuren. Geen meetlint meer, In samenwerking met de Hol tense Handelsvereniging wordt in deze editie van het Holtens Nieuwsblad een grote paas-puz- zelaktie gehouden met als prijs een Hartman tuin-ameuble- ment (compleet met bijpassen de parasol) ter waarde van 850 gulden. De puzzel kost beslist geen hoofdbrekens. In een groot aan tal advertenties bevindt zich een ei, met daarin een letter en een cijfer. Door de advertenties in de goede volgorde te zetten, ontstaat een slagzin, die op een zo origineel mogelijke manier moet worden afgemaakt. Voor de winnaar is er een fraaie tuin- set van een uitstekend merk. De inzending sluit op zaterdag 24 april. De oplossingen kunnen worden ingeleverd bij het Hol tens Nieuwsblad, Dorpsstraat 24b. De uitslag wordt gepubli ceerd in het Holtens Nieuws blad van donderdag 6 mei. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De bekende organist Klaas Jan Mulder zal op donderdag 15 april een concert geven op het orgel van de Kandelaar. Op het programma staan werken van Handeik, Bach en Reinberger. Bovendien zullen een aantal koraalbewerkingen ten gehore worden gebracht. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Ter bestrij ding van de onkosten zal na afloop van het concert bij de uitgang een collecte worden gehouden. Zondag 11 april, eerste Paasdag, is er een gezinsdienst in de Ned. Herv. kerk. De dienst begint om half negen en voorganger is ds. Roozenboom. Verder werken mee Bart van Bruggen (trombone) kin deren en leiding nevendiensten, zondagsschool Espelo en Holten. Na afloop is iedereen welkom in de Dorpsschool voor een broodmaal tijd. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 /Damesmeteen grote maat Onze voorjaarskollektie met o.a. feestkleding en kombinatie-mode is binnen vanaf maat 48 Kom kijken, koffie staat klaar. Dorpsstraat 3, Holten 05483-6 51 33 Parkeren naast de zaak\J I I I I IJ .J

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1