I JAN ESHUIS Mijn tanden zijn geiled door Q10 Natuurlijke balsem voor wondjes en spataderen Homeopathische oplossing tegen overgangsklachten De wonderbaarlijke stof in onze cellen egen zeer scherpe prijzen Sapvasten. ideale reinigingskuur Slaapproblemen Uw belangrijkste vragen beantwoord Spierpijn, stijve nek of spit? Homeopathie! 1299.- /- QlO voorkomt parodontose en heeft een gunstige invbed op de gezondheid 2 Audi 80 LPG blauw1990 2 Audi 80 met sportvelgen rood 1987 2 Opel Kadett 1989 2 Opel Rekord 1.8 S LPG 1985 5 Opel Kadett automaat1983 5 Fiat Panda1983 Seat Marbella 10.000 km1990 J Nissan Sunny 1.3 LX Sedan 1988 VW Golf 1.3 1987 2 Ford Escort 1.41988 Autobedrijf DORMIPLANT DONDERDAG 18 MAART 1993 Goudsbloembalsem uit Maria's Kruidentuin S®wSjjMo«ssi Goudsbloembalsem uit Maria's Kruidentuin is een oud en vertrouwd huismiddel op puur natuurlijke basis. Een balsem, die de huid op 'n bijzondere wijze beschermt en verzorgt. Het recept voor de bereiding van deze uiterst effectieve balsem is eenvoudig en ge baseerd op een eeuwenoude traditie. Vroeger werden door zowat iedereen ver scheidene vetten gebruikt als een "huiszalf". Daarom wordt voor Goudsbloembal sem ook vet gebruikt, maar dan in een zeer zuivere vorm. Het is namelijk geble ken dat dit vet erg veel lijkt op dat van onze huid en daardoor gemakkelijk en snel onze huid binnen dringt. Juist hierdoor kun nen de werkzame stoffen van de goudsbloemblaadjes onmiddellijk naar de juiste plaats geleid worden. Dit maakt de balsem zo waarde vol en effectief. Bovendien heeft het geen bijwerkingen. Wetenschappelijk erkend Er zijn door de wetenschap veel werkzame stoffen in goudsbloem gevonden. De kwalen en ziektes waarvoor goudsbloem al eeuwenlang wordt gebruikt zijn nu ech ter wetenschappelijk beves tigd. De voornaamste wer kingen zijn: snelle wondge- nezing, verzorging van spataderen en een mooiere huid. Goudsbloemen hebben ook een bacterieremmende werking waardoor een infec tie minder vaak voorkomt. Bovendien stimuleert het de groei van de beschadigde huid, waardoor schaaf- en andere wondjes sneller her stellen. Eveneens helpt het ook bij lichte brandwonden. Spataderen en vermoeide henen Door regelmatig de benen met deze balsem te masseren verbetert de doorbloeding en heeft men minder snel last van vermoeide benen en spataderen. Als door guur weer de huid van de handen en het gezicht (vooral de lip pen) ruw wordt of zelfs springt is de balsem even eens een uitkomst. Ook is het geschikt voor baby's. Goudsbloembalsem uit Ma ria's Kruidentuin is ver krijgbaar bij drogist, apo theek, reform- en natuur voedingswinkel. Bel voor meer informatie: Kernpharm B.V.: 04130 - 41492. Nieuw: Menoplex Ruim tachtig procent van alle vrouwen tussen de negenendertig en zestig jaar hebben te kampen met overgangsperikelen. Zij worden geplaagd door klachten als slapeloosheid, prikkelbaarheid en neerslachtigheid. Maar ook door hoofdpijn en opvliegers. Deze problemen kunnen vaak jaren achter een aanhouden en het ple zier in het leven beïnvloe den. Inmiddels is er veel on derzoek verricht naar de li chamelijke en psychische gevolgen van de menopauze. Effectief Voor een gerichte aanpak van overgangsklachten vond men de oplossing in een nieuw homeopathisch geneesmiddel, Menoplex ge naamd. De makkelijk in te nemen korrels bevatten een uitgebalanceerde combinatie van zeven natuurlijke be standdelen. Deze zorgen er voor dat het hormonale stel sel weer volledig in even wicht wordt gebracht. Waar door de klachten in korte tijd definitief tot het verle den behoren en men zich al gauw weer beter voelt. Duizenden Sinds Menoplex bij drogist, apotheek en reformzaak wordt verkocht, zijn er al vele duizenden enthousiaste gebruiksters. Vrouwen die na een moeilijke periode ein delijk weer zorgeloos kun nen genieten van al die aan gename zaken die het leven zo de moeite waard maken. Nu de kinderen de deur uit zijn hebben ze volop de tijd voor hobby's en sport. Zon der dat ze daarbij worden geplaagd door overgangs problemen. Natuurlijke wijze Menoplex wordt verkocht in handige meeneembuisjes. Door 3 x daags één korreltje onder de tong te laten smel ten, blijft elke vrouw de overgang eenvoudig baas. Het bevat geen hormo nen, is puur natuur, heeft geen bijwerkingen en kan dus probleemloos gebruikt worden in combinatie met andere medicijnen. Voor meer informatie, bel de spe ciale consumenten-informa tielijn van TS Reform B.V. (tijdens kantooruren): 03410 - 27626. Voedingssupplement bespaarde Erik Rascli een operatie: Door een dagelijkse hoeveelheid Bio-Quinon QlO in te nemen voorkwam Erik Rasch dat hij aan zijn onderkaak geopereerd moest worden in verband met tandvleesontsteking. Nu zitten de tanden van Erik weer muurvast. Het ene moment kreeg ik te horen dat ik geopereerd moest worden aan mijn on derkaak omdat ik last had van parodöntose en het vol gende moment zitten mijn tanden weer vast, zoals het hoort, en is het tandvlees weer gezond. Het is gewoon geweldig, zegt Erik Rasch (63 jaar) en hij kan opge lucht ademhalen omdat hij de dure ingreep heeft kun nen voorkomen. Volgens zijn tandarts kan Erik er bovendien vrij zeker van zijn dat hij zijn tanden de rest van zijn leven zal kun nen houden, omdat de paro- dontose na een paar maan den vanzelf is overgegaan. Zowel Erik als zijn vrouw Lilly zijn er van overtuigd, dat het komt door het voe dingssupplement, Bio-Qui- non QlO. Jarenlang last Erik had al een tijdlang last van zijn tanden en dat zat hem niet lekker. De paro- dontose had zijn tandvlees aangetast zodat de tanden niet meer goed wortelden in het kaakbot. Tenslotte zag zijn tandarts de kostbare in greep als de enige uitweg en daar was Erik niet echt mee ingenomen. „Juist op dat moment stelde mijn vrouw voor om Bio-Quinon QlO in te gaan nemen. Dat deed ik en daar ben ik nu natuurlijk heel blij om, want het bleek dat dit de redding was voor mijn tanden", vertelt Erik. Vandaag de dag voelt hij zich prima en geniet hij vol op van zijn bestaan als ge pensioneerde. Hij maakt lange wandelingen en zwemt in zee als het water niet al te koud is. Hoewel Erik op leeftijd is, verkeert "séBéf _J1 QiMm Dagelijks Bio-Quinon QlO zorgde ervoor dat Erik Rasch geen last meer had van parondontose. hij in een uitstekende ge zondheid. Hij merkt boven dien dat hij meer energie heeft gekregen, sinds hij Bio-Quinon QlO inneemt. CJI 2 Auto's staan op de hoek Industriestraat, b Kerkhofsweg te Holten, m Tot ziens bij De lente is een ideale periode om het lichaam te ontdoen van afvalstof fen. Onze organen ver dienen deze korte rust periode na een jaar hard werken. De resultaten zijn een betere spijsver tering, meer energie, een gladde huid en een paar kilootjes minder. Instinct Dieren doen het instinctief. Wanneer de hond of de kat zich niet lekker voelt is het eerste wat ie doet... vasten. Dat oerinstinct zijn wij in de loop der jaren kwijtgeraakt. Vasten in de huidige tijd vereist een portie doorzet tingsvermogen. Het drinken van sappen maakt een vas- tenkuur echter een stuk aangenamer. 5-daags sapvastenpakket Er is nu een volledig sapvas tenpakket voor 5 dagen van Pharmafood. Dit pakket be vat alles wat u nodig heeft voor een succesvolle reini gingskuur: 1 fles zuurkoolsap van biolo gische teelt om de darmen goed voor te bereiden op de kuur. 4 flessen groentecocktail voor toevoer van vocht en mineralen. Groentecocktail bevat o.a. tomaten, paprika en kruiden. Het is een lek kere drank, die ook op zijn tijd warm gedronken kan worden. Een pak Spirulina Ferrofor- mule, voor het aanvullen van vitamines en spoorele- menten. Deze speciale for mule bevat extra ijzer, zodat vermoeidheid zoveel moge lijk voorkomen wordt. 1 pakje Slankheidskruiden- builtjes om de darmen te rei nigen en de nieren te helpen vrijgekomen afvalstoffen te verwijderen. 1 pot Colon Clean om de darmwerking na het vasten weer op gang te brengen. Goede darmwerking Na het vasten voel je je vaak heel erg goed. Je hebt meer energie en voelt je enorm schoon en slank. Nu is het belangrijk om het zo te hou den Het produkt Colon Clean helpt daarbij, omdat het de stoelgang bevordert. Hiervoor zorgen zeer kleine actieve vezeltjes die 25 keer hun gewicht aan vocht op kunnen nemen. De darmen blijven dus goed schoon! De natuurlijke en levenskrach tige melkzuurbacteriën in Colon Clean bouwen de darmflora weer op, zodat de vertering weer goed ver loopt. Een regelmatige stoel gang is het resultaat en het kan zonder gewenning ook gedurende langere tijd ge bruikt worden. Al deze on dersteunende produkten maken het sapvastenpakket van Pharmafood uniek. Je gebruikt het slechts 5 dagen en kost 46.50. Verkrijg baar bij drogist, reformhuis en natuurvoedingswinkel. Het sapvastenpakket bevat ook een uitgebreide folder, die u alvast kunt aanvra gen. Bel gratis Pharmafood: 06 - 0995522. Het co-enzym QlO, de stof die voor energie zorgt en die o.a. te vinden is in Bio-Qui non QlO, wordt van nature al in onze cellen aange maakt, maar deze hoeveelhe den zijn niet groot genoeg. Wij hebben een aanvulling nodig om ons tegen een lan ge rij van ziektes te kunnen verweren. Het co-enzym Q.10 bevindt zich van nature in al onze cellen en daar zorgt het voor het produceren van energie. Maar als we ziek worden hebben we meer QlO nodig dan normaal, zodat het lichaam zich kan verweren en weer gezond kan worden. In Japanse en Amerikaanse onderzoeken is QlO toege diend aan mensen met paro dontose en ook aan mensen met hartproblemen. Het re sultaat werd meestal na een paar weken al duidelijk. Het bleek dat tanden in veel ge vallen weer vastgroeiden ol dat het hart beter functio neerde als gevolg van de ex tra hoeveelheid QlO. Alle li chamelijke activiteiten wor den mogelijk gemaakt door QlO. Dus ongeacht of ie mand nu ziek is of intensief aan sport doet, in beide ge vallen heeft men een grotere behoefte aan de stof die voor onze energie zorgt. Als het lichaam over genoeg QlO beschikt, functioneren de spieren beter, wordt het hart krachtiger en is het hele lichaam duidelijk in een betere conditie. Een be langrijke voorwaarde om gezond en fit te blijven. Uit gebreide informatie wordt gratis toegezonden. Bel de Bio-Voedingssupplementen- lijn 08385 - 52760. «ounom wjHMmm msstumm posim 157 17437* 3 omm Iedereen kent uit erva ring de weldaad van een goede slaap en de kwel ling van slapeloosheid. Wanneer de slaap 'maar niet wil komen' ligt u vast wel eens te pieke ren. Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen over slapeloosheid en de behandeling hiervan met plantaardige midde len. Zijn er verschillende soorten slapeloosheid? Eigenlijk is de term slape loosheid niet juist. Het gaat feitelijk om een gebrek aan slaap of een slechte kwaliteit van de slaap. Globaal zijn er drie vormen: (1) moeilijk in slaap komen; (2) het door slapen geeft problemen; (3) zeer vroeg wakker worden. Zijn er veilige slaapmiddelen? Middelen voor een gezonde slaap, die geen gewenning geven en langere tijd ge bruikt kunnen worden, vindt u ondermeer in de kruidengeneeskunde oftewel de fytotherapie. Een voor beeld is Dormiplant, een 100% plantaardig middel. Het bevat de veilige, rustge vende werking van vale riaan en citroenmelisse. Hebben plantaardige middelen effect? Met Dormiplant is uitge breid onderzoek gedaan on der 1395 patiënten met slaapproblemen. Na de be handeling met dit middel gedurende 4 weken waren bij 98% van de proefperso nen de klachten sterk ver- Fytóplant VOOR ESN OK&ONDE SLAAP Snel in dromenland... minderd of (bij 53%) zelfs geheel verdwenen. Wat geef je kinderen die slecht slapen? Ook kinderen vanaf 6 jaar kunnen Dormiplant gebrui ken, bijvoorbeeld om een spannende periode (verhui zing, nieuwe school) te over bruggen. Voor jongere kin deren is er het homeopathi sche geneesmiddel Kindival. Uiteraard is het wel belang rijk, bij kinderen zowel als bij volwassenen, zoveel mo gelijk aan de oorzaak van de klachten te werken. Deze natuurlijke middelen kun nen een belangrijke steun zijn. Heeft u meer vragen? Belt u de informatielijn: 06 - 0996662. Vraag met een de gratis folder Fytowij zer aan. Hierin vindt u ook informatie over Dormiplant (voor de nachtrust), Planti- val (bij nervositeit) en Echi- naplant (voor meer weer stand). Spierpijn en gewrichtspijn zijn veelvoorkomende ongemakken, die meestal niet ernstig zijn maar wel vervelend. Gelukkig kimt u veelal snel van deze klachten herstellen met homeopathische geneesmid delen van VSM. Deze zijn er voor uitwendig ge bruik, maar ook om in te nemen. Hierdoor vermin dert de pijn en wordt het herstel van binnenuit bevorderd. sherwoodn CD MIDISET losse componenten digitole rsterker 70 Watt autoreverse dubbel —E«cc cassettedeck met dolby B BX CD-spel ♦afstandsbediening BOSE LUIDSPREKERS 2-weg luidsprekerbox direct/reflecting systeem belostboarheid 60 Watt VAM2399.-VOOR Er is er maar één de voo 'IMP Schild 9A -Rijs «en. Tel. 05480-12172 \"X 0insdag,g«slolon donderdag koopgvonO n/S/tck.' In het handzame boek De Homeopathie-Gids' van Uit geverij Homeovisie vindt u diverse adviezen voor de ho meopathische behandeling van spier- en gewrichtspijn. Hier treft u er enkele aan. Homeopathische gelei De aard en oorzaak van de spier- of gewrichtspijn bepa len welk middel het meest aangewezen is. Bij spierpijn door een kneuzing wordt Arniflor - of Belliflor-gelei geadviseerd. Bij spierklach- ten door kou of overbelas ting kiest u beter voor Spiroflor/SRL-gelei. Deze goed smeerbare gelei bevat homeopathische tincturen van drie planten, die werk zaam zijn bij pijn in spieren en gewrichten. Ook middelen om in te nemen Nieuw zijn Spiroflor-drup- pels om in te nemen. De zes bestanddelen zorgen voor een activerende werking op de stofwisseling van spie ren, gewrichten en omlig gende steun weefsels Bij stijfheid en spierpijn bij koud en vochtig weer is het raadzaam om niet alleen een uitwendig preparaat te ge bruiken, maar tevens een homeopathisch geneesmid del in te nemen. Ook bij voorbeeld bij spit. Deze vorm van spierpijn in de rugspie ren treedt op na een ver keerde beweging. Masseer dan met Spiroflor/SRL gelei en neem tevens Spiroflor druppels in Houden de spier- of gewrichtsklachten lang aan of komen ze regel matig terug, dan doet u er goed aan een arts te raad plegen. Gratis informatie Voor meer informatie over Spiroflor en over boeken op gebied van homeopathie, zo als De Homeopathie-Gids van L.P. Huijsen, kunt u de VSM Homeopathielijn bel len. 06 - 0996662 (gratis).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 11