Twee 'schoonheden' zoeken nieuw tehuis 'Wij hebben geen moment, na beroeping geaarzeld' Nog plaatsen vrij op cursussen van Socuwe Handballers de smaak te hebben pakken Dier onder dak: Jaaragenda HOLTENS NIEUWSBLAD dierenbescherming Hervormd Holten verwelkomt nieuwe dominee Diaserie van KMTP afdeling Deventer e.o. DONDERDAG 21 JANUARI 1993- Na een aantal honden, beginnen we dit jaar de rubriek Dier onder dak met twee 'plaatjes' van katten, die in het dierentehuis Deventer e.o in Schalkhaar wachten op een nieuw tehuis. Wij stellen aan u voor twee Perzen: Mischa, een rode gecastreerde ka ter en Remy, zij is een gesteriliseer de crèmekleurige poes. Beiden zijn tien jaar oud en langharig. Wegens ziekte van de eigenaar zijn zij in het asiel gekomen. Eerst in het pen sion en later is afstand van ze ge daan. Zij verbüjven nu ongeveer drie maanden in het asiel. Mischa en Remy zijn erg lieve kat ten. Remy is iets rustiger. Beiden kunnen goed met andere katten opschieten en zijn altijd gewend binnen te zijn. Het enige nadeel is dat ze hun ontlasting nog wel eens naast de kattenbak doen, maar daar is vast wel iets aan de doen! Mischa en Remy zijn hun hele kat- Mischa en Remy, twee schoonheden, die wachten op een nieuw tehuis. televen samen opgegroeid en het zou dus het leukst zijn als deze fraaie langharige katten samen op één adres geplaatst kunnen wor den. De dieren zijn ingeënt en geta- toueerd. De kosten per kat bedra gen 47,50. U kunt voor nadere inlichtingen contact opnemen met het dierentehuis Deventer e.o.We- chelerweg 19, Schalkhaar, tel. 05700-23811. Het huis rook nog naar verse verf en nieuwe vloerbedekking, in de kinderbox in de woonkamer lag het kinderspeelgoed nog hoog op gestapeld en de verhuisdozen stonden nog her en der verspreid. Er viel dus nog veel te doen voor het nieuwe domineesechtpaar Roozenboom, dat vorige week maandag is neer gestreken in de hervormde pastorie aan de Raai- terweg. „Tien dozen hebben we al uitgepakt, er moeten er nu nog 155, verzucht dominee S.M. (Sie- be) Roozenboom blijmoedig. Ko mende zondag zal de opvolger van ds. Rob Visser zijn intrede doen in wijkgemeente West van de her vormde kerk in Holten. De beves tiging zal geschieden door zijn beide toekomstige collega's, ds. H.W. Doornweerd en ds. A.J. Leer- ink. De dienst in de hervormde kerk begint om half drie. „Heel plezierig, om in een team samen te gaan werken. De eerste kennismaking was ook erg open. De verhuiswagen was nog nauwe lijks vertrokken of de collega's stonden al op de stoep om ons welkom te heten. Jammergenoeg kwamen ze voor een dichte deur omdat wij juist de kinderen - Jani- ne van vier en baby Josca van vierenhalve maand - naar oma in Drente brachten. Een dag later hebben we het verzuim echter goedgemaakt". De wijkraad had inmiddels als welkom een grote bos bloemen laten bezorgen. Holten is voor het echtpaar Roo zenboom een vrijwel ongeschreven blad, al wilde het toeval dat vorig jaar de familie een weekje vakantie door heeft gebracht in een van de toen net gerenoveerde huisjes op camping De Prins. „Wij waren er rond Koninginnedag", vertelt me vrouw Femmy Roozenboom-ter Steege. We hebben toen rondge wandeld op de markt met al die kraampjes, waar kinderen hun spulletjes verkochten. Dat maakte op ons zo'n gezellige en plezierige indruk dat we tegen elkaar al zei den: als dit onze nieuwe stand plaats eens zou kunnen zijn. En dat kwam nog uit ook". Toen een be roep op mijn man werd uitge bracht, hebben we ook geen mo ment geaarzeld". Dominee Roozenboom werd 36 jaar geleden geboren in Huizen als ds. S.M. Roozenboom en echtgenote F. Roozenboom-Ter Steege: „Wij verheugen ons op Holten" zoon van een textielgrossier. Gods dienst nam geen centrale rol in het gezin in. „We gingen wel naar de kerk, maar niet regelmatig". De interesse werd bij Siebe Roozen boom pas gewekt toen hij op het Willem de Zwijgerlyceum kennis maakte met het werk van Youth for Christ. Dat resulteerde in de studie godsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hal verwege de studie begon hij even wel aan de juistheid van zijn keuze te twijfelen en stapte er een jaar uit. Om in zijn onderhoud te voor zien, werkte hij ondermeer in een kaaswinkel. „Ik heb eens op een gram nauwkeurig een kilo kaas af kunnen wegen". Wel maakte hij in die tijd de aan de studie verbonden lerarenopleiding godsdienst af en werkte vervolgens een jaar in het onderwijs. De studie werd toch weer opgepakt, en uiteindelijk werd in 1984 afgestudeerd. De eer ste gemeente was s' Heerenhoek- Neerdorp op Zuid Beveland, waar de jonge dominee de volledige ver antwoording droeg voor het kerke lijk gebeuren. „Ik was dominee en portier tegelijk" grinninkt hij. De betrokkenheid ging zo ver, dat hij de begeleiding op gitaar verzorgde van het kerkkoortje dat echtgeno te Femmy inmiddels was opgezet. Toch ziet hij ook veel overeen komsten. „In het westen, waar ik vandaan kom is meer sprake van enige eigenheid. Iedereen is opge gaan een grauwe massa zonder ei gen identiteit. In onze vorige woon plaats was dat heel anders en wij JANUARI 1993 25 januari: Raadsvergadering 29 januari: OCH speelt 'Als de kat van huus is' in Irene. 30 januari: Prinsenbal in Bonte Paard. FEBRUARI 6 februari: Prinsenbal in De Pop- pe. 8 februari: Verkeerskwis WN. 13 februari: Minder validencarna- val. 17 februari: Jaarvergadering Sportcommissie. 20-23 februari: Carnavalsweek end. 22 februari: raadsvergadering MAART 4 maart: Bingo-avond Nierstich ting 5/6/7/ maart: 150 jarig bestaan Ger- .Kerk Holten. 6 maart: MAC-Voorjaarsrit (Endu- ro). 20 maart: SV Bato show. 22 maart: Raadsvergadering. 27 maart: Voorjaarsconcert HMV. APRIL 12 april: Eierengooien, De Schure. 16 april: HMV Lompenaktie dorp. 26 april: Liberaal café WD (Erica Terpstra); Raadsvergadering 30 april: Koninginnedag; Regel matigheidswedstrijd veteraan- /klassieker race-motoren. Oranje pop bij De Schure. MEI 5 mei: Bevrijdingsloop 7 mei: HMV Lompenaktie buiten gebied. 20 mei: Hemel vaartsfiestocht door De Schure. 22 mei: Straatvoetbaltoernooi. 23 mei: Allard v. Bruggentoemooi. 24 mei: Raadsvergadering. JUNI 5 juni: Totaaldag Blauw Wit. 13 juni: Koetsenrit Bergrijders. 25/26 juni: School- en volksfeest denken dat ook in Holten te vin den. Wij verheugen er ons echt op". Voorlopig zal er van vrije tijd nog weinig sprake zijn, maar zodra de mogelijkheid er is, zal men de jon ge domine in sportkleding kunnen Dijkerhoek. tegenkomen. Regelmatig trekt hij 25 t/m 29 juni: Folkloristisch festi- de loopschoenen aan. De tien kilo- V&1 Hoolter Daansers, meter is zijn favoriete afstand. Ook 28 juni: Raadsvergadering, de racefiets is met de verhuiswa- JULI gen meegekomen, maar zo zegt hij 3 juli: Koningsschieten. „voorlopig is het nog circuit Raai- 19 juli: Raadsvergadering, terweg". 24 juli: Triathlon Holten. Bij de Stichting Socuwe beginnen binnenkort weer een aantal cur sussen. waaronder de nieuwe cur sus Pergamano, een uit Columbia De handbalheren van de SV Hol ten hebben de smaak te pakken. Na het verdienstelijke gelijkspel tegen koploper Overwetering werd uit tegen nummer drie HHZD een verdiende 13-14 overwinning ge boekt. Na een achterstand aan het begin ontwikkelde zich een gelijkop- gaande wedstrijd die bij de rust een 6-6 gelijke stand kende. Met goed gevarieerd aanvalsspel werd HHZD in de tweede helft terugge drongen. Bovendien was doelman Frank Konijnenberg weer eens goed op dreef, o.a. door tot twee keer toe een strafworp te keren. Met nog tien minuten te spelen liep Holten uit naar een 9-12 voor sprong. Uit strafworpen kwam HHZD alsnog terug, maar een aan val uit het boekje leverde Holten door een doelpunt van Rik Dalhui- sen de 13-14 winst op. Hierdoor doet Holten weer mee in de strijd om de eerste vier plaat sen. Vooral wanneer zondag thuis van Raalte wordt gewonnen, is de kans daarop groot. Doelpunten: Meino van Beek 5; Rob Vos 3; Rik Dalhuisen en Ri chard Heerink 2; Nico Vorst en Johan Plantinga 1. De dames senioren verloren van rode lantaarndrager CVO. Vooral verdedigend miste het door blessu res verzwakte Holten nogal wat. Bij de rust was het dan ook 9-6 voor CVO. Ook daarna zag Holten geen kans de wedstrijd naar zich toe te trekken. CVO eiste met 16-9 de eerste competitiewinst op. Scores: Joke Markvoort 4; Ineke Leeftink 2; Harriet Barvelink, Marieke Nij- land en Annemarie Wijnberg 1. Dames junioren 1 verloor verras send van Tyfoon. In een slechte wedstrijd kwam Holten in de eer ste helft al met 5-2 achter. Welis waar kwam Holten na de rust goed terug, maar toen had men de pech dat de zwak leidende scheidsrech ter bij een 7-6 stand een loepzuive re treffer, van Holten afkeurde. Uit eindelijk werd het 8-6 voor Holten. Scores: Wendy Wissink, Monique Plantinga 2; Wietske Schooien en Annemarie van de Maat 1. Junioren B deed het zonder een van haar spelverdeelsters boven verwachting goed bij Achilles. Vanuit een goed gesloten verdedi ging werd met fraaie doelpunt via een 2-5 ruststand een 4-10 overwin ning geboekt. Scores: Judith tie- kink 6; Michelle den Bouwmeester 2; Wendy Meerman 1. Jeugd Aspiranten A speelde een goede eerste helft tegen Heeten (1-1), maar had daarna pech door regel matig het houtwerk te raken. Hee ten had meer geluk en won met 6-1. De jongens boekten een 6-8 winst op Achilles en zijn daardoor zo goed als zeker van een kampioen schap. Gezien het wedstrij verloop was de winst ook dik verdiend. De welpen wonnen op hun beurt keurig van Kwiek. Via 4-7 bij de rust werd uiteindelijk met 9-11 ge wonnen. Holten blijft daardoor meedoen om de bovenste plaats. afkomstige techniek van papierbe werking, die gebruikt wordt voor het maken van kaarten. Wie zich de kunst van het werken met zijdebloemen eigen wil maken, kan dinsdagmiddag 26 ja nuari of dinsdagmiddag 2 februari terecht in het dorpshuis, waar men deel kan nemen aan een eenmalige cursus onder leiding van Jenny van Ulzen. Met behulp van oud zijdemateriaal kunnen schitteren de bloemstukken worden ge maakt. desgewenst in combinatie met gedroogd of vers groen. Nu op dit moment de verse bloemen aan de prijzige kant zijn, valt te denken aan bijvoorbeeld wilgekatjes. In één middag krijgen de deelnemers handige tips en praktische ideeën aangereikt. De cursus is van half twee tot half vier en kost een tien tje per keer (exclusief materiaal). Dinsdagmiddag 16 februari start Jenny van Ulzen weer met de vier bijeenkomsten omvattende cursus 'collages maken van droogbloe men'. In De Boschkamp zijn voor beelden aanwezig. De techniek wordt vooral gebruikt bij het maken van menu- of wenskaarten en schilderijtjes. Tijdens de eerste les worden de deelnemers geïnfor meerd over droogtechnieken en de verschillende soorten bloemen. Dinsdagmiddag 16 maart volgt de tweede les en kan de theorie in de praktijk worden gebracht. De ove rige bijeenkomsten staan gepland op 23 maart en 20 april. Het lesgeld bedraagt 40,- (exclusief materi aal). Een nieuwe cursus uit het Socuwe- aanbod is de cursus Pergamano. Een Columbiaanse techniek voor het maken van kaarten op perka mentpapier. Deze speciale papier soort bezit een aantal eigenschap pen die verschillende bewerkingen mogelijk maakt. Onder leiding van mevrouw Van der Vlekkert kun nen de cursisten zich gedurende acht bijeenkomsten bekwamen in deze fraaie techniek. De wekelijkse lessen beginnen dinsdagochtend 2 februari (9.30 - 11.30 uur). De kos ten bedragen 85,- (exclusief mate riaal). Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan presenteert de Koninklij ke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP), afdeling De venter e.o., op dinsdag 16 februari een diaklankbeeld van de Zwitser- 'se natuurfotograaf Bruno Blum. Onder de titel 'De vijf hemelinrich- tingen' neemt hij de kijkers mee naar de kusten, de tropen, rotsen, ravijnen, gebergten, bossen en woestijnen. Dat gebeurt met be hulp van acht projectoren in over- vloeiprojectie op een doel van tien meter breed. Kaartverkoop (f 5,00) is vanaf he den mogelijk aan de kassa van de Deventer Schouwburg op de nor male openingstijden. De voorstel ling zelf vindt op 16 februari ook in de schouwburg plaats om 20.00 uur. Openbare kennisgeving inzake ingedien de aanvragen om vergunningen, onthef fingen of verleende vergunningen e.d. 1. Aanvragen om bouwvergunning ingediend voor: - bouw kelder bij Houtweg 16 (rectificatie, omdat in een vorige publikatie stond vermeld: Houtweg 14); - bouw woning aan de Beusebergerweg; - bouw werktuigenberging bij Broekweg 16; - verbouw/uitbreiding woning Reebokkenweg 1; - verbouw recreatiewoning Vianenweg 126; - vernieuwen machineberging/garage bij Vijfhuizenweg 6. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeen tesecretarie. Openbare commissievergaderingen De commissie voor algemene en bestuurlijke zaken vergadert op donderdag 21 januari 1993 om 16.30 uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: concept-raadsvoorstel inzake algemene verkoopvoorwaarden; ontwikkeling terzake van regio-politie; ontwikkelingen terzake van ambulancevervoer. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken kunnen dat tot uiterlijk 4 uur vóór de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. Goedkeuring bestemmingsplan „Look 1990" (herplaatsing met het oog op gelijktijdige plaatsing in andere bladen) De burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in arti kel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 25 januari 1993 gedurende één maand voor een ieder ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek), ter inzage zal liggen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijs sel van 15 december 1992, kenmerk RGP 92/850, omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan „Look 1990", vastgesteld door de raad van deze gemeente bij zijn besluit van 27 april 1992, nr. 54/IJm/A. Dit bestemmingsplan betreft een integrale herziening van het be stemmingsplan „Look" en heeft betrekking op een gebied, dat wordt begrensd door de Forthaarsweg, de Vossenweg, de Valken- weg, de Patrijzenweg en de Reebokkenweg. Aan het plan is gedeeltelijk goedkeuring onthouden, te weten aan het geprojecteerde bouwperceel nabij de hoek Fazantenweg/Kor- hoenderweg. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kunnen zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gede puteerde staten hebben gewend en zij die zich tijdig met bezwaren tegen wijzigingen, welke bij de vaststelling van het plan in het ont werp zijn aangebracht, tot gedeputeerde staten hebben gewend, alsmede de inspecteur van de ruimtelijke ordening tegen de goed keuring van het plan beroep instellen bij de Kroon. Gelijke be voegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen on thouding van goedkeuring door gedeputeerde staten aan een ge deelte van het plan. De beroepschriften dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en te worden gezonden aan de Afdeling voor de geschil len van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's- Gravenhage. Holten, 21 januari 1993. De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Goedkeuring bestemmingsplan „Bedrijventerrein De Haar II - 1992" De burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in arti kel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 25 januari 1993 gedurende één maand voor een ieder ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek), ter inzage zal liggen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijs sel van 22 december 1992, kenmerk RGP 92/1657, omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan „Bedrijventerrein De Haar 11-1992", vastgesteld door de raad van deze gemeente bij zijn be sluit van 28 september 1992, nr. 152/IJm/A. Dit bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmings plan „Bedrijventerrein De Haar II" en heeft betrekking op een gebied dat wordt begrensd door de Broekweg, de Aaltinksweg, de Peterswaterleiding en de provinciale weg S14. Gedeputeerde staten hebben verklaard dat het gehele plan als onbestreden in de zin van artikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet worden aangemerkt en het plan is daarmede onherroepelijk geworden. Tegen het plan is derhalve geen beroep meer mogelijk. Holten, 21 januari 1993. De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Hinderwet Terinzageleggingontwerp-beschikkingen. Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 25 januari 1993 tot en met 8 februari 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, alsmede op dinsdagavond in de sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 (kantoor beheerder) van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage de ontwerp-beschikkingen ingevolge de Hinderwet van: 1. H. J. en D. H. Stoevenbelt, Beusebergerweg 35 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en varkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning 2. mevrouw J. Baltes-Volkerink, Doorlopendedijk 5 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (mestvarkens- en jongvee- bedrijf) omvattende vergunning 3. H. J. Baltus, Vijfhuizenweg 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en varkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 4. H. J. Deten, Stevenssteeg 3 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee-, jongvee- en var- kenshouderijbearijf annex opslag van dieseiolie) omvattende vergunning 5. H. G. Jansen, Tolweg 14 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning 6. Maatschap Koopman-Ulfman, Doorlopendedijk 4 te Holten een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en slachtkuikenmoederdierenbedrijf) omvattende vergunning 7. L. G. Haverslag, Tromopsweg 3 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning 8. Maatschap van Coeverden, Schuppertsweg 1 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. De ontwerp-beschikkingen omvatten het verlenen van de vergun- ning onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen, die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen, die redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest daartoe bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend vóór 8 februari 1993 bij Burgemeester en Wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5