Bedrijven in de regio zitten te springen om goede vakmensen f49,- Okia maakt goede naam in touwtrekland waar Uit buiten Holten Veteranen komen conditie te kort Bouw+Finis[h TVOSJE rï T0NNY ceh* EGBERINK NAAIMACHINE Het jaar begint verbazend goedkoop! Alleen op 21-22-23 januari: magazijn-leegverkoop-stuntdagen! DONDERDAG 21 JANUARI 1993 Deventer Schouwburg Donderdag 21 januari: Les Funam- bules, door het mime-duo Collard en Danvoye. Vrijdag 22 januari: Adré Rieu en zijn orkest met werken van Johann Strauss. 21.00 uur, Mini-folk-festi- val door de Folkstichting De Strijkstok. Zaterdag 23 januari: Rode Kruis feest met o.a. de groep Purper met Dat is negen. Dinsdag 26 januari: Groot en Klein, door Toneelgroep De Appel; 19.00 uur, inleiding door Watze Tie- sema. Woensdag 27 januari: Djazzex Mo dern Dance Company met viertal dansen. De voorstellingen van 28, 29 en 30 januari van Paul van Vliet komen te vervallen. Kaartverkoop: 05700-83500. Lochemse Schouwburg Doordat zowel het Nationale To neel (om artistieke reden) als Thea ter van het Oosten (wegens het overlijden van een der acteurs) voorstellingen van het repertoire genomen, is het programma van de Lochemse Schouwburg gewijzigd. Daarnaast blijkt een andere voor stelling, Een doos vol kruimels een topper te zijn geworden, die als extra voorstelling aan het pro gramma wordt toegevoegd. Vrijdag 15 januari: Jodin van Tole do. Zondag 17 januari: 12.00 uur, Kof fieconcert door Martijn van den Hoek-piano (ondermeer winnaar Franz List Pianoconcours, en Ne derlandse Muziekprijs). Donderdag 21 januari: Cabaretier Andre Manuel met Indianenverha len. Dinsdag 26 en woensdag 27 janua ri: cabaret door Waardenberg en De Jong. De voorstelling met Karin Boemen op 29 januari is geheel uitverkocht. Zaterdag 6 februari: Een doos vol kruimels. Zondag 7 februari: 12.00 uur, koffie concert door Karin Lechner en Sergio Tiempo; 20.00 uur, Een doos vol kruimels. Telefonisch reserveren vanaf 14.00 uur, tel 05730-51081. Rijsséns Museum De ceramiste Janny Munk en kunstschilder Jan van Beek, beide woonachtig in Rijssen, exposeren vanaf 20 januari tot 9 maart in de tentoonstellingsruimte van de ha vezate De Oosterhof. Het museum is geopend van maandag fm vrij dag van 10-12 en 14-17 uur; za en zo gesloten. Het Nijenhuis In de beide bouwhuizen werken van o.a. Karei Appel, Piet Mondri aan en Jan Toorop uit eigen collec tie ten toon gesteld. Het museum is geopend di t/m zo van 11.00-17.00 uur. SNACKHOEK Oranjestraat 38 tel. 613 39, Holten NAAIMACHINES WAAR 'N NAAM ACHTER STAAT Tel. 05730-5 42 52/05470-7 27 78 reparaties alle merken Bij aankoop van een inruil van uw verouderde naaimachine mogelijk. Tel. 05470-7 27 78 - Hengeveldestraat 18 - Goor Tel. 05730-5 42 52 - 't Ei 14 - Lochem Voor naaimachines, reparatie en onderhoud 24-uurs service. GOOR - ,Kies voor beroeps onderwijs, kies voor werk'. On der dit prikkelende motto wordt zaterdag in het Thomas Ainsworth College een grote manifestatie gehouden. Tal van Goorse ondernemers presente ren zich in het TAC, zoals Del- taplast, Wavin, Hawo, Albert Heijn en Homan interieur- bouw. Ook de rijkspolitie en de NS zijn vertegenwoordigd. Ad junct-directeur Oosterbaan van het TAC is zeer te spreken over de grote respons die het Goorse bedrijfsleven toonde. „Het toont aan dat de bedrij ven zitten te springen om goed geschoolde arbeidskrachten," zegt hij. Onderwijsinstellingen die aan de manifestatie meewer ken zijn ondermeer het Twents MBO college, het Schuttersveld college en tal van opleidingen op agrarisch, administratief en economisch terrein die in de nabije omgeveving worden ge geven. Ook het TAC zelf laat zien wat er op het gebied van be roepsonderwijs binnen de Goorse scholengemeenschap mogelijk is. Oosterbaan: „Jon geren die voor beroepsonderijs kiezen, kiezen voor werk. Veel bedrijven zitten te springen om personeel". Het TAC haakt met de manifes tatie in op de week voor het beroepsonderwijs die deze week door het hele land wordt gehou den. Oosterbaan die samen met schooldekaan mevrouw van Bo ven voor de organisatie tekende, zegt dat op de manifestatie de jeugd van Goor en haar directe omgeving kan zien welke moge lijkheden het beroepsonderwijs biedt. Ook wordt er voorlichting gegeven over de mogelijkheden die er binnen het bedrijfsleven zijn nadat een leerling voorberei- De heren-veteranen van Mintonet- te hebben achter elkaar twee wed strijden verloren. In de uitwed strijd tegen Salvo was het verlies nog eniszins te verklaren door de vele blessures in het Holtense team. Geen enkel moment kwa men de Holtenaren in htm ritme en een 3-0 nederlaag was dan ook bin nen korte tijd een feit. In de thuis wedstrijd een week later tegen het op gelijke hoogte staande Vrivo werd er twee sets heel goed ge speeld. Er werd geknokt en ge werkt en na een lange en boeiende eerste set (15-13), werd Vrivo in de twede set op grote achterstand ge- pseeld met name door een sterke aanval van Jos Kamphuis. Bij 7-2 leek het 'kat in 't bakkie', maar Vrivo knokte zich terug en coach Leo Thiele had al zijn krachten nodig om de ploeg wakker te hou den. Het werd 8-8 en toch weer 12- 10 voor Mintonette. Vrivo bleef doorgaan en bij 13-13 waren de partijen weer op gelijke hoogte. Een prachtige klap van Pim Grui- ters zorgde voor een 14-13 voor sprong en de winst was maar twee centimeter weg, toen een harde klap van Rob van Zoelen nèt uit ging. Vrivo rechtte de rug, kwam terug en won de set met 14-16. De teleurstelling was groot en de klap moeilijk te verwerken. Voordat Mintonette het in de gaten had, was er een 1-6 achterstand, die niet meer zou worden ingehaald. Met 10-15 ging de set verloren. De laat ste set bleek dat de vastigheid leed on de de conditionele slijtageslag. Ook deze set ging verloren, met 11- 15. Een nederlaag, die hard aan kwam, met name bij trainier Wim de Wilde. Zijn trainingsprogram ma wierp in het begin van het sei zoen zijn vele vruchten af, maar op dit moment zou een zwaardere conditie-training voor de oude lij ven geen overbodige luxe zijn. Dames De dames hervatten de competitie tegen Krekkers uit Maria Parochie met een 2-2 gelijk spel. Gezien het wedstrijdbeeld een terechte uit slag, maar Mintonette had twee punten uit deze wedstrijd moeten halen. In de eerste set hoefde Krek kers slechts te serveren om punten te scoren. De Holtense volleybal- sters hadden grote problemen met de serve van Krekkers. De pass was slecht en ook aanvallend werd er te weinig gescoord. Het was voor Krekkers dan ook een kleine moei te om met 2-15 de eerste set te winnen. De tweede set gaf aanvan kelijk het zelfde beeld te zien, maar bij vlagen begon Mintonette beter te spelen. Niet voldoende echter voor de setwinst (11-15). In de der de en vierde set, zette Mintonette een alles of niets offensief in. Aan vallend liep het plotseling goed. Het blok zat prima en ook verdedi gend werd er veel gehaald. De rol len waren volledig omgedraaid. Mintonette had het intitiatief en kon veel scoren met de opslag. Zo wel de derde als de vierde set werd beëindigd met een mooie opslagse rie van Jannie Broekhuis. Met de setstanden 15-6 en 15-1 kon Minto nette opgelucht ademhalen. dend beroepsonderwijs (VBO) heeft gevolgd. En dat zijn er volgens de twee organisatoren heel wat. Oosterbaan: ,,Er is een tekort op de arbeidsmarkt dat steeds groter wordt. Regelmatig bellen Goorse bedrijven ons bel len personeel". Ook het TAC zelf doet mee aan de manifestatie. In alle klasloka len en praktijkruimten waarin beroepsopleidingen worden ge geven worden lessen gegeven als of het om een normale lesdag gaat. „We willen de alledaagse gang van zaken op school laten zien," vertelt Oosterbaan. De bezoekers van de manifestatie zullen zaterdag ondermeer de gloednieuwe computergestuurde draaibank van de school in wer king kunnen zien. Ook het mo derne informaticalokaal kan worden bekeken, alsmede de lo kalen waar de opleidingen ge zondheidszorg, kantoorpraktijk en administratie worden gege ven. Oosterbaan betreurt het dat het beroepsonderwijs een slecht ima go heeft. „Onterecht," zegt hij. „Er zitten op dit moment teveel leerlingen op theoretische oplei dingen terwijl ze geen echte stu- diebollen zijn. Ze zijn maar half gemotiveerd. Soms komen die leerlingen terug naar het be roepsonderwijs. Een jongen die dan achter een draaibank komt te zitten en ziet wat zijn handen maken, bloeit ineens op. Hij merkt dan dat hij wel degelijk wat kan. De manifestatie wordt gehouden in de TAC gebouwen aan de Gruttostraat. Ze begint om tien uur en wordt afgesloten om één uur. WAAR IS HET VOORDELIG WINKELEN KIJK IN UW WEEKBLAD SHOWROOMKEUKENS, KEUKEN WERKBLADEN EN KEUKENKASTJES NU ZEER SCHERP AFGEPRIJSD! TAPIJT COUPONS 4.10 x 4.00 m Bonaparte Ouverture van 1222,- voor f 698,- 2.70 x 4.00 m Edel tapijt van 449,- voor f 325,- 4.20 x 4.00 m Edel tapijt van 332,-voor f 219,- 10.50 x 4.00 m Desso tapijt van 1565,- voor f 698,- 3.00 x 4.00 m Desso tapijt van 567,- voor f 198,- 1.30 x 1.70 m Desso tapijt van 94,50 voor f 49,- 6.30 x 3.80 m Desso tapijt van 1229,-voor f 449,- 6.25 x 4.00 m Edel tapijt van 495,- voor f 349,- 4.30 x 4.00 m Edel Chabliss van 555,- voor f 319,- 6.00 x 4.00 m Bonaparte tapijt van 954,- voor f 449,- 10.50 x 4.00 m Bergoss Ideaal von 1355,- voor f 679,- 3.20 x 4.00 m Cotap Rembrandt van 380,- voor f 259,- 5.00 x 4.00 m Edel tapijt van 445,- voor f 259,- 2.40 x 4.00 m Edel tapijt van 475,- voor f 289,- BERGOSS STUNT "Bergoss Corvet" kamerbreed kwalteitstapijt 'm 4 verschillende kleuren Normooi f 98/ EENMALIG: 5.30 x 4.00 m Edel tapijt van 843, voor f 525,- 2.90 x 4.00 m Desso 100% wol van 780,- voor f 398,- 7.00 x 4.00 m Cotop tapijt van 182,- voor f 129,- 2.20 x 4.00 m Edel tapijt von 196,- voor f 98,- 2.45 x 4.00 m Bonaparte Chinchilla van 733,- voor f 359,- 3.50 x 4.00 m Bergoss 100% wol van 942,- voor f 398,- 7.00 x 4.00 m Bonaparte tapijt van 1113,- voor f 498,- 3.70 x 4.00 m Edel tapijt van 293,- voor f 198,- 1.85 x 1.95 m Bonaparte Vincent van 265,- voor f 99,- 3.70 x 4.10 m Parade tapijt van 662,- voor f 249,- 6.20 x 4.00 m Bonaparte tapijt van 924,- voor f 585,- 7.60 x 4.00 m Edel Bangkok van 1208,- voor f 845,- U kunt ons als volgt vinden: snelweg Deventer-Almelo, afslag Rijssen, richting Rijssen aanhouden tot aan afslag Enter. Einde afrit links, na 1 km aan de linkerkant. Openingstijden: dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Dinsdag gesloten. VOLLEDIGE GARANTIE c*t- e&ê- Enterstraaf 198, Rijssen, Telefoon 05480-17013 KARPETTEN Op onze gehele koBektie (reeds sterk afge prijsde) karpetten: 0/ EXTRA O KORTING Het cabaretduo Waardenburg en De Jong zorgt in de Lochemse Schouw burg weer voor de nodige hilariteit. Dat de naam Okia een begrip is in touwtrekland werd afgelopen zondag weer eens bewezen. Met dertig deelnemende ploegen was het jaarlijkse touwtrektoernooi in het Bonte Paard weer sterk be zet. De traditionele overwinte- rings-activiteit van de touwtrek kers mag dan sportief gezien niet al te goed aansluiten bij de zomer se wedstrijden, spektakel levert het altijd wel op. Voor de wedstrijd-trekkers van Okia is de voorbereiding op het komend seizoen van groot belang want er staan belangrijke toer nooien op het programma. Voor het 640-kilo team is dat natuurlijk allereerst het wereldkampioen schap dat komende maand in Wa les wordt gehouden. Daaraan ne men ook drie Okia-leden deel in een (met trekkers uit het gewest West aangevuld) gemengd team. Een gewichttrek-toernooi past ei genlijk niet zo goed in die voorbe reiding omdat daarbij heel andere spieren worden gebruikt en de kans op blessures niet ondenkbeel dig is. Bovendien vergt deze ma nier van trekken een heel andere tactiek dan op het veld zodat ook wat dat betreft het nu voor de zo merse toernooien nihil is. Desondanks werd er in het Bonte Paard weer fel gestreden door der tig teams van telkens vier trekkers of treksters. Bij de jongste jeugd ging Heure/Borculo met de eer strijken, maar was er een verdien stelijke tweede plaats voor het team van Dries Willems dat het gewicht van 450 kilo maar negen centimeter minder omhoog wist te krijgen. Boerengeweld/Beltrum werd in deze klasse derde. Bij de jeugd tot en met 19 ging het om een gewicht van 600 kilo dat door de winnaars van Heure/Borculo 113,5 cm omhoog werd gehesen. Gast- vereniging Okia werd hier tweede met 91 cm en Kemper H/Beltrum derde. In de plaatselijke klasse ging het er fanatiek aan toe. Het team met de luisterrijke naam 'Vang de tit of nit' moest afhaken toen 600 kilo tot op 176 cm. werd getrokken en de buurtvereniging Dijkerhoek kwam daar ternauwernood 4 centi meter bovenuit. Aan de 650 kilo van PAP/De Beuseberg kwam nie mand toe, hoewel dat gewicht ook maar 13,5 cm. omhoog werd gehe sen. De heren ongeriemd lieten echte staaltjes van krachtpatserij zien. Okia moest hier zelf met een vierde plaats genoegen nemen met een gewicht van 700 kilo op 127 cm. Eibergen I haalde dat gewicht op tot 178 cm. De strijd om de boven ste plaats ging hier tussen Eiber gen H en Boerengeweld Beltrum. Beide teams kregen 750 kilo naar boven, maar de Beltrummers kwa men daarmee net boven de meter terwijl Eibergen op 15,5 cm. bleef Liet kostte de touwtrekkers zondag in het Bonte Paard weer de nodige steken. zweetdruppels.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 11