37?s 769. 79; Elke week extra prijzen bij Hitbiïigo! WIN-TWEE-MILJOEN-BON Blauw Wit moet gelijkspel toestaan Toernooi De Zaagmolen een schot in de roos weekend VOORDELIG NAJAAR BIJ KARWEI CM Cuno Moormann Polodames niet goed op dreef Schakers op verlies GRATIS DE MAKKELIJKE BUURMAN HEEFT NOG VEELMEER VAN DEZE VOOR DELIGE NAJAARSAANBIE DINGEN REE 7.75 Prijzenregen bij Postcode Loterij houdt aan 'L%° Verenigingen doen massaal mee T0NNY can* EGBERINK NAAIMACHINE LET OP! r 560.- DONDERDAG 12 NOVEMBER 1992 HO 7 BUCK F, DECKER Workmate 747 Een handige opvouwbare werktafel in instelbare hoogte. Licht in gewicht en makkelijk te verplaatsen. Spanbereik 0 tot 46 cm. Om te bouwen tot bovénfrppstafel. IVKT GRATIS BLACK DECKER SNOERLOZE SCHROEVENDRAAIER BD 9018 T.W.V. 75.- 21 delige borereet Bestaande uit. 4 houtboren, 5 metaal- boren, 3 betonboren, 6 schroefbits, magnetische bithouder en centerpunt. In handige draagbox Remigingssystemen Karcner Hogedmk type 580 Special Waterdruk 100 bar 500 liter per uur Kompleet met 7,5 meter nogedrukslang, spuitlans met (§X8> JU Inbouwboiler Inhoud 10 liter. Voor inbouw onder het aanrecht of wastafel Van 199.- voor KARWEI ZAAGT ALLES OP MAAT Planken, balken, panelen... alles zagen wij voor u op maat. Daar staat onze mo derne zagerij ga rant voor GRATIS KARWEI BEZORGT BIJ U THUIS Problemen met het vervoer? Vraag 't Karwei Tegen een kleine vergoeding bren gen wij alles bij u thuis. Aansluitsett.b.v. inbouwboiler Eenvoudige montage door komplete aan- en afvoerset inklusief drukventiel voor inbouwboiler. Van 99.- voor spoorlijn pistoolgreep en één liter reinigingsmiddel Wierden Peugeot I Galvanistraat 11 a - Rijssen - Tel. 05480-2 01 15 specialist in wild Reevoorbout Reevlees Reepoulet Reerollade 500 gram 500 gram 3.00 500 gram 8.25 500 gram 9.75 I Goor, Grotestraat 70, tel. 05470-7 38 21 WAAR IS HET VOORDELIG WINKELEN KIJK IN UW WEEKBLAD Er zijn nu nog meer prijzen te w innen bij de Nationale Postcode Loterij. Als deelnemer doet u elke maand mee aan de trekking én speelt u mee met het spel Hitbingo. Nieuw is het Pingospel met een extra kans op 25.000 gulden. Als deelnemer van de Postcode Loterij slaat u meerdere vliegen in een klap. Om te beginnen doet u twaalf maal per jaar mee aan de trekking van de Postcode Loterij. Met elke maand meer dan 100.000 prijzen. U maakt elke maand kans op de ton en vier keer per jaar op de superhoold- prijs van één miljoen gulden. Voor de laatste trekking van dit jaar zelfs verhoogd tot maar liefst twéé miljoen guldep. Verder doet u als deelnemer automatisch mee aan Hitbingo. Met elke week vele prijzen. De piccolo's feliciteren de win nares van het Pingospel. In Hitbingo is het met 25.000 gul den elke week prijs. Want: in dit nieuwe seizoen doet u naast de thuisbingo - prijs 25.000.- nu ook mee aan de zaalbingo. Heeft u op het eind van de uitzending een vol le kaart, dan heeft u als deelne mer in ieder geval f 5,- gewon nen. Uit deze groep trekt de notaris een groep deelnemers die wordt uitgenodigd om aan wezig te zijn bij de opnames in de week daarop. Zij maken dan kans op de zaalbingo van 25.000 gulden. Pingospel: elke week f 25.000 Met een volle kaart kunt u zich ook opgeven voor het Pingospel. Bel: 06-300404 en toets de 8 cijfers in die bij uw volle bingoblok staan. Dat moet u wel snel doen: binnen 24 uur na de uitzending. Uit de bellers trekt de notaris 90 deel nemers voor het Pingospel. Bent u nog geen deelnemer? Vul dan snel de bon in en doe mee. Want winnen doe je bij: de Nationale Postcode Loterij Op bezoek in de studio: de dol blije tonwinnares van de trekking van oktober. Nieuw: de uitslagen- lijn 06-9799 (50 cent per minuut). Hitbingo: elke dinsdag om 20.30 uur bij RTL 4. Kijk en win! De winnende Hitbingo- nummers van 3 november: Thuisbingo 1 2 4 5 6 7 9 10 12 13 16 18 19 20 21 22 23 24 31 33 35 36 40 42 Heelt u op uw bingokaart v^n 3 november 15 van de bovenstaande geta'en én bent u deelnemer van de Postcode Loterij, dan heef! u de Thuisbingo van 25 000.- gewonnen1 Zaalbingo extra getallen 8 17 25 27 28 29 32 34 37 38 39 43 Heeft u me: de getallen van de Thuis- bingg, de Zaa:o rgo en de extra getal len op het eind var- de uiUencmg een voile kaan, dan heeft u 5,- gewon- Spelregels Zodra u op uw rekeningatschntt van bank ol giro oen alschrijvmg hebt ontvangen bent u deelnemer aan de ioteri| Deelname impliceert aanvaarding van het regie- ment Mammaal 99 toten per postcode. Ais u het met een afschrijving met eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij, Van Eeghenstraat 81. 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt verrxht door Nolans mr P.J.N van Os te Amsterdam Trekkmqsliisten en reglement zi|n verkrqgbaar bi| het secretariaat Pnizen worden aulomatisch op uw bank- ot girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterii is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer L0 890/093/177 89 d d. 20-10-1989 Zetfouten voorbehouden. Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen g Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij J Hot 10,-) per maand loten (a 10,-) per maand A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met biokletters Naam: Adres J dhr. J mevr Postcode: 111ILuI1 Plaats Postbanknummer Banknummer 168.92.11 NATIONALE Datum: Handtekening LOTERIJ Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag Tegen rode lantaarndrager DVO kon Blauw Wit niet de volle winst behalen. Na een zeer matige wed strijd moest genoegen genomen worden met een gelijkspel (0-0). In de beginfase zag het er hoopvol uit voor Blauw Wit. Van meet af aan, met wind tegen, trok het team het initiatief naar zich toe. Hans Stam kon vrij voor doel de bal uit een vrije trap van Gerald Jansen echter niet onder controle krijgen en even later knalde Leo Aanstoot de bal rakelings naast. Ook de thuisclub liet zich niet onbetuigd en voorstopper Bert Meijennk, die deze wedstrijd de geschorste Henri Thalen verving, had grote moeite met hun spits. Het was aan het uitstekende werk van de weer als vanouds keepende Hans Bekker- nens te danken dat Blauw Wit niet op achterstand werd gezet. Een maal had hij daarbij hulp van de paal nodig. De Holtenaren moch ten bepaald niet mopperen dat met een 0-0 stand kon worden ge rust. In de tweede helft werd DVO terug gedrongen op eigen helft. Gerald Jansen kreeg al direct een vrije schietkans, doch hij schoot te ge haast voorlangs. Zoals vaker het geval is lukte het Blauw Wit niet om een ploeg met minder kwalitei ten haar wil op te leggen. De DVO- ploeg vocht voor elke meter om tenminste één punt aan dit duel over te houden. Halverwege de tweede helft werd de licht gebles seerde Jacco Schuppert nog in het veld gebracht voor Jan Vrugte- veen. De inzet van Jacco leverde hem wel een gele kaart op, doch niet het zo verlangde doelpunt. De Blauw Wit-verdediging moest at tent blijven bij DVO-counters, doch echte kansen kwamen daar uit niet voort voor de thuisclub. Wel claimde men een kwartier voor afloop een strafschop, doch scheidsrechter Boerstra zag goed dat de DVO-spits in een duel met Bert Meijerink wat al te vrijwillig naar de grond ging. De scheids rechter had in de slotfase echter nog een onaangename verrassing voor Blauw Wit in petto. Hans Stam kreeg van hem een gele kaart wegens gevaarlijk spel. Toen Hans daarbij nadrukkelijk kenbaar maakte het daar niet mee eens te zijn kreeg hij nogmaals geel, nu wegens aanmerkingen op de lei ding, en kon hij dus vroegtijdig naar de kleedkamer. In de laatste minuten gooide Blauw Wit on danks een speler minder nog eens alles op de aanval In de laatste seconden leek het dan toch nog te lukken. Uit een voorzet van rechts schoot Johan Bolink de bal goed in de hoek doch de DVO-goalie wist met het nodige geluk de bal nog tot corner te verwerken. De speeltuinvereniging:, personeelsvereniging, de biljartvereniging en de wielervereniging, de plattelandsvrouwen, Toga-club en boerendan- sers. Ja, wie doet er eigenlijk niet mee aan het jaarlijkse schiettoernooi van De Zaagmolen in Dijkerhoek? Maar liefst 59 teams vonden afgelo pen weken weer de weg naar de accommodatie achter Bethanië en vorige week donderdag volgde dan de met spanning afgewachte prijs uitreiking. De schietsport blijkt in de gemeente Holten populairder dan ooit. Zes jaar geleden riep De Zaagmo len de wedstrijden in het leven om wat meer aan promotie te doen in Holten. Nou, dat hebben ze gewe ten in Dijkerhoek. Vorig jaar was de toeloop vanuit het Holtense ver enigingsleven zelfs zo groot, dat er even aan een inschrijvingsstop werd gedacht dit jaar. „Eigenlijk werd die hele organisa tie ondoenlijk voor een vereniging als de onze" bekent Zaagmolen voorzitter Henk Haverslag. Maar gelukkig is alles soepel verlo pen. En het is voor onze vereniging toch prachtig dat er zoveel belang stelling bestaat." Prijzen En belangstelling voor de prijsuit reiking was er in zaal Bethanië genoeg vorige week donderdag. O.a. van Zaagmolen-erelid Jan Sluiter, maar ook van alle win naars die telefonisch waren uitge nodigd zonder precies te weten welke prijs er behaald was. Voor zitter Henk Haverslag en zijn se cretaris Bert Steunenberg hadden hun handen vol aan alle bekers in de verschillende klassen. Beste schutter bij de heren werd H. Bronsvoort van Metalin die met zijn 50 punten op de vuurbuks en 56 op de windbuks een belangrijk aandeel had in de totaaloverwin ning van zijn ploeg. Toch was het pas de eerste keer dat hij deelnam aan de wedstrijden van de Zaag molen. Bij de vrouwen was de hoogste eer weggelegd voor mevrouw D. Deen uit de Hoffestraat (die maar liefst negen teams had ingeschreven). Ook zij maakte deel uit van de winnende ploeg en schoot een to taal van 98 punten (49 op zowel vuur- als windbuks) een punten- aantal waarbij volgens Henk Ha verslag „menig man zich de vinger zou aflikken". Dat de vrouwen het toch goed de den bewees Anita Bronsvoort van de CJV Dijkerhoek die met 88 pun ten de individuele titel bij de junio ren voor zich opeiste. Voorzitter Jan Schuchard van de sportcommissie vertolkte de ge voelens van alle deelnemers door De Zaagmolen te complimenteren voor de perfecte organisatie. De overige uitslagen: Heren: 1 Metalin 1, (368 pnt); 2. Wielerver eniging Holten (367 pnt 3. CV De Fien- NAAIMACHINES WAAR 'N NAAM ACHTER STAAT Tel. 05730-5 42 52/05470-7 27 78 reparaties alle merken Bij aankoop van een inruil van uw verouderde naaimachine mogelijk. Tel. 05470-7 27 78 - Hengeveldestraat 18 - Goor Tel. 05730-5 42 52 - 't Ei 14 - Lochem Voor naaimachines, reparatie en onderhoud 24-uurs service. •O?'-' Tel. 05480-1 85 38 AKTIE, AKTIE, AKTIE Spaar nu gratis zeepjes bij „De Rozenbottel". Bij besteding van f 10.- of meer ontvangt u een gratis zeepje! (schelpzeepjes, hartenzeepjes, poezenzeepjes, kerstmanzeepjes, enz.) - „De Rozenbottel" heeft meer dan 100 verschillende soorten kruiden op voorraad - De Rozenbottel" is producent van meer dan 100 kruidentincturen (Echina-Force o, Valeriaan o, Hop 0, Viscum Album 0 enz. - „De Rozenbottel" heeft tevens specerijen, veel soorten thee, Oudhollands snoep - „De Rozenbottel" heeft o.a. produkten van: Henna Plus, Kneipp, Jacob Hooy, Kal, Vital ia „De Rozenbottel" stelt zelf cadeau-artikelen samen en verpakt ze op een zodanige manier dat ze uniek zijn. Dus altijd leuk om te geven en te ontvangen! Hogepad 22c t.o. de parkeergarage Rijssen, 7462 WK. Tel. 05480-1 85 38. (de aktie geldt t/m 24 dec '92) (zolang de voorraad strekt) preuvers (362 pnt.); 4 't Trefpunt (355 pnt5. Speeltuinver De Gaarden (353 pnt Dames: 1 Buurtvereniging Hoffe straat (346 pnt 2. NBvP Dijkerhoek 2 (336 pn: 3 NBvP Holten (297 pnt.l.Junioren: CJV De Vriendenschaar 3 (296 pnt.); 2. Buurtvereniging Holterbroek (282 pnt 3. Buurtvereniging Hoffestraat (262 pnt.). Tegen ZCE uit Enschede waren de polodames van ZPC Twenhaars- veld niet goed op dreef. Na een snelle achterstand werd het even later 1-1, maar ZCE profiteerde steeds van een man-meer situatie zodat al gauw een 5-2 achterstand voor Twenhaarsveld op het score bord prijkte. Het lukte allemaal niet zo goed aan Holtense kant. Weliswaar werd er nog tegenges- coord maar tegen de uiteindelijke 7-3 nederlaag konden de Holtense dames weinig inbrengen. De uitwedstrijd van het schaak team van Holten I tegen MOT I is op een zware 6-2 nederlaag voor de Holtenaren uitgelopen. De enige winstpartij kwam op naam van Ton van Oyen die aan het eerste bord de vloer aanveegde met PB Buren. Aan het vierde bord wist Henk van Beek remise te houden, evenals Hains van Oyen aan het zevende bord. Dick van der Knaap, Gerrit Luggenhorst (eerste exter ne nederlaag), Dinant van Beek Karl Heinz Leisten en Jan ten Vel de kregen een dikke nul te slikken. In de interne competitie lijkt Ger rit Luggenhorst aan een inzinking ten prooi te zijn gevalen. Voor de tweede achtereenvolgende week verloor hij. Ditmaal zorgde Gert Stevens voor de nederlaag.'Door dit resultaat lijkt de oude rangorde weer hersteld. Dick van der Knaap staat eerste, Ton van Oyen tweede. Uw TORO deakt: Wijnkamp 49, Goor Tuinmachines Te'55470 7 35 32 Sladblazsrs TORO VACUUMCLEANER Zuigt papier, blad e.d op en geeft uw gazon, parkeer plaats of tennisbaan een schoon uiterlijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 7