Duinonderhoud door jongeren op Texel WIN-TWEE-MILJOEN-BON Adverteren kost geld, maar niet adverteren kost meer! Text ra kortingq "ss&ggk ÊBMg MEDEDELING i Ontwikkelingen in bio-technologie kritisch bekijken badkawrs en tegels, voort man keukens Boeldag TE KOOP: in^JI STUKKER Nationale Postcode Loterij helpt het Texelse landschap Nog geen deelne mer? Vul dan snel de bon in en doe mee! -»S- asa w//y//A Hond taboe in Kattensteeg Tekort zwembad Bergruiters Bent u op zoek naar een woning? makelaardij o.g. taxaties tïïcdcV 'rational ^irlpQOl SLAGERIJ BRANDS Tot ziens bij: Videotheek „Oscar" NU OP VELE BADKAMERS DONDERDAG 29 OKTOBER 1992 We mogen best trots zijn op het eiland Texel, met zijn unieke landschap en natuurschoon. Maar zelfs de natuur moet soms een handje geholpen worden. Dat gebeurt ook. In internationaal verband! Het duinlandschap van Texel is uniek, in Nederland en zelfs Europa. Daarom bezoeken duizenden natuurliefhebbers het eiland elk jaar. Dat is fijn, vooral voor kinderen. Maar het is onvermijdelijk dat zoveel bezoek zijn sporen ach terlaat. Daarom geeft de stich ting VIA (Vrijwillige Inter nationale Aktie) Texel jaar lijks een grote opknapbeurt. Vrijwilligers uit allerlei landen gaan aan de slag met het 'ach terstallige' onderhoud van de beroemde duinen van Texel. Ze snoeien en maaien het taaie helmgras, ze werken de vele kilometers duinpaden bij en werpen zich enthousiast op het herstellen van de unieke Texel se duinwallen. Niet alleen de mooie natuur van Texel wordt zo een handje geholpen, maar ook leren jonge mensen el kaar kennen, en beseffen hoe waardevol het behoud van onze natuur is. De Stichting VIA organiseert elk jaar vrijwilligersprojecten in Nederland en daarbuiten. De vrijwilligers komen uit allerlei landen: Engeland, Frankrijk, Duitsland, en natuurlijk ook Nederland. Alle projecten hebben als the ma het milieu of solidariteit met de mensen in de derde wereld. En dat zijn juist ook de thema's waar de Postcode Loterij zich voor inzet: de mens en de natuur. De Nationale Postcode Loterij kan deze waardevolle projecten blijven helpen door de steun van de bijna ander half miljoen deelnemers. Vindt u dit ook een waarde volle gedachte en bent u nog geen deelnemer? Doe dan mee en maak ook nog kans op grote prijzen: vele dun zenden prijzen per maand, waaronder de ton en in decem ber de Eindejaarsprijs van twee miljoen! Als u de bon nu invult bent u nog op tijd. Meer weten over de prijzen? Kijk op RTL Text, pag 349 ot bel de uitslagen lijn: 06-9799 (50 cent per minuut) Vrijwilligers van de Stichting VIA planten nieuwe pollen helmgras om de authen tieke Texelse duinwallen te behouden. De winnende Hitbingo- nummers van 20 oktober: Thuisbingo 1 2 4 9 10 11 13 14 16 17 20 23 24 25 26 29 31 35 36 39 40 42 Heeft u op uw bingokaart van 20 okto ber 15 van de bovenstaande getai'en én bent u deelnemer van de Postcode Loterij, dan heefl u de Thuisbingo van 25000,- gewonnen1 Zaalbingo extra getallen 3 5 7 12 18 21 22 27 33 37 41 43 44 45 Heeft u met de getallen van de Thuis bingo, de Zaalbingo en de extra getal len op het eind van de uitzending een volle kaan, dan heeft u 5,- gewon- 55?» i°n<?iU.op ÜW rekeininOa,schnft van bank of giro een afschrijving hebt ontvanqen bent u deelnemer aan de loterij 0e JwüüSfV l0len Pef postcode. Als u het met een afschriiving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven Lm. h r^u.nl u 2ich oer briel wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode loterij, Van Eeghenstraat 81,107 nn n^Lrt d LsK,n™n Ams,ertlam Trekkinqslijsten en reglement zi|n verkrijgbaar bij het secretariaat. I 890/098/1$ 8?d d'20 10 1989^" W°rflen 6e'aSt m0t kansspelbelasting 0e loterij is goedgekeurd door de sta is iedere maand op uw bank- ol r Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op eén van de vele prijzen Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij -11 lot 10,-1 per maand J loten ia 10,-1 per maand Dt- lolen worden voor dne maanden tegelijk geïnd A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam: Adres: Postcode: I i i i 1-1 i i Plaats: dhr. j mevr. Postbanknummer: Banknummer: NATIONALE Handtekening: LOTERIJ Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag Afgelopen donderdag kwamen een kleine honderd leden van de afde ling Hoten van de Ned. Bond van Platttelandsvrouwen bijeen, dit keer in gebouw Irene. Op de bijeen komst spraken de heren Lu kassen en De Jonge van de kontaktgroep Biotechnologie en Samenleving uit Wageningen over de invloed van bio-technologie en erfelijk heidsmanipulaties op de voedsel productie. Aan de hand van voe dingsmiddelen werd duidelijk ge maakt dat ontwikkelingen in de voedingsindustrie verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de economische ontwikkelingen in de hele wereld en dat er kritisch geke ken moet worden naar de invloed hiervan op de gezondheid van de gebruikers. Het is belangrijk dat de samenleving op de hoogte is en dat op maatschappelijk en onder- zoeksniveau overleg is over deze ontwikkelingen. Ook de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen is verte genwoordigd in dit overleg. Voorzitter mevrouw A. Dikkers- Wegstapel schonk aandacht aan komende actitviteiten. Zo is er op 3 november de boerinnendag in Raai te die in het teken staat van Grenzeloos Europa. Op 7 novem ber is er de gemeenschappelijke toneel- en dansvond in het Bonte Paard voor OLM en bondsleden. Op 19 november is er een Doe- middag onder leiding van me vrouw Leerink. Ook kan er bij vol doende belangstelling een cursus Woord en Wederwoord worden ge organiseerd. De secretaresse mevr. Zoetbrood-Klein geeft nadere in formatie. De Nederlandse Herdershonden Club, Kringroep Oost zal moeten uitkijken naar een ander terrein voor haar activiteiten Zij krijgt geen vergunning voor het gebruik van het terrein aan de Kattensteeg (nabij de Raalterweg). B W advi seren de groep contact op te ne men met andere hondenverenigin gen, om te komen tot gezamenlijk gebruik van de bestaande terrei nen zoals het terrein van Oia en aan de Lambooysweg. De gemeenteraad heeft het tekort van bijna twee ton op de exploita tie van zembad Twenhaarsveld voor dit jaar geaccepteerd. Een voorstel tijdens de begrotingebe- handelihg vanGemeepte Belang bij monde van hennie rustebiel om het bedrag van het structurele te kort van 175.000 gulden met 25.000 gulden te verhogen, kreeg geen verder instemming. Komende maandag vergadert de Holtense sportcommissie over de mogelijk heden om het tekort terug te drin gen De vergadering begint om 20.00 uur. Afgelopen vrijdag op het concours in Hellendoorn behaalde Ellen Door Menalda van Schouwenburg met haar paard Ferrari zowel de vijfde als zesde prijs in de LI 1 dres suur met voor beide proeven 125 pnt. De jaarlijkse Boeldag van de PJGO afd. Bathmen zal gehouden worden aanstaande zaterdag 31 oktober in manege 't Ruiterkamp te Bathmen. De opbrengst van deze 20e boeldag komt ten goede aan twee verenigingen in Bath men. Onze woninggids bevat een uitgebreid aanbod van koopwoningen in Rijssen, Holten, Wierden, Enter, Markelo. Loop even bij ons binnen en u kunt onze woninggids meenemen of bel ons en u krijgt onze gids gratis toegezonden. Diverse woningen nieuw in de verkoop. Boomkamp 18-20, 7461 AX Rij Telefoon 05480-1 52 90 DEALER VAN OA. RATIONAL, BULTHAUP, HACKER, SCHRODER, BRUYNZEELEN BALLERINA Wie zijn badkamer wil inrichten of de aanschaf van een keuken overweegt spreekt van een aanzienlijke investe ring. Belangrijk is dan om niet over één nacht ijs te gaan maar de wen sen en prijzen eens goed op een rijtje te zetten. Voortman keukens helpt u daarbij. U kunt rekenen op een betrouwbaar advies, goede service en een uitstekende prijs! Schouderkarbonade looogram 7.90 Magere borstlappen 500 gram 5.75 Gepaneerde schnitzels 100 gram 1.59 Gebraden rosbief 100 gram 2.50 100 gram 2.99 100 gram 1.49 100 gram 1.30 per liter 4.25 Bistro salami Ham-prelsalade Corned beef Eigengemaakte erwtensoep Donderdag, vrijdag en zaterdag Gegrilde kippen per stuk 5.95 Geldig van 29-10 t/m 4-11zolang de voorraad strekt. Kerkstraat 1, Holten, tel. 6 13 79 Zondag l november bestaat onze zaak 2 jaar! Feestaanbieding elke 2e film voor f 2.50 (geldig van 1-11 t.m. 6-11) Volop keuze uit nieuwe titels zoals: The two Jakes (Jack Nicholson)JFK (Kevin Costner) The last boy scout (Bruce Willis) Cape Fear (Robert de Niro) The people under the stairs (Horror) Freddy's Nightmare on Elmstreet 6 (Horror) Freejack (Mick Jagger) The Addams family (Humor) Hook (Robin Williams) Final analysis (Richard Gere, Kim Basinger) Assepoester (tekenfilm) e v a ma. t.m. vr. 18.30-21.00 uur: za en zo. 14.00-21.00 uur Smidsbelt 15, Holten, Tel. 6 43 68 (naast de Aldi) gJSPECIALE AANBlEDINQkj Rijssen Nijverheidsstraat 40. Tel: 05480 - 15055 IndustrieterreinDe MorsDagelijks geopend. Donderdag koopavond. Zaterdag geopend tot 16.00 uur. Voortman ook in: Apeldoorn,'Heemstede, Steenwijk en Zeist HET MODERNSTE 'HEALTH1 CEN1BUM VAN OOST-NEDERLAND KINDER-CRECHE: Iedere wo. van 10.00 - 11.00 uur is er, tijdens de cardio-fitness, oppas voor Uw kinderen. De creche is gratis en dus service van Uw sportschool (Holterstr. 63) KINDER-AEROBICS: Elke do. van 15.45 - 16.30 uur. Leefdtijd 5-11 jaar. De kosten bedragen fl 2,75 per les. De eerste les is gratis. Enterstr. 7) 40-frlT: Do. van 20.25 - 21.15 uur starten wij met een geselecteerde fitnessgroep. De les en de muziek is aangepast. Iedereen boven de 40 jaar is van harte welkom. De eerste les is gratis. (Holterstr. 63) LTlATHLON: za. 7 november a.s. om 14.00 uur organiseren wij een fïtathlon. Iedereen kan meedoen. De opbrengsten zijn voor de gehandicapte sporters. De onderdelen zijn 6 min. fietsen, 6 min. roeien en 6 min. steppen. Zowel de dames als de heren worden :n leefdtijdscat. ingedeeld. De kosten bedragen fl. 10,- p.p. Schrijf op tijd in: VOL=VOL. (Holterstr. 63) GRATIS CONDITIE/AFSIANK TFST- De testen zijn op 3 nov. a.s. en zijn geheel kostenloos. Houdt die datum dus vrij. 12.00 - 18.00 uur afslank-testen 18.00 - 21.30 uur conditie-testen Iedereen kan hier gebruik van maken. De normale kosten zijn fl. 45,- p.p. Voor U geheel gratis. Service van de sportschool. (Holterstr. 63) Hoiterxtraatweg 63 05480-22361 Ententrut 7 05480-17073 Ritsen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 9