„Eenmanspost in Holten is boeiende ervaring geweest" Verrassende winst waterpolodames Wielervereniging sloot seizoen af Afscheid ds M. Berg van Gereformeerde Kerk Holten mm Jeugd actief op indoor Mintonette HOLTENS NIEUWSBLAD Resultaten sv Holten Resultaten Blauw Wit Zwaar verlies voor tweede schaakteam Openbare kennisgeving inzake bij burgemeester en wethouders ingediende aanvragen om vergunningen, ontheffingen e.d. of door burgemeester en wethouders verleende vergunningen e.d. Commissie voor woonruimtezaken Openbare commissievergaderingen Spreekuur burgemeester Hinderwet DONDERDAG 29 OKTOBER 1992 Welke woorden dominee M. Berg in zijn afscheidsrede zal gebruiken, stond hem bij ons gesprek in huize 'Slajoom' nog niet direct voor ogen, maar ongetwijfeld zullen de begrippen 'openheid' en 'samenwerking' in zijn laatste preek op zondag 8 november in de Kandelaar doorklinken. Openheid vanuit de eigen kerk naar anderen, openheid tegenover elkaar in de eigen kerkgemeenschap Ook het begrip samenwerking is onlosmakelijk verbonden met de tien jaar waarin ds Berg het Evangelie preekte in de Kandelaar. Toen hij in november 1982 van uit Zwijndrecht samen met echtge note Tini en zoon Willem Jelle (de beide dochters waren de deur al uit) de pastorie aan het Bergpad betrok, was de Gereformeerde Kerk in Holten een traditioneel geleide kerkgemeente, waarin de dominee beeldbepalend was. De lijnen van gelovigen naar kerke- raad waren niet zozeer lang, als wel met omwegen. Gewend aan de za kelijkheid van het westen van het land leverde dat in het begin wel eens wat aanloopproblemen op, maar toen men over en weer wist wat men aan elkaar had, werd ds Berg Holtenaar met de Holtena ren. „Ik sta niet boven de kerke- raad, maar ben slechts één van de 31"is een veel gehoorde uitspraak van hem, die aangeeft dat ds Berg groot belang hecht aan de samen werking in de kerkeraad. Dat was ook één van de redenen dat, toen hij in 1990 voor de keus stond ge bruik te maken van de VUT-rege- ling voor predikanten of nog een paar jaar er bij aan te knopen, hij koos voor het laatste. Terug kij kend zegt hij: „Ik had toen het idee, dat ik het gewoon niet kon maken om toen al met de VUT te gaan, dan liet ik de gemeente in de steek". Nu met twee en zestig jaar wordt die noodzaak om aan te blij ven niet meer zo gevoeld. „Ik ge niet gelukkig een uitstekende ge zondheid, daaraan ligt het niet, maar ik kom steeds vaker tot de ontdekking, dat er zoveel is blijven liggen. Lezen en studeren bijvoor beeld. Onze gemeente is voor één dominee alleen erg groot en dan komt dat er allemaal niet van. Me vrouw Berg kan dit alleen maar volmondig beamen. „Men vergeet wel eens, dat je zeven dagen in de week paraat moet staan. Dan schiet het sociale leven er vaak bij in. Maar, we hebben bijna elke vrij dag wel een trouwerij of een recep- A f«rf)pirf tie. We zeggen wel eens: „De Poppe 7 is ons stamcafé". Toch was de eenmanspost tien jaar ruim elfhonderd leden als een geleden reden voor ds Berg om te manspost tegenwoordig eerder kiezen voor Holten. „In mijn vorige uitzondering dan regel is. Hoewel standplaatsen, Delfzijl en Zwij- ook de Gereformeerde kerk te drecht, maakte ik deel uit van een kampen heeft met het vertrek van collectief. Dat betekent datje lang jongeren uit Holten, blijft het aan- niet alle facetten van het predi- tal leden vrij stabiel. „Wij hebben van de familie Berg aan het Bergpad op de Holterberg. Wat wel blijft is huize Sjaloom, maar nu in de nieuwe woonplaats Barchem. het Interkerkelijk recreatiewerk van het pastorale werk voor zijn en de Open Deurdiensten. Dit jaar rekening nemen. Zijn zorg zal dan voor het eerst ook zullen in het uitgaan naar de bejaarden en wel kader van Samen op weg op de de specifieke groep boven de 75 tweede feestdagen gezamenlijke jaar. diensten worden gehouden, maar Tijdens indoorwedstrijden atle tiek in de Diekmanhal te Enschede hebben junioren van de afdeling atletiek van sv Hotlen de volgende resultaten behaald: Junioren D: Bernadette Ongena: 60 m vlak, 9.7 sec. 60 m. horden, 13.7 sec, hoogspringen 1.10 cm, ko gelstoten, 8.52 mtr. Sanne v.d. Spek: 60 m horden13.8 sec. hoog springen, 1.05 cm, kogelstoten, 5.47 m. Esmeralda Udink: 60 vlak 9.9, hoogspringen 1.05 m, kogelstoten 6,61. Pupillen A, Niki ten Brinke: 60 m vlak, 10.6 sec. hoogspringen, 95 cm, kogelstoten 5,16 m. Pupillen B: Tom Marissink 40 m vlak, 7.8 sec. hoogspringen. 95 cm, kogelsto ten 4.40 cm. Pupillen C: Pim ten Brink 60 m vlak., 8.5 sec; Gijs Ma rissink: 60 m vlak 7.8 se, hoogsprin gen, 70 cm, kogelstoten 2,95 m.; Charon Esmeijer: 60 m vlak, 8,6 sec. hoogspringen 75 cm, kogelsto ten 4,66 m. De eerstvolgende in- doorwedstrijd is op zondag 15 no vember. kantschap meemaakt. Zo'n een manspost als Holten is dan een boeiende afwisseling". Ronduit jammer vindt Berg het dat door het vele vergaderen, waaraan ook predikanten niet ontkomen, er zo weinig tijd over blijft voor het pas torale werk. En hoewel het echt paar Berg de pastorie aan het Bergpad- altijd als een zeer plezie rig woonhuis hebben ervaren, heeft het voor het pastorale werk te veel nadelen. „Een pastorie be hoort midden tussen de mensen te staan. De mensen moeten erlangs komen en niet er naar toe, zoals hier het geval is. Daarom gaan we op vrijdag ook vaak samen bood schappen doen in het dorp, dat is goed voor de communicatie", voegt mevrouw Berg er aan toe. Volgens ingewijden wordt dan ook gedacht aan een andere pastorie, die meer centraal gelegen is. Lof Bescheiden als hij is, wuift ds Berg alle lof over zijn inbreng in de grote kergemeente van de hand. „Dat doen we samen In die lof betrekt hij ook zeer nadrukkelijk zijn echt genote Tini, eveneens afgestu deerd theologe. Ds Berg merkt op, dat een gereformeerde kerk van een vrij jonge gemeente. De gemid delde leeftijd ligt op 40,1 jaar. In eerdere gemeenten noemden ze wel eens gekscherend Martinus de Doper, zoveel kinderen heb ik mo gen dopen en die trend zette zich hier voort gelukkig. Inderdaad, an dere kerken zouden hun handen dichtknijpen bij zo'n ledenbe stand." Hij blijft het jammer vin den, dat hij de groep van de Loof hut niet heeft weten vast te houden afscheid nemen, blijft hij een deel in de Kandelaar, maar realist als verder voorlopig nog wel ieder ei gen dak, dat wel; dat is de haalbare realiteit in Holten". Lezen en nog eens lezen, studeren, fietsen en wandelen met de Drent se patrijs Vidocq zullen straks in de nieuwe woonplaats Barchem ber is er van 16.30 tot 18.00 uur in het leven bepalen van ds Berg. de ontmoetingsruimte van De Maar: helemaal is hij nog niet ver- Kandelaar (en na de kerkdienst op loren voor Holten. Want hoewel ds 8 november) gelegenheid om per en mevrouw Berg 5 en 8 november soonlijk afscheid te nemen van ds en mevrouw Berg. Afscheid ds. Berg Ter gelegenheid van het afscheid van ds. M. Berg wordt op zondag 8 november om 15.00 uur een af- scheidsdienst gehouden in De Kandelaar. Donderdag 5 novem- hij is zegt hij„Zulke dingen gebeu ren, dat houd je niet tegen. De kerk zal altijd in beweging blijven". Toekomst In de afgelopen tien jaar zijn in interkerkelijk verband tal van toe naderingen ontstaan. Volgens sommige predikanten ging de sa- Tegen alle verwachtingen in won- Twenhaarsveld goed terug en hal- mpnwpr mcr nccpn p tip r» «n. nen waterpolodames var* ZPC verwege prijkte een 3-3 stand op Twenhaarsveld ook hun wedstrijd het scorebord, tegen Losser: 6-4. In het eerste Het derde kwart bleef vrij rustig, kwart scoorde Losser al snel in een Losser scoorde een keer zodat vrouw-meer situatie. Met een te- Twenharsveld met een 3-4 achter- gendoelpunt vanaf de zes meter stand aan de laatste periode moest trok Holten de stand gelijk. Ook na weer een tegendoelpunt kwam menwerking tussen de drie Holten- se kerken niet snel genoeg. Domi nee Berg heeft steeds gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. „Wat heb je eraan als je samen op weg gaat en het blijkt dat je de helft van je kerkeleden achter je laat". „Samenwerken ja, zoals bij Omhoog Bi-Holten B1 0-2: Hoewel erdoor trainer Ten Velde nadrukkelijk was gewaar schuwd voor onderschatting, bleek slechts een enkeling te hebben geluisterd. Er werd zonder enige inspiratie en fantasieloos ge voetbald. Een eigen doelpunt van een Om hoog-verdediger bracht Holten fortuinlijk op 0-1. Na de theepauze hetzelfde beeld, echter Omhoog miste kracht en kwaliteit om het Holten ook maar een moment moeilijk te maken. Erik-Jan, die na 15 min. in de 2e helft mocht invallen, zorgde met inzet en snelheid voor gevaar, bood zijn medespitsen diverse kansen en zorgde, als de man van de wedstrijd, uiteindelijk zelf maar voor de eindstand 0-2. Holten B2-DES B2 4-10: Het B2-elftal kon het niet bolwerken tegen het sterke DES B2 Al voor de rust was de grote nederlaag een feit, want de trage Holtense defensie was niet opgewassen tegen de snelle voor hoede van DES en de ruststand was dan ook 2-8. De beide Holtense doelpunten werden gescoord door Erik Jan Paalman en Gerson Dasmaseli. In de tweede helft ging de strijd meer gelijk op Beide ploegen scoorden nog eens twee maal en Gerson werd met z'n beide goals topscorer van dit team. De Tukkers Cl-Holten C1 4-1: Een zwak opererend C1-team werd vooral in de tweede helft met de neus op de feiten gedrukt. De eeste treffer was voor Holten, maar nog voor de thee wisten de Tukkers met twee goede goals de achterstand on gedaan te maken: 2-1. Aangezien ook nog Ramon Eshuis met een blessure het veld moest verlaten en Holten geen wisselspe lers had (hoe kan dit, leiders), was het met de bezoekers gebeurd. Het Holten tiental moest nogmaals twee tegentreffers incas seren en is het Holten C1-team in de onder ste regionen van de competitieladder be land. Holten C2-Blauw Wit Cl 5-0: Een nu eens volledig uitkomend C2-team, dank zij twee D-spelers, behaalde een overtuigende zege op haar plaatsgenoten. Er werd in de eerste helft heel goed gespeeld, waarbij uit de vele kansen er slechts twee werden benut door Roddy Gierman en Benjamin Labo- bar. Na de pauze ging het goed spelende C2-elftal gewoon door en met aanvallend spel werden de Blauw Witters in de verde diging gedrongen Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de betere ploeg nog eens drie keer net net van de tegenstander kon vinden door Björn Rustebiel en nog maals Benjamin (2x). Hector D2-Holten D2 2-0. SVVN E1-Holten E1 1-2: Bij rust was de stand nog dubbelblank en in tegenstelling tot voorgaande wedstrijden ging het Hol tense E1 team er in de tweede helft stevig tegen aan. Een afstandsschot van Mark Koetsier werd door de SVVN-keeper met goed verwerkt en traag viel de bal via de armen van de doelman achter de lijnen. Arthuro Dalhuisen gaf hele mooie voorzet jes, die amper werden gemist. Na een mooie actie van hem, passte hij op Freek, die met een gave pass de vrijstaande Lau rens op maat bediende: 2-0. De jongens waren zo blij, dat zij vergaten om de SVVN linksbuiten aan te vallen en deze kon vanaf de aftrap de bal zomaar in het Holtense doel plaatsen. De laatste minuten waren voor beide partijen bijzonder spannend, doch in de stand kwam geen wijziging meer. SWN E2-Holten E2 3-5: Ook het E2-team deed in Nijverdal van zich spreken en bleef door een 3-5 zege in de running voor de bovenste piaats. Omdat de Holter voorhoe de de kansen niet benutte, kregen zij hulp van de SVVN verdedigers en deze jongens passeerden twee keer hun eigen doelman. Holten bleef doordrukken en het lukte ein delijk Remco. Het gekke was, dat na een 4-1 voorsprong Holten (doelpunt van Bart) een geweldige inzinking kreeg en SVVN door twee correcte aanvallen weer geheel in de wedstrijd kwam. Gelukkig scoorde Robert Jan, die een goede partij spelverdelen ten beste gaf, Holtens vijfde doelpunt en was de strijd beslist Holten E3-SVVN 0-13: Het derde team kon helemaal niet op tegen SVVN en werd door de veel sterkere tegenstander dan ook naar een regelmatige 13-0 nederlaag gespeeld. Het was van Holter-zijde een matige partij voetbal. Holten E4-DES E3 1-12: Evenals de vorige keer leden de E-viertjes ook nu weer een grote nederlaag tegen het sterke DES E3. Na een 2-0 achterstand, kwam Holten nog even terug tot 2-1, maar daarna was er geen houden meer aan en ondanks goed keeperswerk van de Holtense doelman, scoorde DES er lustig op los. F-pupillen: De Holtense F-pupillen moes ten allemaal spelen tegen de F-jes van Vesos uit Hellendoorn. Het Fl-team leed een ruime 8-0 nederlaag, terwijl juist F2 het nu beter deed en slechts met 5-0 verloor. De vorige keer was dit nog het dubbele, zodat er wel enige vooruitgang in zit In ieder geval waren zowei het Fl- en het F2- team van Vesos te sterk voor onze plaats- genootjes. Blauw Wit B1 - Zenderen Vooruit B1; In een gelijkopgaande wedstrijd kreeg Blauw Wit voor rust de betere kansen, waarvan alleen Erik Bemer er twee benutte. Uit de gevaarlijke counters wist Zenderen tegen te scoren 2-1Na de rust brak Blauw W.t hel laconieke spel op. Z.V. maakte gelijk en nam even later met 2-3 de leiding. Blauw Wit nam gelukkig het goede spel weer op en toen Marco Schuiterd binnen de 16 werd neergelegd, kon Hans Stam vanaf 11 meter voor 3-3 zorgen. Hiermee leek de thuisploeg toch een punt aan de ontmoe ting over te houden. De wedstrijd was echter nog niet gespeeld. Uit een scherp genomen corner sloeg de Z.V. doelman de bal onhandig in eigen doel, waardoor Blauw Wit toch twee punten kon pakken. 4- Holten C2 - Blauw Wit Cl; Blauw Wit speelde een goede wedstrijd, maar komt fysieke kracht tekort. Holten kwam al snel op voorsprong en scoorde voor rust nog een keer 2-0. Na de rust een sterker Holten, met af en toe wat kansjes voor het jonge Blauw Wit. Holten scoorde nog drie maal en bepaalde de eindstand op 5-0 Enter D1 - Blauw Wit D1; In een zeer slechte wedstrijd, onder slechte weersom standigheden heeft Blauw Wit de overwin ning heel makkelijk cadeau gedaan Blauw Wit D1 kan veel beter en moet dit in de komende wedstrijden maar laten zien. En ter kon met veel gemak een 4-0 overwin ning behalen Blauw Wit E1 - SDOL E1; Met goede aan vallen werd de tegenstander bestookt Wil- bert maakte 1-0 met een schot van afstand. Gijsbrecht scoorde 2-0 Daarna maakte de sterk spelende Jurrian er 3-0 en 4-0 van De zelfde beeld. Veel kansen voor beide doe len, maar nu scoorde MW twee maal en liet Blauw Wit de kansen onbenut. 2-2. Blauw Wit F2 - Eversberg F2; Een veel sterker Blauw Wit kwam al in de eerste minuut op voorsprong door een doelpunt van Harald. Ook na deze treffer kwam Eversberg er niet aan te pas. De vele kan sen die Blauw Wit kreeg werden echter niet in doelpunten omgezet. Alleen Edwin wist met een prachtig lobje over de doelman te scoren. In de tweede helft veel kansen voor Blauw Wit, maar weinig doelpunten. Al leen Jasper en Stefan scoorden, waardoor een 4-0 zege werd behaald. Blauw Wit 5 - SWN 7; Een adembenemen de eerste helft met veel publiek. Met vlotte combinaties en doeltreffende akties zag het spel er goed uit. Na een prachtige voorzet van Henk Potman kopte Jan Ko ning de eerste treffer binnen. Hierna kwam SWN sterk terug en maakte gelijk Nog voor de rust nam het vijfde afstand van SVVN door H.B en J.K. Rust 3-1. in de tweede helft gaf Blauw Wit de strijd met te laks voetbal uit handen. SWN kwam sterk terug en kwam geleidelijk aan langszij. Voor Blauw Wit was het laatste fluitsignaal een verlossing, want de gasten hadden de tweede helft duidelijk een veldoverwicht, maar het vijfde hield er toch een punt aan over 3-3. Des 6 - Blauw Wit 6; Het zesde begon fanatiek. In het eerste kwartier ging het spel op en neer, maar toen werd Blauw Wit sterker. Dit resulteerde in een fraaie goal. Des wist uit een onoverzichtelijke situatie de bal achter Gerrit Bronsvoort te krijgen 1 - 1. Blauw Wit pakte ze zaak hierna echter weer goed op Jan ten Hoeve scoorde zijn tweede doelpunt en vlak voor rust scoorde vverk, omdat SDOL geen kans kreeg voor Henk Bolink en Jan Harbers eniq commen- mef hëf ónnVa"Wr^" i°°.' 'aï °P Wamp f.luitende Scheidsrechter met het spel van voor de pauze. De achter hoede met Merijn en Richard speelde heel sterk. Jurrian maakte 5-0, waarna Merijn met een pegel van heel ver de eindstand op 6-0 bepaalde. Blauw Wit E2 - Enter E2; In het begin was Enter iets sterker en nam dan ook een 0-1 /oorsprong. Hierna ging het beter en via Herbert kwam de ploeg op 1-1 Via Arnoud werd het 1-2. Enter moest nu aanvallen en zij scoorden 2-2, maar voor rust scoorde Herbert 3-2 voor Blauw Wit. Na rust ging Blauw Wit goed van start en via Benny werd het 4-2 Enter kwam hierna sterk terug en scoorde 4-3 Met nog vijf minuten op de klok kwam Blauw Wit onder zware druk en via twee treffers ging Enter alsnog met de winst naar huis. 4-5. MW' 69 F1- Blauw Wit Fl; In een op en neer gaande wedstrijd met veel kansen voor beide doelen scoorden Frank en Er- win voor Blauw Wit. Rust 2-0. Na rust een G. Fransen en die liet met rood zien dat dit niet mocht. Des wist deze numerieke meer derheid echter niet uit te buiten, hoewel de scheidsrechter hen nogal de helpende hand toe stak. Pas in de blessuretijd die wel een kwartier duurde, wist Des in de laatste seconden nog een tweede treffer te scoren 2-3. Des' 69 4 - Blauw Wit 7; Blauw Wit 7 heeft na een aantal mindere wedstrijden zich goed hersteld. De thuisploeg werd volledig van de mat gespeeld De ene aanval was nog fraaier dan de andere en bij rust stond de ploeg met 2-4 voor. Na rust ging de ploeg goed door en via vijf treffers van Hans Aanstoot en twee van Eric Mondeel en één van Martin Kerkdijk en Dinand Kolk man werd het uiteindelijk 3-9. Overige uitslagen. Blauw Wit 1 was vrij. Blauw Wit 2 tegenstander met opgekomen. Blauw Wit 3 en 4 afgelast. Blauw Wit 8, 6-1 verlies. beginnen. Daarin kwamen de da mes pas echt op dreef. Al snel stond het 4-4 en met nog twee fraaie doelpunten en door goede reacties van de keeper werd de volle buit binnengehaald: 6-4. De eerste externe wedstrijd van het tweede schaakteam tegen Kijk Uit I uit Balkbrug eindigde in een zware 5-1 nederlaag. Alleen eerste bordspeler Gerrit Stevens won zijn partij. Cees Olij, Eric Mondeel, Jan van Calcar, Jan ten Velde en Jaap Schipper moesten echter het on derspit delven. In de interne competitie moest koploper Gerrit Luggenhorst een remise toestaan aan Bertus van Beek. Zijn naaste belager Dick van der Knaap wist met een torenoffer Dmant van Beek te verschalken. Karl Heinz Leisten won van Han Romp. Het eerste damesteam van Minto nette heeft afgelopen vrijdag een klinkende overwinning behaald op Dynamo 2. Na de nieuwe verwoes tende kreet De beer is los konden de Tubbergse dames binnen een uur de kleedkamers weer opzoe ken. In de eerste wet werd voortvarend gestart en in korte tijd stond het Met een 80 kilometer lange club-' 10-2 door o.a. de goede buitenaan- toertocht in Twente sloot de Wie- val van Ria. Dynamo kreeg het toe lervereniging Holten het seizoen even op de heupen, maar door af- Met 28 leden ging het richting vooral aanvallend spel van de mid- Tubbergen waar na de koffie met speelsters Anke en Sonja en het krentestoete rond half elf op de verdedigende werk van Sandra pedalen werd gestapt Onderweg werd de eerste set toch met 15-11 kon n°g eens rustig het voorbije binnengehaald. In de tweede en seizoen worden besproken. Hans derde set was het gebeurd met Dy- de Groot (goed bekend in het namo. Met 15-3 en 15-6 was de 3-0 Twentse) had een prachtige route overwinning een feit. uitgestippeld over landelijke we- De bekerwedstrid in Hengelo te- gen en door herfstbossen. Met een gen Signaal werd vorige week vrij lekker zonnetje en weinig wind kon simpel in een 3-0 winst omgezet. het weer niet beter. Halverwege 1. Ingediende aanvragen om bouwvergunning voor: - bouw kantonniersverblijf aan de Keizersweg; - bouw meststierenstal bij Vijfhuizenweg 4: - bouw magazijn/berging bij Deventerweg 87; 2. Kapvergunning verleend voor: - 2 berken bij Holterenkstraat 12; - 9 berken en 1 den bij Motieweg 2; - 4 dennen bij Heideweg 22; - 1 kastanjeboom bij Valkenweg 12; - 1 berk bij Bergmanstraat 7; - een hakhoutwal op het perceel sectie G nr. 2944 3. Voorts vergunning/ontheffing/toestemming verleend voor: - het houden van een bazar in bejaardencentrum Diessenplas op 18 november 1992; - het najaarsconcert van Holtense Muziekvereniging „H.M.V." op 21 november 1992. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De eerstvolgende zitting van de commissie voor woonruimtezaken vindt plaats op maandag 2 november 1992 van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis (inqanq Kerkstraat). De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommissie zal worden gehouden op maandag 2 november a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat een voorstel inzake het treffen van bezuinigingsmaatregelen voor zwembad Twenhaarsveld. De commissies voor ruimtelijke ordening en woningbouwzaken en gemeentewerken vergaderen gezamenlijk op woensdag 4 november a.s. om 16.00 in het gemeentehuis. De agenda vermeldt: concept-raadsvoorstel inzake vaststelling verordening voor verzuring gevoelige gebieden. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken, kunnen dat tot uiterlijk 4 uur voor de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. De burgemeester is verhinderd op maandag 2 november a.s. spreekuur te houden. Terinzagelegging beschikkingen Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 13 oktober 1992 vergunning ingevolge de Hinden/vet verleend aan: 1. G. W. Wijlhuizen, Schapendijk 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (mestvarkenshouderijbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 2. F. Klein Teeselink, Markeloseweg 23 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee-en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 3. Maatschap J. en D. Vasters-Overmeen, Fliermatenweg 7a te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en varkenshouderijbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 26 oktober 1992) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder) aan de Keizersweg, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage gedurende de hierboven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. de aanvrager de betrokken adviseurs degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend, d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, binnen 1 maand na de datum van terinzagelegging. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroepschrift is beschikt. werd weer even gestopt voor koffie en een broodje waarna nog ééns veertig kilometer moest worden af gelegd alvorens aan de snert kon worden begonnen. Komende winter proberen de WV Holten-leden met tal van andere sportieve activiteiten proberen hun conditie op peil te houden om zo in het voorjaar weer fris aan de start te verschijnen. In die voorbe reiding past wellicht ook de veld- toertocht van de WV Holten op 20 december.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 5