J bijkamp ajKï- MONUTA ARCADA BIEDINGEl 'De Blester' Extra aandacht voor uw kunstgebit. Cuno Moormann ECHT JE PROEFT 'T verzekert en verzorgt de uitvaart betrouwbaar en betrokken MIILILMOÖ1 hakt ljct met meer amaak deze week Waldkorn 39.95 29.95 69.95 39.951 noker STEUNENBERG SCHOENEN FEESTEN RECEPTIES ITOT 100 PERSONEN ROOSTEREN STEENGRILLEN DONDERDAG 29 OKTOBER 1992 Appie van de Kniepe is woensdag a.s. vieftig joar. De koffie steet dan kloar En een borrel heffe d'r ok wa stoan. 7451 ND Holten Langstraat 16 In plaats van kaarten Op dinsdag 10 november a.s. hopen wij Jaap en Jennie Nikkels-Kers ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Gelegenheid tot feliciteren: 's middags van 16 00-17.30 uur of 's avonds na 19.30 uur in café-restaurant „Het Bonte Paard", Deventer- weg 87, Dijkerhoek. Op dinsdag 3 november 1992 hopen wij met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren. Gerrit Blaauw en Gerry Blaauw-Megelink Iedereen die ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom vanaf 's avonds 20.00 uur in café-restaurant „De Poppe", Holterweg 23, Markelo. 7451 TB Holten Borkeldsweg 97 Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk". Kahlil Gibran Verdrietig maar met diep respect hebben wij afscheid moeten nemen van onze sportieve Casandra 22 jaar. H. Pieters J. M. Pieters-Betzema Martin 23 oktober 1992 Holten Kenemansstraat 36 De crematie heeft in besloten kring plaatsge vonden. Geen condoléance, geen bezoek aan huis. Bedroefd geven wij kennis dat is overleden onze schoonzuster en tante Derkje Traanman echtgenote van B. Schuiterd In dankbare herinnering Antoon en Mini Schuiterd Rita en Gertjan Wim 25 oktober 1992 Holten Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, delen wij u mede, dat onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vader en opa Jan Oplaat weduwnaar van Harmina Wibbelink op de leeftijd van 80 jaar. Hengelo: G. J. Bruinenberg-Oplaat R. J. Bruinenberg Edwin en Ankie Inge Almelo: J. Oplaat G. H. Oplaat-Ligtenberg Marcel Jacqueline 25 oktober 1992 Holten Vrijheidslaan 16 Correspondentieadres: R. J. Bruinenberg, Uranusstraat 8, 7557 WZ Hengelo. De crematie heeft in besloten kring plaatsge had. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend delen wij u mede dat na een kort stondige ziekte van ons is heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom Jan Oplaat weduwnaar van M. Oplaat-Wibbelink Dat hij ruste in vrede. Holten: H. Oplaat Bathmen: A. Opiaat-Klein Hegeman Holten: M. Kers-Kers G. Oplaat H. Oplaat-Stegeman neven en nichten 25 oktober 1992 Holten Dankbetuiging Voorde vele blijken van medeleven en belangstelling welke wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder Aleida Hendrika Sluiter-Brinkhuis betuigen wij u onze hartelijke dank. Het is ons tot grote steun geweest dat zo velen met ons meeleefden. G. J. Sluiter Erwin Inge en Hans oktober 1992 7451 XC Holten Köllingserf 8 Dankbetuiging Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, opoe en schoonzuster Maria Aanstoot-Paalman betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: fam. Aanstoot oktober 1992 Holten Voor reparatie van klokken (spec, oud en antiek) een halve eeuw vakervaring u belt 05738-14 31 cn uw klok wordt gehaald cn weer gebracht Lafen Winkel Alleen open di. en do. v. 9 tot 72 uur en van 2 tot 6 uur. specialist in wild Onze kant-en-ktaarprodukten uit eigen keuken hazepeper hertegoulash 500 gr. 7.95 reehachee zwijnsgoulash 1000 gr. 15.50 Balkenbrij 500 gr. 3.25 Goor, Grotestraat 70, tel. 05470-7 38 21 V Uitvaartcentrum: Reilinksweg 8, Holten dag en nacht bereikbaar mi Mannenmode Maandag gesloten Donderdag koopavond HOLTEN IN 'T CENTRUM TELEFOON 05483-61397 Parkeren naast de zaak Waldkorn, donker meergranen brood. Weer een specialiteit van uw broodbakker. Rijk aan hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen. Bereid met mout, rogge, haver, gerst, lijnzaad, tarwe, soja en zonnebloemzaden. Voor hen die kiezen voor gevarieerde verantwoorde voeding. Deze week O J\ JE speciale prijs JEiatw Onze heerlijke gekruide speculaasjes: een delicatesse! per pakje 0.75 voordeel «VT--I Dorpsstraat 16, Holten, tel. 6 3 7 03. stuntaanbiedmê1 I Kabeltruien 1 div. kleuren van69- Stuntaanbieding 2: lSpijkerbroek stone washed j stuntaanbieding 3'. i Spijkerbroek 1 model TriPPf winkelwaarde 1)1900 49 95 1 Stuntaanbieding4- 1 Overhemden 1 flanel ruit motief van 29.95 44 95 I stuntaanbieding 5'. i Spijkerbroek Hwaarfè 159-95 1 stuntaanbieding 6. Opa's vestje 159.95 Enschede: Boulevard 1945/328a naast V&D Eibergen: Nieuwstraat 19, tegenover de Hema Rijssen: Haarstraat 23, naast de Hema. Oh zo gemakkelijk zit tende lichtgewicht instap per in zacht nappaleer Met patchwork spiegel, leren voetbed en elastiek sluiting. Larenseweg 23 - Holten Tel. 6 15 51 - mode tor ooeteu uit - BROTHERS eigengemaakte salades en sauzen SPELCIRCUIT AANWEZIG! Stationsstraat 10, Holten. Tel. 05483-6 13 75. (ADVERTENTIE) Het is al weer 5 jaar gele den dat de heer G. J. W. Webbink is gestart met zijn tandprothetische praktijk aan de Hutten- wal 38 te Rijssen. De eerste 3 jaar in een noodgebouw en sinds sep tember 1990 in de nieuw bouw aan de Huttenwal 40. Een tandprotheticus is ge specialiseerd op het gebied van totale gebitprotheses. In de tandprothetische praktijk kunt u kennis maken met de tandprothe ticus G. J. W. Webbink, die helpt bij het vervaardi gen en (aan)passen van uw kunstgebit of wel gebitsprothese. Een tandprotheticus mag alleen maar volledige gebitsprotheses ma ken, dus alleen voor mensen die geen eigen tanden meer hebben. Om van zijn diensten gebruik te kunnen maken, mag u rechtstreeks naar de tandprotheticus gaan. Tandprotheticus Webbink heeft sinds een jaar ook een praktijk in Deventer. Daar kunnen mensen uit Deventer, maar ook uit de regio's Raalte en Zutphen terecht. De prak tijk in Rijssen is de hele dag telefo nisch bereikbaar, maar u kunt ook persoonlijk een afspraak komen maken. Zelf uitzoeken Tijdens uw bezoek aan tandprothe ticus Webbink kunt u de tanden uit kiezen die het beste bij u en uw ge zicht passen. Ook de kleur van uw nieuwe tanden mag u zelf uitzoe ken. Natuurlijk krijgt u daarbij wel een deskundig advies van uw tand protheticus, want Webbink schenkt graag extra aandacht aan uw Tandprotheticus G. J. W. Webbink vervaardigt uw gebitsprothese geheel met de hand in eigen laboratorium, (foto Gerard Veldhuis) kunstgebit, zodat u straks uw nieuwe tanden zo goed mogelijk kunt gebruiken. Na uw bezoek gaat Webbink in zijn laboratorium aan de slag en wordt de prothese vervaardigd. Bij uw volgende bezoek kan dan worden bekeken of alies past en bij u in de smaak valt. In totaal bezoekt u de tandprothetische praktijk zo'n vijf tot zes keer. Dit alles neemt - vanaf het begin van de behandeling tot het plaatsen van de prothese - een week of drie in beslag. Vergoedingen Tandprotheticus Webbink maakt niet alleen uw gebitsprothese. Ook het contact tussen ziekenfonds of particuliere verzekering wordt door hem geregeld, zodat u precies weet wat u zelf aan uw prothese moet bijdragen en welk bedrag u terugkrijgt. „Grote beurt" Een gebitsprothese gaat ongeveer acht jaar mee. Daarna is de pro these toe aan een „grote beurt". Soms is vernieuwing noodzakelijk. Ook verandert uw gezicht (met uw kaken!) met de jaren. Het is dus lo gisch dat uw gebitsprothese op ge zette tijden moet worden aangepast. Regelmatige controle is erg belang rijk en kan u veel geld besparen. Tandprotheticus Webbink contro leert uw gebitsprothese het liefst elke twee jaar. Als uw prothese niet bij Webbink is aangemeten, kunt u hem daar toch laten controleren. Informeert u gerust eens. Tandprotheticus G. J. Webbink Huttenwal 38, 7462 AC Rijssen. Telefoon 05480-2 00 29.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 2