'Als je talent brengt komt Holten wel los' Holtens Spannende attracties geven nieuw impuls aan Dorpsfeest WEEK DEZE Klim- en kleefwand op kermis zorg en voor spektakel U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON STUDEREN IS AAN UW TOEKOMST BOUWEN! NIMA-A NIMA-B NIMA-C [Festival Draaimolen Nieuwe eigenaar Holterberg Geslaagd Deze week op Spatshoppen met Togaclub Nog kaarten verkrijgbaar voor concert SYMBIOSE REKLAME- EN MARKETING ADVIESBUREAU Race voor autopeds Amstel Malt 11.95 „De Biester" Oranjestraat nu toch echt open Heel mager sportweekend Winterberg Opbrengst collecte ottens Nieuwsblad donderdag 16 juli 1992 - 44ste jaargang no.29 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Eigenlijk hoeven we niets te vertellen over het Internatio naal Foiklorefestival dat afge lopen week Holten in zijn ban heeft gehouden, ledereen in Holten is er op een of andere maniet wel bij betrokken ge weest, als gastgezin, begelei der, optocht-assistent, parkeer wachter, kaartjesconctroleur of gewoon als toeschouwers. Daarom veel foto's om nog eens terug te kijken naar het ge slaagde festijn. Ver van het Holtense feestge druis werd zaerdagavond door de Espelose gemeenschap de nieuwe draaimolen feestelijk in gebruik gesteld. Inventief als men in in Splo, werd geko zen voor een Inklapbare con structie, zodat men nu zonder proleraen met het spul op pad kan gaan om elders de kinderen plezier te laten beleven en en passant de kas van de feestcom missie te spekken. Enig idee wat de 'meisjes' Ko- nings en Meijer vragen voor een half uurtje optreden op een vrij dagavond? We hebben het tijdens het Folklorefestival links en rechts zo eens gevraagd aan wille keurige mede-feestgangers. De schattingen liepen uiteen van twee tot 'misschien wel' zesdui zend gulden. Mis, helemaal mis. De zangeres van het levenslied Corrie Konings vraagt voor z'n optreden het lieve bedrag van achtduizend gulden. Anita Meijer doet daar nog een schepje boven op en vangt voor een half uurtje zingen de som van tienduizend gulden. Kassa! Deze opmerkelijke bedragen ver namen we vrijdagavond van Dick Plekkenpol. Hij verklapte daar mee geen geheim, want deze tarie ven staan keurig vermeld in de Hotel café restaurant de Holter berg krijgt een nieuwe eigenaar. Per 1 augustus zal het hotel, dat nu nog eigendom is van W.H.F. Haan, worden verkocht aan een drie mansschap, waaronder J. Neppe- lenbroek, eigenaar van hotel Hoog Holten, een bank en een geldschie ter die onbekend wenst te blijven. De exploitatie van De Holterberg komt in handen van de heer Nep- pelenbroek. Onze plaatsgenote Jeannette Mül- ler is aan de Rijkshogeschool Ijs- selland, afdeling Hogere Gezond heidszorg-onderwijs, geslaagd voor het examen van de afdeling fysiotherapie. Haar broer Jan Peter Müller sloot met goed gevolg de studie logis- tiek-management af aan de Natio nale Vervoersacademie van de Ho geschool Venlo. Onze plaatsgenoot Richard Aal- tink slaagde aan de Internationale Hogeschool Larenstein te Deven ter voor het ing.diploma Neder landse landbouw, afstudeerrich ting Internationale agrarische handel. Onze plaatsgenote Paula Rutgers slaagde te Almelo bij Gravenvoor- de voor de MBO opleiding Mode en Kleding, afdeling Presentatie. tarievenlijsten van de artiestenbu- reau's, die iedereen die voor een paar uurtjes een bekende Neder lander wil arrangeren, kan opvra gen. Komt daar nog bij de vijftien duizend gulden voor de band Ren- dez Vous en men begrijpt welk een enorm risico Dick Plekkenpol op z'n hals heeft durven halen. Geen wonder dat de jongelui, die vrij dagavond met de nodige poeha probeerden zonder te betalen 'om dat het al zo laat was' langs Derk Jan Schooien en zijn mannen bij de toegang probeerden te komen, als nog voor het volle pond de porte monnee moesten trekken. Inmiddels zat de stemming in de bomvolle tent er al volop in. Daar voor zorgde de showband Rendez Vous, afkomstig uit Raalte, waar mee weer eens bewezen werd dat men in het Oosten een best stuk muziek kan maken. Prompt zoals het in het programma stond aan gekondigd, kondigde Plekkenpol om tien uur zijn eerste topartieste Corrie Konings aan. Gekleed in een oogverblindend wit jurkje 'kort van stof en diep van inzicht' liet ze de harten van menig Holte: naar sneller kloppen. Corrie kreeg het er maar druk mee om tussen de oude vertrouwde schlagers als, Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, Morgen is te laat, Adios Amore en Mooi was die tijd, de vurige vrijers van haar af te hou den. Zelfs een huwelijks aanzoek viel haar ten deel. „Het is gelukt" riep de aspirant bruidegom met een groot enthousiasme tegen zijn kameraden. Corrie koos echter eie ren voor haar geld en wees het vererende aanzoek af. Vrijwel op de klok af een half uur na begin van haar optreden, was het optreden voorbij. Corrie Konings kreeg de Holtenaren op haar hand. „Zo'n optreden, dat doet Anita Meijer haar niet na", zo was de stelling overtuiging van de feest gangers. Maar daarin hadden zij zich vergist. De koele blonde uit Bergschenhoek, gekleed in een wit broekpak, kwam, zong en de zaal ging compleet uit z'n dank. Onder steund door Rendez Vous, de enige band waarme Anita Meijer live wil optreden in Nederland bracht ze een half uur lang de tent op het kookpunt. Keurige mensen, die normaal gesproken slechts een vlot dansje ten beste geven, spron gen op stoelen en swingden dat het een lieve lust was. Een tevreden lachende Dick Plekkenpol kreeg zijn gelijk. „Als je talent brengt, komen de Holtenaren wel los, dat zie je maar". Echte kermisklanten komen deze zomer in Holten flink aan hun trekken. Amper zijn de attracties rondom de feesttent van het Folklorefestival afgebroken, of het Holtense Dorpsfeest met kermis dient zich alweer aan. Van dinsdag 21 juli tot en met zaterdag 25 juli valt er in de dorpskom van alles te beleven. Klim- en kleefwanden, straattheater, de kleinvee- en rommelmarkt, een autopedrace, de wielerronde en een touwt- rektoernooi. Een feest met voor elk wat wils dus, dat ongetwij feld goed aan zal slaan bij Holtenaren en vakantiegangers. Nadat in de afgelopen jaren de fut er een beetje uit was gegaan, heb ben herman Beltman en Jos Kamphuis van de dorpsfeestcom- De Toga-club bijt op 28 juli tradi tioneel de spits af van de Hoolter Oamde. De mensen die het vele frühshoppen van de afgelopen we ken een beetje zat zijn, kunnen op deze dinsdag opgelucht ademha len. De Toga-club verzorgt deze avond het Spatshoppen. Om 18.00 uur wordt, ook al tradi tie, begonnen met een echte 'spats- hop-maaltijd' voor de Holtenaren en vakantiegasten. Er wordt een Tiroler maaltijd geserveerd. Voor de kinderen is de draaimolen uit Espelo aanwezig. Tevens kan men op de foto met de kersverse schut- terskoning Bert Jansen, bijge naamd Scharrenvritz, inclusief be ker en ketting. Rond 20.00 uur start met program ma met o.a. een grote koeievlaai- loterij en diverse artiesten in spat- shop-stijl. Als lezer van het Hottens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! missie deze winter gebruikt om de zaken weer eens even op de rij te zetten. Elke dag moet er wat te beleven zijn, was het uitgangspunt van de dorpsfeestcommissie bij het bepalen van het programma. Daar is men uitstekend in ge slaagd. Werd in de afgelopen jaren, nadat de dorpskoningin uit het beeld was verdwenen, de kermis zonder bijzondere aandacht dins dags begonnen, nu is er op dinsdag 21 juli weer een na de officiële ope ning (om 14.00 uur met vertegen woordigers van B en W, HHV en VW). Zij zullen ongetwijfeld een bezoekje te brengen aan de kleef- wand, de nieuwste attractie die naast de kerktoren staat opge steld. Ongetwijfeld een rare ge waarwording wanneer men onder steboven het kermisgewoel be kijkt. De kleefwand is van 14.30 urn- tot 22.00 uur geopend. De kermis duurt elke dag tot 24.00 uur. Hoewel de belangstelling vorig jaar minimaal was, is ook de klein- Vanavond, donderdag 16 juli, zul len de Continental Singers in de Kandelaar een optreden verzor gen. Het concert begint om acht uur. Voor dit jubileumconcert Yes, let's Go, zijn nog kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de Kandelaar. Een complete Nederlandse verta ling ontvangt men gratis bij aan koop van het entreebewijs. De kerk gaat om zeven uur open. Centraal in het Dorpsfeest staat weer de kermis en daarbij mogen de botsautootjes natuurlijk niet ontbreken. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 vee- en rommelmarkt op de Kalfs- termansweide weer in het pro gramma opgenomen Hieraan zal dit jaar extra aandacht worden be steed. De markt duurt op woens dag 22 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur. 's Middags komen de kinderen weer aan bod, o.a. bij het kindersc- hminken door de Fienpreuverin- nen in de tent van de Fienpreuvers en bij een straattheateroptredens van 14.00 uur tot 17.00 uur. 's Avonds wordt de autopedrace van MAC De Holterberg verreden (waarover men in een apart artikel tje op deze pagina kan lezen). Rotsklimwand De extra attractie op donderdag 23 juli bestaat van 15.00 uur tot 21.00 uur uit een gratis te beklimmen 'rotswand'. Al naar gelang de lenig heid kunnen de aspirant bergbe klimmers kiezen voor verschillen de moeilijkheidsgraden. Voor de veiligheid wordt iedereen aange lijnd, terwijl steeds twee instruc teurs aanwijzingen geven. De we kelijkse koopavond wordt op 23 juli opgeluisterd door dweilorkest De Mexicaantjes. Naast de kermis en de waren markt, die volgende week in de Boschkampsstraat wordt gehou den, is de vrijdag traditiegetrouw gereserveerd voor de Wielerronde van Holten. Vanaf 19.30 uur trek ken de amateurs hun rondjes door het dorp. Bij het ter perse gaan van dit bericht was de deelnemerslijst niet niet beschikbaar. Zaterdag 25 juli wordt het Dorps feest afgesloten met het touwtrek- toernooi om het kampioenschap van Holten op Kalfstermansweide (van 13.00 uur tot 16.00 uur) en een popconcert met Lanz Bulddog en Rowwen Hèze bij de Schure aan de Beusebergerweg (20.30 uur). marketing avondopleidingen Start: september 1992 te Holten. Bel voor info: 05483-6 32 81 Divisie opleidingen: p/a Keizersweg 30 te Holten y Dat de MAC De Holterberg nooit om een origineel idee ver legen zit, bewijst men bij het komende Dorpsfeest weer. In plaats van de traditionele auto cross, die door de enorme kos ten van het programma moest worden geschrapt, komt de vereniging op haar vaste woensdagavond in overleg met de Dorpsfeestcommissie nu met een milieuvriendelijke au topedrace voor verenigingen en campings. Dat alles gebeurt op woensdagavond 22 juli van af 19.00 uur op de Dorpsstraat tussen Albert Heijn (start en finish) en Beltman Sport en Mode (keerpunt). De MAC, die zelf de steps en verplichte hel men ter beschikking stelt, heeft voor deze alternatieve race met hindernissen diverse vereni gingen aangeschreven waar van een aantal zich ook al heeft aangemeld. Ook wordt gepro beerd uit de plaatselijke politi ci' een team samen te stellen. Verenigingen kunnen zich nog tot en met zaterdag 11 juli aan melden bij Harry van Coever- den ftel. 63789). Voor de brood nodige verzorging van de in wendige mens zet de MAC op die woensdagavond de eigen tent op naast het parcours in het beruchte 'gat van Holten'. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hpllendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 kratje Een week later dan eigenlijk de bedoeling was, zal de Oranjestraat nu vanavond, dan wel vrijdagoch tend weer voor het verkeer worden opengesteld. De afgelopen week werd ooglui kend het verkeer al toegelaten en waren de afluithekken al een stuk je opzij geschoven, maar nadat vandaag de rode slijtlaag voor het fietsverkeer op de rotonde is aan gebracht is het leed dan ook echt geleden. De vertraging in de openstelling werd veroorzaakt door de late leve ring van de verlichting. „Als er 's avonds iemand een verkeersonge val zou krijgen omdat er geen ver lichting was, zijn de rapen gaar", verklaart directeur gemeentewer ken De Jong. Daarnaast heeft het feit meegespeeld, dat men de weg so-wie-so toch afgelopen zaterdag weer had moeten afsluiten voor de optocht van het Folklorefestival, wat alleen maar meer verwarring in de hand had gewerkt. De langverwachte sportuitwisse ling met onze partnergemeente Winterberg, die in het weekend van 29 en 30 augustus wordt ge houden, blijft - zoals het er nu uitziet - beperkt tot een Neder lands-Duits tennistoernooi. Dit tot groot verdriet van Holtense sportcommissie, die er alles aan gedaan heeft om een sportevene ment van enige allure op te zetten. Vanuit Holtense zijde was er ani mo voldoende. Vrijwel alle sport verenigingen stemden in met het initiatief. Voor een aantal, zoals bijvoorbeeld de bridgeclub, was geen Duitse partner te vinden, zo dat de bridgespelers al in een vroeg stadium af vielen. Pas later kwam men tot de ontdekking, dat een voetbaluitwisseling in dat week end tot de onmogelijkheden be hoorde, omdat in Duitsland de voetbalcompetitie dan al weer is begonnen. De overige sportclubs uit Witerberg hebben domweg niet eens gereageerd op de uitnodiging naar Holten te komen. De collecte voor het nationaal epi lepsie fonds-De Macht van het Kleine, die van 29 juni tot en met 4 juli in Holten gehouden werd, heeft 4524,60 opgebracht. Dankzij deze collecte kan veel ge daan worden aan wetenschappe lijk onderzoek, voorlichting en ac tiviteiten voor mensen met epilep-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1