Prinsenbal voorbode van sterk carnavalsjaar '92 Andere bedrijven mogen in lege boerderijen NU-OF-NOOIT-PRIJZENÜ! icaplie DAMESSCHOEN?:, HERENSCHOENEN SPORTSCHOENEN nooit!' VANAF Fienpreuvers pakken na jubileum flink uit Sneeuwloze maand januari in Holten flinke bezorger Autobedrijf Stegeman KWALITEIT GULDENS VOORDEEL OP WEG NAAR 100 WINKELS IN HEEL NEDERLAND! Jaavergadering CBTB Holten ADVERTENTIES WERKEN OMDAT ZE WORDEN. 'T VOSJE DAGBLAD TUBANTIA DONDERDAG 13 FEBRUARI 1992 HO 9 Wie dacht dat carnavalsvereni ging De Fienpreuvers na de vie ring van het 22-jarig jubileum het dit jaar wel wat rustiger aan zou doen, weet na het eerste Prinsen bal wel beter. In het Bonte Paard werd duidelijk dat Keunedarp weer een ijzersterk carnavalsjaar tegemoet gaat met volop gein en leut. In zijn laatste jaar als voor zitter van de Prinsenbal-commis sie had Jan Schuchard maar eens diep in de buidel getast. Met een groter dan ooit artiestenbudget kon hij bij zijn afscheid na vijf jaar dan ook een daverend pro gramma presenteren met de Twee Pinten als absolute smaakmakers. Hoewel de voorverkoop niet al te denderend was geweest, zat het Bonte Paard met zo'n driehonderd camavalisten toch weer vol. Ko mende zaterdag zullen dat er bij De Poppe (waar de Germa's als publiekstrekker fungeren) waar schijnlijk nog meer zijn. Nadat Prins Coen afgelopen zaterdag 'zijn' zevende elftal van de SV Hol ten op bezoek had, zijn de leden van de Toga-club de speciale gas ten. Geen sneeuw en nauwelijks ij- spret. Dat beeld bood Holten in de afgelopen maand januari. In tegen stelling tot Twente en de Gelderse Achterhoek waar lokaal in ieder geval nog een dun laagje sneeuw viel, moest Holten het helemaal zonder stellen, een bijzonder weer kundig verschijnsel. Wel waren er veel dagen met witte weilanden van de grondvorst en zaten bomen en struiken regelmatig vol met rag fijne rijp. Januari 1992 gaat dus als een zach te wintermaand de geschiedenis in. De gemiddelde nachttempera- tuur van 1,6 graden onder nul. Aan De CBTB afdeling Holten houdt op maandag 17 februari de jaarver gadering in de Kandelaar. Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter E. Stam. Nieuwe be stuursleden die zich kandidaat hebben gesteld zijn Gerrit Huls man en Herman Stam. Na de pauze komt directeur Van Wingerden van de Rabobank een en ander vertellen over het reilen en zeilen van de bank. de grond vroor het harder met een gemiddelde temperatuur van 5,7 graden onder nul en een uitschie ter op 25 janauri van 15,5 graden onder nul. De dagtemperatuur be droeg gemiddeld 4,2 graden. Dat is relatief hoog, een oorzaak van en kele zachte dagen. Er waren echter ook drie ijsdagen (hele dag vorst) en vijf vorstdagen (alleen 's nachts vorst). Er viel 61 millimeter neerslag (1991 67 mm) en dat is normaal voor de tijd van het jaar. De laatste twee weken werden gekenmerkt door hoge barometerstanden: op 28 ja nuari 1044. De gemiddelde stand over januari was 1030. Met de hoge barometerstand werd een van 1964 doorbroken. Aangezien de hoge drukgebieden nogal ver van Ne derland afliggen, is er voorlopig geen strenge vorst te verwachten. M8T.B71BW Presentator Mans van Sangel (Teun Deijk) had deze avond een assistent in de figuur van 'Meester Wilco (Bannink) en zorgde zo voor menige komische tussenact. Voor al de manier waarop de Keunedar- per van het Jaar met de nodige zelfspot op beeldende wijze de ana tomie van het keun behandelde, viel in de smaak. Niet in het minst door het lijdend voorwerp: mees- ter-slager Roel-Jan Warrink in de rol van vleesgeworden keun. Amateurtalent Voor de creatieve invulling van de avond konden de Fienpreuvers weer een beroep doen op het in de gemeente rijkelijke aanwezige amateurtalent Het duo Ri-Jo bij voorbeeld (Ria Kappert en Johan Meilink) die de altijd weer moeilij ke openingsact met verve voor hun rekening namen. Met name de si tuatie rond de nieuw te bouwen Rabobank bleken ze goed te heb ben bestudeerd, terwijl uiteraard ook VUT-ter Eppie van Til en de Splose gemeenschap werden aan gehaald. Mister Jagermeister, in wie menig een ondanks de grimeerkunsten van de Fienpreuverinnen toch kapper Wander Drent jr. meende te herkennen, bleek ook goed inge burgerd in de Oranjestraat en sloot zijn act af met een uit volle borst meegezongen lied tegen welke rondweg dan ook, waarvan hij de kosten op vierhonderd gulden per Holtens gezin had berekend. Uiteraard ontbrak ook Johan Nik- kels niet, hoewel hij voor zijn (der tiende!) optreden door Gerrie wel even gepord moest worden. Johan gaf een kijkje in de keuken van de conferenciers en verklapte meteen dat het politiek milde karakter van avond vooral door Mans van San- gel was ingegeven. Geen wonder dat hij zelf maar eens met een aan tal rapporten voor de dag kwam voor elk van de collegeleden (die zonder uitzondering een acht scoorden), voor de gemeenteraad (een mager zesje) voor de versla genschrijver van Holten I (een dik ke onvoldoende) en een tien met een griffel voor de Holtense bevol king vanwege de steun aan de plaatselijke brandweer. Twee Pinten Waarna het tijd werd de Bossche Pinten die er zichtbaar schik in hadden. In deze topmaand bleken ze zelfs bereid aan de contractueel verplichte dertig minuten nog een Holtens kwartiertje vast te breien. Routineus, maar zeker niet achte loos kregen ze het publiek één voor één van de stoelen en was de zaal bij het inzetten van onvervalste krakers als 'de Keukendeur' en 'Bloemetjesgordijn' binnen de kor- ste keren één deinende massa. Eenmaal terug aan het schap in het voorcafé zijn er vanuit Oetel- donk complimenten voor het Hol tense carnaval. „Zelfs bij ons in het zuiden, hebben we altijd even tijd nodig om de meute op gang te krijgen" vertelt Pint I vanachter een goudgele jongen. „Prima feest" vindt ook Pint n waarna het duo weer in het nachtelijk duister verdwijnt op weg naar meer hun kerende zalen. BeVeDeJa Aan de adviseurs Bets Veneklaas en Derk Jansen van adviesbureau BeVeDeJa vervolgens de taak het opgewarmde publiek in de stem ming te houden. Met hun onder zoek naar tal van brandende kwes ties binnen de dorpsgemeenschap slaagden ze daar prima in, waarbij de jongste kerkgemeenschap, de vrouwelijke brandweerlieden en de plaatselijke verkeerssituatie dankbare inspiratiebronnen ble ken. Opvallend genoeg geen woord over de Reuze Heuvelwachter, maar die zal de komende weken ongetwijfeld nog van zich doen spreken. Lof was er ook voor huisorkest De Braandheultjes, waarvan Frans 'Boer Kuwait' Spikker zelfs op krukken geducht de grote trom roerde. Keurig in het vest bewezen de 'Heultjes' in een swingend solo optreden dat de vorm nog steeds stijgende is. Goed opgewarmd kon het publiek dan ook beginnen aan de afsluitende dansavond m.m.v. de Vulcano's. Binnengeleid door de stokkendragers van de Senaat, Douwe Bergsma en Ab Jansen, maken de Twee Pinten hun opwachting bij het Bonte Paard. In de Holtense praktijk verandert er in wezen maar weinig, maar met de nieuwe beleidsnotitie 'Vrijkomende agrarische bedrijfs- bebouwing' maakt de provincie het mogelijk dat niet meer voor landbouw en veeteelt gebruikte gebouwen voor andere bedrijfs doeleinden gebruikt worden. Dat alles met de bedoeling de leef baarheid en het economisch draagvlak van het platteland te garanderen. In feite blijkt de gemeente Holten al op het nieuwe provinciale beleid vooruitgelopen door bedrijvigheid van autochtone startende onder nemers in het buitengebied te ge dogen in afwachting van het nieu we beleid. Overigens geldt dat al leen voor niet-industriële bedrij ven, dus voor bijvoorbeeld architectenbureaus, boekhoud- kantoren, dierenartsen of para-me dische praktijken, dus milieu vriendelijke in het landschap pas sende bedrijvigheid. Gemeentebe- langer E.M. van Schooten zag in de commissie Ruimtelijke Ordening weinig heil in de komst van alleen vrije beroepers naar het platteland en wilde mogelijkheden tot ver koop van leegkomende boerderij en verruimen. Het allerliefst zou hJJ allerlei soorten bedrijvigheid toe staan, mits de startende onderne mers zich aan de Hinderwet zou den houden en niet buiten het be staande bouwblok zouden uitbrei den. Dat idee leek de rest van de commissie echter niets, aangezien op die manier nog behoorlijk grote bedrijven zich in het buitengebied zouden kunnen vestigen. Standsorganisaties Overigens blijkt uit overleg van het college met de standsorganisa ties in de landbouw dat men ook daar zit met de afweging van de be langen van stoppende en functio nele agrariërs. Algemeen en indivi dueel belang blijken behoorlijk te conflicteren want enerzijds heeft de stoppende boer belang bij zo ruim mogelijke voorwaarden bij de verkoop van zijn bedrijf, ander zijds is de functionele agrariër ge baat bij nieuwkomers die voeling hebben met het buitengebied en daar ook zorg voor willen dragen. De commissie Ruimtelijke Orde ning had dan ook geen problemen met het provinciale voorstel om startende ondernemers vijf jaar de tijd te geven zich te bewijzen. Ook met de tweede beleidswijziging (het via een interne verbouwing voor twee gezinnen bewoonbaar maken van een woning) kon de commissie akkoord gaan, te meer daar Holten zich altijd al op dat standpunt heeft gesteld. Voorko men moet alleen worden dat uit eindelijk toch twee apart bewoon de woningen ontstaan. SNACKHOEK Oranjestraat 38, tel. 613 39, Holten. Voor een van de buitenwijken van Holten zoeken wij een Liefst in bezit van een brommer. Voor verdere informatie kunt u bellen met: H. Oosterveld, Pastoriestraat 23, Holten Tel. 05483-6 30 26 Peugeot-Talbot dealer Leeuwekeur gebruikte auto's PEUGEOT 205 GE 1.1 blauw1984 205 XR 1.3 rood schuifdak LPG1987 205 Accent 1.1 wit1987 205 GL 1.1 wit1987 309 GE 1.3 wit1986 309 XL Profil 1.4 rood1989 309 XL Magnum 1.3 d.grijs met1989 309 SR 1.6 wit LPG 1986 305 Select 1.6 I.blauw met1987 405 GL 1.6 rood LPG1989 405 GLi 1.6 d.grijs met. schuifdak1990 405 GLD 1.9 blauw1989 505 GL 2.0 blauw1983 ANDERE MERKEN Lada Kombi blauw1986 Opel Rekord 2.0 S d.grijs met. LPG 1986 Opel Kadett Caravan rood1986 Opel Kadett LS 1.8 S d.grijs met. LPG 1988 Fiat Uno 45 i.e. blauw met1990 Volvo 240 DL I.grijs met. LPG1987 Toyota Starlet groen1983 Volvo 66 groen1979 Tel. 05704-12 62 Holterweg 128 Bathmen DPROt/mq, Week 7. Geldig t/m 17 februari BIJ U IN DE OMGEVING: ALMELO Schouwburgplein DEDEMSVAART Marktstraat ENSCHEDE Van Loenshof (hoek Zuiderhagen)' GOOR Grotestraat HAAKSBERGEN Spoorstraat HARDENBERG Winkelcentrum De Spinde HENGELO Stationsplein NEEDE Ruwenhofstraat NIJVERDAL Alexanderstreat OLDENZAAL Ootmarsumsestraat (boven de Aldi) RIJSSEN Noachpassage VROOMSHOOP Linderflier WIERDEN Binnenhof WINTERSWIJK Ratums'estraat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 9