IJSSELMIJ TARIEVEN rn Sportcommissie geeft Eendracht tweede kans OPRUIMING 30% korting 20% korting Ruime overwinning voor handbalheren kH-: a:w „KEUNE STATJES-OAMD" LEE S Dl EO N DERSTAAI IDI SI RE IGI 1L Mi 9GI E1 N IS GOED. N IA1 JANUARI KA N H E' Fl TT AA R. ELEKTRICITEIT GAS SIERBESTRATING MIDDELDORP Grote silvester-verwerping C.V. DE FlENPREUVERS Ni JE E (EN d IT E EN SIRE 1 RUND ALS JE NET VUURWERK STUNT. Alle bewerkte stof Alle effen stof i STOFFENSHOP ANNEL/ES 'T VOSJE Dag- en nacht service tankstation VRIJDAG 27 DECEMBER 1991 HO 8 nv Energiebedrijf IJsselmij nv Energiebedrijf IJsselmij wijzigt per 1 januari 1992 de tarieven. De nieuwe tarieven zijn als volgt: De kWh-prijs van het enkeltarief en van het normaaltarief dalen. De overige bedragen zijn ongewijzigd. In de brandstoffenvergoeding is een milieu- toeslag" van 0,1 cent/kWh opgenomen. Vaste bedragen per jaar excl. BTW - Vast bedrag tarief 1 (waarde hoofdveiligheid 3x25A of 1x35A) tarief 2 (waarde hoofd veiligheid 3x35A) tarief 3 (waarde hoofd veiligheid 3x50A) tarief 4 (waarde hoofd veiligheid 3x63A) tarief 5 (waarde hoofd veiligheid 3x80A) Extra bij dubbeltarief Enkeltarief kWh-prijs Brandstoffen- vergoeding Dubbeltarief kWh-prijs tijdens -normaaltariefuren -laagtariefuren Brandstoffen- vergoeding per kWh 72,- 441,- 696,- 924,- 1.224,- 9,- 11,2 ca. 5,5 13 3,5 incl. 18,5% BTW 85,32 522,59 824,76 ƒ1.094,94 ƒ1.450,44 10,67 ct 13,27 ct ct ca. 6,52 ct ct 15,41 ct ct 4,15 ct ca. 5,5 ct ca.6,52ct Het normaaltarief geldt op werkdagen van 07.00-23.00 uur. Het laagtarief geldt op werkdagen van 23.00-07.00 uur zaterdag gehele dag zondag gehele dag algemeen erkende feestdagen: - nieuwjaarsdag - 2e Paasdag - Koninginnedag - Hemelvaartsdag - 2e Pinksterdag -1 e en 2e Kerstdag De milieutoeslag dient ter financiering van de activiteiten in het kader van het Milieu- Aktieplan van de energiebedrijven. De gasprijs daalt met 3,8 cent (incl. BTW). De daling is het gevolg van de ontwikkeling van de olieprijzen waaraan in Nederland de gasprijs is gekoppeld. excl. BTW incl.18,5% BTW prijs per m3 voor het verbruik tot 170.000 m3 /jaar 43 ct 52,3 Cf vastrecht per aansluiting/jaar 78,- 92,43 vastrecht per woning bij blok-/ wijkverwarming ƒ18,- 21,33 De prijs per m3 kan worden verhoogd met een variabele, calorische toeslag. Deze variabele toe slag wordt elke maand bepaald door de Gasunie en is afhankelijk van de calorische waarde van het gas. Inclusief milieutoeslag van 0,25 ct/m3 en brand- stoffenheffing Rijksoverheid van 0,881 ct/m3. nv Energiebedrijf IJsselmij Postbus 80 8000 AB Zwolle tel. (038) 97 14 44 TEL. 05704'25 07 - BATHMEN Alles voor uw tuin: O.a. grindtegels 40x60 4*15 Trottoirtegels 30x30 1.10 Waalformaat klinkers0.28 Vele maten en soorten tuinhout. Wij leveren zand en grint, alles incl. btw op maandag 30 dec. bij Residentie JAN MAATS Aanvang 20.00 uur Vele mooie prijzen Hoofdprijs 2 maal een half keun-heel '-'.'i.-W..., J- ft**"8» Larenseweg 1 Holten - 05483-6 32 91 SNACKHOEK Oranjestraat 38 tel. 6 13 39, Holten De kans dat schietvereniging De Eendracht naast de 3000 gulden, die de sportcommissie nu als twee de subsidie uit het potje 'restbe drag van de post spo/tsubsidië- ring' beschikbaar wil stellen als bijdrage in de bouw van de onlangs gereed gekomen nieuwe schietac- commodatie, is zeer gering Wet houder Henk Westerik van sport zaken voelde er tijdens de vergade ring van de sportcommissie maar weinig voor om het voorstel van voorzitter Jan Schuchard over te nemen, volgend jaar te zoeken naar een aanvullende subsidie van 7000 gulden. Tot nu toe had hij geen onderbouwing gezien van het oorspronkelijke bedrag van 10.000 gulden, dat in eerste instantie op de prioriteitenlijst had gestaan van de sportcommissie, maar uit eindelijk niet was overgenomen door het college van B en W op het investeringsschema. De 3000 gul den die uiteindelijk 'gevonden' was, beschouwde Westerik dan ook als een douceurtje. Op vragen van het commissielid Wim Klein Velderman legde de wethouder uit, dat de accommoda tie van de Eedracht in feite behoort tot de 100 gulden acccomodaties, zoals het paardensportcentrum, het terrein van de MAC en de Hol- tertrappers, waarvoor niet of nau welijks huur wordt gevraagd en die door de verenigingen zelf worden onderhouden. Doordat de Een dracht tot voor kort geen eigen onderkomen had, werd een subsi die van 10.000 gulden verstrekt. Een tweede subsidie moest wegens gebrek aan middelen worden ge schrapt, mede doordat de aan vraag niet de hoogste priorteit had en de Eendracht de aanvraag niet had onderbouwd. Voorzitter Schuchard kon instem men met het feit, dat uiteindelijk niet gekozen was voor de kaass- schaafmethode. „Dat zou het op stellen van een begroting niet ge loofwaardig hebben gemaakt, als er plotseling overal wat afkan". Om De Eendracht toch tegemoet te komen deed hij de suggestie volgend jaar nogmaals op de prior- teitenlijst te zetten, onder de voor waarde dat de schietvereniging eerst met een schriftelijke onder bouwing komt voor de subsi dieaanvraag. In de uitwedstrijd tegen Boerhof Heeten heeft Holten een ruime overwinning geboekt. In de begin fase zag het daar zeker nog niet naar uit. Heeten kwam met 2-0 voor. Holten verdedigde niet at tent genoeg en kwam pas na 10 minuten voor het eerst met 4-5 voor. Vlak voor rust zag Holten pas kans de voorsprong tot 9-11 te ver groten. Na rust tapte Holten uit een ander vaatje. Met goed ver zorgd aanvalsspel en een goed ge sloten verdediging, kreeg Boerhof Heeten weinig kansen meer. Hol ten scoorde regelmatig en bouwde zo door een goed gespeelde tweede helft aan de verdiende 14-24 over winning. Scores: Meino van Beek 9; Vincent ten Zijthof 6; Freek Nij- kamp, Johan Plantinga en Nico Vorst 2; Erwin Konijnenberg, Ton Müller en Erik Kraan 1. De dames senioren verloren van Wesepe. Vanaf de uitworp kwam Wesepe met 0-1 voor. Holten kwam terug en leidde zelfs met 3-1, maar de gasten bleven gevaarlijk. Met enkele onderhandse schoten kwam Wesepe nog voor rust tot 3-3 terug. Na rust had Holten pech. Schoten op paal en lat en ook nog het missen van 2 strafworpen zorg den er mede voor dat men meer te gen zichzelf speelde. Wesepe nam een voorsprong, waar Holten on danks veel inzet, geen aantwoord meer op vond. Eindstand 8-11. Schores: Marieke Nijland 3, Gerda Busschers, Ineke Leeftink, Anja Pinkert en Marti Barvelink 1. Dames junioren 1 won makkelijk van Actief. Door goed verdedigen kwam Actief voor rust niet eens aan scoren toe. 8-0. Na rust scoorde Holten veel via de break out, waar door een verdiende winst met 17-6 op het bord kwam. Scores: Moni que Plantiga 9; Margot ter Schure 5; Monique v.d. Molen 2, Wendy Wissink 1. Junioren 1 speelde tegen het op gelijke hoogte staande Tyfoon 2. Holten had voordeel, doordat Ty foon na een blessure met slechts 5 veldspeelsters kon doorgaan. Na een goede eerste helft leidde Hol ten met 8-5. Na rust ging het min der - Hotlen mistte een aantal strafworpen- en kwam Tyfoon nog terug. De winst bleef met 11-10 toch in Holten. Jeugd Meisjes B speelde een spannende wedstrijd tegen Heeten. Bij rust leidde Holten met 3-2. Na rust kwam Heeten met 3-4 voor. Een mooie aanval in de laatste minuut bracht Holten het verdiende 4-4 gelijke spel. De welpen wonnen zeer ruim van LHC/Vilsteren. Holten was duide lijk sterker en won met 13-2. De mini's speelden 2 wedstrijden in een toernooitjes. Van Haarle werd met 4-2 gewonnen. Tegen Overwetering werd het 3-3. Garage Baltus legt momenteel de laatste hand aan een nieuw bezi- nestation dat 24 uur per dag ge opend is voor creditcardhouders. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels een hinderwet vergunning afgegeven onder de voorwaarde dat de geluidshinder de wettelijke normen niet te boven zal gaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 8