Jaar 1991 bovenal 'nconstructief jaar Hoogtepunten in woord en beeld HOLTENS NIEUWSBLAD VRIJDAG 27 DECEMBER 199L. 7 $<Krr- Terugblikkend op de Holtense sportgebeurtenissen van 1991, kunnen we constateren, dat het vooral een construc tief jaar is geweest. De voet balafdeling van SV Holten ging door een onfrisse affaire door een diep dal en zag zich daarnaast geconfronteerd met degradatie uit de vierde klasse KNVB naar de onderaf deling. Op bestuurlijk vlak echter werden spijkers met koppen geslagen en verwarde knopen doorgehakt, zodat uit eindelijk in opgewektheid het 70 jarig bestaan gevierd kon worden. De supportersvereni ging van de rood-zwarten vierde in 1991 het 25 jarig bestaan. Bij de Blauw-Wit col lega's ging de jubileumvlag uit voor het zaalteam, dat pro moveerde naar de eerste klas se. In de strijd om de TVB beker, haalde het eerste veld- team de halve finale en even zag het er naar uit dat er zelfs een promotie in het verschiet lag. Het weerhield de hechte Blauw Wit familie niet opge wekt het feest van het 25 jarig jubileum. Voor de dames vol- leybalsters van Mintonette viel na 'man'moedig vechten, definitief het doek. Zij keerden terug naar de districtcompeti tie. Veel teams behaalde in hun afdeling het kampioenschap, zoalsde tafeltenissers en touwtrekkers van OKIA. De schietvereniging verrichtte onder de koepel van de mu ziektent wonderen. Geheel op eigen kracht werd een uitste kend geoutilleerde schiet baan aangelegd. Op paardes- portterrein De Borkeld werd het nieuwe clubhuis in ge bruik genomen, een hele ver betering in vergelijking met de oude houten keet van vroe ger. Sportief hoogtepunt was ook dit jaar weer de triathlon. 'Heel' Holten werkte aan het welslagen van dit evenement. Natuurlijk waren er ook per soonlijke successen zoals amazone Marie Louise Dolle- kamp, die provinciaal kam pioen werd, Erwin Leusink, die bij FC Twente zijn voetbal carrière verder uitbouwt. Ver der laten wij het bij beelden, wetend, dat tekst nog foto's alle sportieve inspanning weergeven van dit afgelopen jaar. De sportcommissie eerde traditiegetrouw in februari de beste Joltense sporters. Oud wilrenner hennie Stamsnijders rekte de prijzen uit aan triatlete Janny Vasters, zwemmer Coenraad Ligtenberg en MAC de Holterberg. Wim Tuller toonde zich bij de Triathlon weer opppermachtig en werd zonder veel concurrentie de beste Holtenaar. Aan touwtrekvereniging OKIA afgelopen jaar de eer om de laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioen schap te organiseren. Het team was zelf lange tijd in de race voor de titel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Is koersbal sport of niet? De meningen verschillen daar nog over. De ou dere Holtenaren denken van wel, en waarom ook niet. De Holterbergloop kende dit jaar een ongekend groot aantal deelnemers. Ongever duizend lopers zwoegden door de Diepe Hel op weg naar de finish in Holten. Fietscrossclub De Holtertrappers bestond bij gebrek aan leden plotse ling niet meer, maar enkele enthousiaste ouders zetten de schouders er weer onder, zodat de club uiteindelijk toch weer op eigen benen verder kon gaan. Een nieuw fenomeen was te zien op de flanken van de Zuurberg. De eer ste (en meteen laatste?) mountainbikewedstrijd werd gehouden. MAC de Holterberg kijkt ongetwijfeld met gemengde gevoelens terug naar het afgelopen seizoen. Ondanks de perfecte organisatie van de motocross, op de foto de Holtense deelnemers Jan Vos/Rob Lucassen. kreeg de MAC van de KNAU het bericht, dat het complex De Zuurberg niet meer geschikt geacht wordt voor kampioenscros sen Jong en oud deed mee aan de sponsorloop, de de supportersvereniging organiseerde ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Is Ballet sport? Ook die discussie wordt al jaren gevoerd in Holten. Hoe dan ook, bij de uitvoering van sv Bato leverden deze 'poesjes' een lief plaatje op. Half Holten heeft van hem het le zen, rekenen en schrijven geleerd en samen met de andere helft wordt bij talloze gelegenheden het Sallandlied gezongen, een van de vele liederen van de hand van 'meester' B H. Brouwer. Op 30 ja nuari van dit jaar overleed hij op 78 jarige leeftijd. Het raadslid Ep van Schooten heeft bewezen over het nodige uit- houdings- en incasseringsvermo gen te beschikken. Hij vierde dit jaar zijn 25 jarig raadsjubileum.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 7