Brandweerkazerne echt hulpverleningscentrum r Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Prijswinnaars van St. Nicolaas-actie Kerstsamenzang van Holtens Mannenkoor Film Die Zauberflöte begint om half acht OmsMnniaa 2SE HOLTENS NIEUWSBLAD Actie voor vier brandweervrouwen BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Riolering in 1992 verder aangepakt Dolf Moed op Kerstmiddag Gevonden voorwerpen Rijnsaardt DONDERDAG 12 DECEMBER 1991 Op dinsdag 3 december kwam een bestuurder van een personenauto op de Rijssenseweg in aanraking met een graafmachine die ter plaatse werkzaamheden uitvoer de. Het draaiende bovengedeelte van de graafmachine kwam in aan raking met de auto, toen deze laat ste de graafmachine voorbij reed. Enige schade was het gevolg. Op woensdag 4 december kwamen twee personenauto's op de Aal- tinksweg met eikaar frontaal in botsing. In een flauwe bocht rea geerde één van de bestuurders iets verkeerd, begon te remmen en daardoor kwam de auto te slippen mede veroorzaakt door het natte wegdek. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. De bestuurder van één van de auto's werd licht ge wond. Op donderdag 5 december werd geconstateerd dat er was ingebro ken in een zomerhuisje op de Bor- keld. Een z.g.a.n. kleuren-TV werd ontvreemd. Op vrijdag 6 december ontstond een verkeersongeval op de krui sing Dorpsstraat-Larenseweg. Een bestuurder van een personenauto, komende uit de richting Markelo, sloeg linksaf, doch nam de bocht te nauw, waardoor zijn auto de ande re auto, die op de Larenseweg voor gesorteerd stond, ramde. Enige schade was het gevolg. Een autobestuurder uit Rijssen werd bekeurd omdat hij te veel alcohol had gedronken. De auto was door de politie reeds eerder gesignaleerd bij enkele café's te Holten en kon vervolgens onder de gemeente Rijssen staande worden gehouden. Met een transactie van f 750,- kon de man huiswaarts keren. De afgelopen week werden weer diverse fietsen ontvreemd. Vooral bij het NS station is dit het geval. Het komt nogal eens voor dat de fietsen niet goed zijn afgesloten. Een goed (ketting) slot is wel een eerste vereiste om het de dieven moeilijk te maken. De vier gebruikers van de nieuwe kazerne kwamen met een echte oude handsirene aandragen voor de officiële opening door commissaris der koningin mr. JAM. Hendrikx. „We beschikken nu over een eigen tijds gebouw waar we trots op zijn en waar we ons thuis voelen." Wie beter dan brandweercomman dant J.H. Heller kon de gevoelens van zijn korps vertolken bij de opening van Holtens nieuwe brandweerkazerne. Een opening waarvoor commissaris van de ko ningin in Overijssel mr. J.A.M. Hendrikx speciaal uit Zwolle was gekomen om het belang van dit hedendaagse hulpverleningscen trum te benadrukken. Want het door Architectenbureau Lensink ontworpen en Bouwbedrijf Voor des gebouwde onderkomen is meer dan een brandweerkazerne alleen. Met de integratie van brandweer, EHBO, ambulance vervoer en provinciaal Rode Kruis onder een dak is Holten op timaal voorbereid op de toe komst. Niet voor niets legde commissaris Hendrikx in zijn toespraak zo de nadruk op de dit jaar afgesloten reorganisatie van de rampenbe strijding in Overijssel en met name de voorlichting daarover. Een brandweer oude stijl is definiteif verleden tijd en zal bij de inventari satie van plaatselijke risico's steeds gezien moeten worden in het totaal van hulpverlening en rampenbestrijding. In zijn welkomstwoord maakte commandant Heller duidelijk dat de Holtense brandweer die uitda ging aandurft. Daarbij zette hij de finitief een streep onder een min der vrolijk recent verleden en dankte hij de Holtense bevolking voor de positieve instelling en het niet verloren vertrouwen in de brandweer. Als tegenprestatie pre senteerde Heller het door hem zelf geschreven boekwerkje over de brandweer in Holten dat dankzij de Holtense industrie in een oplage van 3400 kon worden gedrukt en tijdens dc open dag al gretig aftrek vond. Op zijn beurt ontving Heller van commandant L. J. J. Koppes van de regionale brandweer in het gewest Midden-IJssel een door de Holten se kunstenaar Riemko Berends vervaardigde pentekening van het aloude brandweeronderkomen aan de Kerkhofsweg. Vrouwen Nadat burgemeester Van Rappard van architect G. Lensink de sleutel overhandigd had gekregen, nam deze een duik in het rijk met brand- wetenswaardigheden gevulde ver leden van Holten. Van Rappard's toespraak mondde uit in een op roep aan al die vrouwen die in Holten wonen en werken om zich bij de brandweer aan te melden. Daarbij hanteerde hij de arbeids bureau benadering met een carriè- reschets van part-time brandweer- vrouw tot goed opgeleide full-ti mer. „Het is toch te gek dat we de helft van de Holtense bevolking buitenspel zetten" vond Van Rap pard. „De praktijk bij EHBO, am bulancevervoer en Rode Kruis be wijst dat vrouwen wel degelijk kunnen meedoen." Ter plekke lan ceerde hij daarom een actie om minimaal vier Holtense vrouwen bij de brandweer te krijgen. Op het ogenblik hebben zich al twee kan didates aangemeld, zodat dit voor nemen van de gemeente Holten zeker kans van slagen heeft. Het korps van de vrijwillige brandweer in Holten dankt alle burgers, middenstanders en be drijven voor de overweldigen de belangstelling, gelukwen sen en leuke attenties bij de opening van de nieuwe brand weergarage. Kunstwerk Na de officiële toespraken nam ie dereen nieuwsgierig een kijkje in de verschillende ruimtes, die stuk voor stuk bewondering oogstten. Met name de manier waarop een aantal partners van brandweerlie den het gebouw keurig netjes had aangekleed en opgesierd trok de aandacht. Evenals het kunstwerk 'Vuurzee' dat de gemeente Holten uit de 1%-kunstregeling voor open bare gebouwen had aangeschaft van Holtenaar Henk Schutrups. De officiële opening kreeg 's avonds een vrolijk vervolg toen het Holtense korps de vele inspannin gen van de afgelopen weken er uit feestte in de nieuwe garage. Een dag later waren, voorafgaande aan de open dag de vele nauwe relaties van de brandweer uitgenodigd om in alle rust het nieuwe onderko men te bezichtigen. Na een uitbun dige serenade van HMV, gingen tenslotte de deuren open voor de Holtense burgers die daar massaal (de laatste cijfers spreken van te gen de 1500 bezoekers) dankbaar gebruik van maakten. Bij de vijfde, de zesde en de zeven de trekking van de St. Nicolaas- actie van de Holtense Handelsver eniging kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus. Achter de namen de nummers van de win nende re?u's. Vijde trekking: D. Aaftink, Oranje straat 43 (19111); N.A. Andersen, Kroepinksweg 8 (11223); Marian Aanstoot, Boldersweg 2 (03348); D.J. Tiekink, Oude Deventerweg 17 (12222); K.J. Dronkers, Keizers- weg 44 (12740); J. Vuuregge Tuin straat (03305); T. Aanstoot, Wever straat 33 (05207); W. Veneklaas, Pa- trijzenweg 1 (15285); H. Bieleman- Haverslag, Veenweg 2a Bathmen (10170); A. Bronswijk, Rozengaar- derweg 72 Deventer (13507); W. van Schooten, Kluikenweg 9a Okken- broek (07826). Zesde trekking: H.J. Steunenberg, Dijkerhoekseweg 3 (05334); Gerda Leunk-Morsink, Stokkumerbroek- seweg 11 Markelo (17833); M. Ger ritsen, Verzetstraat 35 (16087); Ina Hulleman, Köllingserf 61 (07428); D.J. Aaftink, Oranjestraat 24 (00753); Stam, Pannebakkerstraat 12 (08564); W. Wijenberg, Waarden- borchstraat 30 (09916); Bertine Beltman, Kolweg 5 (18681); T. Boode-Niemeijer, Espelodijk 2 (09071); J.G.J. Giesen, Schutters- weg 5 (16095); A. Klein Teeselink, Oude Diepenveenseweg 13 (12000); L.F.W. Delsman, Ab Jansenstraat 18 (09644); Te Wierik, Deventerweg 21 (905466); L.G. Fridrichs, Vixe- boxestraat 6 (18459); W. van Die pen, Schoolstraat 15 (13221). Zevende trekking: M. den Heijer, Ab Jansenstraat 20 (03338); H.J. Beldman, Noordenbergstraat 9 (21933); D.J. Koopman, Haalmans- weg 3 (06729); Daan Koopman, Haalmansweg 3 (15206); F. Wen- tink, Van Maanenware 27, Zwolle (12547); José Pruis, Het Lande- weerd 63 (16350); A.H. Lande- weerd, Hoge Pad 4a, Rijssen (02434); J.H. Horstink, Lijsterbe slaan 26 Rijssen (12202); D. Ligten- berg, Pannenbakkerstraat 6 (12951); J. Meulenbelt, Köllingserf 20 (15490); H.H.J. Reinders, Noor denbergstraat 24 (03329); C. Knijff- Dekker, Schuttersweg 4 (12199); Gerrianne Wibbelink, Beuseber- gerweg 46 (18316); E. te Riek, Na gelhoutstraat 10 (07184); J. Obe- rink, Holterenkstraat 12 (17237); G. Bronsvoort, waardenborchstraat 16 (06845); H. Bosschers, Diessen- plasstraat 73 (15100); G,J, Grote- wal, Kerkstraat 26 (08940). De prijzen kunnen tegen inleve ring van het re^u met het juiste nummer worden afgehaald bij Steunenberg, Larenseweg 23. Het Holtens Mannenkoor houdt vrijdag 20 december een goede tra ditie in stand door op die avond niet alleen zelf de stem te laten klinken, maar ook het publiek mee Veilig in huis Veel ongelukken, die gebeuren zijn valpartijen die in huis plaats vin den. Het gaat dan vaak om struike len en uitglijden. Ongelukjes, die weliswaar in "een klein hoekje" lig gen, maar die veelal voorkomen hadden kunnen worden. Gaat u in huis eens na, welke situa ties een gevaar zouden kunnen op leveren. Het gaat dan vaak om situaties, die u al jarenlang gewend bent en niet als gevaarlijk ervaart. Liggen er misschien ergens snoe ren van lampen, of telefoon? Daar kunt u achter blijven haken. Dat struikelen kan ook heel goed over losse kleine kleedjes. Op de grond liggen ook nog al eens stapeltjes kranten, tijdschriften, breiwerk e.d. En dan de trap. Liggen daar misschien spulletjes op de hoek van een of meerdere treden? Heeft u gezorgd voor voldoende verlichting overal in huis? Vooral een goede verlichting op de trap is belangrijk, omdat oudere mensen wat meer moeite krijgen met het inschatten van diepte. Gladheid kan er voorkomen in de badkamer of de keuken. Een natte vloer na het baden of douchen kan heel gevaarlijk zijn. Maar ook een vlek van jus, saus, siroop e.d. op de keukenvloer kan een slippartij ver oorzaken. Loopt u eens kritisch door uw huis om te zien wat eventueel gevaar kan opleveren. Instuif Iedere vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur kunt u binnenlopen in het dorpshuis. Er zit altijd wel iemand voor een praatje, of een spelletje. Of wat dacht u van een lekker warm kopje thee, of koffie met deze kou na het boodschappen doen? Zin in koersbal, zomaar eens pro beren? Een kaartje leggen, een spelletje rummicub? Alles kan en niets hoeft. U kan komen wanneer u wilt en weer naar huis gaan wan neer u wilt, want een vast program ma is er niet. Gewoon wat gezellig heid voor wie daar belangstelling voor heeft. In tegenstelling tot andere bijeen komsten van de Stichting Kunst en Cultuur Holten begint de verto ning van de film 'Die Zauberflöte' van regisseur Ingmar Bergman vanavond al om half acht in het dorpshuis aan de Tuinstraat. Voorafgaand zal filmdocente drs. Anke Coumans uit Nijmegen een inleiding geven op deze beroemde verfilming van Mozarts laatste opera die hij twee maanden voor zijn dood in december 1791 in We nen in première zag gaan. Die Zauberflöte is een zogenaamd Duits 'Singspièl', een mengeling van komische en serieuze, van sa crale en zinnelijke elementen. Het is zowel cdn kinderlijk sprookje over de liefde tussen een prins Ta- mino en een prinses Pamina, als een vrijmetselaars-parabel over mannelijke waarden zoals stand vastigheid, geduld en discretie. Regisseur Ingmar Bergman kreeg in 1975 van de Zweedse televisie de Nog voor de zomervakantie (en dus voor het toeristenseizoen) wil de gemeente Holten de volgende fase aanpakken van het werk aan de rioleringen. Daarbij gaat het om het gedeelte van de Oranje straat tussen Vosman en Rouwen- horst en de Burgemeester van de Borchstraat. In totaal is met de werkzaamheden een bedrag van f 1,2 miljoen ge moeid, waarbij naast het vernieu wen van rioleringen ook aan de herinrichting van de betreffende straten wordt gewerkt. kans het hem altijd al gefascineerd hebbende verhaal van Pamina en Tamino te verfilmen. In deze film weet hij duidelijk zijn capaciteiten als theaterman en filmregisseur te verenigen, waarbij bovendien de opera helemaal tot zijn récht komt. Aan de zaal zijn er nog kaarten verkrijgbaar die voor leden f 7,50 en voor niet-leden f 10,00 kosten. Naar aanleiding van ons artikel over het afscheid van de heer P. Rijnsaardt in het Holtens Nieuwsblad van 5 december heeft hij ons benaderd om enke le zaken ten aanzien van perso nen die hij zeer hoog acht, recht te zetten. In het artikel is o.m. vermeld „want Westerik was natuurlijk geen administrateur". De heer Rijnsaardt wijst ons er op dat de heer Westerik in 1960 bedrijfs leider van het elektriciteitsbe drijf was en bovendien de admi nistratie van dat bedrijf voerde. Deze taak was zeer omvangrijk geworden en mede om de heer Westerik enigszins te ontlasten heeft het gemeentebestuur een administrateur aangetrokken om de administraties van alle takken van dienst der gemeente op te zetten en te voeren. Voorts wordt in het artikel ver meld dat dokter Vegter, als vee arts, de directie van het slacht huis er even bij deed. Hieruit kan volgens de heer Rijnsaardt worden geconcludeerd dat de functie van directeur van het slachthuis/hoofd van de vlees keuringsdienst toen niets voor stelde. Deze conclusie zou vol gens hem zeer onterecht zijn. te laten zingen tijdens de jaarlijkse Kerstsamenzang. De avond in het kerkelijk centrum De Kandelaar begint orn 20.00 uur en is gratis toegankelijk. De nieuwe HMK-dirigent Willem Jan van Asselt heeft een program ma samengesteld van afwisselend koorzang en samenzang. Daarbij worden bekende en graag gezon gen liederen gevolgd door minder bekende. Het thema is steeds het Christus-kind. Het Holtens Man nenkoor zingt bijna alle liederen a- capella, maar de samenzang wordt aan het orgel begeleid door Gerrit Hoekstra uit Nijverdal. Ook op Kerstavond is het Holtens Mannenkoor present tijdens de avonddienst in de Kandelaar die om 20.00 uur begint. Aan de Kerstactiviteiten van ko mende zondagmiddag in Dorps huis De Boschkamp zijn nog enke le activiteiten toegevoegd. Zo komt er een optreden van Dolf Moed met zijn theaterfiets, van waaruit hij goochelt, met poppen speelt en muziek maakt. Van, met en voor de kinderen. De kerstwerkstukken van Jenni van UI zen worden na afloop ver loot. Voor de kinderen is eveneens de Peuterspeelzaal geopend. Er zal een videofilm met als thema Oud- Holten te zien zijn. In de kelder is er een mini-disco onder leiding van Mamix, afgewisseld met spelletjes. Geboren: Gerrit Jan Patrick, zoon van M. Jansen en M.J. Brinks. Overleden: G.J. Rietberg (84); H. Waidhofer (77). NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. R. Visser (bedie ning Heilige Doop); nevendien sten. Uitgangscollecte: Solidaridad. Oppasdienst: mw, Teeselink- Scheperboer en Bertine Muel ler. 19.00 uur: ds. R. Visser. Diessenplas: woensdag 19 de cember: 19.00 uur, ds. Door- nweerd (Kerstwijding). GEREF.KERK 9.30 uur: ds. J.F. Ezinga, Zwarts luis; 15.00 uur: ds. J.J. van Dij ken, Nijverdal. Kindemevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. J. Scheurwater-Pot- kamp; groep 7 en 8 o.l.v. C. Of- fringa. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Ester Tromop, Annemarie Rietman en Ans Valster-Paalman; 4-6 jaar: Rien Beldman en Elsbeth Wind. R.K KERK 10.00 uur H. Mis in gebouw Ire ne. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. H.W. Doomweerd; uitgangscollecte: Solidaridad. EVANGELIE GEMEENTE Ggskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. E.J. Rietveld te Markelo. Uitgangscollecte: oog kamp Himalaya. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 14 en 15 december: C.M. Pis- caer-Witte/J.F. Sijtsema, Kei- zersweg 32, tel. 6 35 53. Spreeku ren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 14 en 15 december: R. Brouwer, Boomkamp 10a Rijssen. Tel. 05480-13194. Behandeling na te lefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10 SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). 12 december: 14.30-16.30 uur, Adventsbijeenkomst HVD Wijk Zuid; 19.30 uur: film Die Zauber flöte in het dorpshuis. 13 december: 20.00 uur: potsto ten café Kalfsterman; Verwer ping in Trefpunt; Holtens vol leybalkampioenschap. 15 december: Kerstmiddag voor het hele gezin in het dorps huis, 14.00-17.00 uur. 16 december: 14.30-16.30 uur, Kerstbijeenkomst HVD Wijk Oost voor ouderen vanaf 70 jaar: 19.30 uur; vergadering ge meenteraad; 19.00 uur Talen tenjacht Scholengemeenschap. 17 december: Fancy Fair Scho lengemeenschap van 14.00- 17.00 en van 19.00 tot 21.00; Be jaardensociëteit in De Kande laar, 14.30 uur; Kerstbijeen komst NBvP Holten in zaal Vosman, 20.00 uur. 18 december: Volkskerstzang in de Kandelaar, 19.30 uur. 19 december: Kerst-swingsoos in het dorpshuis, 18.30 uur. 20 december: Poppentheater Kwaak in het dorpshuis, 14.00 uur; Kerstprogramma duo Karstin de Boschkamp; kerkte lefoon van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur; Kerst-klaverjassen SV Hol ten, kantine Meermanskamp 20.00 uur; Kerstconcert HMK in Kandelaar; potstoten in De Raedtskelder. 23 december: Kerstviering NBvP Espelo in 't Trefpunt, aanvang 19.45 uur. 30 december: Keunestatjes- oamd De Fienpreuvers in café Maats, 20.00 uur. 1 januari: Sylvesterparty Toga club in de Waag, 00.30 uur. 2 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente Holten van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. 6 januari: Nieuwjaarsreceptie NBvP Holten in zaal Vosman, 20.00 uur. Gevonden: zwarte jongenspor- temonnaie met enig kleingeld. Verloren: zilveren ketting met gouden kruis; drie sierduiven, hoofdkleur wit; blauwe rugzak met schoolspullen; Pulsar he- rennorioge met zwarte band; blauwe portemonnaie met klit tenband met o.a. enkele pasjes; Alvis tang met opschrift Tittle fuse"; zwarte herenportemon- naie met inhoud; bankpas t.n.v. biljartvereniging.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3