WW De Eendracht jaagt alsnog op subsidie Sombere tijden voor voetballers Holten Zaalteam krijgt 'n lesje Eerste team BCH toont vechtlust Handballers slaan toe in slotfase Holten Dl kampioen Tweede verlies op rij voor Blauw Wit Blauw Wit uit tegen Achilles Mintonette- heren fier op kop HOLTÏNS NIEUWSBLAD Mintonette 2 titelkandidaat Kwalificatie nachttoernooi DONDERDAG 21 NOVEMBER 1991_ En een beetje onder de indruk van het tegenvallende resultaat van vooral team 2 ging BCH 1 naar Heino, zichzelf voorhoudend de te genstanders vooral niet te onder schatten. Harry Peters, Martin Ba- karbessy, Berlinda Broekmate en Yvonne Beuker hebben tot nu toe nog alles gewonnen en willen dat graag zo houden. De wedstrijden in Heino leverden niet, echt proble men op, maar er waren wel zes driesetters nodig om tot een 7 - 1 overwinning te komen. In alle zes derde sets stonden de leden van het Holtense team bovendien vrij fors achter om vervolgens toch nog te winnen. Het derde team van de Holtense Badmintonclub had thuis tegen een gehandicapt Deventer 6, dat met 2 invallers naar Holten kwam, weinig moeite. Peter Daane en Theo Aarsen wonnen zonder pro blemen, terwijl de dames Gea Stam en Marijke Offenberg ook hun enkels wonnen. Marijke had er wel drie sets voor nodig. Ook wer den bijna alle dubbels gewonnen, alleen de gemengd dubbel van Ma rijke en Theo wilde niet echt luk ken en in drie sets werd er dan ook verloren. Eindstand 7 -1 voor BCH 3. Op de andere baan liep het bij BCH 5 totaal anders. Het Holtense team, bestaande uit Edwin Roeke- visch, Jos Dorresteijn, Hetty Kruiswijk en Annemiek Kleinher- enbrink, zagen geen enkele kans om Reflex 1 uit Nijverdal onder druk te zetten. De wedstrijd was zo voorbij en Holten had met 7 -1 ver loren. Tot nu toe had team 2 alleen nog maar verloren van BCH 1 en vol vertrouwen gingen Eddie Wille- mink, Hermanna Krikkink, Ina Peters en invaller Sytze Meinsma naar Dalfsen om te spelen tegen Trefzeker 2. Wat er allemaal pre cies mis is gegaan is niet bekend, duidelijk is wel, dat BCH 2 een fikse nederlaag moest incasseren: 6 - 2 werd de uitslag. SV Holten SENIOREN Holten 1 - Reutum 1, 14.30 uur, Holten 2 - Hector 3,10.00 uur; Wier den 2 - Holten 3, 10.00 uur, vertrek 09.00 uur; Holten 4 - Nijverdal 2, 10.45 uur; Langeveen 4 - Holten 5, 10.00 uur, vertrek 08.45 uur; Holten 6 - De Zweef 8,10.00 uur; Hector 5 - Holten 7,10.00 uur, 09.00 uur; PH 9 - Holten 8, 11.00 uur, vertrek 10.00 uur; Holten 9 - Holten 10,09.00 uur; Holten 11 - De Zweef 10, 09.30 uur; Enter 8 - Holten 12, 09.00 uur, ver trek 08.00 uur; Holten 13 - PH 20. 09.00 uur. JEUGD Holten Al - PH A2, 14.30 uur; Hol ten A2 - PH A3,14.30 uur; Twenthe BI - Holten BI, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur; Holten B2 - Sp. Vr. hoop BI, 12.30 uur; Holten Cl - PH C2. 14.30 uur; BWO C3 - Holten C2, 13.00 uur, vertrek 12.00 uur. Blauw Wit SENIOREN Achilles E 1 - Blauw Wit 1, 14.30 uur, vertrek 13.00 uur; Blauw Wit 2 - Achilles E 2,12.30 uur; Blauw Wit 3 - Sp. Denekamp 3,12.30 uur; Deto 5 - Blauw Wit 4SVZN 5 - Blauw Wit 5,14.30 uur, vertrek 13.30 uur; Deto 9 - Blauw Wit 6, 12.30 uur, vertrek 11.30 uur; Den Ham 6 - Blauw Wit 7, 14.30 uur. vertrek 13.15 uur. JEUGD Blauw Wit Al - Hoeve V Al, 14.30 uur; Sp. Rijssen Cl - Blauw Wit Cl, 11.00 uur, vertrek 10.00 uur; Blauw Wit MB vrij. Vesos El - Blauw Wit El, 10.00 uur, vertrek 09.15 uur; Blauw Wit Dl - Holten D2,11.00 uur; Hulz boys D2 - Blauw Wit D2, 10.00 uur, vertrek 09.15 uur; Haarle El - Blauw Wit E2, 11.00 uur, vertrek 10 00 uur; Blauw Wit F1 - Blauw Wit F2.11.00 uur; Blauw Wit D2 vrij. ZAALVOETBAL donderdag 21 novem La Pre miere 1 - Blauw Wit 1. 19.00 uur, vertrek 18.15 uur; woensdag 27 no vember: Pohon Tjengkeh 3 - Blauw Wit 3, 21.00 uur, vertrek 20.15 uur. Handbal Donderdag 21 november: recrean ten thuis tegen Lettele. Zaterdag 23 november: Ads A thuis tegen V K om 14.15 uur; Welpen thuis tegen Dalfsen om 13.30 uur; Mini's toernooitje. Meisjes B Ads instuif in Haarle van 13.30 uur-15.30 uur. Vertrek 12.45 uur; jongens B Ads instuif Vaassen van 10.00 uur-13.00 uur. Vertrek 09.00 uur. Sportain Holten Zondag 24 november: Heren uit tegen Tyfoon 2 om 11.05 uur; Ver trek 10.00 uur; Dames S uit gegen Nw. Heeten om 13.10 uur. Vertrek 12.25 uur; Dames J 1 en 2 zijn vrij. Badminton Zaterdag 23 november: BCH jeugd - Genemuiden 3 (09.00-12.00 uur). Maandag 25 november: BCH 5 - SVI3. Woensdag 4 december: BCH 4 - SVI 2. Programma Sporthal 't Mossink voor de week van 23 november t/m 29 november 1991 Zaterdag 09.00-12.00 BCH (halve hal) 12.00-15.00 NHV 19.00-24.00 Keulen (voortoemooi) Maandag 08.10-14.50 SGH 18.00-19.00 sv Holten voetbal 19.00-23.00 BCH Dinsdag 08.10-14.50 SGH 16.30-17.30 Mintonette (halve hal) 17.30-22.30 Mintonette 22.30-23.30 Blauw-Wit Woensdag 08.10-15.40 SGH 19.00-22.30 BCH 22.30-23.30 J. Wegstapel Donderdag 08.10-13.30 SGH 16.00-22.00 sv Holten 22.00-23.00 KNVB 23.00-24.00 sv Holten All Stars Vrijdag 08.10-14.50 SGH 18.30-22.30 Mintonette Voor reserveringen van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde, kan men zich a.s. vrijdag van 12.00-22.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal tel. 6 31 80). Overige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. Welzijn, tel. 6 16 66. toestel 722). Blauw Wit gaat aanstaande zater dag op bezoek bij Achilles in En schede. Jongstleden zaterdag werd de thuiswedstrijd van Blauw Wit tegen dezelfde tegenstander afgelast. Een goed resultaat in Enschede is voor de Blauw Witters van groot belang voor een verder succesvol competitieverloop. De wedstrijd in Enschede aan de Horstlindenlaan begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter R. de Visser uit Haaksbergen. Als een volleerde Wilhelm Teil schiet ere-lid Fré Sluiter het gebouw van De Eendracht open. Nee, het geweer nemen ze niet mee, maar tijdens de begrotings behandeling op maandag 25 no vember zullen veel leden van Schietvereniging De Eendracht de publieke tribune in de raadzaal bevolken. Wel of niet een aanvul lende subsidie van tienduizend gulden? Die vraag beheerste het openingsceremonieel van de ge heel in eigen beheer gebouwde verenigingsaccommodatie onder en naast de muziekkoepel op Kalfstcrmansweide. Een feestelij ke opening die niet bij toeval nog juist voor de beslissende begro tingsronde plaatsvond. In amper een half jaar tijd hebben de 24 leden van SV De Eendracht een bewonderenswaardig karwei afgeleverd. Daar waren alle geno digden het over eens afgelopen za terdag in de catacomben van de muziekkoepel. Niet alleen werd het redactielokaal van voorganger MAC De Holterberg omgetoverd in een knus kantinegedeelte, ook werden op het naastgelegen stuk grond (verkregen door een grond ruil tussen de gemeente en de fami lie Kalfsterman) tien volwaardige schietbanen uitgegraven en inge richt. Voor het eerst in het bijna 40- jarig bestaan (volgend jaar) be schikt de schietclub van Holten- dorp daarmee over een eigen ac commodatie nadat in vroeger jaren zaal Amicitia, het bedrijf Uni versal en de laatste zestien jaar zaal Vosman als onderkomen had den gediend. Bezorgdheid Apetrots" was Eendracht-voorzit- ter Dick Jansen dan ook nadat erelid Fré Sluiter met een kruis boog als een volleerde Wilhelm Teil (zij het in tweede instantie) de appel had geraakt waardoor wet houder Henk Westerik in het bezit van de sleutel voor het nieuwe on derkomen kwam. Toch was er ook bezorgdheid binnen het Een- dracht-bestuur. Weliswaar konden de bouwkosten dankzij zelfwerk zaamheid tot 30 duizend gulden worden beperkt, maar nog steeds ontbreekt een derde van dat be drag op de bouwbegroting. Zelf in vesteerde de vereniging 10 duizend gulden, waarna de gemeente Hol ten bijsprong met een subsidie van gelijke hoogte. Een door de sport- commissie als zevende op de prio riteitenlijst voor 1992 gezette aan vullende subsidie, viel ten prooi aan de bezuinigingsdrift van het college van B en W. „En dat terwijl de nummers acht, negen en tien wel volledig voor subsidiëring in aanmerking kwa men" merkt Jansen spijtig op. „Als er dan toch bezuinigd moet wor den, waarom dan niet op elk inves teringsbedrag een evenredig per centage. Nu zijn wij de enigen die niets krijgen." Wethouder Westerik wilde de feeststemming niet drukken, maar draaide er ook niet om heen dat de moeilijke financiële situatie in de gemeente geen ruimte laat voor- extra cadeautjes en dat De Een dracht nu eenmaal al eens aan de beurt was geweest. Hij beperkte zich dan ook tot het overhandigen van de gemeentevlag, maar wees (als sprankje hoop voor de 25e) nog wel even fijntjes op de eigen ver antwoordelijkheid die de gemeen teraad in deze heeft. Iets waar voorzitter Jan Schuchard van de gemeentelijke sportcommissie zich alleen maar bij aan kon slui ten. Concours Mocht de raad zich achter het col lege opstellen, dan kan De Een dracht na zaterdag wellicht nog hopen op een leuke financiële op steker wanneer in de toekomst een concours van de Twentse Bond van Luchtgeweerschutters mag worden georganiseerd. Vice-voor- zitter Klumpers van deze bond wees weliswaar op de daarvoor met acht banen iets te krappe ac commodatie, maar wilde ander zijds de jarenlange goede ervarin gen met De Eendracht ook laten meewegen bij een dergelijke toe wijzing. Misschien dat Holten dan in 1992 al aan de beurt is i.v.m. het 40-jarig bestaan. Hoewel de schietvereniging tot nu toe geen vrouwelijke leden telt, werd bij de opening wel duidelijk dat de achterban van dames een belangrijke rol speelt. Niet alleen voorzagen zij al de genodigden van een smakelijk drankje en hapje, ook overhandigden zij een fraai zelfvervaardigd wandbord met daarop een geweer en een pistool. Tal van buren, relaties, mede- schutters van collegaverenigingen en gemeentelijke vertegenwoordi gers namen daarna een kijkje bij de schietbanen die niets dan lof oogstten. De Holtense handbalheren lieten het publiek thuis tegen Zwolle 2 lange tijd in onzekerheid. Pas in de slotfase stelde de thuisclub de 20-16 overwinning veilig. Zwolle startte energiek en nam al snel een 0-3 voorsprong. Hoewel Holten terugkwam tot 3-3, liepen de gasten weer weg en namen ze bij de rust zelfs een 7-10 voorsprong. In de tweede helft kende Holten een betere periode, maar hoewel in die fase een 14-12 voorsprong werd genomen ontbrak toch de rust om de wedstrijd simpel te beslissen. Zwolle kwam nog even sterk terug tot 15-15, maar moest zich uitein delijk toch gewonnen geven. Door de 20-16 overwinning draait Holten met acht punten uit vijf wedstrij den bovenin mee. Scores: Meino van Beek 6; Johan Plantinga 5: Rob Vos, Vincent van de Velde 3: Freek Nijkamp 2; Rik Dalhuisen 1. Ook de dames deden het goed. Uit in Haarle werd ondanks een zwak ke leiding een 7-12 overwinning ge boekt. Holten leidde al snel met 0- 3. maar Haarle kwam nog voor de rust terug tot 2-3. In de tweede helft maakte Holten aan alle onze kerheid een einde door eerst tot 3-7 uit te lopen en vervolgens het ver schil te handhaven. Scores: Ineke Leeftink, Gerda Busschers 5; Joke Markvoort, Harriet Barvelink 1. Junioren 1 trof in Lemelerveld in LHC een lastige tegenstander die tot aan de rust gelijke trede hield (7-7). Daarna nam Holten echter een overwicht en boekte een ver diende 13-17 overwinning. Scores: Monique Plantinga 7; Wendy Wis- sink, Patty Schoemaker. Annema- rie van de Maat 3; Yvonne Plantin ga 1. Holten 2 boekte een keurige 16-11 winst op Karwei/Kwiek waarbij in de eerste helft al een 8-3 voor sprong werd genomen. Weliswaar kwam Kwiek iets terug, maar de overwinning kwam niet mee in ge vaar. De dames recreanten speelden te gen IJsselstars een matige eerste helft, waarin men met 5-0 achter kwam. Weliswaar ging de tweede helft een stuk beter, maar aan de 8- 6 nederlaag viel niet meer te ontko men. Jeugd Broekland was thuis duidelijk te sterk voor Holten A. Na een 3-1 ruststand verloor Holten met 10-5. Jongens B speelde een matte wed strijd tegen V en K. Hoewel men bij de rust nog met 4-5 voorstond, moesten uiteindelijk toch de pun ten aan de Twellonaren worden gelaten: 9-7. Meisjes B won netjes van Voor waarts, In een leuke wedstrijd met enkele fraaie treffers zegevierde Holten na een 5-2 voorsprong bij de rust met 9-4. Het tweede damesteam van Min tonette is na de 3-1 overwinning op concurrent Katers uit Almelo titelkandidaat nummer één. De Katers hadden slechts een verlies- punt terwijl de Holtense dames de maximale score behaalden. Het beloofde dan ook een spannende strijd te worden en dat kwam ook uit. Ondanks de luidruchtige Almelose supportersschare won Mintonette de eerste set overtuigend met snel en zelfverzekerd spel. Daar was in het begin van de tweede set weinig meer te merken. Veel fouten aan Holtense kant leverde Katers dan ook de setwinst op. Eenmaal op dreef ging de strijd in de derde en vierde set vrijwel gelijk op. Minto- nette-spelverdeelsters Anja, Ma- rije en Inge voorzagen hun aanval- sters op basis van een enorme in zet, snelheid en balvaardigheid van prima set-ups die ook goed werden afgemaakt. Dat alles resul teerde na anderhalf uur in een met 3-1 gewonnen partij. Er breken sombere tijden aan voor de voetballers van de S V Hol ten. In de eerste klasse B van de afdeling Twente komen de rood zwarten duidelijk niet uit de voe ten. Na weer een nederlaag (2-3 thuis tegen SOS) staat Holten op een beschamende laatste plaats met slechts twee punten uit zeven wedstrijden. Een door blessures gehavend elftal kwam tegen SOS goed uit de start blokken, maar met snelle aanval len over de vleugel waren ook de gasten gevaarlijk. Toen een van de voorzetten door de Holtense verde diging gemist werd, stond het na tien minuten al 0-1 door Nijen- kamp. Holten was daardoor aange slagen en mocht niet mopperen dat alleen Roelofs daama profi teerde van de verwarring: 0-2. Pas in het tweede gedeelte van de eer ste helft herstelde Holten zich, maar had weinig geluk met de ge boden kansen. Zo speelde Nijland zijn bewaker goed uit, maar zag hij alleen voor de SOS-doelman zijn inzet gekeerd. Ook na de rust was Holten veelvul dig in balbezit, maar ontbraken de doelrijpe kansen. SOS kreeg die wel, met name bij een verkeerde uitgooi van doelman Stukxer waarvan niet geprofiteerd werd. Twee minuten later kwam Holten dan toch dichterbij toen Jan-Her man ten Velde na een overtreding op Brands een strafschop mocht nemen: 1-2. Holten rook de gelijk maker en was er ook dichtbij toen Brands uit een indirecte vrije trap in het strafschopgebied zijn inzet nog net door een Hellendooms been gekeerd zag. SOS kreeg door de aanvallende daden van Holten echter steeds meer ruimte en na dat even eerder de bal nog net naast was gekopt en een afstands schot van Pijffers de paal geselde, werd het na 25 minuten toch 1-3 door dezelfde Pijffers. Holten sloeg weliswaar meteen terug toen Ten Velde na een van richting veran- In de plaatselijke derby tegen Blauw Wit Dl heeft Holten Dl af gelopen zaterdag het kampioen schap in zijn afdeling behaald. Voor deze bijzondere wedstrijd mocht het team, aangemoedigd door veel supporters, op het hoofd- veld spelen. Geen wonder, dat de jonge voetballers in het begin van de wedstrijd de zenuwen nauwe lijks de baas waren. Snel stond Holten Dl dan ook met 0-1 achter. Maar na tien minuten waren ze van de schrik bekomen en kon de echte wedstrijd beginnen. Via Rob, twee keer Jacob en Laurens Jan werd een 4-1 overwinning behaald en kon na afloop de kampioensvlag gehesen worden. Na de nederlaag tegen SVZW van vorige week stond de wedstrijd tegen de kampioen van het vorig seizoen op het programma- Na een redelijke eerste helft, waarin de thuisploeg het spel nog kon vol gen werd het in de tweede helft een enorme afstraffing 0-7. Zonder de geblesseerde Gerrit Stam kon Blauw Wit in de eerste helft het wedstrijdverloop nog aar dig bijbenen. Met name in het eer ste kwartier werd de bal lekker rond gespeeld en had Blauw Wit kansen op een voorsprong. Excel sior probeerde het van afstand, maar in deze fase van de wedstrijd nad doelman Jan Aanstoot geen enkele moeite met deze ballen. Langzamerhand nam Excelsior echter het initiatief en met goede aanvallen werd Blauw Wit in de verdediging gedrongen. In de 16e minuut leverde dit het eerste doel punt op, na een uitgespeelde aan val. Blauw Wit probeerde hierna de gelijkmaker te produceren, maar de gasten hadden de verdediging goed gesloten. Doordat Blauw Wit meer risico nam en moest nemen, waren de uitvallen van de Rijsse- naren gevaarlijk. Vijf minuten voor rust scoorde Excelsior uit de coun ter het tweede doelpunt, waardoor Blauw Wit nog meer in de proble men kwam. Na rust speelde Blauw Wit alles of niets, om op een opportunisti sche manier te aansluiting te be werkstelligen. Dit lukte niet om dat Excelsior al direkt na rust op 0- 3 kwam. Een speler kreeg een vrije doorgang, waarna Jan Aanstoot in eerste instantie nog goed redde, maar hierna kansloos was tegen de Excelsior inzet die door de voet van Wim Hebeis in het doel ver dween. Hiema was de zo belangrij ke organisatie bij de thuisploeg volledig zoek. Iedereen rende naar voren waardoor Excelsior naar hartelust kon counteren en scoren. Keer op keer werden de Blauw Witters zoek gespeeld. Excelsior strafte het conditioneel sterk te rugvallende Blauw Wit met nog vier treffers af, waardoor een 0-7 eindstand bereikt werd. Blauw Wit heeft nu twee van de drie sterkere ploegen in deze competitie getrof fen. Op 21 november moet de ploeg in Almelo spelen tegen La Première een ploeg die Excelsior al een ne derlaag toebracht. Op 28 novem ber staat dan de volgende thuis wedstrijd tegen Rietvogels op het programma. Tegen deze ploeg mag zeker een redelijk resultaat ver wacht worden. Op de foto, bovenste rij staand v.l.n.r.: Leider Gerrit Paalman, Herm J an Klein Velderman, Laurens Jan Stam, Wouter Bekkemens, Stephan Paalman, Jacob Piejfers, Rik Koetsier, Trainer Henk Muskee. Zittend: v.l.n.r. Arjen Markvoort, Jacob Spakman, Lee-jung Baltus, Freek Wessels, Rob Brussee, Mark Tuitert en Franc Sletterink. derde voorzet van Brands zijn ploeg weer dichterbij bracht (2-3), maar in het slotkwartier kon de thuisclub geen vuist meer maken. Komende zondag moet het dan echt gebeuren wanneer de ploeg van trainer Cees Riemers Reutum ontvangt dat met 5 punten uit 8 wedstrijden ook geen daverende seizoenstart beleefde. Tegen het op de tweede plaats staande RAC 5 moesten de Holten se volleyballers tot het uiterste gaan. Met een hoog tempo en on der leiding van een uitstekende Jos Kamphuis werd een harde aan val op de vijandelijke verdediging ingezet. Gedegen en snel spel le verden al snel een 15-6 overwin ning op. RAC kwam in de tweede set echter sterk terug en leek met 11-13 de set vast in handen te heb ben. Maar Pim Gruiters zorgde voor de terugkeer tot 14-13. Lange tijd ging het spel heen en weer voordat Jan Voogt de verdiende 15-13 binnen de lijnen sloeg. De derde set werd wederom een zware. RAC zorgde voor een 6-7 voor sprong, maar een korte bal van Leo Thiele zorgde voro de ommekeer. Via 8-8 en 11-9 liepen de kampi oenskandidaten uit Holten naar 15-12. Aangezien de belangstelling voor het jaarlijkse Nachtvoetbaltoer nooi weer overweldigend is, moe ten er op zaterdag 30 november eerst voorwedstrijden worden ge speeld. Vanaf 19.00 uur tot tegen twaalven maken de volgende ploe gen uit wie er aan het eigenlijke toernooi mag meedoen. Programma: 19.00 uur: PAP-De Wippen; 19.18 uur: Paco-De Winde; 19.36 uur: Vijf huizen-Delta Club; 19.54 uur: Mossink- TZN; 20.12 uur: Atalanta-Canadastraat. 20.38 uur-PAP-Paco; 20.56 uur: De Wip- pert-De Winde; 21.14 uur: Vijfhuizen-Mos- sink; 21.32 uur: Delta Club-TZN; 21.50 uur: Atalanta-HAAK; 22.16 uur: PAP-De Winde. 22.34: De Wippert-Paco; 22.52 uur: Vijfhui- zen-TZN; 23.10 uur: Delta Club-Mossink: 23.38 uur: Canadastraat-HAAK.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 7