sport M agenda MM Massa of elite bij Diepe Hel-loop '92 Eerste verlies Blauw Wit Mintonettedames opnieuw puntloos Succes voor B. Brinkman Blauw Wit thuis tegen MW'69 A. Boode voorzitter sv Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Vonkert valt in de prijzen Uitwisseling Winterberg Succes stelt organisatie voor keuze Foutenfestival in doelpuntrijke wedstrijd Succes Willy van Coeverden Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. Toepassing artikel 18a WRO ten behoeve van bouw carport bij woning Lageweg 1b te Holten. Openbare commissievergaderingen Commissie voor woonruimtezaken Openbare commissievergadering DONDERDAG 31 OKTOBER 1991- Ondanks de aanmoedigingen van het vele jonge publiek, zijn de da- mesvolleybalsters er weer niet in geslaagd om een overwinning te behalen. Tegen het op de tweede plaats staande Flevoll werd er wel hard, edoch niet altijd doordacht gespeeld. Bovendien had de tegen stander een zeer goede gevarieerde aanval, waarbij het Mintonette- blok nog wel eens te laat was. In snel tempo werd de eerste set met 5-15 verloren. Het gemis aan echte set-uppers liet zich ook in de twee de set merken. Ondanks hard wer ken van Jannie Broekhuis en aan- valster glly tijhuis werd alleeen in de beginfase een voorsprong geno men (4-1), die echter weer senl ver dwenen was. Met 7-15 ging ook de tweede set verloren. In de derde set was er wel een opgaande lijn in punten (9-15), maar over het geheel was het Mintonettespel te eenvou dig om Flevoll echt in de proble men te brengen. Heren 3 Heel wat beter vergaat het Heren 3. Tegen het zwakke WA 2 was wei nig eer te behalen voor de koplo pers. Al snel bleek dat de come back van Leo Thiele en Jos Kamp huis verfrissend op het spel werkte. Met 15-3 werd de eerste set binnen 10 minuten afgerond. De tweede en derde set waren een walk-over. Met respectievelijk 15-8 en 15-1 werd WA op de onderste plaats gehou den. Heren 3 staat ongeslagen bo ven aan. SV Holten SENIOREN Holten 1 - DSVD 1,14.30 uur; Hol ten 2 - Neo 4, 10.00 uur; Haarle 2 - Holten 3, 10.45 uur, vertrek 09.45 uur; Holten 4 - LAP 4, 10.45 uur; LAP 5 - Holten 5,11.00 uur, vertrek 10.00 uur; Holten 6 - Wierden 3, 10.45 uur; GFC 5 - Holten 7, 09.00 uur, vertrek 08.00 uur; rietvogels 3 - Holten 8, 10.45 uur, vertrek 09.45 uur; Holten 9 - RKSV 5,09.00 uur; PH 14 - Holten 10, 09.00 uur, ver trek 08.00 uur; Holten 11 - Holten 12, 09.30 uur; Holten 13 - RKSV 4. 09.00 uur. JEUGD Holten Al - SWN Al, 14.30 uur; Omhoog A2 - Holten A2,12.45 uur, vertrek 12.00 uur; HSC BI - Holten BI, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur; Holten B2 - Stevo B2, 12.30 uur; Holten Cl - Den Ham Cl, 14.30 uur; Holten C2 - Markvogels Cl. 11.00 uur. Holten Dl - De Zweef D2,11.00 uur; Excelsior D5 - Holten D2,10.00 uur, vertrek 09.15 uur; De Zweef E2 - Holten El, 10.15 uur, vertrek 09.30 uur; Holten E2 - Blauw Wit E2, 10.00 uur; Holten F1 - DES Fl, 10.00 uur; Holten F2 - Enter V F2, 11.00 uur; Blauw Wit F2 - Holten F3,10.00 uur, aanwezig op Vletgoor 09.30 uur. Blauw Wit SENIOREN Blauw Wit 1 - MW'69, 14.30 uur; Blauw Wit 2 - Sp. Denekamp 2, 12.30 uur; Blauw Wit 3 - Sparte E. 4. 12.30 uur; Vesos 2 - Blauw Wit 4, 12.45 uur, vertrek 11.45 uur; Sp. Rijssen 5 - Blauw Wit 5,14.30 uur, vertrek 13.30 uur; blauw Wit 6 vrij; Sp. Rijssen 6 - Blauw Wit 7,12.30 uur, vertrek 11.30 uur. JEUGD Markvogels Al - Blauw Wit Al. 12.30 uur, vertrek 11.30 uur; De Zweef C2 - Blauw wit Cl, 13.00 uur, vertrek 12.00 uur; Blauw Wit MB - RV MB. Blauw Wit Dl - SOS Dl, 11.00 uur; R.V. Dl - Blauw Wit D2,10.00 uur. vertrek 09.15 uur; SWN E2 - Blauw Wit El, 09.15 uur, vertrek 08.30 uur; Holten E2 - Blauw Wit E2, 10.00 uur; Blauw WitFl- SWN Fl, 11.00 uur; Blauw Wit F2 - Holten F3, 10.00 uur. ZAALVOETBAL Donderdag 31 oktober: Blauw wit 2 - EBZV 2, 22.00 uur. Sportsin Holten Handbal Zaterdag 2 november: Al vrij; BI uit tegen DSC (Deventer) om 11.30 uur. Vertrek 10.30 uur; JB 1 uit tegen Apeldoorn om 16.00 uur. Ver trek 15.00 uur; Welpen uit in Twello om 16.00 uur. Vertrek 15.15 uur; Mini's uit in Raalte om 11.10 uur. Vertrek 10.30 uur. Zondag 3 november: Heren uit te gen LHC om 13.15 uur. Vertrek 12.15 uur; Dames S vrij; Jun 1 vrij; Jun 2 uit tegen Raalte 2 om 09.55 uur. Vertrek 09.00 uur. Badminton Maandag 4 november: BCH 3 - Boertjes 1; BCH 1 - SVS 1; woens dag 6 november: BCH 4 - NOP 3. Voor de 20-jarige Martine Vonkert verliepen de zondag gehouden kapwedstrijden tijdens de Dag van het Oosten in De Waarbeek in Hen gelo succesvol. De bij Kapsalon Elegant werkzame kapster behaal de een eerste prijs in de wedstrijd Vrije Watergolf. De Holtenaar Bets Brinkman heeft op de nederlandse kampioen schappen Klein Kaliber Geweer (KKG) in Uden (NBr) bij de vetera nen (55+) twee verdienstelijke tweede prijzen behaald, zowel bij het 12 meter al bij het 50 meter schieten. De Sportcommissie heeft alle sportverenigingen in Holten bena derd voor deelname aan de sport- uitwisseling met de partnerge meente Winterberg. Het ligt in de bedoeling, dat eind augustus vol gend jaar sporters van verschillen de verenigingen uit Winterberg zullen strijden tegen hun Holtense collega's. Welke verenigingen er aan zullen meedoen, is nog niet bekend. De inschrijving sluit op 1 november aanstaande. Topsport of recreatiesport, dat is de vraag waarvoor de organisatoren van de Diepe Hel-Holterbergloop zich gesteld zien. Links enkele prestatielopers, rechts het grote legioen van liefhebbers. Succes kan ook voor problemen zorgen. Dat ervaren de organisatoren van de Diepe Hel-Holterbergloop momenteel na het doorslaande succes van de afle vering van vorige week zaterdag. Het recordaantal deelnemers van 1092 atle ten roept voor de atletiekafdeling van de SV Holten en AV Atletics uit Nijver- dal de vraag op of er bij de komende editie weer voor de massa moet worden gekozen of dat het accent op de elite en daarmee op nationale erkenning moet worden gelegd. Een luxe probleem weliswaar, maar toch een zaak die de ko mende tijd nogal wat vergaderuurtjes zal opeisen. Voor Hol tens momenteel beste hardloper Egbert Veneklaas is het antwoord eigenlijk al duidelijk. Voor hem hoeven de toppers eigen lijk niet zo nodig naar Holten. Niet alleen omdat hij daarmee definitief tot de rangen der kanslozen wordt gedegradeerd (nu al kwam de door de organisatieperikelen onvol doende getrainde Veneklaas pas als 35e over de eindstreep), maar vooral omdat hij daardoor een minder interessant wedstrijdver loop verwacht en bovendien de kans bestaat dat het grote leger van recreanten de loop in de scha duw van de elite minder interes sant zal vinden. Bovendien is de or ganisatie vooralsnog niet van plan startgelden te gaan betalen, hoe wel de prijzengelden voor de pres tatiesporters er ook niet om liegen. Dit keer was er in ieder geval nog sprake van strijd tussen de win naar van twee jaar geleden. Geert Visser uit Zevenaar en nummer twee Jeroen Linneman uit Ensche de. De laatste vervulde eigenlijk een soort dubbelrol aangezien hij niet alleenm voor een sportieve prestatie naar de flanken van de Holterberg was gekomen, maar ook om als werknemer van het Adviesbureau Verzekerd Neder land alvast eens de sponsormoge lijkheden van het Holtens-Nijver- dalse atletiekevenement in ogen schouw te nemen. AVN is een van de mogelijke geldschieters die de Diepe Hel-Holterbergloop door een financiële injectie fiks kan doen stijgen op de prioriteitenka lender van de KNAU. Of het zover zal komen is natuur lijk ook afhankelijk van de organi satiekracht van beide verenigin gen die ook dit keer weer danig op de proef werd gesteld. SV Holten- atletiekvoorzitter Jan Krooshof kon na afloop, ondanks enkele schoonheidsfoutjes, op een ge slaagd evenement terugkijken maar zal zich met een nog grotere organisatie ook eerst nog wel eens achter de oren krabben. Hij heeft weliswaar alle medewerking van de gemeente (namens welke sport wethouder Henk Westerik het startschot loste) en zou op de afge sloten Toeristenweg best nog meer atleten kwijt kunnen, maar daar voor moet dan ook weer een extra blik vrijwilligers worden losgetrok ken. Na kwamen zo'n honderd le den van de beide atletiekvereni gingen en van touwtrekvereniging Okia in actie, terwijl ook de plaat selijke EHBO weer paraat was. Internationaal Recreatie of prestatie, feit is dat de loop alom waardering geniet van wege het prachtige in herfstkleu ren getooide geasccidenteerde parcours dat ook voor de getrainde loper een hele uitdaging is. Zelfs uit België, Frankrijk en Duitsland was er belangstelling. Zij konden ervaren dat het nogal verschil maakt of je de tien of vijf Engelse In een zeer doelpuntrijke wedstrijd de eerste nederlaag van het seizoer stand was uiteindelijk de thuisclu ten festival met de niet vaak voort Wit-verded jging deze middag 6 tri door het feil dat de anders zo betro tegengoals in de 6 gespeelde com Echter ook de verdedigers voor he Ook de DVO-verdediging maakte In de beginfase zag het er hele maal niet naar uit dat het een doel puntrijke wedstrijd zou worden Beide ploegen begonnen uiters' voorzichtig. In de 10e minuut nan DVO onverwacht de leiding toen Hans een hoekschop verkeerd be oordeelde en de bal simpel Jn het doel rolde (1-0). In de 20e minuut was het echter al weer gelijk toen de DVO-goalle een 'Menzo-fout' maakte en Wim Barvelink profi teerde (1-1). Enkele minuten later stonden de Blauwwittere al weer op achterstand toen de verdedi ging incluis de doelman niet attent was bij een verre ingooi van de rechterkant (2-1). Blauw Wit ging op jacht naar de gelijkmaker en u-eft Blauw Wit in Almelo bij DVO .oeten incasseren. Na een 2-2 rust le gelukkige winnaar van het fou- aende score van 6-5! Dat de Blauw :rs moest incasseren kwam vooral /bare doelman Hans Bekkernens (4 titiewedstrijden) een off-day had. traden nog al eens te weifelend op. spaald geen solide indruk. DVO moest terug. Dat leverde wel een aantal hoekschoppen op en enkele kleine kansen, doch geen doelpunten. Bij een snelle counter voorkwam Hans Bekkernens met een fraaie redding een grotere voorsprong van de thuisclub. In de 40e minuut kwam dan toch de ver diende gelijkmaker toen Hans Stam van achteruit op kwam, op het juiste moment afspeelde aan Marcel Jager die vanaf de rand van het strafschopgebied fraai raak schoot (2-2). De Blauwwittere pak ten na de rust meteen weer het initiatief. Echter, de eerste tegen aanval van de thuisclub leverde meteen weer een achterstand op. Hans Bekkernens leek de van dichtbij ingeschoten bal te redden, doch werkte hem in tweede instan tie zelf op ongelukkige wijze over de doellijn (3-2). De Blauwwittere gingen na deze nieuwe tegenslag massaal in de aanval. Dat leverde echter geen succes op. Door deze speelwijze kreeg DVO goede coun termogelijkheden. Dat resulteerde in de 65e minuut in de vierde tref fer, toen rechtsbach Peter Spek- reijse de bal onvoldoende weg werkte, waarvan de DVO-spits handig profiteerde (4-2). Blauw Wit leek nu een geslagen ploeg, maar kwam verassend terug. In de 70e minuut scoorde Wim Barvelink fraai uit een voorzet van Leo Aan stoot (4-3). Enkele minuten later kwam zowaar de gelijkmaker, toen Hans Stam van achteruit een lan ge solo ondernam. De voorzet op maat die volgde werd koppend af gerond door Johan Bosschere (4-4). Het conditioneel duidelijke minde re DVO leek in de problemen te ko men. Echter, het geluk lachte de thuisclub opnieuw toe. Vanaf de aftrap kwam de bal door een aan eenschakeling van fouten op mira culeuze wijze opnieuw in het Blauw Wit-doel terecht (5-4). In fei te was deze zoveelste tegenslag de genadeklap voor de Blauwwitters. Ze probeerden het nog wel, doch de echter overtuiging ontbrak. Vijf minuten voor afloop liet de Blauw Wit-verdediging de DVO-spits vrij inkoppen uit een vrije trap (6-4) en besliste de thuisclub definitief de wedstrijd (6-4). Althans dat leek zo, want even later scoorde Gerwin de Velde Harsenhoret, die deze wed strijd zijn draai niet zo kon vinden, uit een voorzet van Wim Barvelink beheerst (6-5). Nogmaals gooiden de Blauwwittere er een offensief uit, doch de DVO-verdediging wist de laatste minuten met kunst en vliegwerk overeind te blijven, zo dat Blauw Wit de eerste nederlaag van dit seizoen te pakken had. Een nederlaag niet zo zeer een gevolg van een sterke tegenstander - DVO maakte bepaald geen grootse in druk - maar veroorzaakt door (te veel) persoonlijke fouten. mijlen van Holten naar Nijverdal aflegt of andersom. Het aantal te klimmen meters is in het eerste geval meer, dus ook zaterdag was het weer afzien. Zoals gezegd was er voor Egbert Veneklaas dit keer geen ereplaats weggelegd. Met een tijd van 56 mi nuten en 45 seconden was hij bijna zes minuten langzamer dan win naar Visser. Chris Offringa werd bij de mannen senioren 43e in een tijd van 59,15. Bij de vrouwen behaalde Liesbeth Freriksen uit Diepen- heim de verwachte eerste plaats in een tijd van 1.02,54. Bij de veteranen was er een aan zienlijke Holtense inbreng. In de klasse IA waar Theo Bloemberg van De Liemers won in een tijd van 53,07 werd Jos van der Spek van de SV Holten 23e in een tijd van 1.05,22 en was er een 36e plek voor Evert Wessels in 1.13,35. In de klas se 1B eindigde Gerard Beldman op een keurige vijfde plaats in 58,58. Zaterdag kan Blauw Wit in de thuiswedstrijd tegen het laagge- klasserde MW'69 uit Marle laten zien dat de nederlaag bij DVO een vergissing was. Door deze neder laag is Achilles 'E. op de eerste plaats langszij gekomen en volgen Sportlust en DVO op respectieve lijk één en twee punten. Het is voor Blauw Wit zaak de wedstrijd tegen MW'69 niet te on derschatten. Een tweede misstap kan het zich in feite niet permitte ren. Met steun van de wekelijks groeiende aanhang - ook in Almelo waren verrassend veel supporters - moet het mogelijk zijn de draad van de overwinningen weer op te pakken. De wedstrijd op 't Vlet goor begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Boerstra uit Overdinkel. Albert Boode is vorige week geko zen tot nieuwe voorzitter van sv Holten. Hij volgt Jan Kurz op die interim-vooratter was. Boode was secrearis van de SV. Die taak is nu overgenomen door Roel van der Wijk. Dinant Dikkere is benoemd tot penningmeester. Bij een dressuurwedstrijd in Hel- lendoom behaalde Willy van Coe verden met Mihalie een eerste prijs in de B-klasse. Zij kreeg 127 pun ten. Succes was er ook voor Ellen- Door van Schouwenburg met Fer rari die in de dressuur klasse B in Heeten een vierde prijs behaalde met 124 punten. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan H. de Graaf voor bouw serre aan woning Mossink- serf 3; - aan Voordes BV voor bouw woning aan de Pastoriestraat; - aan J. D. Vincent voor bouw garage/bijkeuken bij Mos- sinkserf 22; - aan S. Klein Teeselink voor verbouw boerderij Oude Deventerweg 43 tot woning; - aan T. M. de Ruiter voor verbouw en uitbreiding woning Motieweg 21; - aan mevr. W. Aanstoot voor bouw carport bij Erve Joost 12; - aan S. F. E. Rosenbaum voor vernieuwen/vergroten car- port/berging bij Winkelbergweg 55; - aan W. Aalpol voor bouw mestkelder en mestplaat bij Beusebergerweg 44; - aan J. van Beek voor bouw volière bij Van Holtenserf 6; 2. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN: - aan H. J. Stam, Landuwerweg 12a, voor 1 eik; - aan B. van der Kaaij, Churchillstraat 33, voor 1 lijsterbes en 1 kerstden; - aan J. D. Holterman, Larenseweg 102, voor 1 populier; - aan G. van Lemel, Borkeldsweg 10, voor 3 sparren; - aan H. van Zeben, Nagelhoutstraat 20, voor 1 berke boom; - aan J. W. Paalman, Canadastraat 22, voor 1 esdoorn; - aan A. Beldman, Van Holtenserf 28, voor 1 kastanjeboom; - aan mevr. J. M. Legdeur-Magermans, Kenemans- straat 28, voor 1 kerstden; - aan fam. Oosteling-Schoevaars, Canadastraat 89, voor 1 eik. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De burgemeester van Holten maakt bekend dat bij burgemees ter en wethouders van die gemeente door de heer T. W. Beker, wonende Lageweg 1a te Holten, een aanvraag om bouwver gunning is ingediend voor de bouw van een carport bij de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F nr. 4494, plaatselijk bekend als Lageweg 1b. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan „Holten 1968" vanwe ge de voor dit perceel geldende bestemming „bedrijfsbebou- wing". De woning op dit perceel is indertijd gerealiseerd met toepassing van artikel 19 WRO. In het in dit kader opgestelde ontwerp-plan is in de voorschrif ten, in tegenstelling tot recentere plannen, geen mogelijkheid opgenomen tot de bouw van een carport. Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in arti kel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), zgn. kruimelgevallen. Krachtens artikel 18, lid 2, Bro 1985 wordt het verzoek om bouwvergunning daarom mede aangemerkt als een verzoek om zodanige vrijstelling. Bij besluit van 22 oktober 1991 hebben burgemeester en wethouders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a, derde tot en met elfde lid, WRO. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling (de aanvraag om bouwvergunning) gedurende veertien dagen, ingaande 4 november 1991ter gemeentesecretarie, afdeling algemene za ken, voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 31 oktober 1991 De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Voorafgaande aan de behandeling van de begroting 1992 in de gemeenteraad op 25 november a.s. zullen de verschillende commissies het technische deel van de begroting bespreken en wel op de volgende data: maandag 4 nov.: commissie gemeentewerken, aanvang 15.00 uur; commissie voor algemene en bestuurlijke zaken, aanvang 16.00 uur; dinsdag 5 nov.: commissie onderwijs, aanvang 15.30 uur; commissie voor ruimtelijke ordening en woningbouwzaken, aanvang 19.30 uur; woensdag 6 nov.: commissie Welzijn, aanvang 16.00 uur; commissie Financiën, aanvang 19.30 uur. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken kunnen dat tot uiterlijk 4 uur voor de aanvang van de commis sievergadering opgeven bij de secretaris van de betreffende commissie. De eerstvolgende zitting van de commissie voor woonruimte zaken vindt plaats op maandag 4 november 1991 van 19.30- 20.30 uur in het gemeentehuis (ingang Kerkstraat) De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommis sie wordt gehouden op maandag 4 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis (kamer 9, boven). Op de agenda staan voorstellen inzake: - veflenen van een subsidie t.b.v. het jaarlijkse kerstzaalvoet- baltoernooi voor pupillen - verlenen van een subsidie t.b.v. koersbal en jeu-de-boules voor ouderen - sportbegroting en -investeringsschema voor 1992 - vaststellen van de tarieven en gebruiksvergoedingen in gaande 1 januari 1992.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5