DE EERSTE TREFFERS KI GRATIS FOTOALBUM foto Jan ten Velde UITNODIGING lllir<- F0T0-VIDE0-AUDI0 service, VAN HET NIEUWE SEIZOEN 'T VOSJE de heer H. Koopman Koopman b.v. DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1991 HO/ZA 2 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Ellis Martine geboren op 8 augustus 1991 Erich Bomkamp Marjan Bomkamp-Nijsink 7451 DR Holten Verzetstraat 40 Jan van Bruggen en Marjan Temmink gaan trouwen op vrijdag 23 augustus 1991 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Hol ten. Ons huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend om 14.15 uur in de Nederlandse Hervormde kerk te Holten door Ds. Visser. Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur in zaal Bonte Paard, Deventerweg 87, Dijkerhoek (gem. Hol- ten) 7451 2M Deventer Douwelerstraat 22 Henk ten Have sn Marian Baltes gaan trouwen op woensdag 28 augustus 1991 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Holten. De kerkelijke inzegening is om 15.00 uur in de Ned Herv. kerk te Wesepe door ds. A. Fuhrmann. Receptie van 16.00-18.00 uur in café-restaurant Diepe rink, ds. E. Kreikenlaan 8 te Wesepe. U bent van harte welkom. Ons adres is: Neulemansweg 35 8107 AM Broekland „Gij zult het na dezen verstaan". Vol droefheid geven wij u kennis dat na een werkzaam leven toch nog plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa Jan Willem Wegstapel echtgenoot van Hendrika Hermina Slijkhuis •9-7-1927 1 10-8-1991 Holten: H. H. Wegstapel-Slijkhuis Willemien Klein Velderman-Wegstapel Wim Klein Velderman Herm-Jan, Annerieke Jan Albert Wegstapel Dinie Wegstapel-Krijt Jan Willem, Maarten Jantien Maats-Wegstapel Theo Maats Janiek Dick Wegstapel Rita Wegstapel-Meilink 7451 EM Holten, 10 augustus 1991 Larenseweg 49 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Heden ging in vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons heen onze lieve zorgzame broer, zwager en oom Jan Willem Wegstapel echtgenoot van Henny Slijkhuis op de leeftijd van 64 jaar. Diep betreurd door ons allen. Holten: H. J. Wechstapel-Wegstapel M. H. Dondertman-Wegstapel Uithuizen: A. M. Slager-Wegstapel B. Slager neven en nichten Holten, 10 augustus 1991 Na een welbesteed en toegewijd leven is heden van ons heengegaan onze dierbare schoonzoon en zwa ger Jan Willem Wegstapel echtgenoot van H. H. Slijkhuis Holten: W. Slijkhuis-Jansen Den Haag: G. J. Slijkhuis Holten, 10 augustus 1991 DANKBETUIGING Hierbij willen wij allen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en geschenken, die ons 40-jarig huwelijks feest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. f H. W. Koopman G. Koopman-Boode Holten, Haalmansweg 5 „Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor U". 1 Petrus 5:7 Diep bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij, na maanden van spanning, hoop en verdriet, afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa Albertus Veltkamp echtgenoot van Johanna Willemink op de leeftijd van 72 jaar. Holten: J. Veltkamp-Willemink Martin en Reina Remco, Marcel, Kristel Goor: Dinie en Arie Armin, Rudolf, Jonna 7451 ME Holten. 12 augustus 1991 Oude Stationsweg 14 U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen, die zal worden gehouden vrijdag 16 augustus om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Holten. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden om 12.00 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Holten. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen don derdag 15 augustus van 19.30-20.00 uur in aula „Me mento Mori", Reilinksweg 8 te Holten. Lieve opa we zullen je missen. Remco Marcel Armin Rudolf Kristel Jonna Holten, 12 augustus 1991 Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een slopende ziekte van ons is heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom Albertus Veltkamp echtgenoot van J. Willemink op de leeftijd van 72 jaar. Dat hij ruste in vrede. J. G. Boode-Veltkamp Z. Wechstapel-Veltkamp H. J. Wechstapel neven en nichten Holten, 12 augustus 1991 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, delen wij u mede, dat na een moedig ge dragen ziekte, waarbij wij het voorrecht hadden hem thuis te kunnen verzorgen, rustig van ons is heenge gaan mijn lieve man, onze vader en opa Gerrit ten Dam echtgenoot van Gerritdina Johanna Paalman op de leeftijd van 83 jaar. G. J. ten Dam-Paalman J. ten Dam D. ten Dam D. ten Dam-van Schooten A. ten Dam A. Keizer Gerrie en Henk Marian, Gerrit 7451 KK Holten, 12 augustus 1991 Valeweg 3 Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard, waar donderdag 15 augustus van 20.30-21.00 uur gelegen heid is tot condoleren en afscheid nemen. U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen, die zal worden gehouden vrijdag 16 augustus om 14.15 uur in gebouw „Irene", Boschkampsstraat te Holten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 15.15 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Holten. Heden werd, na een moedig gedragen ziekte uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zwager Gerrit ten Dam echtgenoot van G. J. Paalman op de leeftijd van 83 jaar. M. Aanstoot-Paalman J. H. Paalman-Elbersen D. Bekkernens-Paalman H. Bekkernens Holten, 12 augustus 1991 Heden werd zacht en kalm uit onze familiekring weggenomen Gerrit ten Dam echtgenoot van G. D. Paalman Wij bewaren aan hem de beste herinneringen. fam. H. W. van Schooten Holten, augustus 1991 Na een moedig en geduldig gedragen lijden is rustig van ons heengegaan onze broer, zwager en oom Gerrit ten Dam echtgenoot van Gerritdina Johanna Paalman op de leeftijd van 83 jaar. J. W. ten Dam Joh. ten Dam Joh. ten Dam-Smale en kinderen Holten, 12 augustus 1991 Enige kennisgeving Op dinsdag 6 augustus 1991 overleed onze zeer gerespecteerde vriend de heer G. F. (Frits) Paule geb. 25 november 1932 Holten: fam. J. W. Nijland fam. H. J. Voordes Hengelo: J. H. Voordes Holten, 10 augustus 1991 De crematie heeft inmiddels in kleine kring plaatsge vonden. DANKBETUIGING Voor uw blijk van medeleven betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma Hendrika Wilhelmina van den Bolsem betuigen wij u onze welgemeende dank. Leg 't briljant vast met Fuji! bij inlevering van uw volle kleurenfilm TELEFOON 05483-61850 DORPSSTRAAT 39 HOLTEN Uit aller naam: A. W. Scharp-Mientjes Holten, augustus 1991 DANKBETUIGING Voor uw deelneming ons betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa Johan Schuppert betuigen wij u onze hartelijke dank. W. Schuppert-Klein Velderman kinderen klein- en achterkleinkinderen Holten, augustus 1991 DANKBETUIGING De grote belangstelling en het medeleven welke wij mochten ontvangen na het onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa Teunis Hofman is ons tot grote steun geweest. Wij hebben ervaren dat hij door velen werd gewaardeerd. Dat zal ons met de dierbare herinneringen aan hem steeds tot troost blijven. A. J. Hofman-Tempelman kinderen en kleinkinderen Holten, augustus 1991 SNACKHOEK Oranjestraat 38, tel, 6 13 39, Holten. Langs deze weg willen wij alle vrienden, bekenden en cliënten uitnodigen voor de receptie, die gehouden wordt ter gelegenheid van het afscheid van die per 1 september a.s. gebruik gaat maken van de VCJT-regeling en derhalve per 1 september terugtreedt als directeur van ons bedrijf. De receptie zal worden gehouden op vrijdag 30 augustus 1991 van 15.00 tot 18.00 uur in de zaal van café/restaurant „Vosman", Oranjestraat 38 te Holten. Tevens kunt u bij deze gelegenheid kennis maken met de nieuwe direktie, die per 1 september zal aantreden. Holten, augustus 1991. Direktie Aannemersbedrijf Koopman B.V., Holten. Aannemersbedrijf Kerkhofsweg 6, 7451 BG Holten LOTTO PRESTIGE >00% l«<J*r*r> Vast* nopp*nioo< 109;5 HET VOETBALSEIZOEN STAAT WEER VOOR 0E 0EUR! cb&ï, tooois eb e&tfb Maandag gesloten. Donderdag koopavond Parkeren naast de zaak SPORTPOINT SPORTTAS OQ9S MEDIUM MANNENMODE Oproep Algemene vergadering van de Rabobank te Holten Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank „Holten" B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 4 september 1991 om 20.00 uur in de hal van de bank. VERKORTE AGENDA - Opening - Notulen vorige vergadering - Jaarrekening 1990 - Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht - Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarre kening 1990 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. De Rabobank is coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden, die door het deelnemen aan de leden vergadering en het kiezen van een bestuur invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Zo is gegarandeerd dat bij elk advies dat de Rabobank geeft, het belang van de leden en cliënten zwaar weegt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 2