Drank vloeit rijkelijk na sportinspanning' 'Veel hoogstandjes in in Espelo-toernooi Promotie zaalteam in zicht Kampioenskansen polosters verkeken Dameshandbal wint van DSC Schaakteam Holten nog geen kampioen De Eendracht Resultaten SV Holten - Senioren Resultaten sv Holtën - Jeugd „Of je nou in het rood-zwart of in het blauw-wit voetbalt, in het groen-wit hockeyt of in het smet teloos wit tennist, de drank vloeit na de sportieve inspanningen rij kelijk. En het merendeel van de sporters stapt na het nuttigen van alcoholische lafenissen rustig in het automobiel Sv Holten voorzitter Jan Kurz schets in het laatste Meermenneke van zijn vereniging een somber beeld van het alcohol-en-snel verkeer gedrag van de Holtense sporter. Aanleiding voor deze ontboeze ming is een brief van groepscom mandant Oberink van de Rijkspo litie, waarin deze het bestuur van de sv Holten aanspreekt op haar verantwoordelijkheid als kantine- houdende vereniging. Kurz is het ermee eens dat de politie ook in deze een preventieve taak heeft, maar een alcoholvrije kantine noemt hij uit ideële overwegingen wenselijk, maar geen reële oplos sing: „Het probleem zou slechts verplaatst worden en tegelijkertijd stroomt je kantine leeg, waardoor je inkomstenbron een daling van jewelste ondergaat". Omdat „een ieder wel weet dat in elke sportkantine in het weekend ruimschoots de gelegenheid wordt geboden, die de z.g. dief maakt", geeft Kurz suggesties voor minder verder gaande maatregelen die de vereniging in plaats van een alge heel alcoholverbod zou kunnen treffen: drank rantsoeneren, alco holarm of -vrij bier aanprijzen en aantrekkelijk maken met lage prij- Sv Holten-voorzitter Jan Kurz zen, het instellen van alcholvrije periodes en een 'ontmoedigings strategie' voor de jeugd. Hij con stateert echter meteen mismoedig dat dat wel vechten tegen de bier kaai zal zijn. Rest het algemeen bestuur van Holten bij monde van haar voorzit ter kennelijk niets anders dan 'een klemmend beroep op het verant woordelijkheidgevoel van de kan tinebeheerders' en een verwijzing naar de niet alleen preventieve, maar ook corrigerende en repres sieve taak van de politie. Kurz brengt in herinnering dat het ge meentebestuur de politie onlangs heeft verzocht om voortaan krach tiger op te treden tegen allerlei overtredingen en besluit dan wat cryptisch met: „Hoewel er dus van alle kanten met gele en rode kaar ten gezwaaid wordt, houwen we het wel gezellig, hè?" Holten 3 - SOS 2; Holten 3 moest tegen SOS 2 aantreden in de we tenschap dat deze ploeg uitste kend draait de laatste weken. De ploeg uit Hellendoorn probeerde Holten onder druk te zetten, maar de Holtenaren vingen dat goed op. Voor rust kon Holten zelfs scoren uit een goed opgezette aanval zelfs scoren. Na de rust maakte SOS echter de gelijkmaker. Ondanks goed veldspel van de Holtenaren maakte SOS ook een tweede tref fer. Toen liet het derde zijn ware karakter zien en knokte voor wat het waard was. Invaller H. Tuitert maakte de gelijkmaker. Grote pechvogel was J. van Beek die met een gebroken pols uitviel. De over winning werd behaald door een strafschop in de laatste minuten. Eindstand 3-2 Holten 5 - Nijverdal 2; Na een week rust moest Holten 5 nu de thuis wedstrijd tegen de Nijverdallers spelen. Met Te Riele als libero trad men aan tegen een messcherp spe lende tegenstander. Een foute pas van de laatste man leverde een tegengoal op. Daarna was het hek van de dam. Willem werkte op on navolgbare wijze een vrije trap van Dick in het doel en ook Snoek scoorde voor rust. Wisselspeler Su- vee, die voor Pette in het veld kwam, scoorde aan de verkeerde kant. Vervolgens vergrootte Snoek de voorsprong weer. Een in de ogen van de Holtenaren twijfelachtige strafschop en dito vrije trap plus een verdedigingsfout zorgden echter toch nog voor een gelijke eind stand. Holten 8 - Holten 9; Holten 8 speel de tegen Holten 9 een wedstrijd met fel en zenuwachtig voetbal aan beide kanten. Door een doel punt van Eshuis nam Holten 9 voor rust de leiding. In de tweede helft maakte dezelfde speler er zowaar nog twee goals bij. Daarna was het echter afgelopen en scoorde Klaas twee keer voor Holten 8. Eindstand 3-3. Holten 10 - Enter 10; Na de zware strijd tegen Holten 11 van vorige week, moest Holten 10 nu aantre den tegen runnerup Enter met ex- prof Hans Polko in de gelederen. Al in de eerste helft had Holten een voortdurend veldoverwicht, maar kon dit niet omzetten in goals. In de tweede helft lag de strijd nog he lemaal open tot Biesters inkopte na een goede voorzet van Pluym- .Met een prachtig afstandsschot vergrootte Koetsier de voorsprong nog. Enter kwam echter door een leep genomen vrije trap weer dich terbij. B. Kok scoorde van afstand met een hard schot in de uiterste hoek, onhoud baar voor de keeper van Enter. In de laatste minuut scoorde Enter nog tegen in deze door scheids rechter Kurz goed geleide wed strijd. Eindstand 3-2. Holten 11 - De Zweef 11; Met veld- speler B. Kaayk als goede vervan ger van keeper Meijerman begon het door blessures geplaagde Hol ten 11 aan een spannende strijd tegen De Zweef. Een geweldig veld overwicht kon na een voorzet van M. Onstenk door A.Nijland omge zet worden in een voorsprong. Alle andere kansen werden om zeep ge holpen. Ook na rust was Holten sterker, maar De Zweef bleef ge vaarlijk in de counter. De voor sprong werd vastgehouden tot de laatste minuut, toen de goed kee pende Kaayk een doelpunt van De Zweef niet meer kon voorkomen. Eindstand 1-1. De Zweef 12 - Holten 12; Na een goed genomen hoekschop werd het door Vlogtman al snel 1-0 bij De Zweef - Holten 12. De Zweef, iets meer in de aanval, wist na een half uur de score gelijk te trekken. In de tweede helft domineerden de Nij verdallers nog meer en dit had tot resultaat dat ze vijf minuten voor tijd de winnende treffer konden maken. Einstand 2-1. Overige uitslagen: PH 3 - Holten 2 5-0, Tukkers 4 - Holten 43-0, Holten 6 - Nijverdal 3 4-1, Bornebroek 4 - Holten 71-4, Nijverdal 4 - Holten 13 2-2. Sp. Rijssen 2 - Blauw Wit 2; Blauw Wit begon vrij goed en Wim Barve- link scoorde al snel. Deze goal bracht de nodige rust, waardoor de aanvallen van Rijssen makkelijk afgeslagen werden. Echter Rijssen werd naar de rust toe sterker en kreeg kansen. Vlak voor rust werd het dan ook 1-1. Na rust was er weinig krachtsverschil.. Dit ging door totdat Rijssen vrij onver wacht scoorde. Blauw Wit scoorde hierna gelijk 2-2 via Gerald Jansen. Blauw Wit kreeg hierna een groot veldoverwicht, maar Rijssen was ook gevaarlijk met de uitvallen. Vlak voor tijd liep keeper Eric Jan sen een hersenschudding op, toen hij een prima redding verrichte voor het tweede. 2-2. Blauw Wit 3 - SVZW 4; Blauw Wit begon zonder de zieke Richard Beldman en zonder de aan het tweede uitgeleende keeper Eric Jansen. SVZW kon een overwicht opbouwen en voor rust Wisten zij twee maal te scoren. Blauw Wit De uitslagen van de onderlinge schietwedstrijden van sv De Een dracht zijn als volgt: Luchtgeweer. Klasse A: 1. G.J. Schuppert 174 pnt., 2. G. Koopman 173 pnt., 3. E.J. Grootentroost 159- pnt., 4. H.J. Nekkers 150 pnt., 5. W. Paalman 145 pnt. Klasse B: 1. D. Jansen 170 pnt., 2. A. Paalman 157 pnt., 3. H. Vincent 138 pnt. Klasse C: 1. J. Nijendijk 157 pnt., 2. G.J. van Aefst 148 pnt., 3. F. Hoes 137 pnt., 4. E. Tromop 127 pnt., 5. B. Tromop 126 pnt. Luchtpistool. Open klasse: 1. G.A. Haverslag 169 pnt., 2. H. Mulder 157 Dnt,.. 3. A.J. Bieleman 146 Dnt. kon hier een treffer tegenover zet ten. Rust 1-2. Blauw Wit probeerde via de vleugels de aanvallen op te bouwen, maar de verdediging van de Wierdenaren stak goed in el kaar. Blauw Wit kreeg wel kansjes, maar die werden door onnauwkeu righeden verknald. SVZW wist via de counter twee maal te scoren en daarmee de winst veilig te stellen. 1-4. Blauw Wit 4 - Vroomshoopse Boys 5; Een belangrijk duel dat op een zeer domme manier uit handen werd gegeven. Blauw Wit begon redelijk, maar gaandeweg tekende zich het gebrek aan concentratie sterk af. Veel balverlies en te wei nig werklust tegenover een ploeg die wel wilde knokken voor de pun ten. Dit leverde de Boys de ver diende voorsprong op. Rust 0-1. Na rust stonde het na 8 minuten 0-3. Een terechte strafschop en een enorme blunder leverde de Boys een comfortabele voorsprong op. Erik Aanstoot scoorde van ruime afstand hierna nog tegen, maar de ploeg uit Vroomshoop kwam geen moment in de problemen en wist in de slotfase nog uit te lopen naar 1- 4. Blauw Wit 5 - Des 5: Met de instel ling dat je tegen de koploper niets te verliezen hebt begon het vijfde energiek aan deze wedstrijd. De gasten scoorden echter al snel 0-1 en 0-2. Wemer scoorde tegen 1-2. Des maakte echter voor rust nog een derde goal, maar opnieuw Wer ner scoorde tegen 2-3. Na rust gin gen de snelle spitsen van Des regel matig voorbij de buitenspelval en doken vaak voor het Blauw Wit doel op. Blauw Wit benutte een strafschop, 3-3. Vlak voor tijd pak ten de gasten de toch verdiende overwinning door opnieuw de bui tenspelval te omzeilen en te sco- In een afgeladen sporthal 't Mos- sink werd zaterdag de eerste editie van het Espelo voetbaltoernooi af gewerkt. Met vier dames- en elf herenteams was het wedstrijd schema zo gevuld, dat elke wed strijd slechts negen minuten duur de. Toch zal voor het merendeel van de in totaal 112 spelers de 3 X 9 minuten een behoorlijke aanslag hebben betekent op de beenspie ren, wat velen hadden in de afgelo pen tien jaar (enkele zelfs 30 jaar) niet meer gevoetbald. Aan het tal rijk aanwezige publiek werden dan ook diverse 'hoogstandjes' voorge schoteld. De vier damesteams streden in één poule om de hoogste eer. De Vief- huzer Dearns en de E JV waren hier het meest aan elkaar gewaagd en hun onderling treffen bracht dan ook de uiteindelijke winnaar, 1-0 in het voordeel vah de Viefhuzer Dearns. De herenteams waren verdeeld over drie poules en van elke poule ging de winnaar door naar de fina lepoule. Helhuze, Ex-Sploders en Splodiek Noord werden poulewin naar met het maximale aantal punten. Hun onderlinge strijd ging daarna zo gelijk op, dat uiteinde lijk Ex-Sploders, het team met het meeste geluk, de overwinning be haalde. Na afloop werd in een voor Splo toch wel te kleine kantine de be kers uitgereikt door Anton Rei- link, die deze beschikbaar had ge steld. Hij merkte echter op dat de Anton Reilink Trofee een wissel trofee was, waarmee hij de organi satie uitdaagde voor een vervolg van het Espelo toernooi. De uitslagen waren: Dames: 1. Viefhuzer Dearns; 2. EJV; 3. Splodiek Lady's; 4. Splo diek Girls. Heren: 1. Ex-Sploders; 2. Splodiek Noord; 3. Helhuze. De kans op het kampioenschap voor standaard teams in de twee- dé klasse is voor Blauw Wit zo goed als verkeken. Maar de twee de plaats in de eindrangschikking geeft ook recht op promotie. De overwinning op naaste belager Hector was dus een goede stap in die richting. Sinds de pijnlijke nederlaag bij Ex celsior staat Blauw Wit 2 punten achter op de Rijssenaren. Gezien hun blakende vorm van dit mo ment, lijkt het niet aannemelijk dat Excelsior in een van hun laat ste wedstrijden nog puntverlies lijdt. De Blauw Witters herstelden zich echter goed in twee achtereen volgende wedstrijden tegen De Zweef, met 2-11 en 15-3 overwinnin gen. Vanaf afgelopen donderdag zit Blauw Wit een stuk steviger in het zadel van de tweede plaats, want Hector de laatste belager voor de tweede promotieplaats, werd in een bijzonder lastige uit wedstrijd met 3-5 teruggewezen. Terwijl Blauw Wit liefst drie basis spelers miste, lukte het toch om goed en vooral geconcentreerd te spelen. Dankzij Jan van den Berg en Herman Dijkink (geleend van het tweede) werd dit gemis bijzon der goed opgevangen. Hector en Blauw Wit waren volkomen aan elkaar gewaagd. Tot zeven minu ten voor tijd een Hector speler voor vijf minuten naar het strafbankje werd gestuurd was de stand nog 3- 3. Blauw Wit buitte deze man meer situatie goed uit en scoorde nog twee maal. Hierna kwamen de Blauw Witters niet meer in de pro blemen. Met nog twee thuiswedstrijden te gaan (vannavond om 22.00 uur te gen SWN en op 4 april wederom tegen Hector) heeft Blauw Wit aan drie punten genoeg om promotie te realiseren. Dan hoeft ook de 'ge staakte' wedstrijd tegen EBZV niet meer oversresDeeld te worden. Het dames waterpoloteam van ZV Twenhaarsveld verspeelde zon dag 10 maart zijn kampioenskans door te verliezen van de Oostdob bers uit Raalte. Meteen toen de dames van Holten de bal wonnen en een aanval opzetten werd er al een tegenstandster het veld uitge stuurd. Helaas benutte Holten deze 'man-meersituatie' niet. Na een dekkingsfout van Holten scoorden de Oostdobbers. Nog geen minuut later werd Holten uit gespeeld in de achterhoede, maar de lat bracht redding. De tegen standsters kregen veel kansen, maar dankzij het goede werk van de Holtense keepster bleef de ach terstand in het eerste kwartje be perkt tot 0-1. Nog geen dertig seconden in het tweede kwartje was het voor Hol ten raak. Kort daarna ging de bal in een 'man-meersituatie' over de Raaltense doellijn, maar dit doelt- punt werd afgekeurd omdat er nog een dame in de twee meter zone I_0. Slordig spel aan beide kanten leidde verder tot veel balverlies en kansen. De Oostdobbers kwamen met 2-1 en 3-1 voor. In het derde kwartje kwam Holten door een mooi lobballetje zelfs met 4-1 ach ter en al maakte het team in het vierde kwartje nog wel een doel punt, de eindstand werd 6-3 voor de Oostdobbers. Een teleurstelling na de overtuigende 11-2 overwin ning op De Zandstuve in de vorige wedstrijd. Heren Ook de heren verloren tegen De Oostdobbers. Ze begonnen de wed strijd met maar liefst vier wissels. Al in het begin van het eerste kwar tje kreeg Holten een strafworp mee, maar kwam niet voorbij de keeper. Holten kon deze blunder snel weer goedmaken, toen er een man van de Oostdobbers werd uit gestuurd wegens grof spel. Het werd 2-0 en later 3-0. In het tweede kwartje werd er in de eerste dikke minuut netto speeltijd steeds van bal geruild, maar daarna scoorde Holten. In een 'man-meersituatie' werd het vervolgens 5-0. In het derde kwartje ging de strijd op en neer en maakten de Oost dobbers him eerste doelpunt. Een van de tegenstanders werd er drie keer uitgestuurd en mocht niet meer meedoen. In het vierde kwar tje liep de stand van 5-2 voor Hol ten al snel op tot een 5-5 gelijkspel. De Oostdobbers slaagden er zelfs in om nog een vierde keer te scoren en wonnen daarmee de wedstrijd met 5-6. BZSV Al - Holten Al; Holten Al moest dit weekend aantreden te gen BZSV, de nummer twee van de competitie. Na vijf minuten kwam er al een goede kans voor Holten, maar een doelpunt bleef uit. Ook éen gouden kans voor aanvoerder leverde geen doelputn op. De twee de helft begon met een formidabele goal van de spits van BZSV. Hol ten slaagde er niet eenmaal in te scoren en de eindstand werd dus 1- 0. Oldenzaal BI - Holten BI; Een mat en verdedigend ongeorganiseerd spelend Holten keek na twintig mi nuten al tegen een 4-0 achterstand aan. De tegenstander was niet al leen fysiek sterker, maar toonde ook veel meer agressie. De tweede helft werd voortvarend gestart en Holten scoorde zelfs 4-1, na prima solistisch werk van Arno. De Hol tense verdediging verviel in dezelf de fout als in de eerste helft. Het op een lijn verdedigen maakte het de snelle voorhoede van Oldenzaal extra gemakkelijk en deze profi teerde daar volop van. Eindstand 9-1. Holten D2 - ON D3; Holten moest deze wedstrijd tegen koploper ON D3 met maar tien mensen spelen. ON ging vanaf het begin in de aan val en kreeg enkele goede kansen. De Holtense keeper hield echter zijn doel schoon. Via een counter wist Holten na een kwartier spelen te scoren en voor rust nog een keer. In de tweede helft viel ON opnieuw aan en counterde Holten. De ver dediging van Holten stond zwaar onder druk, maar hield tot halver wege de tweede helft stand toen ON uit. ppn aanval scoordp. ON Blauw Wit Al - WW Al; In een slechte wedstrijd heeft Blauw Wit Al toch de volle winst binnen we ten te halen. In de eerste helft had men al snel vele goede kansen om de score te openen. Te gehaast spel en te weinig overleg waren de oor zaak van het niet benutten van deze mogelijkheden. Rust 0-0. Na de pauze speelden de Blauw Wit ters met meer overleg en was het succes al snel aanwezig 1-0. Blauw Wit bleef het betere van het spel houden. Een logische 2-0 bleef dan ook niet uit. Hierna kwam het spel van voor rust terug en WW profi teerde snel 2-1. In de slotfase werd het nog 3-1 door een goede uitval. 3-1. Blauw Wit BI - Holten B2; Blauw Wit kwam al snel op voorsprong, maar de uitvallen van Holten wa ren steeds opnieuw weer gevaar lijk. Blauw Wit kwam op 2-0, maar nog voor rust kreeg Holten een strafschop, 2-1. Na rust kreeg Blauw Wit al snel goede kansen en scoorde regelmatig. Blauw Wit dacht op een gegeven moment dat de wedstrijd er op zat, maar Holten dacht hier duidelijk anders over en scoorde tegen. Hierna speelde Blauw Wit de wedstrijd met meer inzet uit. 5-2. Blauw Wit Ml - HSC Ml; De dames junioren van Blauw Wit stonden in de openingsfase sterk onder druk, maar de verdediging hield stand en naarmate de eerste helft vorder de kwam men meer uit de verdedi ging. Brigitte wist bij een aanval van Blauw Wit door te breken en scoorde 1-0. Na de pauze kwamen de dames van HSC sterk tyerug en scoorden 1-1. De wedstrijd ging hierna gelijk op. Blauw Wit kreeg na verloop van tijd weer meer ruimte en via opnieuw Brigitte scoorden zij 2-1. Bornerbroek Cl - Blauw Wit Cl; Een fysiek veel sterker Borner broek had in het begin veel moeite met Blauw Wit. Door Hans Stam kwamen de Holtenaren zelfs op 0-1. Hierna werd de druk groter en scoorde Bornerbroek drie maal. Na rust waren de ploegen duidelijk beter tegen elkaar opgewassen. Bornerbroek scoorde 4-1, waarna Blauw Wit via een prachtgoal van Gerben tot 4-2 terugkwam. Bor nerbroek werd na dit doelpunt dui delijk sterker en scoorde 7-2. Hans Stam scoorde uiteindelijk de laat ste treffer 7-3. Daarle Dl - Blauw Wit Dl; In een gelijkopgaande strijd heeft Dl veel te veel kansen onbenut gelaten. De tegenstander profiteerde hiervan door wel makkelijk te scoren na fouten bij Blauw Wit achterin. Rust 2-0. Na rust opnieuw een sterk aanvallend Blauw Wit dat opnieuw niet tot scoren kwam. Daarle deed dit makkelijk beter en scoorde wel twee maal. In de slot minuten wist Bob echter toch nog een treffer voor Blauw Wit te sco ren 4-1. Blauw Wit El - Excelsior E3; Blauw Wit heeft er tegen Excelsior een leuke wedstrijd van gemaakt. Vooral in de eerste helft liepen de combinaties goed en scoorden Pe ter twee maal en Alexander. Ferdi wist met enkele geweldige reddin gen doelpunten te voorkomen. Rust 3-0. Na rust kwam Excelsior goed terug en eerste scoorde Alexander en daarna drie maal Ex celsior. In een echte wedstrijd scoorden Peter en Alexander hier na nogmaals voor Blauw Wit, waarmee de zege was binnenge haald. Blauw Wit E2 - SWN E3; De wed strijd tussen Blauw Wit en SWN ging gelijk op. Blauw Wit was wel iets meer in de aanval, maar echte kansen gaf de Nijverdalse ploeg niet weg. Voor rust wist Alfred na een lange solo toch de score te openen 1-0. Na rust scoorde SWN direct de gelijkmaker 1-1 via een prachtige lob over de Blauw Wit doelman. Blauw Wit werd hierna duidelijk sterker. Via Alfred en Eel- co werd de wedstrijd een 3-1 over winning. 3-1. Haarle F1 - Blauw Wit Fl; In de moeilijke uitwedstrijd tegen Haar le heeft Blauw Wit goed gespeeld. Blauw Wit gaf weinig kansen w-eg en kwam zelf ook goed aan aanval len toe. Rust 0-0. Toch kwam Haar le gelukkig op voorsprong toen keeper Martijn de bal bij een uit schop tegen het hoofd van een aan valler plaatste en de bal in het doel rolde. Blauw Wit kwam sterk terug en na een goede aanval scoorde Maarten de gelijkmaker 1-1. Uit blinkers in deze wedstrijd waren Jurian en Niek de kilometervreter. Blauw Wit F2 - Nijverdal Fl; Te gen het niet al te sterke Nijverdal Fl kon Blauw Wit F2 makkelijk de punten pakken. Met redelijke aan vallen werden veel doelpunten ge maakt. Bij rust was het al 3-0. Na rust speelden de Blauw Witters rustig door en scoorden nog vier keer. De doelpunten kwamen van Arnoud vier, Merijn een, Jeroen een en Wilbert een. 7-0. Enter F3 - Blauw Wit F3; Blauw Wit keek al snel tegen een 2-0 ach terstand aan. Blauw Wit vocht zich sterk terug en via twee doelpunten van Herbert was de stand bij rust weer gelijk 2-2. Blauw Wit begon sterk in de tweede helft en via Ben nie scoorde Blauw Wit 2-3. On danks dit sterke spel moest Blauw Wit toch nog een doelpunt toe staan van Enter 3-3. kreeg tien minuten voor tijd nog een strafschop, die door de keeper van Holten werd gestopt. In de allerlaatste minuut kwam ON toch nog op een gelijke hoogte. Eind stand 2-2. DES Fl - Holten Fl; Na een minde re wedstrijd vorige week ging Hol ten Fl nu met goede moed naar DES in Nijverdal. Jammer genoeg moesten ze met zes jongens spelen. De tegenpartij vatte dit heel spor tief op en ging ook met zes spelers de eerste helft in. Holten nam ge lijk het initiatief. DES werd wegge speeld en de ruststand was 0-3. In de tweede helft gingen ze dan ook met zeven jongens het veld in. Kee per Mark, die Holtens vaste keeper verving, zag de bal slechts een keer in het doel zien verdwijnen. De onderlinge samenwerking van Holten was zo goed, dat de eind stand 1-5 werd. Holten F3 - SDOL F2; Afgelopen week werd er vanwege de toeloop van nieuwe leden bij de sv Holten een andere indeling gemaakt. Er zijn nu vier pupilgroepjes. Bart, Mark, Jacco, Danny en Paul gin gen uit F3 en Matthijs, Henk-Jan en Bas kwamen er in. De jongens moesten duidelijk nog aan elkaar wennen en waren kansloos tegen de altijd sterkere ploeg van SDOL F2. Bij rust was de stand al 0-5 en de eindstand werd 1-11. Andere uitslagen: Blauw Wit BI - Holten B2 4-2, Holten Cl - Dcto Cl 2-3, Bome Cl - Holten C2 7-1, Haar le Dl - Holten Dl 5-0, Holten El - Markvogels El 0-4, Vesos E2 - Hol ten E2 7-1, Holten F2 - DES F2 3-13, ON F4 TTollpn F4 6-1 In de laatste uitwedstrijd van de zaalcompetitie heeft het dames- handbalteam van sv Holten een ruime 8-15 overwinning behaald op DSC. De sterke eerste helft legde daarvoor de basis. Door een soepel lopende aanval en een goede ver dediging nam Holten voor rust een ruime 7-0 voorsprong. Na rust kwam DSC iets terug. Toevalstref fers en afgeketste ballen zorgden voor een toch nog aardige score van DSC, maar Holten hield de /oorprong vast tot het einde van le wedstrijd. Scores: Ineke Leef- ,ink 4, Joke Markvoort 3, Gerda 3usschers, Annemarie van der Maat en Ria Kapper 2, Annemarie Wijnberg en Marieke Nijland 1 Jeugd De jongens speelden uit tegen Achilles een prima wedstrijd. Tot de rust bleef Holten goed bij. Op vallend was dat alle spelers scoor den. Na rust werd Achilles sterker en moest Holten wat terrein prijs geven. Ondanks de 16-11 neder laag kon de ploeg toch terugkijken op een prima prestatie in deze zwa re poule. BI kwam zijn verplichtingen als kampioen na en gaf de gasten van V&K uit Twello een flinke afstraf fing. Na een 9-0 ruststand wist V&K in de tweede helft nog een 'eretreffer' te scoren. De eindstand werd echter 28-1. De welpen hadden het in hun nieu we poule niet gemakkelijk. Boer hof uit Heeten bleek technisch veel beter en Holten keek bij rust tegen een 0-7 achterstand aan. Na rust werd er wel gescoord, maar de eindstand kwam niet verder dan 2- 11. Programma Het komende weekend is het laat ste van de zaalcompetitie. De da mes spelen donderdagavond om 20.30 tegen kampioenskandidaat Pacelli. Zondag volgt de thuiswed strijd tegen Haarle. Bij dubbele winst is Holten zeker van een derde plaats in de vierde klasse. De heren spelen thuis tegen CVO. De gasten hebben nog een minima le kans op promotie en zullen dus extra graag willen winnen. Holten heeft bij winst nog kans op een vierde plaats. Het kampioensfeest van het eerste schaakteam van de sv Holten wordt door de \xh-3xh nederlaag tegen Rijssen I minstens drie we ken uitgesteld. Het team begon al met een 1-0 achterstand, doordat Gerrit Stevens een vooruitgespeel- de wedstrijd tegen Rene Modder kolk verloor. Toen ook Gerrit Lug- genhorst al sne) verloren kwam te staan, zag het er niet best uit voor Holten. Henk van Beek, die nog nooit van een Rijssenaar heeft verloren, bracht de spanning echter volledig terug door zijn partij te winnen. Theo van Lindenberg en Dinant van Beek maakten remise en Dick van der Knaap wist een totaal ver loren staande partij nog in winst om te buigen en bracht de teams daarmee weer op gelijke hoogte. Ton van Oyen verloor een pion in de opening, bood nog hardnekkig tegenstand, maar tevergeefs. Joep Middelink kreeg een groot ruimte lijk overwicht, maar zijn tegen stander wist de pionnenstelling vast te schuiven en er was daar door geen doorkomen meer aan. Holten I kan nog kampioen wor den als het over drie weken van ENO wint. Bij een gelijkspel hangt het kampioenschap af van de re sultaten van de andere teams in de competitie. Uitslagen jeugdcompetitie: Diane Aanstoot - Henri van Zon 1-0, Hen ri Vruggink - Bart Mulders 0-1.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 7