Dijkerhoeks feest in nachtvoetbaltoernooi sport 3 agenda SV Bato zoekt judoka's iff Handballers verliezen ook uit van sterk SCE m Spelmorgen voor pupillen geslaagd Punt voor Mintonette in de Streekderby Badmintonteams volop aan slag Jeugd aktief bij gewichttouwtrekken HOLTENS NIEUWSBLAD WÊÊÊÊÊÊÊm Schakers op een gedeelde eerste plaats Uitslagen Eendracht DONDERDAG 17 JANUARI 1991 De spelmorgen voor de pupillen SV Holten en Blauw Wit, die zater dag werd gehouden in de kantine van 't Vletgoor, is weer prima ver lopen. Deze keer was de organisa tie in handen van Blauw Wit. On der leiding van Gerald Meyerink en Mannes Scholman hadden de organisatoren twaalf spellen uitge zet in de kantine en de kleedka mers op het Vletgoor. De spelon- derdelen waren o.a. sjoelen, vak- schieten, t.v. schieten en zelfs spij ker slaan. Ruim 100 pupillen waren van de twee verenigingen verte genwoordigd. Met veel inzet en enthousiasme werden de onderdelen binnen de tijd afgewerkt. Tussen de spellen door konden de pupillen nog een hapje en een drankje verkrijgen. Toen om 11.30 uur de onderdelen afgewerkt waren, kon het punten tellen beginnen. Dit was natuurlijk een heel karwei bij ruim 100 sco- ringslijsten. Uiteindelijk werden de volgende personen winnaars in hun catego- Als de jeugd inderdaad de toe komst heeft, ziet het er voor de touwtreksport goed uit, want op het jaarlijkse gewichttouwtrek- toemooi van TT OKIA in café- restaurant Het Bonte Paard waren de meeste teams ingeschreven in de jeugdklasse. Twaalf teams le verden een felle strijd, waaruit de jeugd van de buurtvereniging Dijkerhoek 1 als sterkste tevoor schijn kwam met een resultaat van 600 kilogram op 92 centimeter. De OKIA jeugd werd tweede. Bij de heren streden in beide cate gorieën drie teams om de eer. OKIA won zelf de beker in de zwaarste klasse, heren ongeriemd, door een gewicht van 800 kilogram op een hoogte van 122 centimeter te trekken. Bij de heren geriemd deed er geen eigen team mee en bleek de ploeg van Eibergen met 700 kilogram op 101 centimeter veruit de sterkste. In de plaatselijke klasse waren er minder deelnemers dan in voor gaande jaren, maar negen is toch nog een heel aardig aantal. De overwinning ging naar PAP, dat een gewicht van 650 kilogram 136 centimeter hoog wist te krijgen. Helaas hadden zich dit jaar geen damesteams ingeschreven. De uitslagen: Heren ongeriemd: 1. OKIA (800 kg 122 cm), 2. Penter- man (800 kg 22 cm), 3. Louwman nen (750 kg 44 cm). Heren onge riemd: 1. Eibergen (700 kg 101 cm), 2. Bathmen (550 kg 165 cm), 3. Heu- re (550 kg 80 cm). Plaatselijke he ren: 1. PAP (650 kg 136 cm), 2. Espelo 2 (600 kg 135 cm), 3. Espelo 1 (600 kg 86 cm), 4. Zaagmolen (600 kg 49 cm), 5. Holterbroek (600 kg 43 cm), 6. Baf (550 kg 142 cm), 7. Mul ler 2 (500 kg 183 cm), 8. Trekkert- rekteam Splo (500 kg 125 cm), 9. Muller 1 (500 kg). Jeugd: J. Buurtvereniging Dijker- hoek 1 600 kg 92 cm, 2. OKIA 600 kg 26 cm, 3. Heure 1 550 kg 152 cm. 4. Café Dute 550 kg 143 cm, 5. Holter broek 500 kg 130 cm, 6. Heure 2 500 kg 89 cm, 7. Olden Eibergen 1 500 kg 74 cm, 8. Olden Eibergen 2 450 kg 167 cm, 9. Bisons 450 kg 163 cm, 10. Eibergen 450 kg 89 cm, 11. Buurtvereniging Dijkerhoek 2 350 kg 99 cm, 12. CJV Dijkerhoek 300 kg 24 cm. Mintonette speelde zaterdag de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar tegen SVS uit Schalkhaar. Vo rige ontmoetingen tussen deze teams leverden altijd een lange, spannende en sportieve strijd op en dat was ook dit keer het geval. Mintonette ging flink van start, mét Ivonne Wielaard die speelde of ze nooit weg was geweest. Door goeie passes kon de uitstekend spelende Anja van 't Holt de aan val variëren en won de eerste set met 15-12. De tweede set begon goed en mede door prima spel van de nieuwe mi- daanvalster Sonja van 't Holt kwam Mintonette met 11-4 voor te staan. SVS liet het er echter niet bij zitten en kroop door een sterke opslag dichterbij. Uiteindelijk ging de set met 13-15 naar SVS. De der de set vertoonde hetzelfde beeld. Mintonette behaalde niet meer het niveau van de eerste en verloor met 7-15. In de vierde set stond het team al snel met 2-6 achter, maar met het optreden van Hannie Kolk, aan vallend aan het net en vanaf de 3- meter lijn, keerden de kansen. Ria Mooiweer moest het veld ziek ver laten maar Jolanda Bisseling ver ving haar uitstekend en Holten won met 15-11. De ralleypointset gaat meestal naar het team dat de beste aanval in huis heeft en dat was dit keer SVS. De set werd be slist met 11-15 en daarmee kwam de eindstand op 2-3. Aanstaande zaterdag speelt Min tonette de belangrijke uitwed strijd tegen Flash Nijverdal. Aan vang 13.30 uur. Sportain Holten rie: F-pupillen: 1. Bert Nijland, Blauw Wit; 2. Tim Wiersma, Hol ten; 3. Mathijs Meerman, Holten; E-Pupillen: 1. Jan Manenschijn, Blauw Wit; 2. Theodoor Kuster, Holten; 3. Jurrian Prins, Blauw Wit; D-pupillen: 1. Björn Ruste- biel, Holten; 2. Bart Dijkman, Hol ten; 3. Jeroen Pasop, Holten. Echter hiermee was de spelmorgen niet ten einde. De hele morgen hadden de deelnemers een pot met knikkers op de bar in de kantine zien staan. Het was natuurlijk de bedoeling te raden hoeveel knik kers er in die pot zouden zitten. Niemand wist het juiste aantal van 120 te raden, maar Eelco van de Wal was er het dichts bij met 118. Hij mocht zich dan ook de eigenaar noemen van de pot met inhoud. Na de prijsuitreiking werden alle deel nemers en helpers bedankt voor hun inzet en werd medegedeeld dat volgend jaar de spelmorgen op het Meermanskamp zal plaatsvin den. Na de stop gedurende de decem bermaand is voor de meeste teams de badmintoncompetitie weer vol op aan de gang. Een van de teams heeft zelfs al op 29 december een verplaatste wedstrijd gespeeld te gen Nieuwleusen. Vanwege het on gelukkige tijdstip, in de vakantie en op zaterdagavond, moest er ge speeld worden met twee invallers. Ondanks dat wist BCH 5 op een zeer eenvoudige manier een 7 - 1 overwinning te behalen. Beroerder liep het voor het eerste jeugd team. Door wat jeugdige overmoed en zelfoverschatting liep het, anders dan was voorzien, uit op een 5 - 3 nederlaag tegen Dalfsen. Verschil lende driesetters waren er voor Dalfsen nodig om tot winst te ko men, maar niettemin verlies voor de Holtenaren. BCH 3 speelde te gen het wel erg zwakke Staphorst werden in minder dan geen tijd de wedstrijden gespeeld. Zonder noe menswaardige tegenstand werd de uitslag 8 - 0. BCH 1, nog steeds gehandicapt door het ontbreken van de geblesseerde eerste heer, moest nu ook de eerste dame ver vangen, zij het om veel minder ern stige redenen. Met twee invallers spelen tegen koploper Hanze 2 uit Zwolle kon bijna niet anders dan op een verlies uitlopen. Dat ons vlaggeschip met haar twee vreem de varensgezellen ondanks dat goed tegenspel bood blijkt uit de uitslag 5 - 2 voor Hanze. Een van de partijen kon namelijk niet worden uitgespeeld wegens tijdgebrek en dat betekent, dat de Holtenaren drie uur tegenstand geboden heb ben. De eerlijkheid gebiedt echter ook te vertellen, dat een van de andere wedstrijden werd gewon nen door een blessure van een te genstander. Het veertiende nachtvoetbaltoer nooi De nacht in 't Mossink werd een Dijkerhoeks feest. In de vroe ge zaterdagochtend om kwart over zes bleek de combinatie Weg- stapel over het beste uithoudings vermogen te hebben beschikt. Zij wonnen oppermachtig (3-1) van het team van de schietvereniging De Zaagmolen. In de poule wedstrijden naar de finale ging het in poule 1 er heet aan toe. De jonge spelers van TZN De externe teams van de Holtense schaakvereniging kwamen de af gelopen week in aktie. Het eerste team speelde een uitwedstrijd te gen koploper Borne I en won die met 4V2-3V2. Door dit resultaat staat het eerste nu op een gedeelde eerste plaats. ENO I is derde met een matchpunt verschil. Het tweede team speelde een be langrijke uitwedstrijd tegen Kijk Uit uit Balkbrug, waarvan de re sultaten bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend zijn. Het jeugdteam won de uitwed strijd tegen ENO verrassend met 3- 1. Ingko Mulders, Hendri van Zon en Diane Aanstoot wonnen. Jeroen Visser delfde helaas het onderspit. Het schoolteam van Het Kompas deed zaterdag mee aan een voor ronde van het SBO kampioen schap basisonderwijs in Nijverdal en eindigde op de 16e plaats met 12 punten uit 36 wedstrijden. Uitslagen: T. van Akkeren - T. van Oyen 0-1, P. Munster - J.W. Midde- link remise, C. van Bree - D.A. van der Knaap 0-1, H.B. Heeregrave - G. Stevens jr 1-0, B. van de Akker - D. van Beek remise, J. Weber - H. van Beek remise, H. Eligman - T. van Lindenberg 1-0, H. Neys - G. Luggenhorst 0-1. waanden zich na twee gewonnen wedstrijden al in de halve finale, maar de Eertjes Boys gooiden nog eenmaal alles in de strijd en gooi den daarmee roet in het eten van TZN. Met maar liefst 4-1 werd TZN verslagen. De combinatie Wegsta- pel werd poule winnaar door hun laatste wedstrijd van Apart te win nen. In poule 2 moest het zeer goed op elkaar ingespeelde team van Paco ook poulewinnaar worden, maar dat mislukte jammerlijk. Paco had het publiek niet mee en dat had ze te danken aan speler De Jager; op het veld een prima speler, maar in de zaal slaat de vlam nog weieens bij hem in de pan. HAAK werd de gelukkige winnaar van deze poule. In poule 3 ging het tussen de teams van de Zaagmolen en SZV. In de laatste wedstrijd van hun poule moesten ze tegen elkaar spelen. Zaagmolen won maar nipt met 3-2 deze mooiste wedstrijd van het ge hele toernooi. Het team van de Togaclub was ook in deze poule ingedeeld, maar wegens ziekte kwam dit team niet verder dan een vijftiende plaats in de totaal rang schikking. In Poule 4 lieten J en A er geen misverstand over bestaan wi de sterkste was. Zij was de enige ploeg die alle voorwedstrijden wist te winnen. De eerste halve finale tussen Com binatie Wegstapel en de HAAK werd gewonnen door Wegstapel met 2-0, zeer tot teleurstelling van de HAAK sponsor Frits Meester. In de andere halve finale ging de strijd tussen de teams van de Zaag molen en J en A. Het ging in deze partij snel op en jee. J en A was ver zwakt omdat een van de beste spe lers weg op tijd naar bed moest, omdat een prins carnaval nu een maal in deze tijd overal bij moet zijn. Deze spannende wedstrijd werd tenslotte toch nog maar nipt gewonnen door de Zaagmolen met 2-1. Aan het slot van het geslaagde toernooi reikte de beheerster van de kantine van de sporthal Ada Keulen de bekers uit en sprak een woord van dank aan de scheids rechters H. Roverts, R. Boedhoe en A. Hailing en de EHBOers D. Lig- tenberg en G. Jansen. Volgend jaar wordt het derde lustrum van de nacht in 't Mossink gevierd. SV Holten SENIOREN Lettele 1 - Holten 1,10.30 uur, ver trek 09.30 uur; Holten 2 - Lettele 2, 10.30 uur; Holten 3 - IJsselboys 3, 10.30 uur; Holten 4 - RV 2, 10.30 uur; Holten 5 - IJsselboys 5, 10.00 uur. Sporthal 't Mossink: Holten 8, 09.00 tot 10.00 uur; Holten 7, 10.00 tot 11.00 uur; Holten 13,11.00 - tot 12.00 uur. JEUGD Holten Al - Excelsior Al, 14.30 uur; Holten A2 - Haarle A2, 14.30 uur; Wierden BI - Holten BI, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur; Wierden BI - Holten BI, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur; Holten B2 vrij; Holten Cl - Wierden Cl, 10.00 uur; Excelsior C2 - Holten C2,11.00 uur, vertek 10.15 uur. Holten Fl, F2, F3, intern zaalvoet baltoernooi sporthal 't Mossink van 08.30 tot 10.00 uur, aanwezig 08.15 uur. Holten El, E2 idem van 10.00 tot 11.30 uur, aanwezig om 09.45 uur; Holten Dl, D2, idem van 11.30 tot 13.00 uur, aanwezig om 11.15 uur. Blauw Wit SENIOREN Zaterdag 19 januari: Blauw Wit 3 - Den Ham 4; Sp. Rijssen 4 - Blauw Wit 4, 12.30 uur, vertrek 11.30 uur; sp. Rijssen 3 - Blauw Wit 5, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur. JEUGD Dl, sporthal van 13.00 -14.00 uur; El, E2, E3, sponhal van 14.00-15.00 Het handbalteam van sv Holten verloor na een nederlaag in de thuiswedstrijd (met drie doelpun ten verschil) ook de uitwedstrijd van SCE uit Emmeloord. De eerste helft ging lange tijd gelijk op. Ver dedigend had Holten alleen pro blemen met de lange opbouwcom- binaties van de gastheren. De stand werd 7-7, maar daarna nam SCE een kleine voorsprong tot 14- 10 bij rust. Na rust bleef de stand enige tijd ge lijk. Rond een blessure van keeper Herman Stukker ontstond er enige commotie door het optreden van de zaaldienst van SCE en de reac ties van de scheidsrechters. Holten kreeg twee maal een 2 minuten straf en zelfs een rode kaart. In de daardoor ontstane ondertalsitatie vergrootte SCE de voorsprong tot 23-14. In de slotfase scoorde beide teams nog enkele keren en werd de eindstand 25-17. Scores: Meino van Beek 9, Nico Vorst en Alwin van Ommeren 3, Freek Nijkamp 2. De junioren speelden uit tegen Broekland. Het werd een erg span nende wedstrijd, waarin de ploe gen tot de rust gelijk opgingen. Ruststand 9-9. Na rust kwam Hol ten telkens op voorsprong, maar nooit met meer dan één punt. Pas in de laatste minuten werd het 12- 15. Broekland kwam in het slotof- fensief nog heel dichtbij, maar Hol ten won met 14-15 en nam daar door twee punten mee naar huis. Scores: Annemarie van der Maat 9, Monique Plantinga 4, Margot ter Schure en Monique van der Molen 1. Jeugd Meisjes A2 speelde tegen het hoog geplaatste ASVD. Tot de rust deed Holten het verrassend goed en kwam met slechts 1-2 achter. Na rust bleek ASVD toch sterker en won met 4-9. A1 speelde thuis tegen Kwiek. Bij rust leidde Holten met 2-1. Het team won uiteindelijk met 8-2 en behoudt dus de eerste plaats. Jongens Al speelde een goede wedstrijd tegen Achilles. De gas ten leidden bij rust met 6-7. Door de goede mandekking van Achilles in de tweede helft kreeg Holten weinig kansen en verloor met 13- 18. De welpen speelden hun eerste wedstrijd tegen Overwetering. Holten speelde goed, maar het team van de bezoekers was fysiek veel sterker. Het was vooral aan keeper Erwin Oolbekking te dan ken dat Holten via een 6-3 achter stand bij rust met slechts 7-3 ver loor. L Judo is niet alleen een leuke maar ook een nuttige sport. Goed ge bruiken van je lichaam, een manier om jezelf in geval van nood te ver dedigen, het aankweken van meer zelfvertrouwen, dat komt er alle maal bij te pas. Het is bovendien een sport die uitermate geschikt is voor mensen (kinderen) die te indi vidualistisch of te onrustig zijn om zich in een team te voegen. Jam mer dus dat judo de laatste jaren zoveel minder in de belangstelling staat dan in de glorietijd van een Anton Geesink. Voor sv Bato was het teruglopende aantal deelnemers zelfs reden om te overwegen om na 28 jaar maar helemaal met judo in Holten te stoppen. Alle clubs van Bato moe ten zich immers zelf kunnen be druipen en dan zou het lesgeld voor judo in de nabije toekomst wel eens te hoog kunnen worden. De protesten van de toch nog altijd dertig judoka's en hun ouders wa ren echter zo groot, dat het bestuur besloten heeft de sport nog een jaartje de kans te geven en daar dan zelf maar wat geld uit akties bij te doen. Bestuurslid Annie Leppink hoopt uiteraard dat het aantal leerlingen weer wat aantrekt: „De kinderen kunnen zich heerlijk uitleven, maar wel in goede discipline. De ju doka's kunnen desgewenst twee keer per jaar examen doen voor alle banden, van groen tot zwart." Wie belangstelling heeft mag ko men kijken of op proef meedoen op vrijdagmiddag. De tijden zijn: 16.30-17.00 uur voor kinderen van- af4jaar, 17.00-18.00 uur voor kinde ren van 6-12 jaar, 18.00-19.00 uur voor ouderen. De contributie is 100,- per jaar. Opgeven en inlich tingen aan de zaal of bij mevrouw M. Eggink, tel. 62000 of mevrouw A. Leppink, tel. 62503. uur. Fl, F2, F3, sporthal van 15.00- 16.00 uur. ZAALVOETBAL EBZV 3 - Blauw Wit 2, 19.30 uur, vertrek 18.30 uur. Handbal Zaterdag 19 januari: Al uit tegen Broekland om 18.15 uur, vertrek 17.15 uur; A2 uit tegen LHC om 12.30 uur, vertrek 11.30 uur; JA 1 uit tegen Zwolle om 13.20 uur, ver trek 12.15 uur; BI uit tegen Lettele om 13.00 uur, vertrek 12.15 uur; Dl vrij. Zondag 20 januari: Heren thuis te gen LHC om 12.00 uur; Dames S thuis tegen Pacellli om 14.10 uur; Dames J thuis tegen Actief om 13.05 uur. Volleybal Badminton 21 januari: BCH 5 - Deventer 8; 23 januari: BCH 4 - Mistral 1. Programma sporthal 't Mossink voor de week van 19 januari t/m 25 januari 1991 Zaterdag 8.30-13.00 s.v. Holten, afd. voetbal 13.00-17.00 zvv Blauw-Wit'66 19.00-20.00 Van Engbrink 21.00-22.00 Nijenhuis Zondag 9.00-12.00 sv Holten, voetbal 12.00-15.15 NHV 20.00-21.00 Biesters Maandag 8.10-14.50 scholengemeenschap Holten 18.00-19.00 sv Holten, voetbal 19.00-22.30 badmintonclub Holten Dinsdag 8.10-14.50 scholengemeenschap Holten 16.00-17.30 Mintonette 17.45-22.30 Mintonette 22.30-23.30 BlauwAVit Woensdag 8.10-14.50 scholengemeenschap Holten 16.00-19.00 hockeyclub Holten 19.00-22.30 badmintonclub Holten 22.30-23.30 Wegstapel Donderdag 8.10-15.40 scholengemeenschap Holten 16.30-22.00 sv Holten, handbal 22.00-23.00 KNVB 23.00-24.00 sv Holten, voetbal Vrijdag 8.10-14.50 scholengemeenschap Holten 16.00-18.30 hockeyclub Holten 18.30-22.30 Mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan men zich a.s. vrijdag van 12.00- 22.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 6 31 80). Overige reserveringen uit sluitend vïa het gemeentehuis (afd. welzijn, tel. 6 16 66, toestel 722). De uitslagen van de onderlinge schietwedstrijden van sv de Een dracht zijn: Luchtgeweer: Klasse A: 1. W. Paal man, 158 pnt; 2. G.H. Paalman, 154 pnt.; Klasse B: 1. H. Vincent, 148 pnt; B. Paalman, 142 pnt (4X10); 3. A. Paalman, 142 pnt (1X10); 1. G. J. v. Aefst, 150 pnt; 2. B. Tromop, 148 pnt; 3. E. Tromop, 110 pnt. Luchtpistool, Open Klasse: 1. G.A. Haverslag, 163 pnt.; 2. G.H. Paal man, 157 pnt.; 3. H. Mulder.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 9