■=srs Nog geen voortgang in golfbaanplannen Jeugd van OKIA het sterkst van Nederland Uit buiten Holten GRATIS AFWASAUTOMAAT AKTIEPRIJS 8999." Wonderbaarlijke visvangst bij AC restaurant Holten GOEDKOOPSTE PRIJSGARANTIE k Mocht u binnen 5 dagen na aankoop een zelfde top kwaliteitskeuken elders goedko- Jak per aantreffen, krijgt u nog eens 1000.- ex- I^Hktra Prem'B uitgekeerd die u dient te beste- ^1 j||aflEkden bij ons bedrijf of de helft in contanten |KpN krijgt uitbetaald. Uitgezonderd aanbiedinr /N. gen van Tulp keukenfabriek; BARNEVELD* Industriëlen. De V; Wattstraat 19 Tel. 03420-92624 Iedere koper die een aanbiedingskeuken koopt, ont vangt nog eens EXTRA geheel GRATIS een afwasauto- maat van bekend topmerk of de helft in kontanten. standaardapparatuur in onze showroom. Luxe keuken jasmijn wit front of wit-essenstructuur. Geheel kompleet met koelkast, kookplaat, af zuigkap en elektrische oven. Als blokkeuken incl. standaardapparatuur* enalMggJ,,- -IQ 499r apparatuur* 57QUj IJSSELMUIDEN KAMPEN BERGEN OP ZOOM GRAVE Glacis straat 11-12-13 A. van Gelderweg 85 Tel. 01640-34915 Tel. 08860-72807 SOESTERBERG' GOES AlLMILMD CENTRE Industriëlen Oe Poel 1 Amersloortseslraal 3a Verrijn Stuartweg 14a Tel. 03463-54711 Tel. 01100-16230 Tevens Holland-Bad studio Badkamers SLIEDRECHT* Induslrielerr. Nljverwaard leeghwaterstraat 107 Tel. 01840-10344 RUSSEN' Industriëlen. Oe Mors Sptnaerslraat 5 TeL 05480-14580 Openingstijden - ma «m"vii| 900-1800 u ra 9 00-15 00 u Koopavond .i Rijssen Goes Shedrecht - do lot 2100 u Soèsterberg^Bameveld. Kampen. Beigen op Zoom. Gravê. Zevenaar vrg tol 2100 u ZEVENAAR Meubelstraat Inpandig in meubelshowroom te Boekhorst Edisonstraat 56a Tel. 08360-40960 (open woens. 20 juni) De plaatselijke kranten waren er vol van: Holten krijgt een golfbaan aan de voet van de Holterberg. Achttien holes nog wel, op een opper vlakte van 68 hectare, zodat er ook nationale en internationale toer nooien gehouden kunnen worden. Voor-en tegenstanders maakten zich op voor de strijd en het wachten was alleen op de startnotitie, die de voor een gebied van die omvang vereiste milieu-effectrapportage (MER) voorbereidt. Dat was in augustus 1989. We zijn nu bijna een jaar verder en het is akelig stil rond de ambitieuze golfbaanplannen. Adviseur F.W. van Droffelaar, van het gelijknamige Arnhemse archi tectenbureau, meldt desgevraagd dat de startnotitie in concept ge reed is: „Het is nu aan de opdracht gever om het fiat geven om voor- of achteruit te gaan, of om te stoppen natuurlijk. De startnotitie is alleen maar een voorbereidend verhaal, waarin je uitlegt welk stuk grond je op de effecten voor het milieu wilt onderzoeken en waarom en hoe je dat onderzoek wilt doen." Grond is er De opdrachtgever in deze is Burg- golf B.V. uit Driebergen, een firma die door de Stichting Holten Pro motion destijds werd aangezocht om het initiatief tot de aanleg van een golfbaan te nemen. Volgens de heer Selderbeek van Burggolf heeft zijn onderneming een optie op huur of koop van een stuk grond aan de rand van de Holterberg: „De grond is dus in principe ter be schikking. De startnotitie die vorig jaar gemaakt is had echter betrek king op een ander terrein, ook op de Holterberg maar iets verschil lend van de lokatie waar we nu over praten. Die startnotitie zou dus aangepast moeten worden. We hebben er nog geen beslissing over genomen wanneer we dat doen en of we dat doen. Er zou een nieuw inrichtingsplan gemaakt moeten worden en om dat ei te leggen brengt ook weer zoveel kosten met zich mee, dat ik nu niet kan zeg gen: het gaat honderd procent door of het gaat helemaal niet door." Om welk stuk grond het gaat houdt hij ook maar liever voor zich - „om allerlei speculaties te voor komen" - maar het ligt in ieder ge val binnen het plangebied waar met de gemeente („al ruim schoots") over gesproken is. Op de vraag of hierbij ook een rol speelt, dat de Raad van State in re cente uitspraken de bezwaren van natuurbeschermers nogal eens heeft gehonoreerd (in ieder geval Delden en wellicht ook Ommen) houdt de heer Selderbeek zich op de vlakte: „Wij zijn er gewoon nog niet uit en dat is ook een beetje door tijdgebrek. Burggolf houdt zich bezig met een hele serie con crete projecten en dan schiet een nog niet concreet plan er gauw bij in." Is het dan misschien zo, dat er ook binnen het college van B W wat aarzelingen bestaan ten aanzien van de wenselijkheid van het aan leggen van een golfterrein op een plek, waarop de recreatieve druk toch al groot is? „Dat laat ik hele maal voor uw rekening." Afwachten Op het gemeentehuis is van aarze ling geen sprake, zij het dat burge meester W.L.F.C. ridder Van Rap- pard zich afwachtend opstelt. „Wij zijn nog wel degelijk geïnteres seerd maar het is aan Burggolf om initiatieven te nemen. Ik kan me voorstellen dat ze een gunstig mo ment afwachten om met de start notitie (die wij als gemeente overi gens ook nog niet kennen) naar buiten te komen, temeer daar je dan veel geld kostende procedures moet opstarten en wettelijke ter mijnen moet stellen. Deze vakan tiemaanden lijken mij daar in ieder geval niet geschikt voor omdat de gemeentelijke besluitvorming ook vrijwel stil ligt. Dat de plannen voor een golfbaan in Delden en wellicht ook die voor Ommen geen goedkeuring krijgen, hoeft op zich niet nadelig voor Holten te zijn. Dat kan zelfs onze kansen weer vergroten." Het was een zware opgave, maar de jeugd van OKIA slaagde er met glans voor. In de klasse tot 520 kg achttallen behaalden de zeven potige Holter jongens afgelopen zondag bij TTV Wittink in De Wijk het Nederlands kampioenschap. Daarvoor moest in de laatste com petitiewedstrijd koploper Heure opzij worden gezet maar onder lei ding van voorzitter Henk Pekkeriet die de verhinderde vaste coach Al- lard Wansink verving, lukte dat prima. Het feest bij OKIA werd ge completeerd met de derde plaats die de bij de Halfweggirls trekkende Holtense dames in de wacht sleepten. Heure begon nog met drie punten Bij de heren in de 640 kg-klasse voorsprong op OKIA aan de laat ste wedstrijd. De eerste drie partij- ging het allemaal wat minder. On danks een dagopbrengst van acht en zetten beide ploegen in winst tien punten zakte OKIA hier naar om, maar in de vierde trek besliste de Holtense ploeg de onderlinge confrontatie in haar voordeel. Aan gezien OKIA bleef winnen en Heu re nog eens drie punten verloor van Olden Eibergen betekende de ge wonnen trekbeurt van de Holtena- de achtste plaats door nederlagen tegen naaste concurrenten als Heure, Vorden en Monnickendam. Aan de top werd hevig gestreden om de hoogste eer. Ondanks het feit dat Vios Bison de strijd met zes punten voorsprong op Eibergen ren tegen dezelfde Eibergenaren begon, moest de ploeg al in de eer dat de titel binnen was. Dat daarna de kracht eruit was en de Holtena ren in de tweede en de derde trek beurt als makke schaapjes met Ol den Eibergen meesjokte, kon de supporters niet meer deren. Onder luide toejuichingen werd de ploeg gehuldigd. Dames Succes was er ook voor de dames van OKIA die op de laatste compe titiedag bij de Halfweg Girls de vierde plaats nog voor een derde wisten te verruilen. Naaste tegen stander De Wippenpol werd daar van de dupe en viel net naast de prijzen. Hier eisten de Heenwegla- dies de titel voor zich op. ste wedstrijd in het stof bijten en kwam er verder niet meer aan te pas. Eibergen werd kampioen en Vios moest met de derde plaats ge noegen nemen. De oostelijke com petitie gaat, na een welverdiende vakantie, op 19 augustus verder Uitslagen: Jeugd 520 kg-klasse: 1 OKIA 22 (43), 2. Heure 18 (42), 3. Olden Eibergen 23 (40),4. Bekveld 15 (30), 5. Eibergen 8 (20), 6. Vorden 2 (15), 7. Vios Bison 11 (11), 8. Trek lust 6 (10), 9. Bathmen 0 (5). Dames 420 kg-klasse zestallen: 1. Heenwe- gladies 18 (72). 2. Teerns 13 (53). 3. Half weggirls 13 (46), 4. De Wippenpol 8 (43), 5. Monnickendam 6 (18), 6. Jagersrust 5 (17), 7 Hoogenweg 0 (3). Heren 640 kg-klasse: 1. Eibergen 33 (119), 2. Watergang 30 (113), 3. Vios Bison 13 (105), 4. Heure 25 (76) na besliss., 5. Pop- penwier 10 (76) na besliss., 6 Monnicken dam 23 (68) na besliss-, 7 Vorden 24 (68) na besliss., 8. OKI A18 (64), 9. Zwaagdijk 5 (37), 10. Jagersrust 11 (36), 11. Boskrekels6(30), 12. Groene Oase 0 (0). Vorige week donderdag werd een uitzonderlijk grote heilbot van ruim twee meter lengte afgeleverd bij het AC Restaurant in Hol ten. De heilbot is de grootste vis onder de platvissen, die leeft in de Noord-Atlantische oceaan. De héilbot die bij het AC-Restaurant op het menu belandde was ongeveer twintig jaar oud en in de buurt van de Farao eilanden door Schotse vissers gevangen. De heilbot die in ons land wordt aangevoerd is normaliter zelden langer dan 1 meter. De vis leent zich voor verschillende bereidingswijzen. Het vis vlees is stevig en tamelijk vet. Uit de lever van de heilbot wordt een van de beste soorten levertraan gewonnen. Inmiddels is de vis bij het AC-Restaurant in mootjes gehakt. De 72 kilo zware vis ivas goed voor 300 porties. !i DONDERDAG 19 JULI 1990 H0LTENS NIEUWSBLAD Grote Kerk Lochem 'rijdag 27 juli staat in de Grote [erk in Lochem een bijzonder con- ert op het programma. Japanse inderen van 6 tot 16 jaar spelen vioölwerken van Bach, Beet- joven. Handel, Paganini en Suzu- Het gaat hier om een groep ioolleerlingen die volgens de me- hode-Suzuki werken en bezig zijn ian een Europese toemee. Aan- ang 19.30 uur, inlichtingen: 05730- ,1081. Rijksmuseum Twenthe 'Met potlood, pen en penseel', on der die titel brengt het Rijksmu seum Twenthe in Enschede tot en met 5 augustus een overzichtsten toonstelling van de Enschedese graficus en tekenaar Gerard van Haeften (1895-1951). De tentoon stelling laat zowel 'vrij' als in op dracht uitgevoerd werk zien. Museum De Waag De geschiedenis van de Neder lands waaggebouwen is tot 10 sep tember te zien in museum De Waag in Deventer. Op de tentoonstelling Het Waagstuk worden alle aspec ten van het wegen vanaf de vroege middeleeuwen zichtbaar gemaakt. Voor de kinderen is er een speur tocht uitgezet. Speelgoed- en Blikmu seum In het Speelgoed- en Blikmuseum in Deventer wordt tot 10 septem ber een selectie getoond uit een fraaie collectie winkeltjes uit de 19e en 20e eeuw. nv Energiebedrijf IJsselmij Meer informatie? nv Energiebedrijf IJsselmij Postbus 80, 8000 AB Zwolle 038-97 14 44.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 5