DeLindenberg op kop bij Hersengymanstiek van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten J aaragenda InterVisie Country dag verregend. Deltaclub gaat door Kindervakantieweek enthousiast ingezet Gevonden voorwerpen HOLTENS NIEUWSBLAD BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Uit het politierapport Geslaagd GBMtWdlSKfg Brillen BOLSENBROEK MARKELO 7 OPELe Rijssen krijgt MEAO- opleiding NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. H.W. Doomweerd, kindemevendienst: Jannie Rib- bink en Sijtze Meinsma; 19.00 uur: ds. B.A. v.d. Brink uit Harfsen. Oppasdienst: raw. Jacobs-Nij- kamp en Wilma Meijer. Uitgangscollecte: kerkinte rieur. Diessenplas: woensdag 18 juli 19.00 uur: past. Rademakers. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. A. van Asselt van Putten, kindemevendienst: groep 3, 4 en 5 o.l.v. Ciska van Engbrink; 19.15 uur: ds. H. Koetsveld van Dwingelo. De eerste collecte is voor de dia- konie (hulp voor Iran), de twee de voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Marjan Meijerink, Henriëtte Meijerink en Willy Broeze-Vrielink; 4-6 jaar: Liesbeth Kors-van Dijk, Carla Stam de Waard en Marjan en Ester Schuttert. Koffiedrinken voor vakantie gangers: mw. R. Bolink-Keve- lam, Mw. G. Beldman-Hulsman en mw. W. Klein Teeselink- Schreurs. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur: Heili ge Mis. DIJKERHOEK 9.30 uur: ds. H. Lindeboom; uit gangscollecte: kerkinterieur. OKKENBROEK 09.30 uur: ds. S. van de Bos uit Raai te; zendingsbussen bij de uitgang. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur: H. Mis. Zondag: 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. DONDERDAG 12 JULI 1990 In Espelo werd er gevent met over alls. Men krijgt bij aankoop van een aantal overalls een radio ca deau. Er was geen ventvergunning door de gemeente verleend zodat de venter werd opgespoord en be keurd. In dit geval was het een goed bekend staand bedrijf uit Zwolle. Het komt echter heel vaak voor dat er met "onduidelijke han del" wordt gevent. De politie is graag op de hoogte als er gevent wordt. Enerzijds zijn we dat als de gemeente een vergunning afgeeft, anderszijds zijn wij afhankelijk van de burgers. Wij hopen dat als U het niet vertrouwt U de politie belt I Op de Holterberg werd op de pick nickplaats een hoeveelheid afval aangetroffen. Plompverloren aan de bosrand. Tussen het afval trof de politie een naam en onderzoek leerde dat het afval van die per soon afkomstig was. De man ont kent zijn afval daar neer gegooid te hebben. Er wordt wel proces-ver baal opgemaakt. Afgelopen weekeinde werden er wat vernielingen gepleegd. Twee damesfietsen werden vernield aan getroffen in de omgeving van café Maats en ook zijn er planten uit bakken of tuinen getrokken. Ken nelijk is men niet tot positieve din gen in staat en is het alleen maar mogelijk, in het donker, ander mans zaken kapot te maken. Langs de snelweg werd tijdens een onbewaakt ogenblik in het toilet, bij een benzinestation, een porte monnee uit een tas ontvreemd. In de portemonnee zat DM 125,- en wat Nederlands kleingeld. Voornamelijk jongelui en ouders met kinderen hadden zaterdag in de druilerige regen Kalfstermans- weide opgezocht voor de Country- dag van de net een jaar jonge Del taclub, een vriendenclub van 18- en 19-jarigen die wat vertier op de naar hun mening 'duffe' Holtense zaterdagmiddagen wil brengen. Een mooi initiatief, dat ter aan moediging wel wat meer belang stelling had verdiend. Het werd geen moment erg druk en al zat het weer niet mee, je zou toch ver wacht hebben dat genoeg vakan tiegangers, tuk op een verzetje, een kijkje zouden komen nemen. Rond vier uur al hield de organisa tie het voor gezien en werden de punten van de deelnemende teams geteld. Zes maal vier heren hadden hun best gedaan op het rodeorij den op de mechanische stier, de Kop van Jut en het houtzagen. Winnaar met 28 punten werden de mannen van T'90 II: Alex Oolbek- kink, Gerben Tom-broers, Peter Aanstoot en Aijan Lodeweges. Tweede werd Edelweiss met 26 punten en derde Holten 9 met 24 punten. Voor alle drie was er een beker. De Deltaclub had zijn best gedaan om met de wedstrijdonderdelen en de muziek van White and Black een heuse wild west sfeer te schep pen, maar helaas, de stemming kwam er niet echt in. Aanvankelijk waren er nog wel wat bezoekers die de kou en vochtigheid trotseerden op het terras van de saloon, maar naarmate de middag vorderde werd de kring van toeschouwers steeds kleiner. Clubvoorzitter Frans Hendriks hield de moed er in en meldde dat zijn groep van negen volgend jaar zeker weer voor een dergelijk eve nement zal zorgen. Hopelijk doet hij zijn bijnaam „de bedrieger" dit keer geen eer aan. De eerstvolgen de activiteit van de Deltaclub is overigens de deelname aan het Hoolter Songfestival, waarop een drietal leden zich zal presenteren als de meidenpopgroep Luv. gen. Vergezeld van twee juryleden stelde Birgit Gantzert de vragen op de Holterberg. Even leek een stroomstoring roet in het eten te gooien, maar de technici van het NOB raakten niet in paniek en wis ten het euvel snel te verhelpen. De vakantiegasten van de Linden- berg waren goed op dreef. Zij wis ten 29 vragen goed te beantwoor den en moesten slechts op twee vragen het antwoord schuldig blij ven. Hun percentage goede ant woorden, 93,5 was goed voor een eerste plaats op ranglijst met acht tien vakantieoorden. De Holter berg nam met het aantal van 25,5 goede antwoorden, 82,2 een zes de plaats in. Er bestaat overigens een grote kans dat het team van De Lindenberg op 21 september af moet reizen naar Hilversum. Dan wordt namelijk in de AVRO-studio de finale gehouden. Hier nemen de twee beste ploegen aan deel. Dorpsstraat 4, Holten Tel. 05483-6 35 01 Q O5476-1907 13 juli: 11.45 uur: goochelaar en buikspreker Peter Grooney in het dorpshuis, toegang gratis; 17 juli: geologie-excursie VW, vertrek 13.30'uur bij café rest. Vosman (vooraf opgeven). Hool ter Avond: Mexicaanse avond, vanaf 18.00 uur Smidsbelt. 18 juli: concert Stadsknapen- koor Elburg, 19.30 uur in NH kerk. 19 juli: bos- en natuurexcursie VW, vertrek 14.00 uur bij VW (vooraf opgeven). 20 juli: rondleiding met film beelden in museum Bos Dieren wereld, 20.00 uur. 22 juli: Erwincross. 24 juli: vanaf 14.30 uur kermis, 18.00 uur wielerronde in dorps centrum. 25 juli: vanaf 13.30 uur kermis; 10.00 uur kleinveemarkt en rommelmarkt, Kalfstermans weide; vanaf 19.00 uur ringste ken in Dorpsstraat; zomervoet- bal. 26 juli: vanaf 13.30 uur kermis; 19.00 uur braderie in Dorps straat. 27 juli: vanaf 13.30 uur kermis; rondleiding met filmbeelden in museum Bos Dierenwereld, 20.00 uur; orgelconcert Peter Ei lander in NH kerk, aanvang 20.00 uur. 28 juli: 13.00 uur touwtrektoer- nooi op Kalfstermansweide. 31 juli: Hoolter Avond, Pimpel avond. 3 augustus: rondleiding met filmbeelden in museum Bos Dierenwereld, 20.00 uur. Gevonden: Sleutel Hema. Verloren: huissleutel, rode da- mesportemonnaie, bankpasje, kleinbeeldcamera, blauw doos je met twee huissleutels, kinder jack groen/paars, klitteband- portemonnaie, huissleutel aan geel label. Dieren: kwijt; Ierse setter, ge vonden; Benne Senner. ARTS: 14 en 15 juli: J.H.A. Bruins, Kei- zersweg 32, tel. 6 35 53. Spreeku ren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag: voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen, tel. 6 39 75. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31, tel. 6 14 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen, tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, volgens af spraak. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapeutisch Centrum Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, tel. 6 42 51. Behandeling volgens af spraak (ook voor ziekenfond spatiënten). TANDARTS: 14 en 15 juli: E.R.M. Bijlsma, Grotestraat 86, Diepenheim, tel. 05475-20 10. Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Diessenplasstraat 5, tel. 6 1515. Spreekuur: zaterdag 8.00- 9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 28 35, b.g.g. 05704-30 86. Afgelopen maandagmorgen was het zover. Daar waar meer dan vijftig Holtense kinderen met spanning naar hadden uitgekeken kon beginnen: de Operatie Kor hoen. Onderverdeeld in zeven leeftijdsgroepen en voorzien van een streng geheim paspoort en een goed voorziene voorraadkist ver trokken de deelnemers aan de Kindervakantieweek van het so ciaal-cultureel werk richting pad vindershuis in de Beuseberg waar het hoofdkwartier werd inge richt. Een week vol verrassingen voor de boeg die uiteindelijk mor gen moet leiden tot de arrestatie van de beruchte boeven Gore Ger- rit en Akelige Arie. Toch nog wat bedremmeld, vaak aan de hand van vader of moeder, betreden de jeugdige speurders het dorpshuis, waar chef-inspec teur commandant Herman Kamp man hen echter gerust kan stellen. De week belooft weliswaar veel spannende momenten, maar het blijft een spel zo weet hij. Dat blijkt al meteen na het inrichten van het hoofdkwartier en het nuttigen van een versterkend bordje soep wan neer 's middags tal van bekwaam- heidstesten moeten worden afge legd. De resultaten van het spoor zoeken, smokkelen, geheimschrift ontcijferen en bom zoeken worden in het persoonlijke paspoort geno teerd. Hoewel op weg naar huis en kele duistere figuren de kinderen lastig vallen, komt iedereen weer veilig thuis. Ook de dinsdag verloopt in een ge heimzinnige sfeer wanneer men met de bus naar het "Snatergat" gaat en een caravan onderzocht wordt. Dat speuren hongerig maakt blijkt tussen de middag wanneer de zelf gebakken stokbro den er gretig ingaan. Op woensdag is er even tijd voor ontspanning wanneer de deelnemers per huif kar op pad gaan, maar voor van daag (donderdag) staat er weer van alles op het programma. De ont knoping nadert wanneer de gehei me schuilplaats ontdekt wordt en de spanning stijgt ten top wanneer plotseling belangrijke informatie uit de lucht komt vallen. Dat be wijsmateriaal moet morgen (vrij dag) leiden tot de aanhouding van de mieze mannetjes. Maar of dat lukt leest u volgende week in het Holtens Nieuwsblad. JULI: 17 juli: Hoolter Avond 18 juli: zomervoetbaltoemooi; concert Stadsknapenkoor 20 juli: Holterberg-rondleiding Kees Bos 22 juli: Erwincross (autocross) 24 juli: opening kermis; wieler ronde 25 juli: kleinveemarkt; kermis; autocross; zomervoetbaltoer- nooi; ringsteken 26 juli: kermis en braderie 27 juli: kermis; Holterberg-rond leiding Kees Bos; orgelconcert Peter Eilander. 28 juli: touwtrektoemooi 29 juli: vakantiefietstocht 31 juli: Hoolter Avond AUGUSTUS: I augustus: zomervoetbaltoer- nooi 3 augustus: Holterberg-leiding Kees Bos 4 augustus: voetbalwedstrijd FC Twente - regio-elftal 7 augustus: Hoolter Avond II augustus: Triathlon Holten 14 augustus: Hoolter Avond 20 t/m 24 augustus: zwemvier- daagse Twenhaarsveld, tevens waterpolotoernooi 21 augustus: Zum Hoolter Bock 24 augustus: nachttoemooi S.V. Holten 26 augustus: Holterbergrit (mo tortoertocht) 27 augustus: gemeenteraadsver gadering SEPTEMBER: 8 september: vrije markt 6 september: jeugdkampioens cross (Zuurberg) 9 september: Holterberg Herfst- toer (fiets) 13 september: wijnfeest 22 september: trekkersiep 24 september: gemeenteraads vergadering OKTOBER: 6/7 oktober: Nacht om Holten. 9 oktober: begrotingsbehande ling (commissoriaal) 30 oktober: begrotingsbehande ling (gemeenteraad) NOVEMBER: 3 november: H.M.V. jubileum show 23 november: najaarsconcert Holtens Mannenkoor 26 november: gemeenteraads vergadering DECEMBER: 17 december: gemeenteraads vergadering; jubileumavond NBvP Holten 19 december: volkskerstzang 1991 JANUARI: 8 januari: nieuwjaarsreceptie NBvP Holten. 12 januari: gala-avond Fienpreu- vers Aan de Hogeschool IJsselland in Deventer slaagde voor de afdeling Milieukunde Jolanda Bolink. Voor de middelbare kadercursus rund- en varkenshouderij slaagden Dinant Kruimelaar, Henk Ulfman en rundveehouderij André Deijk. Geboren: Ruben Gerbert, zoon van G.R. Bolink en W. Meije rink. Ondertrouwd: G.H. Biele man (43 jaar) en A. Roddenhof (39) uit Baam. Getrouwd: D.J. Megelink (26) en M. Eiling (25); A. Müller (26) en H.J. Vorkink (25); T. Schoemaker (29) uit Tur kije en W.H.J. Pettinga (23). STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29, tel 6 27 84. Spreek uur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, 'ia ardenstraat 26, tel. 6 14 36. EDINGSBOND FNV: latie over uitkeringen: tel. Uy483-6 30 56; 053-33 05 37; 05496-6 30 56. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen: tel. 6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts, tel. 6 35 53. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Ge opend: maandag en vrijdag van 14.00-17.30 uur en van 18.30- 20.00 uur; woensdag van 09.30- 12.30 uur en van 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10,15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. De knapste koppen zaten vorige week donderdag bij Vakantieoord De Lindenberg, waar de AVRO opnames maakte voor het programma Hersengymnastiek Light. Vorige week donderdag was de AVRO-radio te gast bij recreatiepark De Lin denberg en camping De Holterberg. De Hilversumse omroep maakte hier op names voor het radio-programma Hersengymnastiek Light. Gedurende de romermaanden bezoekt de AVRO diverse campings en vakantieparken voor opnames van dit programma. De uitzending van de opnames in Holten heeft plaats op 3 augustus van 18.30 tot 19.00 uur,- via Radio 2. In Holten bestreden de teams van elkaar op hun parate kennis. De De Lindenberg en De Holterberg deelnemers werden aan de tand ge voeld met vragen over actualitei ten, aardrijkskunde, muziek, kunst, en dergelijke. De teams, be staande uit tien vakantiegasten, werden gesteund door het publiek in de kantines. In de propvolle kan tine van De Lindenberg werden de vragen gesteld door Jan Raven- steijn. Deze presentator voert te vens de eindredactie over de vra- Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gaf Rijssen toe stemming een MEAO-opleiding op te zetten. De avondopleiding kan nog dit jaar beginnen, de dagoplei ding volgend jaar. De nieuwe school is bedoeld voor het gebied dat de plaatsen Rijssen, Holten, Markelo, Goor en mogelijk ook En ter omvat. De organisatie van de Rijssense MEAO is door het minis terie in handen gegeven van het Thorbecke College in Almelo. Vakantie De functionaris van de Stichting Welzijn Ouderen Holten, mevr. P. den Hoedt-Lieshout, is van 1 juli tot en met 21 juli met vakantie. Mocht u in deze periode een alarm eringsapparaat willen aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de gezinsverzorging. Elke maan dag tot en met vrijdag wordt spreekuur gehouden van half 9 tot half 10. Het adres is Gaardenstraat 29, telefoon 6 27 84. Ook een even tuele storing aan uw apparaat kunt u daar doorgeven. Degenen die de opleiding willen volgen dienen tenminste het MAVO-D-diploma op zak te heb ben. Het vakkenpakket dat de nieuwe opleiding straks te bieden heeft wordt volgens de informatie van de gemeente Rijssen zo sa mengesteld, dat het een goede voorbereiding vormt voor het uit oefenen van secretariaatsfuncties en voor bedrijfsadministratieve functies. Ook wordt rekening ge houden met doorstroming naar MBA en SPD. De nieuwe opleiding verzorgt te zijner tijd ook cursus sen die opleiden voor externe exa mens, zoals voor basiskennis boek houden, MBA en bedrijfscorres- pondentie. Het boomzagen was niet het spectaculairste onderdeel van de door de Deltaclub georganiseerde Countrydag op Kalfstermansweide, maar le verde vooral Edelweiss wel de nodige punten op voor het eindklasse ment.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 3