Internationale tournee Holtense Boerendansers Feesten in Diikerhoek: warai, druk en gezellig WEEK DEZE p:- Pp PP' '38 Cjv op kamp Ongedierte Ponyclub Eerst Frankrijk, dan Disneyland Nieuwe spelonderdelen krijgen enthousiast onthaal - is Rondleiding «van Kees Bos _door museum Internationaal Folkloristisch Dansfestival Hellendoorn 1990 op 6, 7 en 8 juli a.s. met op 7 juli grote optocht door de straten van Hellendoorn. V.V.V. - Hellendoorn U ositwaisgt €©n fraaie Parker-iotter üailpolnf als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON gp iSs Elburgs koor in NH kerk Wegwijzers voor de Haar Geslaagd FNV "Metaal" verwelkomt 100ste lid Zandpaden afgesloten Recreatiewerk Holtens Nieuwsblad Donderdag 5 juli 1990 42ste jaargang no.27 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Marinus Bosschers heeft een belangrijke taak in Holten. Hij waakt ervoor dat onze fraaie gemeente wordt overvallen met allerlei ongedierte. Of het nu wespen zijn, ratten of mui zen, de gemeentelijk ongedier- tebestrijder trekt er met zijn gifspuit of voederbak met gif: onvervaard op af. Alleen voor kakkerlakken en vlooien moe ten de burgers zelf in actie ko men. De paardensportliefhebber heeft in Holten niet te klagen. Wie zijn hart verpand heeft aan de edele viervoeters kan her en der terecht, sinds kort is het aanbod zelfs uitgebreid. Pony club Stal De Eik zet de manege deuren wagenwijd open voor aankomend ruitersporttalent. De Holtense boerendansers zijn als eerste Nederlandse groep uit genodigd om op te treden op het op één na grootste internationa le folklorefestival van Frankrijk. Het Festival International des Py- rénées wordt aan beide kanten van de Frans-Spaanse grens ge houden - in de even jaren in het Franse Oloron Ste-Marie, in de oneven jaren in de Spaanse part nergemeente Jaca - en trekt ge middeld zo'n 2.500 bezoekers. Voor deze 23e keer zijn er 1.200 dansers uit twintig landen van vier continenten uitgenodigd voor een week van dans en mu ziek, met op de laatste dag een groot spectakel van duizend dan sers en muzikanten. Dat de groep uit Holten door de Fransen werd uitgenodigd is te danken aan de contacten, die wer den gelegd op het eigen Holtense folklorefestival twee jaar geleden. „Ze wilden daar eigenlijk nooit wat van Nederlandse folklore weten," vertelt voorzitter Dick Plekken- pol. „Ze dachten dat het iets saais was, maar we hebben ze weten dui delijk te maken dat er in Neder land wel degelijk een leuke folklore is. Misschien niet zo spectaculair als in de Oostbloklanden, maar best het aanzien waard." De eigen promotiefilm van het gezelschap overtuigde de organisatoren van het Pyrenese festival, die duidelijk een heel andere voorstelling had den van de Nederlandse boeren dans. Van 26 juli tot en met 5 augustus gaat de groep op reis voor een week van optredens. De enige vrije dag wordt onder andere gebruikt voor een excursie naar Lourdes. 'Hol- lande' staat in een interessand in ternationaal gezelschap met onder andere groepen uit Taiwan, India, Tunesië, Zuidelijk Afrika, de Vere nigde Staten, Mexico, Peru en de Sovjet-Unie. De 32 dansers, bege leid door vier accordeonisten, la ten in hun speciaal voor de gele genheid vervaardigde zomerkos- tuums, een daags en een zondags pak, de Zonnebloem zien, een Twentse bruiloftsdans en natuur lijk de Driekusman. In de zestien jaar van hun bestaan hebben de Boerendansers al zo'n dertig buitenlandse tournees ge- De Holtense Boerendansers poserend voor een echt Hollands beeld in openluchtmuseum de Zaanse Schans. maakt. Na Frankrijk staat voor dit jaar nog München op het program ma en voor volgend voorjaar staat Disneyland al geboekt, waar ze drie weken lang twee uur per dag zullen optreden bij het Nederland se paviljoen. Inmiddels kijkt Dick Plekkenpol alweer vooruit naar Dames- en herenkapsalon Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim ~7Voor het eerst sinds jaren verzorgt lees Bos de komende maand in 'Os Dierenwereld weer rondleidin- ;en met informatie over het die renleven op de Holterberg en de feluwe. Aan de hand van filmbeel- len schetst hij daarin het wel en ree van flora en fauna in deze na- jurgebieden. De rondleidingen itaan op het programma voor de ■ydagen 20 en 27 juli en voor 3 au- ïstus. Ze beginnen om 20.00 urn- Museum Bos Dierenwereld. Na bijna honderd jaar is het school- en volksfeest Dijkerhoek nog springlevend. Vrijdag en zaterdag heerste er in en om Het Bonte Paard weer een gezellige drukte, wat natuurlijk sterk bevorderd werd door het overwegend mooie weer. De feest commissie had succes met de nieuwe onderdelen in het pro gramma als het ringsteken per koets (of ponywagen voor de kinderen), dat een enthousiast onthaal kreeg, en het als ver rassing aangekondigde groepsspel voor telkens twee mannen en twee vrouwen rond de op borsthoogte uitgegraven water bak. Het feest begon al op vrijdagmid dag met een clownsvoorstelling voor de jeugd, 's Avonds presen teerde Jan Gerrits van Radio Oost voor een stampvolle zaal een nu eens echt gevarieerd programma, met het Hollands Duo als waardige vertolkers van het Nederlandse lied, conferencier Gerard Jonker, Leny and the Allround Band, goo chelaar Willy Magnetorp en coun- tryzangeres Monica. Wethouders Wim Dalhuisen en Henk Westerik hadden, met hun echtgenoten, de Inlichtingen: tel. 05486-1 27 29 of 5 48 48. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 uitnodiging om de festiviteiten bij te wonen graag aangenomen. Optocht De zaterdag begon traditiege trouw met de optocht van versier de wagens vanaf de school, vooraf gegaan door de Holtense Muziek vereniging en majorettes. Tot ver bazing (en genoegen) van de organisatoren hadden zich on danks de Molenfeesten van nog maar zes weken geleden toch nog twintig vehikels opgesteld. Een prijs voor de fraaiste wagen wordt er nooit gegeven, maar vrijwel una niem vond men de wagen met elf jes en kabouters van de families Podt en Rensen veruit de mooiste. Eén van de wagens herinnerde met een grote koekepan en boek nog even aan de geslaagde Djjkerhoek- se poging om het Guinness Book of Records te halen, maar de Mondia le vond geen supporters meer. Na een rustig moment rond het middaguur trokken de volksspe len weer veel publiek. Een belang rijke rol daarbij werd gespeeld door de grote bak water, die onder andere dienst deed bij het touws- lingeren, een onderdeel dat voor hevige hilariteit langs de kant zorgde. De frisse duik zal menige deelnemer bij de drukkende warm te trouwens niet onwelkom zijn ge weest. Een flinke bui om een uur of drie mocht de pret niet drukken, maar maakte wei dat het schieten van het programma moest worden afgevoerd. En het meest opvallen de van de dag was misschien wel dat Johan Tuitert het gewicht van drie dikbillen tot op een pond nauwkeurig wist te raden! Het hoogtepunt 's avonds was na tuurlijk het motorstunten van Mark van de Linde, die zijn machi ne over auto's, door een container- bak en over een bielzen stellage voerde. Tot slot sprong hij nog eens - met motor natuurlijk - over een rij van negen personen heen. Jammer was het wel, dat er maar zes bestuurders van oude motoren kwamen opdraven in plaats van de twintig op wie was gerekend. Vol gens Henk Hoefman van het orga niserend comité waren ze allemaal naar de TT in Assen! De feestcom missie was trouwens dik tevreden over het verloop van de feesten en de publieke belangstelling („Het was gewoon leuk en druk"), maar dat de leden na drie grote activitei ten op een rij zo langzamerhand na aan vakantie toe zijn lijkt wel ze ker. Uitslagen schoolfeest: stoelendans, groep 3 t/m 5: 1. Sandra Bronsvoort, 2 Gerwin Holmer, 3. Marian Aaftink, groep 6 t'm 8: 1 Jera Lyse», Nanco Holmer. 3 Erwin Ste vens: spelletjes: groep 1: Tim Noleboom. Donen Paalman, Jan Jaap Meendenng. Sander Tuitert, Peter Wqnberg, groep 2: Egbert Meesterberends. Nicole Wijnberg, Nienke Wiersma, groep 3: Geert Bannink, Marjolein Öoode, Erjan Hollegien, Marjan Noteboom. groep 4: Joke Veneklaas, Gert- Jan Hoekman, Sandra Bronsvoort, groep 5: Esther Zandvoort, Hermier. Bannink, Marieke Rensen, groep 6: Arnoud Boer, Jera Lysen, Erica Markvoort, Gerjanne Meijerman, groep 7: Erwin Stevens, Eli Ly sen, groep 8: Remko Stevens, Wilco Ren sen, Rob Rensen, Joost Boer. Bij de hindernisrace voor paren zorgde het samen wateren voor veel hilariteit. Uitslagen volksspelen: Stoelendans: 1 Berta Markvoort. 2. Erica Meijerman, 3. Diny Aaftink, 4. Henny Klaas- ses, 5. Miep Sluiter; ringsteken per fiets dames: 1, Berta Markvoort, 2. Gea Nijk- map, 3. Mieneke Tuitert, 4. Riky Jansen, 5. Zwaantje Roeterdink, 6. Diny Aaftink; ringsteken per tandem; 1. Gerrit Klaasses en Albert Wegstapel, 2. Gerrit-Jan Krikkink en Wim Berends, 3. Geert Roeterdink en Janny Paalman, 4. Yvonne Vlogtman en Sandra Broekhuis, 5. Miep en Herman Slui ter, 6. Wim Rensen en Miranda Heijmink; hindernissen voor paren; 1. Ineke Bosman en Jan Brönninkreef, 2. Gerrit Veneklaas en Joke Tempelman, 3. Bert Steunenberg en Anja Brönninkreef, 4. José Koopman en Jan Reijlink; hindernissen individueel: be neden 15 jaar: 1. Marc ten Wolthuis, 2. Mar cel Groteboer, 3. Bennert Rensen, boven 16 jaar dames: 1. Gerda Koeslag, 2. Laurien Ulfman, 3. Yvonne Vlogtman, boven 16 jaar heren: 1. Gerrit Klaasses, 2. Jan Brön ninkreef, 3. Egbert Wegstapel, 4. Dirk Hoek man, 5. Wim Rensen, 6. Wilco Paalman; groepsspel: 1. Wilco Stevens, Jannet Harmsel, Anja Pasop, Henk Haverslag. 2. Ineke Bosman, Jan Brönninkreef, Gerrit Veneklaas, Joke Tempelman. 3. Diny en Bert Aaftink, Gerrit en Diny Vlogtman, 4. Henk Stevens, Joke Ulfman, Wim Rensen, Miranda Heijmink; gewicht raden: Johan Tuitert meet 1.1666 kg (juiste gewicht 1.666 kg en 500 gr). Op woensdag 18 juli komt het Stadsknapenkoor Elburg naar de NH kerk in Holten. Aan dit zomer- concert o.l.v. Pieter Jan Leusink werken verder mee de jongenssop raan Martinus Leusink, de bas-ba riton Pieter Vis, de harpiste Marga Medema en de organist Dick San- derman. Het concert begint om 19.30 uur. Het zomerconcert in Holten maakt deel uit van een serie presentatie- concerten die het Stadsknapen- koor Elburg geeft ter gelegenheid van de verschijning van de nieuwe CD "Stadsknapenkoor Elburg in Concert". Op deze CD zijn 24 popu- lair-klassieke muziekstukken vastgelegd zoals; 'Bist du bei Mir" van Bach, "Alleluia" en "Avé Ver- um" van Mozart, "Panis Angelicus" van Franck en de spiritual Joshua fight the Battle of Jericho". Deze liederen worden tijdens het con cert ten gehore gebracht. De CD is na afloop te koop. Om ongewenste verkeersbewegin gen te voorkomen wordt op de Kei- zersweg ter hoogte van Arfman een bord geplaatst met de namen van de bedrijven, die op industrieter rein De Haar gevestigd zijn. Een zelfde bord wordt neergezet aan de westkant van de Dorpsstraat. B. W. komt hiermee tevens tegemoet aan de vrees van omwonenden, dat er na de reconstructie van het kruispunt Keizersweg/Vrijheids- laan problemen zouden ontstaan door vrachtverkeer dat de (goede) weg niet weet. De kosten worden door gemeente en ondernemers sa men gedragen: de gemeente' be taalt de omlijsting, de onderne mers de borden* Onze oud-plaatsgenoot J.P. Jalink behaalde na een avondstudie van zeven jaar aan de Rijksuniversiteit te Leiden het certificaat meester in de rechten. Zijn afstudeeropdracht was: de Distributiewet 1939-1990, differentiatiefase Nederlands recht Staatsrecht Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 1992, wanneer het internationale folklorefestival Holten weer wordt gehpuden: „We proberen in Frank rijk daarvoor alweer contacten te leggen met interessante buiteland- se groepen, dan kunnen we de mensen hier laten zien wat wij zien als we in het buitenland zijn." Elfjes en kabouters protesteerden in Dijkerhoek tegen de milieuvervui ling. De slogan op de achtergrond is niet van de sprookjesfiguren De afdeling Holten van de Metaal- bond FNV vierde vorige week een klein feestje. Aanleiding daarvoor was de inschrijving van R. Plek* kenpol als het honderdste Holten se lid. Daarmee leverde deze vak bond het bewijs dat men nog steeds springlevens is en dat ook steeds meer jongeren overtuigd ra ken van de noodzaak van een vak bond. Voor Holten, met relatief weinig zware industrie, betekenen de honderd leden van de plaatselij ke metaalbond een hele prestatie. Naast het afsluiten van zo'n 140 CAO's houdt de overkoepelende Industriebond FNV zich ook bezig met belangenbehartiging van indi viduele leden. Vrijdag 22 juni stapten de jongeren van CJV De Vriendenschaar op de fiets voor een kampweekend in Goor. De avond werd doorge bracht met allerlei spelletjes, aan sluitend was er een nachtwande ling met spookverhaal. De zater dagmorgen werd besteed aan het klootschieten, 's Middags stond een vossejacht op het programma. Vreemd uitgedost verstopten de meiden van 14 t/m 17 jaar zich in het winkelcentrum van Goor. Hon- gërig werd om zes uur aan de bar becue begonnen. 's Avonds mochten de oudsten naar het Goorse feest en met de jongsten werden spelletjes gedaan. De zondagochtend werd besteed om de rommel van de afgelopen dagen weer op te ruimen. Om twee uur werd de terugreis onderno men. De CJV-jeugd kon terugkij ken op een mooi, maar wel ver moeiend weekend. Met de goedkeuring van gedepu teerde staten van Overijssel is op nieuw de afsluiting van vier zand wegen op de Holterberg een feit. Het gaat ditmaal om de Oude Hel- lendoomseweg, het Bergpad, de Ericaweg en de Blikkertsweg. Re den voor de afsluiting is de toege nomen verkeersdruk op deze we gen door eerder genomen verkeers maatregelen. Volgens wethouder H.J. Westerik (gemeentewerken) zijn er op het ogenblik geen plan nen om nog meer paden op de berg voor het gemotoriseerd verkeer te sluiten. De tent van het interkerkelijk re creatiewerk staat weer op De Bor- keld en alle vakantiegangers en Holtenaren zijn van harte welkom. Van maandag tot en met vrijdag is er elke morgen tussen 10.00 en 12.00 uur een programma speciaal voor de kinderen, kosten 0,50. Deelname aan de overige activitei ten; 1,- (barbecue 2,-). Programma van 6 tot en met 15 juli: vrijdag 6 juli: vossenjacht, 14.00 uur; zaterdag 7 juli: open avond, 20.00 uur; zondag 8 juli: kampdienst, 10.00 uur, maandag 9 juli: hindernisloop, 14.30 uur; dinsdag 10 juli: barbecue, 19.30 uur; woensdag 11 juli: ochtendwandeling met onibijtpicknick (zelf brood meenemen), 7.00 uur; paaltjesvoetbal, 19.30 uur; donderdag 12 juli spooktocht. 22.00 uur; vrijdag 13 juli: puzzeltocht, 14.30 uur; zondag 15 juli: kampdienst, 10.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1