„Ik hecht erg veel waarde aan bijzonder onderwijs" sports agenda smm Holtense lopers Joppe snel in 't Schakers op dreef Handbalheren fier op kop ranglijst Directeur H.Ch. Vogely met DOP HOLTENS NIEUWSBLAD Holten wint verrassend van Helios Blauw Wit op bezoek bij koploper Klaverjassen Blauw Wit Advent CPB Tienersoos Musky Resultaat Stal de Eik Eerste prijs Ida Vincent Abonnement zwembad duurder Sport- en cultuurfonds Eerste prijs voor Sandra DONDERDAG 7 DECEMBER 1989 Als kleine jongen wilde hij stationschef worden. Niet zo verwonderlijk voor een kind uit een spoorweggezin. Zijn vader kon zich wel met die keuze verenigen, mits hij zijn HBS diploma haalde. Uitein delijk koos hij echter voor het onderwijsvak, een keuze die hij nooit heeft betreurd. Op 15 december neemt Henri Char les Vogely afscheid als direc teur van de protestants Chis- telijke school de Schakel, 's Middags om 15.30 voor de ge- nodigen en tussen 16.00 en 18.00 uur voor de ouders en andere belangstellenden. Geboortig in Utrecht, groeide hij op in Friesland, nadat zi)n vader ten gevolge van de oorlog overleed. In Harlingen volgde hij de openba re HBS, waarna hij een bewuste keuze maakte voor een opleiding aan de Christelijke kweekschool. „Die keuze was tweeledig, ver klaart Vogely. „Ik hecht erg veel waarde aan het bijzonder onder wijs, waarin de ouders het beleid van de school bepalen en ten twee de, en dat heeft er direct mee te maken, datje in het opvoeden van de kinderen - de pedagogische poot - in gezamenlijkheid met die ouders bezig bent. Ik heb het wel eens zo gezegd: ouders, die ver trouwen dat aan je toe wat hun rijkste bezit is. Ik denk dat dat het beste gewaardborgd is in het bij zonder onderwijs". Onderwijzer Vogely begon zijn loopbaan op een bijzondere wijze. Als net afgestudeerde kwekeling vervulde hij zijn dienstplicht bij de luchtmacht waar hij afgezwaaide Koreagangers mocht gaan om scholen. Na zijn afzwaaien kreeg de heer Vogely een baan in Katwijk om vervolgens terug te keren naar Friesland, naar een viermans- school in Tsjummarum. Na een aantal jaren maakte hij de over stap naar de Christelijke Mulo in Hoofddorpwaar hij aardrijkskun de en geschiedenis gaf, en soms een uurtje Nederlands. „Ik heb dat met erg veel plezier gedaan, maar ik miste de band met de klas. Je bent bij het voortgezet onderwijs altijd afhankelijk van degene die voor je de klas heeft gehad, zeg ik wel eens. Ik mist de eigen klas. Daarom heb ik met beide handen het bod aan genomen van een verzoek om in Den Briel hoofd te worden van een lagere school. Dat was een grootste stap voor mij, want doe je er wel goed aan". Na zes jaar maakte hij de overstap naar Holten, mede door de gezondheidstoestand van zijn echtgenote, een stap die hij nooit heeft betreurd. Als getogen Fries kostte het in het begin wat moeite zich aan te passen aan de wat indirecte wijze van communi ceren in het Sallandse, maar open als hij is, wist Vogely onmiddellijk een uitstekende band met ouders en leerkrachten te scheppen. „Wij zijn wat dat betreft, gezegend in Holten" verklaart Vogely. Niet alleen is de heer Vogely een warm voorstander van het Christe lijk onderwijs, ook de christelijke vakorganisatie neemt een belang rijke plaats in in zijn leven. Als voorzitter van de sectie basison derwijs van de Christelijk Protes tantse vakorganisatie, is hij direct betrokken bij de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied en die ontwikkelingen stemmen hem soms treurig. „Wat er met het kleu- teronderijs is gebeurd, is ronduit schandalig. Gelukkig ziet men dat in Den Haag nu ook in". Veel ver anderingen ziet de scheidend di recteur ook in de toekomst voor de schooldirecteuren „Dat worden veel meer managers, waarbij het gevaar dreigt, dat de voeling met de onderwijstaak verloren gaat. Daarom is het ook goed, dat we als directeuren regelmatig bij elkaar H. Ch. Vogely: Ouders vertrouwen hun rijkste bezit aan je toe". komen, om ervaringen uit te wisse len. Dat is een van de dingen, die ik straks zal gaan missen, want we hebben een prima ploeg directeu ren hier in Holten". Helemaal werkloos zal de heer Vogely na 15 december niet zijn. Hij blijft voorlopig volop actief voor de vakbond, en daarnaast staat er komend jaar nog een zware klus te wachten, de viering van de bevrijdingsfeesten. „Ach en dan zullen ze me vst nog wel weer eens voor iets weten te strikken, want zoals mijn broer gekscherend wel eens zegt: als een Vogely binnen komt, wordt hij meteen tot voorzit ter gekozen, dat zit kennelijk in de familie". Afgelopen zaterdag was de tradi tionele Speculaaspoppenloop in de bosrijke omgeving van 't Joppe. Leon Offringa liep de 3 km in 13.00 min. Jetske Markvoort en Sanne van der Spek beide in 13.02 min. za ten hier direct achter. De zeer jeug dige Merijn Offringa finishte in 18.01 min. Harry Heuvelmans waagde zich slechts aan de 6 km en deed er 24.00 min. precies over. Gerrit Markvoort in 26.50 min liet beleef Henny voor, 26.42 min. Herman Koetsier in 28.34 min. bleef zijn Janny in 30.15 min voor. Kees Span liet de klok op 33.04 min. stil staan. Op de 12 km liet Chris Offringa in 42.13 min zich van voren zien. Hen drik Markvoort liep in 45.30 min. Jos van der Spek in 47.06 min. Ook weer present was Ap Koetsier die op 26 november de marathon van Benidorm liep in 3 uur 27 min. Nu liep hij de 12 km in 48.27 min. Ook de dames draaiden goed mee. Vio let Boer in 54.34 min. Hanneke van der Spek in 55.35 min. Jettie Stam in 55.34 min., Ineke Bus in 56.43 min. en Diny Pasman in 56.44 min. Benny Ophof liep de 18 km en ein digde in 1 uur en 16.46 min. Programma: Zaterdag 9 december: Ommer bos- lopen, 2,5-5-10 km. Zondag 10 december: MCNHloop te Hellendoom, 2,5-5-10,5 km. SV Holten SENIOREN Zondag 10 december: Holten 1 - Broekland 1, 14.00 uur (vriend schappelijk): Holten 2 - Colmscha- te 2,10.00 uur; Holten 3 - Luctor 2, 10.00 uur; Holten 4 - Wierden 2, 10.00 uur; SOS 4 - Holten 5, 09.30 uur, vertrek 08.30 uur; Hercules 3 - Holten 6, 10.45 uur, vertrek 09.45 uur; Holten 7 - MW'29 7,10.45 uur; Holten 8 - RV 3,10 45 uur; PH 16 - Holten 9, 10.00 uur, vertrek 09.00 uur; Holten 10 - SOS 7, 09.00 uur; De Zweef 11 - Holten 11, 09.00 uur, vertrek 08.00 uur; Holten 12 - RKSV 3, 09.00 uur; SOS 9 - Holten 13, 09.30 uur, vertrek 08.30 uur; SDOL 7 - Holten 14, 09.30 uur, ver trek 08.30 uur. PUPILLEN/JUNIOREN zaterdag 9 december: Holten Al - Delden Al, 14.30 uur; Holten A2 - MW'69 Al, 14.30 uur; Holten BI vrij; enter B2 - Holten B2,13.00 uur, vertrek 12.00 uur; Holten Cl - Vr. Hoops Boys Cl, 12.30 uur; Holten C2 vrij. Holten Dl - DES Dt, 12.30 uur; Hol ten D2 - Excelsior D4, 10.00 uur; DES El - Holten El, 09.30 uur, ver trek 08.45 uur; Excelsior E2 - Hol ten/62, 09.30 uur, vertrek 08.45 uur; Holten E3 - SWN E3, 11.00 uur; Holten F1 - Enter V. Fl, 10.00 uur; Enter V F2 - Holten F2, 10.15 uur, vertrek 09.30 uur. Zaterdag 9 december: Columbia Apeldoorn BI - Holten BI, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur. Blauw Wit SENIOREN Zaterdag 9 december: Sportlust 1 - Blauw Wit 1, 14.30 uur, vertrek 13.00 uur; Sp. Denekamp 2 - Blauw Wit 2,12.30 uur, vertrek 11.15 uur; Sparta 5 - Blauw Wit 3, 14.30 uur, vertrek 13.15 uur; Blauw Wit 4 - Eversberg 2,12.30 uur; Blauw Wit 5 - Hulz. boys 5,12.30 uur; blauw Wit 6 - DETO 7, 14.30 uur; SWN 6 - Blauw Wit 7, 12.45 uur, vertrek 11.45 uur; SWN 9 - Blauw Wit 8, 14.30 uur, vertrek 13.30 uur. PULILLEN/JUNIOREN/DAMES Zaterdag 9 december: Blauw Wit Al - Bentelo Al, 14.30 uur; Blauw Wit BI - SOS BI, 12.30 uur; SOS Cl - Blauw Wit Cl, 12.30 uur, vertrek 11.30 uur. Blauw Wit Dl - Haarle Dl, 10.00 uur; Blauw Wit D2 - Markvogels Dl, 10.00 uur; Enter V. El - Blauw Wit E109.30 uur, vertrek 08.45 uur; Blauw Wit E2 - MW'69 El, 10.00 uur; Eversberg Fl - blauw Wit Fl, 10.45 uur, vertrek 10.00 uur. Tafeltennis: Niet ontvangen Handbal: Zaterdag 9 december: Al uit tegen Kwiek om 12.35 uur, vertrek 11.30 uur; Welpen D toernooi Holten, aanvang 11.15 tot 12.50 uur. Zondag 10 december: heren vrij; Dames senioren uit tegen Zwolle om 11.10, vertrek 10.00 uur; Dames junioren vrij. Volleybal 8 december: 19.00 uur: Dames 3 - WVC Volley 4; Herwen 2 - WVC Vol- ly 5; 20.15 uur: herwen 1 - RAC 2; Heren 3 - WVC Volley 4; Dames 2 - Salvo 2. Zaterdag 9 december: 10.00 uur: Meisjes C - WVC Volley 2; 16.00 uur: meisjes A - Flash Stars; Dames 1 - Wivoc. Vier Holtense schakers waren afge lopen vrijdag goed op dreef in een wedstrijd voor de SB O-cup in en tegen Hardenberg, een team dat een klasse hoger speelt. De Holte naren boekten een 3-1 overwin ning. Uitslagen interne competitie: Gerrit Stevens - Dick van der Knaap V2-V2, Hans van Oijen - Ton van Oijen 0-1, Bertus van Beek - Theo van Lindenberg Vfc-Vi, Jan van Calcar - Gerrit Luggenhorst 0- 1, Henk van Beek - Dinant van Beek 1-0, Ab Moddejonge - Geert Stevens 0-1. Uitslagen interne jeugdcompeti- tie: J. den Herder - S. v.d. Bos 0-1J. Mulders - D. Aanstoot 1-0, P. J. van Wingerden - U. van Zon 0-1, M. Nij- land - J. Metsemakers R.F. Ekker - M. van Rijssen 0-1. In een aantrekkelijke oefenwed strijd op een redelijk te bespelen veld zorgden de rood-zwarten voor een aangename verrassing door met een niet op volle sterkte aan getreden selectie een verdiende zege te behalen op het Deventer Helios. In de slotfase zorgde Hen- dri Bronsvoort voor de winnende treffer 4-3. Aanstaande zondag ontvangt Hol ten, ijs en weder dienende, Broek land thuis. Deze oefenwedstrijd be gint om 14.00 uur. Blauw Wit op bezoek bij koploper en periodekampioen Sportlust Glanerbrug. Nadat de uitwedstrijd tegen Rietvogels afgelopen zater dag werd afgelast, staat er nu wel een heel belangrijke wedstrijd voor Blauw Wit op het programma. Als Blauw Wit echt mee wil gaan doen in de race om het kampioenschap, of voor een plaats als periode kam pioen, dan zal er zaterdag gewon nen moeten worden. In de beker wedstrijd werd tegen de zondaga mateurs via strafschoppen gewon nen. Thuis werd het tegen de lijstaanvoerder van dit moment een gelijkspel. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter H. Averesch en begint om 14.30 uur. Op vrijdag 8 december a.s. is er de tweede klaverjasavond bij Blauw Wit van het seizoen 1989/1990. De avond begint om 20.00 uur. In 1990 volgen dan nog twee avonden. Elke avond worden er vier rondes gespeeld. Alleen de laatste ronde telt niet mee voor de totaalscore. Dit is de koppelronde. Het koppel dat de hoogste score haalt, krijgt die avond de koppelprijs. Verder zijn er natuurlijk weer tal van leu ke prijzen te winnen, maar niet al leen het winnen, doch ook de gezel ligheid is belangrijk. Dus komt al len. De kantinegroep zal weer voor de koffie zorgen en voor een hapje tussen door. De Christelijke Plattelandsvrou wen Bond komt donderdag 14 de cember bijeen om 20.00 uur in de Kandelaar. Met het echtpaar Bouwhuis uit Okkenbroek wordt advent gevierd, met dia's uit onder andere Israël. Nieuwe leden cn belantgstellen- den zijn van harte welkom. Voor tieners van twaalf tot en met vijftien jaar wordt weer een disco gehouden en wel op zondag 10 de cember, 's middags vanaf drie uur tot vijf uur. Deze keer is er ook een muziekvideo van Madonna. De entree is een gulden per per soon. Tijdens de tiener-workshop op donderdag 14 december treedt de Holtense band Nevada op. Deze band speelt onder andere covers van Lois Lane, Eric Clapton, San- tana en Womack Womack. De workshop begint's avonds om ze ven uur. Beide aktiviteiten worden gehou den in de kelder van het dorpshuis. Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN; - aan A. Koopman voor de bouw carport bij Hakkertsweg 25; - aan H. Poorthuis voor de bouw schuur bij Vianenweg 225a; - aan E. W. v.d. Pol voor bouw schuur bij Vianenweg 201; - aan S. Minnema voor verbouw boerderij Larenseweg 54 tot praktijkruimte; 2. aan Kerk- en verenigingsgebouw „Bethanië" vergunning ver leend voor het houden van een verloting; Voor het inwinnen van informatie over een zaak zelf dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of be roepschrift kan men zich wenden tot de afdeling Algemene Zaken te gemeentesecretarie. Commissie Sociaal-Cultureel werk De eerstvolgende openbare vergadering van de Commissie Soci aal-Cultureel werk vindt plaats op dinsdag 12 december om 19.30 uur in de Commissiekamer van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder meer het voorontwerp-Sociaal-Cultureel Programma 1990. Toepassing artikel 19 WR0 ten behoeve van uitbreiding winkel Dorpsstraat 17 te Holten. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat door de heer H. J. Wansink, Dorpsstraat 17 te Holten, een aanvraag om bouwvergun ning is ingediend voor uitbreiding en verbouw van het winkelpand op de percelen kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F. nrs. 3480,4313 en 4314, plaatselijk bekend als Dorpsstraat 17 te Holten. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan „Holten Kom Noord", daar de geplande winkeluitbreiding zal plaatsvinden op gronden met de bestemming „doeleinden van handel en bedrijf II, kategorie IB (in dustrieel bedrijf)". Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling (de aanvraag om bouwvergunning) gedurende 14 dagen, ingaande 11 december 1989, ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schrifte lijk bezwaar tegen het verlenen van vrijstelling ten behoeve van bovengenoemd bouwplan indienen bij burgemeester en wethou ders van Holten. Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Holten, 7 december 1989. De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Ontwerp partiële streekplanherziening woningbouw West-Overijssel De burgemeester van Holten maakt bekend dat met ingang van 11 december 1989 gedurende twee maanden voor een ieder ter visie liggen in de provinciale bibliotheek en ter secretarie van de in het (toekomstig) streekplangebied West-Overijssel gelegen gemeen ten het ontwerp van de partiële streekplanherziening woningbouw West-Overijssel. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij provinciale staten van Overijssel bezwaren tegen de ontwerp- partiële herziening indienen. Holten, 7 december 1989. De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Verkiezing van de leden van de gemeenteraad Inschrijving aanduiding politieke groepering De burgemeester van Holten maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op 21 maart 1990 te houden verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 6 februari 1990, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd ter secretarie van deze gemeente, uiterlijk op de drieënveertigste dag voor de dag van de kandidaatstelling (dus vóór 22 december 1989). Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de kies raad is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Voor de registratie moet een waarborgsom van f 250.- worden be taald aan de gemeente. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffen de de inschrijving worden ter gemeentesecretarie verstrekt. Plaats en datum: Holten, 7 december 1989 De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Het Holtens handbalteam won op nieuw in de uitwedstrijd tegen We- sepe. Het laag geplaatste Wesepe was geen partij voor een goed spelend Holten. Al vanaf de beginfase was het Holten dat de klok sloeg en werd via goed combinatiespel en een sterke verdediging een ruime 2-11 voorsprong genomen. Bij rust leidde Holten met 3-15. Ook na rust was Holten overheer send. Slechts incidenteel kon We sepe gevaarlijk worden en kon men van de uiteindelijke zeven treffers er drie via een strafworp maken. Met een goed op schot zijnde Ro land Bleyenberg en Johan Plantin- ga eindigde de wedstrijd in een 7-28 winst voor Holten, dat hiermee on geslagen aan de kop blijft in de der de klasse. Scores: Johan Plantinga 8, Roland Bleyenberg 7, Meino van Beek 5, Diederik Husslage 3, Nico Vorst 2. Jan Victor Dorlas, Freek Nijkamp en Gerben Reilink 1. Ook de dames junioren boekten een ruime overwinning. Nu was het de beurt aan HHZD om zeer vroeg kennis te maken met een goed spe lend Holten. Tot de rust een gelijk opgaande strijd waarin Holten een 8-6 voorsprong nam. Na rust ging Holten goed door en werd uiteinde lij k een 20-12 winst geboekt. Scores: Annemarie van de Maat 6, Margot ter Schure, Monique van de Molen, Monique Plantinga 4, Christel Louws, Annerieke ten Vel de 1. Op het Indoor springconcours van p.c. Heeten, behaalde Ida Vincent met Mark, na een spannende bar rage, de eerste prijs in de klasse Z. cat. D. Dries Nijzink van de recreanten club van manege 'Stal de Eik' ver tegenwoordigde deze club bij een sprinconcours voor recreanten, dat in Luttenberg gehouden werd. Hij won met Sonate de tweede prijs in de rubriek zestig centimeter. De vaste gebruikers van zwmebad Twenhaarsveld zullen het komen de zwemseizoen één gulden meer moeten betalen voor hun zwemab- bonnement. Voor een éénmalig be zoek met men een kwartje meer be talen dan afgelopen jaar. De tarie ven voor het school- en leszwem- men zijn niet verhoogd. Het voorstel van de WD tijdens de ge combineerde vergadering van de commissies financiën en gemeen tewerken. Precies een jaar nadat het college van b en w het voorstel bekend maakte, is het voorstel tot instel ling van een gemeentelijk Sport en Cultuurfonds aan de commissie financiën voorgelegd. Middels het fonds wil men minderjarigen waar van de ouders/ verzorgers een ge zinsinkomen hebben kleiner of ge lijk aan het minimum loon de gele genheid deel te nemen aan allerlei activiteiten. Men denkt aan subsi diëring van lidmaatschappen van verenigingen, sociaal-culturele ac tiviteiten, muziekonderwijs, schouwburgbezoek, CJP paspoort, schoolreisje en excursies en zwem- badkaart. Van het totaalbedrag wordt voorgesteld ten hoogste 75% te vergoeden en 100 van de zwembadkaart. De commissie financiën heeft zich nog niet over dit voorstel kunnen uitspreken, omdat niet alle gege vens voorhanden waren. Ook Holtense ruiters namen deel aan de indoordressuurwedstrijd, die zaterdag gehouden werd in Hellendoom en georganiseerd werd door de Hertruiters. Ondanks de ijzige kou waren er veel deelnemers. Sandra Dieperink met Amber won de eerste prijs in de klasse Z. Erna Willemink met Zephyr plaatste zich eerste in de klasse M en Marie Elise Dollekamp met Batrov werd vierde in de klasse LI. Erna Willemink met Dynamic won de eerste prijs in klasse B op het indoorspringconcours te Saasveld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 5