Holterbergrit wordt kleurrijk evenement Provincie ontkent groeikans Holten Holtens Nieuwsblad Dagmavo Holten speelt in op jumelage WEEK Fietsvierdaagse van start DEZE Bonenblues in 't Klavier Burgemeester pleit voor slecht-weeraccommodatie Geslaagd reisje HVG Kunstschatten op ANBO-reis UositMasigt een fraaie MBvP Espelo op reis in Holten Jeugd speelt om titel 7 Klootschieten met De Schure Boeldag HMV op 17 juni Beperktere afvalstroom Scheidsrechter Holtenaar Dick Beldman is volgend seizoen een van de 29 scheidsrechters die de landelij ke toppers van het zaterdag voetbal gaat fluiten. Het Hol- tens Nieuwsblad zocht de arbi ter op, die in het dagelijks le ven administrateur is. Kolschool Hoofdonderwijzer H. Wilps- haar neemt na bijna 35 jaar af scheid van zijn Kolschool. Een relaas van zijn jaren in Holten. De Holtense vereniging Het Aangespannen Paard 'De Bergrij- ders' organiseert voor de negende keer de Holterbergrit. Deze rit, één van de jaarlijkse hoogtepun ten van de vereniging, vindt plaats op zondag 11 juni. Dan trekt een kleurrijke stoet van fraai op getuigde paarden voor chique wa gens door Holten en omgeving. Inmiddels hebben zich al hon derdvijf deelnemers ingeschreven voor de rit, die tevens dient als kfassementsrit van de Nederland se Bond van Verenigingen van het Aangespannne Paard. Zondagmorgen vanaf negen uur zijn de wagens te bewonderen op het terrein van de familie Aaltink aan de Rijssenseweg. Daar is, om tien uur, ook de start van de zeven entwintig kilometer lange tocht. De lunch wordt gebruikt op het paardesportterrein op de Borkeld, van half een tot twee uur. Ter afsluiting van de rit wordt om kwart over drie een défilé ge houden door het dorp met als eind punt het terrein van de familie Aal- tink. De route is als volgt: Rijssense weg, Landuwerweg, Velddijk, Ge- skesdijk, Pasopsweg, Postweg, Kappertsweg, Borkeldsweg, Veen- weg, Oude Rijssenseweg, Postweg, terrein Borkeld. De route vanaf twee uur: Winkel- berg, Vianenweg, Pannenweg, Kwintenweg, Langstraat, Evert- jesweg, Kroepingweg en dan een sherrystop bij de familie Krikkink- Het eindpunt van het défilé is het terrein van de familie Aaltink. Volkerink. Rond drie uur vertrekt de stoet weer en via Het Lande- weerd, Wilhelminastraat, Keizers- weg, Dorpsstraat, Noordenberg straat, Kolweg, Schreursweg en Broensweg naar het terrein van de familie Aaltink, waar men rond vier uur hoopt te arriveren. tllllllllllllllllllllilillllllllllllllllIlllllllllllillllMllllllllllllllllflIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Wnd. redacteur: Peter Brouwer Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Indien geen gehoor, tel. 05709-27 75. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Holtens Nieuwsblad Donderdag 8 juni 1989 41ste jaargang no.23Abonnementsprijs f38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 De Dijkerhoekse HVG-leden en hun gasten vertrokken dinsdag morgen 30 mei per bus voor hun jaarlijks verrassingsreisje. Na de eerste stop in Renswoude, waar koffie met gebak genuttigd werd, ging het naar Gouda. Daar werd in de Delfts Blauw Potterie 'De Drietand' uitgelegd hoe het proces van bakken, verven en glazuren van de diverse voor werpen in zijn werk ging. Erg interessant was ook het be zoek aan de zilverstad Schoonho ven. Het gezelschap bekeek daar op film hoe de zilversmid zijn werk zaamheden uitvoerde. Bijzondere zilveren voorwerpen werden hier getoond, zoals een een ongeveer negen kilo wegende zilveren ooie vaar (de prijs was f. 50.000,-). Via de nieuwe tolbrug ging men richting Nijmegen, waar nog een uurtje gewinkeld werd. Aan het eind van de dag gebruik te het gezelschap het diner bij Bos goed in Wilp-Achterhoek: een pret tig slot van een geslaagde reis. Het ANBO-reisje naar Huize Sing- raven werd mede door het prach tige weer een succes. Bij aankomst werd bij twee draai ende watermolens een kopje koffie gedronken. Vervolgens werd land goed Singraven bezichtigd. De kunstschatten in Huize Singraven imponeerden veel van de bezoe kers. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ËaElpoinf geïnformeerd. als u ons een nieuws Als abonnee bent u mUmmmaa daarvan verzekerd. 200111186 QpCJ@iff Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Vijfenveertig dames van de plattelandsvrouwenbond-afde ling Espelo vertrokken dinsdag 30 mei voor een verrassingstocht. De rit voerde eerst naar Alphen aan de Rijn, waar koffie met gebak klaarstond. Hier werd ook het vo gelpark 'Avifauna' bekeken, even als de mooi aangelegde parken. Daarna brachten de dames een bezoek aan het Panorama-Mesdag in Den Haag; tijdens een rondrit door Den Haag werden vanuit de bus ook een blik geworpen op de regeringsgebouwen. In Scheveningen werd de lunch gebruikt en daarna spendeerder de dames enige tijd op de boulevard. Ook Madurodam werd bezocht. Na het diner gebruikt te hebben in café-restaurant 'De Dennen' te Renswoude vertrokken de dames richting Espelo; een mooie dag was voorbij... De werkgroep Conciliair Proces Holten vraagt aandacht voor een geperktere afvalstroom in Holten. Via een project Milieu op de pc Ba sisschool De Schakel verwacht men dat de schoolkinderen kun nen bijdragen tot een milieube wuster gedrag van de ouderen. Tips van de èerkgroep zijn onder meer, het oude papier naar de plaatselijke scholen in Holten te brengen waar het gerecyceld wordt voor hergebruik. Tuin- en groenteafval op de composthoop of naar het dierenpark in De Haar. TC Holten sluit een week voor de laatste competitiebal is geslagen af met een positief saldo van twee kampioenen. Tot en met zaterdag hebben de jeugdclubkampioenschappen nog plaats. De finales worden zaterdag 10 juni om 14.00 uur gespeeld. Ij De fietsvierdaagse startte dinsdagavond vanaf de op weg voor de eertse fietsavond. Vanavond is sporthal 't Mossink. Onder een bleek zonnetje de tweede dag van de fietsvierdaagse, tl ging een grote groep enthousiastelingen vol goe- Jongerencentrum De Schure daagt klootschietteams uit om het tegen haar op te nemen. Het kloot schieten begint zondag 11 juni om 14.30 uur. De van oorsprong Twentse sport speelt men met een met lood ver zwaarde houten of porseleinen bal. Met onderhandse worpen moet men een uitgezet parkoers in zo min mogelijk worpen afleggen. Per spel komen steeds twee teams, van vier personen, tegen elkaar uit. Verdere informatie kan men ver krijgen bij De Schure. De Supporters Vereniging van de Holtense Muziek Vereniging houdt op 17 juni een kijk- en koop- dag.De opslagplaats is van onder tot boven geheel vol gepakt, een garantie voor een goed financieel resultaat. In de week van 12 tot 17 juni is het supporters vereniging niet moge lijk om artkelen aan huis op te ha len. Indien men in deze week toch nog wat spullen kwijt wil, kan men dit op 15 en 16 juni na 12.00 uur in leveren in de houten loodsen van Enkco bv op de hoek van de Indus- triestraat/Kerkhofsweg. De boeldag bij de Enkco, begint za terdag 17 juni om 9.30 uur en gaat door tot ongeveer 15.30 uur De Beans Blues Band in vol ornaat. De Beans Blues Band treedt zaterdag 10 juni op in 't Klavier. Devijf jaar oude groep komt voort uit, zoals ze het zelf noemen, de rokende puinho pen van ter ziele gegane formaties. Beans speelt herkenbare blues voor een breed publiek en heeft inmiddels twee demo's gemaakt, met een derde in de maak. De dagmavo voor volwassenen te Holten (nevenvestiging van S.G. MiddenIJsel) hoopt op korte termijn, in het kader van de jumelage, banden aan te knopen met Winterberg in Sauerland. Het betreft in eerste instantie de cursisten Duits, die graag willen corresponderen met deelnemers aan het volwassenen onderwijs in de partnergemeente- .De lerares Ingeborg Buhr, zelf Duitse van geboorte, is contact persoon namens de school. Zij heeft in haar vorige woonplaats ervaring opgedaan met jumelage- uitwisselingen met een Duitse ge meente en hoopt dat de briefwis seling zal uitgroeien tot weder zijdse bezoeken en bloeiende con tacten. De dagmavo wil verder op de jume lage inspelen door het komend cursusjaar een nieuwe groep Duits te starten en zo veel Holtenaren de gelegenheid te bieden de taal te leren of oude kennis weer op te poetsen als voorbereiding op de komende jumelagecontacten. Om een voorproefje te krijgen bestaat er op donderi/jdag 15 juni van 10.1511.45 de gelegenheid de Duitse les van Ingeborg Buhr bij te wonen. Plaats: Dorpshuis De Bosc- hjkamp, lokaal 7. Naast Duits biedt de dagmavo het komend seizoen de volgende vakken aan op begin nersniveau: Nederlands, Engels, Spaans en textiele werk vormen. In bepaalde gevallen is bij voldoende voorop leiding instroom in meergevorderden groepen moge- lijk.De coördinator van de afdeling is iedere donderdag van 10.00 11.30 uur in het dorpshuis aanwezig voor inlichtingen en in schrijving. Telefonische inlichtin- gen:05483 61593. Enkele deelnemers aan de pas geopende Vliegdenroute. Na een vurig pleidooi voor de sta tus van National Park voor de Holterberg, van Holten Promo tion voorzitter mr. P. P. de Reuver en om kwalitatief hoogwaardig toerisme naar Holten te halen, waarbij hij de Toeristenweg een ongewenste doorsnijding noem de, gaf burgemester Van Rappard in felle bewoordingen aan dat het provinciale beleid steeds minder mogelijkheden biedt om eigen verantwoordingen te nemen. „Het interimrapport Bodembe- schermingsgebieden van de pro vincie werpt een groot aantal be lemmeringen voor de gemeente Holten op," aldus een teleurgestel de burgemeester, die een slecht- weer accommodatie als een juiste aanvulling op de toeristische be hoeften ziet. Via een herklassifice- ring van bijvoorbeeld de Bpuse- berg en de Zuurberg krijgen deze, nu agrarische gebieden, in de toe komst de status van Aard Weten schappelijke gebieden. Dit heeft als consequentie dat de aanwezige agrariërs met een hoop beperkin gen te maken zullen krijgep. Re- creat5ove ontwikkelingen staan doo ze kwalificatie helemaal op een laag pitje. De aanleg van een recreatief fietspad zal in de nieuwe plannen op veel moeilijkheden stuiten. De betutteling van de provincie is volgens burgemeester Van Rap pard niet op zijn plaats, „de ge meenten zijn heel wel in staat om hun eigen verantwoordelijkheden onder ogen te zien. Zeker nu ook nationaal is gebleken dat alleen toerisme nog een economische groeipijier van belang wordt." Het herziene streekplan van de provincie treedt overigens nog niet in werking aangezien de procedure nog van start moet w gaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1