I 4JA 139 998 598 schuppert meubelen 185 145 de waag holten GOUWE OUWE" avond Bij ons voelt u zich even miljonair: Russische kaviaar met Krimwijn voor f12.50. AC restaurants Slagroom Ben Te Wierik Eindelijk een kollektie van gordijnen en G. D. Z. SCHUTTE TANDARTS DISCO GRATIS TAPIJTEN DIE VOLLEDIG OP ELKAAR ZIJN AFGESTEMD. IMIEUW voor de kinderkamer Behang van David de Kabouter I l I I I A BARVELINK Horlogerie Rikkert RIJSSENSEWEG 4A, HOLTEN TEL. 05483-6 1781 BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK DEwfpPERT ADVERTENTIES WERKEN OMDATZE WORDEN. OOK DEZE. YVONNE VAN DER LINDEN mPmPmr - Schouderham QQ Roodmerk koffie KI h Witlof Champignons Appelmoes Jong belegen kaas kiio Roombroodjes CQ Mini wegge soorten brood 184 4000 m2 WOONIDEEËN TAPIJT GORDIJNEN MEUBELEN Stationsstraat 3 - Holten - Tel. 05483-6 12 23 10 TP 134 Heden overleed geheel onverwacht onze beste broer, zwager en oom Egbert Klein-Teeselink op de leeftijd van 54 jaar. Uit aller naam J. M. Klein-Teeselink Zutphen, 5 maart 1989 Correspondentieadres: Fam. J. M. Klein-Teeselink, Tondensestraat 14, 6975 AC Tonden. Onze beste broer, zwager en oom is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta" Harderwijkerweg 5 te Die ren. Voorafgaande aan de crematie is er gelegenheid tot afscheid nemen van 11.30 tot 12.00 uur. Waarna aansluitend de crematieplechtigheid plaats zal heb ben vrijdag 10 maart om 12.30 uur in aula II vanuit het crematorium te Dieren. Tot onze diepe droefheid is van ons heengegaan onze zwager Jan Voordes echtgenoot van Jansje Bosman in de leeftijd van 76 jaar. Holten: G. H. Voordes-Eggink Holten: A. Bosman-Koetsier Holten: J. W. Bosman-Dubbink Uden: G. J. de Graaf-Bosman M. de Graaf Hellendoorn: H. Vermaat-Jansen G. Vermaat Holten, 28 februari 1989. Op dinsdag 28 februari 1989 overleed onze mede- direkteur de heer Jan Voordes Wij denken met respect en waardering aan de inzet en kennis die van grote waarde zijn geweest voor het bedrijf waarvan hij mede-oprichter was. Wij wensen de familie de kracht toe dit verlies te ver werken. Personeel Bouwbedrijf Voordes B.V. Holten Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze mede-direkteur Jan Voordes Als oprichter heeft hij een grote invloed gehad op de ontwikkeling van ons bedrijf. In hem verliezen wij een persoon die met zijn gedegen kennis, ervaring en wijsheid een stuwende kracht was. In dankbaarheid gedenken wij het belang, dat hij voor onze toekomst heeft gehad. Wij zullen hem node missen. Direktie Voordes b.v. Holten, 28 februari 1989 Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend is, na een liefdevolle verzorging in het P.W. Janssen Ver pleeghuis te Almen, nog onverwacht van ons heenge gaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Hendrika Jansen-Klumpers sinds 27 juli 1972 weduwe van J. Jansen in de gezegende ouderdom van 92 jaar. Holten: G.J.Jansen Joh. W. Jansen-Aanstoot Enschede: E. Jansen H. H. Jansen-Bekkernens Holten: H. J. Haverslag-Jansen J. G. Haverslag G. Huisman-Jansen G. J. Huisman G.Jansen F. Jansen-Klein Teeselink Klein- en achterkleinkinderen 7451 NK Holten, 4 maart 1989 Menumsweg 3 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. DANKBETUIGING Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het overlij den van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Johan Wolters betuigen wij u onze hartelijke dank. Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. Uit aller naam: Fam. Wolters Markelo, maart 1989 Winterkamperweg 3a Met diep respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte verwerkt heeft, delen wij mede dat thans van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Hendrik Jan Arfman (Henk) op de leeftijd van 61 jaar. Holten: Marie Arfman-Sluiter Joop Arfman Dini Arfman-Huisken Martijn, Rianne en Anita Ben Arfman Patricia Arfman-van Berkel Petra en René Groningen: Nico Arfman Marjanne Paalman 7451 XA Holten, 7 maart 1989 Köllingserf 23 Henk is opgebaard in aula „Memento Mori", Reilinks- weg 8 te Holten, waar zaterdag 11 maart van 19.00- 19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Geen bloemen Tot onze grote droefheid is van ons heengegaan onze lieve zwager en oom H. J. Arfman echtgenoot van M. Arfman-Sluiter op de leeftijd van 61 jaar. L. Sluiter-Tuitert D. Vruggink-Sluiter J. Kalfsterman-Sluiter M. Kalfsterman neven en nichten Holten, 7 maart 1989. Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen bij: S£a. ^Ylyhuln Dorpsstraat 43 - Holten Tel. 05483-6 14 80 Al meer dan 75 laar een vertrouwd adres! Na een korte doch heftige strijd hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame mamma, onze spontane dochter, schoondochter, zus ter en tante Anna Marie Louise Bronsvoort-Kiebêrt (Loes) geb. 20-2-1950 overt. 7-3-1989 Holten: Bernard Bronsvoort Simon, Sabine en Bram Almere: fam. S. P. Kiebêrt Holten: fam. G. J. Bronsvoort fam. B. J. Goorman Amsterdam: André en Fia Frits en Silvia 7451 LT Holten, 7 maart 1989 Oude Deventerweg 2 U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen, die zal worden gehouden zaterdag 11 maart om 11.00 uur in gebouw „Irene", Boschkampsstraat te Holten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 12.00 uur op de nieuwe algemene begraafplaats te Holten. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen vrij dag 10 maart van 19.30-20.00 uur in de aula „Memen to Mori", Reilinksweg 8 te Holten. Op zaterdagavond 11 maart a.s. in bar dancing „DE WAAG" HET TREFFEN van alle bekenden en oud bekenden met ouderwets gezellige muziek! Tevens laatste gelegenheid tot inlevering Van de oude zwarte munten TOT ZIENS IN DE WAAG - HOLTEN Nu kunt u van Russische kaviaar genieten bij AC Restaurants. Bovendien krijgt u voor uw f 12.50 meer dan "alleen maar" Russische kaviaar met een glas rode of witte Krimwijn. De kuit - want dat is kaviaar - van de steur (een vis uit de Kaspische en Zwarte Zee) wordt opgediend in een gekoelde artisjok bodem en daarbij serveren wij een zalm-, paling- en garnalen- garnituur. Er zijn verschillende soorten kaviaar. Uw AC Restaurant selecteerde voor u topkwaliteit: Sevruga (Malossol), kleine, zwarte eitjes met een intense, aromatische smaak. Voel u even miljonair t/m 21 maart a.s. bij uw AC Restaurant. DEZE WEEK IN DE WINKEL EN OP DE MARKT Lekkere kiphapjes: 4 pakjes borrelboutjes voor 10.00 10 nuggy's voor3.50 250 gr. kippelever1.95 Natuurlijk bij: Oranjestraat 13, Holten, tel. 6 15 64 •h DANKBETUIGING Bij deze wil ik mijn dank betuigen voor de felicitaties, in welke vorm dan ook, de bloemen en cadeau's die ik op mijn 80-ste verjaardag mocht ontvangen. E.Jansen Holten, Rutgersweg 2. DANKBETUIGING Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen, kaarten en kado's die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest. Henk en Jantje Stam Waardenborchstraat 1, 7451 GH Holten. Voor alles wat tikt en de tijd aanwijst. - De echte horlogemaker - Repareert zelf - Reeds 45 jaar vakervaring Deventerweg 13, Laren (Gld.) 05738-14 31. DANKBETUIGING Voor uw belangstelling en medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Aaltje Nekkers-Beltman betuigen wij u onze oprechte dank. Fam. Wittenberg Holten, maart 1989. vrijdagavond aanvang 21.00 uur zondag aanvang 17.00 uur MÜT.EZli'.N Gediplomeerd hondentrimster voor het knippen, scheren en trimmen van uw hond. Behandeling na tel. afspraak Deventerweg 72 Holten tel. 6 43 21 AC Restaurant Holten, Langstraat 22, E30/A1 Deventer-Enschede, tel. 05483-62680. ZO ATTENT WAS U HET NOG NIET GEWEND STEGEMAN 100 gram w W DOUWE EGBERTS pak 500 gram v I Va liter kilo bakje ATTENTER KAN HET NIET Bij aankoop van f 35.- bood schappen grote pot K0ELEMAN per stuk WW 1200 gram Larenseweg 56, 7451 EN Holten. Tel. 05483-6 22 17 Geraffineerd en uniek samenspel in de Milo Figuro kollektie. Dus één merk, één naam, waaronder tapijten en gordijnen samengaan. De Milo Figuro kollektie biedt u zeer veel keuzemogelijkheden. Voor zowel het moderne, het klassieke als het romantische interieur. Milo Figuro reikt u de ideeen aan. Ook als het u gaat om alleen tapijt of gordijnen. .ARMCN t IN iN«*ieu»rt*Wl herkent de smaakvolle Milo Figuro kollektie snel dankzij de opvallende en nvemchtelijke presentatie standaard m onze zaak

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 2