rt^PFI sport a agenda 5 Egbert Veneklaas wint Oliebol cross Volop vissers in wintercompetitie Verdiende winst badmintonteam Schakers voorlopig uit gevarenzone Nipte zege voor handbal Holten Opnieuw verlies Mintonette-dames HOLTENS NIEUWSBLAD Bertus Stevens verrassend tweede Zilver voor Sanne Boer Bergruiters in de prijzen Eerste prijs voor Brenda Rock Roll in Wippert SV Holten in gesprek Onnodige nederlaag Blauw Wit DONDERDAG 19 JANUARI 1989. Of het nu door de zachte winter komt of omdat de vissers na de zo mer hun favoriete sport nog niet kunnen missen, feit is dat er in deze tijd veel meer vissers langs de wa terkant te vinden zijn dan nor maal. Ook de wintercompetitie van HSV De Eendracht samen met de HSV Enter is dit jaar een groot succes. Steeds meer leden krijgen de speciale wintertechnieken on der de knie, waarbij men moet we ten dat de vis in koud water minder geneigd is de dobber flink weg te trekken. Het is dan ook zaak rustig water op te zoeken en de dobber erg scherp uit te loden. Typische winterwateren zijn dan het Twen tekanaal tussen Delden en Henge lo (met het warme water van de Akzo) en het Ganzediep bij Kam pen, waar op mooie dagen de hen gelaars mannetje aan mannetje zitten en de vangsten uitstekend zijn. Bij de wintercompetitie strijden ongeveer veertig vissers om de eer. Holtenaar Gert Jan van Aefst doet het uitstekend en lijkt revanche te nemen voor de op een haar na ge miste winst in de zomercompetitie. Tijdens de vierde wedstrijd op za terdag 28 januari in de Berkel bij Lochem kan hij zijn positie verster ken. Vergunningen De jaarlijkse uitgifte-avonden, waarop men de vergunningen voor 1989 kan afhalen, zijn gepland voor dinsdag 24 januari in Holten bij café Tonnie Brands van 19.00 uur tot 21.00 uur en op donderdag 26 januari in Markelo bij café Smit, ook van 19.00 uur tot 21.00 uur. Wie zijn vergunning later bij de Rabo bank ophaalt, betaalt daarvoor iets meer. SnortBin Hotten De atleten zetten het tempo er meteen flink in s v Holten SENIOREN Zondag 22 januari: Holten 1 - Heeten 1,10.30 uur; Hee- ten 2 - Holten 2, 09.30 uur (vertrek 10.30 uur); Heeten 3 - Holten 3, 09.30 uur (vertrek 10.30 uur); Sporthal 't Mossink: Holten 4 van 09.00-10.00 uur; Holten 11 van 10.00 -11.00 uur; Holten 5 van 11.00-12.00 uur. Dinsdag 24 januari: Holten 2 - Rood-zwart2,19.30 uur. PUPILLEN/JUNIOREN Zaterdag 21 januari: Holten Al - Witkampers Al, 14.30 uur; Heeten A2 - Holten A2, 14.30 uur (vertrek 13.30 uur); Holten BI - Witkampers BI, 14.30 uur; Holten B2 - Heeten B2,13.00 uur; Witkam pers Cl - Holten Cl, 13.30 uur (ver trek 12.30 uur); Holten Dl - Wit kampers Dl, 10.00 uur; Witkam pers D2 - Holten D2,10.00 uur (ver trek 09.00 uur). Definitieve trainingstijden pupil len: woensdagen 25 januari/1-8-15- 22 februari: Holten F2 van 16.00- 17.00 uur; Holten F1 - 17.00-18.00 uur; Holten E3 van 18.00-19.00 uur. Donderdagen: 26 januari/2-9-16-23 februari: Holten El van 16.00-17.00 uur; Holten E2 van 17.00-18.00 uur. NB. Definitieve zaalindeling voor zaterdagen in gymzaal Lageweg zoals vermeld in clubblad van de cember, uftk Blauw Wit SENIOREN Zaterdag 21 januari: Sp. Rijssen 1 - Blauw Wit 1, 14.30 uur (vertrek 13.30 uur); Sp. Rijssen 2 - Blauw Wit 2,12.30 uur (vertrek 11.30 uur); Blauw Wit 3 - Excelsior 9,14.30 uur; Excelsior 7 - Blauw Wit 4, 12.45 uur (vertrek 11.45 uur); Blauw Wit 8 - DES 9,14.30 uur. ZAALVOETBAL Donderdag 19 januari: Sporthal 't Mossink 22.00 uur Blauw Wit 1 - SWN1. Vrijdag 20 januari: EBZV 2 - Blauw Wit 2,19.30 uur. Donderdag 26 januari: Vosta 5 - Blauw Wit 2,20.00 uur. PUPILLEN: Zaterdag 21 januari: Sporthal: 11.00-11.40 uur, F1 en F2; 11.40 -• 12.10 uur, El; 12.10-13.00 uur, Dl en D2.15 min. voor de aan vang aanwezig. Handbal Zaterdag 21 januari: BI uit tegen SDOL om 12.15 uur. Vertrek 11.15 uur. Welpen d, toer nooi in Deventer om 10.22 uur. ver trek 09.20 uur. Zondag 22 januari: Heren uit te gen Heeten om 12.00 uur. Vertrek 11.00 uur. 20.00-21.00 Beuseberg. Zondag: 9.00-12.00 sv Holten afd. voetbal 12.00-20.00 H.J. Halkers 20.00-21.00 Biesters. Maandag: 8.10-15.40 scholengemeenschap Holten 16.00-17.00 sv Holten, afd. voetbal 17.00-18.00 gemeentepersoneel 19.00-22.30 badmintonclub Holten, instruktielokaal: mevr. Van Rap- pard Dinsdag: 8.10-15.40 scholgengemeenschap Holten 1615-22.30 Mintonette 22.30-23.45 Blauw-Wit Woensdag: 8.10-15.40 scholgengemeenschap Holten 16.00-19.00 hockeyclub Holten 19.00-22.3.0 badmintonclub Holten 22.30-23.30 Wegstapel Donderdag: 8.10-15.40 scholgengemeenschap Holten 16.30-22.00 sv Holten afdeling handbal 22.00-23.30 sv Holten, All Stars Vrijdag: 8.10-14.50 scholengemeenschap Holten 16.00-18.30 hockeyclub Holten 19.00-22.30 Blauw-Wit. Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan met zich a.s. vrijdag van 12.00- 22.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 6 31 80). Overige reserveringen uit sluitend via het gemeentehuis (afd. Welzijn, tel. 6 16 66, toestel 722). Aangelokt door het milde weer trok de achttiende Oliebollen- cross maar liefst 336 deelnemers. Vooral de jeugd was massaal aanwezig. De grote trekker was weer de tien kilometer met 102 deelnemers, waaronder zeven dames. Opvallend was de supre matie van de Holtense atleten op de tien kilometer; de eerste vijf waren allen Holtens van origine. Opvallend was ook het grote aan tal deelnemers uit Nijverdal dat de berg was over gestoken. Bij de prijsuitreiking, zoals altijd door Jan ten Velde (Tox), een van de initiatiefnemers van de Oliebollencross, waren er extra attenties in de vorm van een oran je sportshirt voor Jan Krooshof, voorzitter van de sv Holten, Fred Groenewoudt, voorzitter Olie bollencross-commissie en Eddy Hafkamp, hoofdtrainer sv Holten afdeling voetbal. Het grote gevecht op de tien kilo meter tussen Egbert Veneklaas, Badminton 25-1: BCH 1 - ZBC 6. '28-1: Diepenveen 4 - BCH 2; Gene- muiden 4 - BCH 3. Volleybal 20 januari: heren 2 - Kotees 2,19.00 uur; heren 1 - Ledo 1, 20.15 uur; he ren 2 - Flash 5,20.15 uur; dames 4 - RAC 3,20.15 uur; dames 3 - Flash 7, 19.00 uur. 1 januari: Dames 1 - Kangeroe, 16.00 uur; dames 2 - RAC 1 (dames 2), 14.00 uur. PROGRAMMA SPORTHAL 't MOSSINK voor de week van 21 januari t/m 27 januari. Zaterdag: 9.00-11.00 hockeyclub Holten 11.00-13.00 Blauw-Wit 13.30-18.00 Mintonette 18.00-19.00 Blauw-Wit 19.00-20.00 J. Hulshof In de kompetitie van de eerste klasse B van de schaakbond Over ijssel staat Holtens eerste team op de voorlaatste plaats. Alleen het laatste team zal degraderen. Het was daarom vorige week zaak, dat de Holtenaren in eigen huis mede degradatiekandidaat ENO 1 uit Nijverdal zouden verslaan. Met enig geluk slaagden zij daarin. Hol ten vergrootte daarmee de voor sprong op ENO tot drie matchpun- ten en kan zich daarmee voorlopig wat veiliger voelen. Geheel tegen hun gewoonte in waren de topspe- lers Ton van Oijen en Joop Midde- link snel klaar. Beiden scoorden een remise in inderdaad gelijk waardige stellingen. Op de overige borden was de situatie onduide lijk. Drie spelers stonden iets be ter, twee iets slechter en Henk van Beek gelijk. Die bracht dan ook de derde remise binnen. Teamleider Dick van der Knaap bracht het eerste Holtense winst punt binnen in een uitstekend ge speelde partij waarin hij bewees zijn inzinking van de afgelopen maanden weer te boven te zijn. Kort daarop bracht Hans van Oij en de stand op 3-2 in Holtens voor deel door in een iets betere stelling remise overeen te komen. De overi ge drie partijen zagen er niet zo gunstig uit voor Holten. Theo van Lindenberg had een pluspion, maar ging door tijdnood zodanig knoeien dat hij ten slotte moest op geven, waardoor dé stand weer ge lijk werd. Het wonder voltrok zich voor Hol ten in de partij van Geert Stevens. De voorzitter had een stuk geofferd tegen drie pionnen. Hij had daarbij ook nog aanvalskansen, waardoor hij nog een pion won. Om te kun nen winnen zou hij nog uren heb ben moeten doorspelen, maar de klok kwam hem te hulp. Zijn te genstander had nog ongeveer een minuut om de laatste zet voor de tijdkontrole te doen. Hij ging ech ter te lang nadenken, waardoor zijn vlag viel en het punt dus naar Holten ging wegens tijdoverschrij- ding! Direkt daarop moest de laat ste partij, van Dinant van Beek, worden afgebroken na vier uur spe len. Zijn tegenstander zag echter geen winstmogelijkheden meer en gaf de partij alsnog remise, waar door Holten met het geringst mo gelijke verschil de wedstrijd won. Dat het daarmee geluk had, bewe zen de omstanders. Zij hadden al lemaal gezien hoe de tegenstander van Dinant een stuk had. kunnen winnen en daarmee de gehele wed strijd in een gelijkspel had kunnen veranderen. De goede man bleek achteraf allemaal wel gezien te hebben, maar hij kon niet vertellen waarom hij die bewuste winstzet niet gedaan had. Al met al een ge lukkige overwinning die de Holte naren hard nodig hadden. Sanne Boer pakte tijdens de Oos telijke kampioenschappen indoor atletiek in Zwolle een zilveren me daille op 600 meter bij de meisjes C. Op dit moeilijke nummer finishte zij in een tijd van 1 minuut en 43.1 seconde. de elegante loper uit Holter- broek, en Meindert Koopman, de krachtige doordouwer, viel bitter tegen. Meindert had de bekende pap in de benen. Egbert Venek- laas met zijn soepele tred won vrij gemakkelijk. De verrassing was Bertus Stevens die de achtervolging leidde. De Dijkerhoeker, tegenwoordig in Twello woonachtig, pakte ver diend de -tweede plaats net voor de moegestreden Meindert Koopman. Een vierde plaats voor Jan Koopman en een vijfde voor Dirk Hoekman maakte het Hol tens succes compleet. De eerste 'buitenlander' was Leo Jansen uit Nijverdal. Vorig jaar werd hij nog derde; deze keer had hij duidelijk zijn dag niet en werd slechts zes de. Uitslagen Oliebollencross; Groep I (Poffertjes), 2 km. voor 7 tot en met 9 jaar: jongens: 1. Erik Reijlink, Holten (eerste svlid) 7.49 minuten; 2. Ramon Eshuis, Holten, 7.53; 3. Erik Steenbergen, Holten, 7.54. meisjes: 1. Wendy Meerman, Holten, 8.22; 2. Judith kielink, Holten, (eerste svlid) in 8.23; 3. Bemadette Ongena, Holten, 8.54. Groep II (Appelflappen), 2 km. voor 10 en 11 jaar: jongens: 1. Arno Knapen, Hol ten, (eerste svlid) 6.36 minuten; 2. Edwin Knapen, Holten, 7.05; 3. Patrick Mulder, Nijverdal, 7.16. meisjes: 1. Henrike Beltman, Holten, (eerste svlid) 7.47; 2. Jil- doy Metsemakers, Holten, 8.03; 3. Kim Kortleven, Holten, 8.04. Groep III (Pannekoeken), 4 km. voor 13 en 14 jaar: jongens: 1. Arjan Demers, Lo chem, 15.31 minuten; 2. Henry Kabbenberg, Boskamp, 15.52; 3. Dennis Heetkamp, Nijverdal, 17.09; Henk Jan Nijenhuis, Hol ten, (eerste svlid) 17.52. meisjes: 1. Sanne Boer, Holten, (eerste svlid) 17.24; 2. Jolanda ter Meulen, Almen, 20.03; 3. Bianca Bruggeman, Nijverdal, 21.01. Groep VI (Roomsoezen), 4 km. voor dames vanaf 15 jaar: 1. Miranda Jansen, Holten (eer ste svlid) 17.38 minuten; 2. Ria Kappert, Holten, 18.03; 3. Marie van de Weijden, Nijverdal, 18.07. Groep V (Bitterballen), 4 km. voor heren van 35 jaar en ouder: 1. G. Bruggeman, Nijverdal, 14.55 minuten; 2. A. Horsman, Nijverdal, 15.09; 3. Arie Jansen, Holten, (eerste svlid) 16.05. Groep VI (Kroketten), 4 km. voor heren van 15 tot 34 jaar: 1. Ewald van de Weijden, Nijver dal, 13.41 minuten; 2. Ara Rie- mens, Nijverdal, 14.08; 3. Rob ten Bok, Nijverdal, 14.20; Dick Zweers, Holten, (eerste svlid) 15.07. j BCH 1-ABS 1. Een misschien niet verwachte, maar zeer verdiende overwinning voor BCH 1 was de oogst na de acht gespeelde partij en. Een extra pluim voor Eddie Willemink, die de sterke eerste Bathmense heer met diep spel naar een nederlaag speelde. Alle singles werden gewonnen. Alleen in het herendubbelspel en in het gemengddubbelspel met Sonja en Eddie liet team 1 de winst aan de tegenstanders. Eindstand: 6-2. BCH 3-SVI2. Team 3 had weer eens een (te) ge makkelijk badmintonavondje. Alle partijen leverden Holtense winst op. Jammer was het, dat de tegenstandster van Tiny van de Runstraat bij de stand 7-5 in de eerste game door haar enkel ging. Groep VII (Oliebollen), 6 km. voor heren vanaf 15 jaar: 1. Wilfried Woesthuis, Nijverdal, 20.23 minuten; 2. Martin Boswin kel, Goor, 20.34; 3. Aaldert Zo mer, Nijverdal, 20.34; Gerrit Meilink, Holten, (eerste svlid) 21.33. Groep VIII (Kniepertjes), 6 km. voor dames vanaf 15 jaar: 1. Ria Zomer, Nijverdal, 26.50 minuten; 2. Joke Stevens, Hol ten, (eerste svlid) 27.54; 3. Jannie Vasters, Holten, 30.52. Groep IX (Krakelingen), 10 km. voor dames en heren vanaf 15 jaar: dames: 1. Gerda Woestenenk, Laren, 45.55 minuten; 2. Violet Boer, Holten, (eerste svlid) 48.24; 3. Yvonne Traanman, Goor, 50.37. heren: 1. Egbert Veneklaas, Hol ten, (eerste svlid) 33.15 minuten; 2. Bertus Stevens, Holten, 34.04; 3. Meindert Koopman, Holten, 34.05. Diverse Bergruiters hebben zater dag 14 januari tijdens de drukbe zochte dressuurwedstridjen in ma nege 't Oale Spoor in Hellendoorn zich in de prijzen gereden. In de klasse Z2 won Sandra Diepe- rink met Amber de 2e prijs (188 pnt.). In de klasse L. mocht Sandra met Casper de le prijs mee naar huis nemen (133 pnt.) en in de klas se B startte zij met Devil en waren de 132 behaalde punten goed voor de 3e prijs. In deze klasse moest zij echter clubgenoot Pascal Betten met Casper voor laten gaan, die met 133 pnt. de 2e prijs won. Op het indoor springconcours te Heeten behaalde Brenda Kappert met haar pony Marco de eerste prijs in de klasse L. cat. A.B. Vrijdagavond 20 januari een be zoek brengen aan discotheek De Wippert betekent een een avondje ouderwets swingen. De organisatie van de Wippert is er namelijk in ge slaagd de Lochemse Rock Roll band Boys to Bounche te contrac teren. Het is de eerste keer dat Boys to Bounce in de nieuwe bezetting zo dicht bij huis speelt. Na het vertrek vorig jaar van een van de meisjes van Girls to chat en de toetsen man, is de band versterkt met gita rist Rob van den Elskamp. In de uitwedstrijd tegen Wesepe heeft Holten een kleine 16-18 over winning geboekt. Na de ruime zege van 32-14 van enige weken geleden, kon Wesepe deze keer wel op volle sterkte aantreden. Toch startte Holten overtuigend en werd vooral in het begin met goed aanvalsspel, na een kwartier een 2-8 voorsprong genomen. Wesepe kwam iets terug, maar Holten stond bij rust met 7- 12 voor. Na rust zakte Holten weg en het duurde bijna 13 minuten voor er weer gescoord werd. Wese pe kwam zelfs tot 12-13 terug, maar toen hervond Holten zich enigszins en werd de marge weer op 2 treffers extra gebracht. Zonder al te veel problemen behield Holten deze voorsprong, zodat over het geheel gezien de winst terecht naar Hol ten ging. Scores: Diederik Hussla- ge, Meino v. Beek 6, Roland Bley- enberg, Nico Vorst 2, Johan Plan- tinga, Freek Nijkamp 1. De dames van Holten speelden een uitstekende wedstrijd tegen koplo per Nw. Heeten. Na een aanvanke lijke achterstand verraste Holten met goed spel en nam het een 2-4 voorsprong. Nw. Heeten kwam echter voor rust nog terug op gelij ke voet 4-4. Na rust nam Nw. Hee ten een voorsprong. Holten speel de rommelig waardoor te weinig kansen werden uitgespeeld. In de slotfase kwam Holten toch weer te rug, maar verder dan de 8-7 neder laag zat er net niet meer in. Scores: Gerda Busschers, Marieke Nijland 2, Marti Barvelink, Jeanet Nijland, Joke Markvoort 1. De dames junioren speelden een matige wedstrijd tegen Schalk haar. Door veel balverlies en een te weinig bewegende aanval werd er weinig gescoord. Bij rust leidde Schalkhaar la met 6-1. Na rust liep het wat beter in de aanval, maar kwam men verdedigend toch wat te kort. Schalkhaar won dan ook verdiend met 16-7. Scores: Annemarie v.d. Maat, Joke Markvoort 3, Sharon Vorst 1. Jeugd Al won de uitwedstrijd tegen HHZD in de 2e helft. Tot de rust ging het redelijk gelijk op. In de 2e helft drukte Holten door en werd verdiend met 8-4 gewonnen. Jongens A had een zware klus aan Apeldoom'80. 2 Jongens waren 4 koppen groter dan de Holtense jongens. Vooral dit fysieke verschil gaf de doorslag. Na een 11-1 rust stand werd kansloos met 23-5 ver loren. Na een winterstop van een maand speelde Mintonette afgelopen za terdag de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar tegen Flash in Nijver dal. Zonder de grieperige Ria Mooiweer, maar met de definitief van het tweedë team overgekomen Jolande Sehlief en wisselspeelster Inge Rietmanstond er een wat on wennig team. En dat was eigenlijk in de hele wedstrijd te merken. De eerste twee sets zagen de Hol tense dames kans om Flash rede lijk bij te benen. Er werd enthou siast gespeeld en met de service en de aanval werd regelmatig ge scoord. Flash speelde Mintonette bovendien in de kaart door vele foute opslagen en doordat met nieuwe speelsters geëxperimen teerd werd. Met respectievelijk 15- 9 en 15-10 verlies hoefde Mintonet te zich niets te verwijten. Sonja van 't Holt, nog niet zo lang eerste- teamspeelster en nu in het basis team opgesteld, maakte eén goede indruk. Ook debutante Jolande Sehlief werd regelmatig ingezet en speelde attent. In de derde set werd het zwakke punt van Mintonette pijnlijk dui delijk. De tijdens de hele wedstrijd al zwakke pass, kwam nu echt niet meer aan, waardoor de aanvalsop bouw in de knel kwam. De harde aanvallen van Flash werden slecht verwerkt en ook het Nijverdalse blok scoorde veelvuldig. Met 15-6 ging ook de derde set naar Flash. Door dit verlies blijft Mintonette op de (gedeelde) voorlaatste plaats staan met 6 punten uit 11 wedstrij den. De kans dat Mintonette zich in de derde divisie handhaaft wordt kleiner. Het wegvallen van geroutineerde speelsters maakt het er niet gemakkelijker op. A.s. zaterdag spelen de dames thuis tegen Kangeroe, aanvang 16.00 uur. Krekkers 5-Mintonette 3 (heren) 2- 2. Toen hoofdaanvaller Aard Borg huis met een ferme klap zijn tas op de grond zette, vergat hij even dat hij daar net een fles in gestopt had met rode wijn, die hij namens het team had aangeboden gekregen voor de meest constante speler van de eerste helft. De wijn droop uit tas en shirt, zodat een tegenstan der te maken kreeg met iemand, die uiterlijk rook naar meer dan het toegestane promillage alcohol. Dat dit invloed maakte bleek wel uit het feit dat het team met een genezen en ingesnoerde Herman Scholten de eerste set wist te win nen met 11-15, nadat een 9-3 ach terstand was ingelopen. Dat de nevel toen de rest van het team ook in zijn macht kreeg, zegt genoeg, vooral de setuitslag van 15-0(!) was verbijsterend. De derde set was de omgekeerde wereld. Rob van Zoelen begint zich steeds meer als „killer" te ontpop pen, terwijl Kees Brusée in het midden onhoudbaar was. Met 4-15 werd een setvoorsprong genomen en werd afgesproken op de ingesla gen weg verder te gaan. Helaas, waar aan het lag.ik weet het niet. Maar feit was dat ondanks fer me tegenstand van Wim Hart kamp en Jan Voogt de vierde set met 15-4 verloren werd. Morgenavond spelen de* heren, Mintonette's hoop in bange dagen, weer thuis. Het is te hopen dat dé ploeg weer als vanouds te keer zal gaan. Aanvang 20.15 uur. Het verschil van mening tussen het algemeen bestuur van de omni- vereniging sv Holten en het be stuur van de afdeling Holten is vrij dagavond besproken in een apart ingelaste vergadering. Er zijn, om in voetbaltermen te blijven, een paar goede voorzetten gegeven, maar het eindsignaal heeft nog niet geklonken. De wedstrijd - die in vriendschappelijke sfeer wordt gespeeld - wordt voortgezet. Het eerste zaalvoetbalteam van Blauw Wit heeft, in Vroomshoop te gen de Stobbe een onnodige 5-4 ne derlaag geleden. De tegenstander wist goed te profiteren van slordig heden in de verdediging, terwijl de Blauwwitters de eigen - volop aan wezige - kansen onvoldoende be nutten. Door deze nederlaag moet het team een stapje terug doen op de ranglijst. Met echter nog een reeks thuiswedstrijden voor de boeg (van de tien gespeelde wedstridjen zijn er slechts drie in sporthal 't Mossink afgewerkt) kan mogelijk toch nog weer aansluiting worden verkregen met de kampioenskan didaten. De komende weken staan drie thuiswedstrijden op het program ma, te beginnen vanavond tegen het Nijverdalse SWN 1, aanvang 22.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 7