HOE MEER IE KIEKT HOE MEER KAD0! Gastronomisch menu voor een verre van astronomisch bedrag. AC restaurants AC restaurants BROOD 1.84 BEN TE WIERIK SLAGERIJ Brands AH blijft op de kleintjes letten! YVONNE VAN DER LINDEN Alle soorten FRUITMAND De groenteman heeft de broccoli wei heel scherp geprijsd! Voor al uw sierpleisterwerk STUCAD00RSBEDRIJF D. SCHU1TERD BV "TO, weekend-/ vakantiekrachten Gediplomeerd hondentrimster voor het knippen, scheren en trimmen van uw horid. Bëhandeling ha tel. afspraak V - Deventerweg 72 Holten tel. 6.43 21 DONDERDAG 19 JANUARI 1989 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de heer 'k Op maandag 30 januari a.s. hopen wij met onze kinde- ren en ouders ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Laat ons uw verzorgen Keizersweg 28, Postbus 19, 7450 AA Holten Tel. 05483-6 36 66 J. Wiggers oud-raadslid namens de A.R.P. en later namens CDA-afdeling van de gemeente Holten. Henk Bosman Gezondheids- en ontspanningscentrum Hartelijk dank. Ik dank alle Holtenaren die donderdagavond 12 januari zo spontaan en duidelijk vragen hebben beantwoord, die ge steld werden door enquèteurs/enquêtrices van het Instituut voor Telefonisch Marktonderzoek b.v. te Amsterdam. Het onderzoek dat in mijn opdracht plaatsvindt, dient vast te stel len welke de effecten zijn van de berichtgeving over mijn cen trum in H.N. van 5 en 12 januari j.l. Uiteraard gaan al onze acti viteiten non-stop door. Drs. A. L. M. van Well, directeur/eigenaar. Marietje Bosman-Twellaar Wij zullen zijn warme belangstelling voor partij fractie missen. Wij bidden zijn vrouw de kracht van God toe om verlies te kunnen dragen. Receptie van 15.30-17.30 uur Café-restaurant „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Fractie en bestuur CDA Holten 7451 LM Holten Beumersteeg 10 Larenseweg 56, Holten tel. 05483-6 22 17. Januari 1989 DMC nodigt U uit voor de receptie ter gelegenheid van het 25 jarig zaken-jubileum van haar directielid de heer H J. Dikkers De receptie wordt gehouden op 28 januari a.s. van 15.00 tot 17.30 uur in Café-restaurant „Boode". Brink 10 te Bathmen. bib^m Deventer Mengvoeder Centrale I |[B DMC b.v. HHhJLLjwi Roermondstraat 10 7418 CP Deventer Geheel onverwacht is overleden onze medeoprichter, oud-bestuurs- en Erelid c, W'l, G Jan Wiggers jp? „DÉ BIESTER" pT uw adres voor STEENGRILLEN Ruime porties vlees compleet met stokbrood eigengemaakte salades sauzen Stationsstraat 10 - Holten - tel. 05483-6 13 75 Zijn inzet voor onze vereniging was voor ons van gro te waarde. ,©e ffienpreuvers dan tavnlsvcrenig li 19 Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe. Bestuur en leden z.v.v. Blauw Wit '66 Holten, januari 1989 organiseert haar jaarlijkse grote De Heere heeft plotseling van mij weggenomen mijn lieve man Zeer plotseling werden we getroffen door het overlij den van onze geachte oud-medewerker Jan Wiggers echtgenoot van Jantjen Aanstoot Jan Wiggers We bewaren aan hem de meest prettige herinnerin gen vanwege zijn hartelijke en korrekte omgang. Wij verliezen in hem een goede en gewaardeerde vriend. op zaterdag 21 januari bij het „Bonte Paard" UITVERKOCHT op zaterdag 28 januari bij DePoppe Kaartvoorverkoop: mGt VGrraSSöndG OptrGdGnS fa. A.v.d.Maat van bckGndG artiesten Foto Ten Velde De drie Hofbarhouders. Asnvsng.'20.00 uur op de leeftijd van 75 jaar. Here, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Psalm 90:1 Van harte wensen we Jantje in dit verlies de sterkte des Heeren toe. 7451 AC Holten, 11 januari 1989 Kolweg 14 De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op maan dag 16 januari. Fam. M. en J. Tromop Tromop Assurantie Op 11 januari j.l. bereikte ons het bericht dat plotse ling is overleden de heer Op woensdag 11 januari heeft de Heere tot Zich genomen onze geliefde zwager en oom Jan Wiggers Erelid der V.V.V. Holten Voor zijn vele diensten onze vereniging bewezen, blijven wij zeer erkentelijk. Wij wensen zijn echtgenote veel sterkte toe. Bestuur en medewerkers V.V.V. Holten Jan Wiggers echtgenoot van Jantjen Aanstoot Bij aankoop van een op de leeftijd van 75 jaar. Aanbiedingen geldig t. m. zaterdag 21-1-'89 alleen bij Albert Heijn aan de Dorpsstraat 17 te Hotten Broccoli ■j 500 gram a Spruiten ft 750 gram PRIMEUR: Sharon fruit ft c (soort kaki) per stuk Alle reclames klasse I, dat moet u wel proeven! Uw vakslager heeft ze deze week weer voordelig gehakt. Schouderkarbonade p.kg ©r: v Ribkarbonade q p.kg ^0" Haaskarbonade a p.kg G. Aanstoot J. Aanstoot-Timmerman G. v.d. Meulen-Aanstoot W. v.d. Meubr J. H. Stam-/)*' oot G Stam Neven en nichten Holten: Deventer: was- of droogautomaat Holten: Heden bereikte ons het droeve bericht dat onze oud voorzitter en medeoprichter van de supporters-ver eniging H.M.V., de heer Holten, 11 januari 1989 extra inruilpremieü! KI. Velderman bv Kolweg 86. Tel. 6 13 32 J. Wiggers Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de heer plotseling is overleden. Veel heeft hij betekend voor onze vereniging als ook voor de Muziekvereniging H.M.V. Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe met dit zo moeilijk te verwerken verlies. Jan Wiggers voorzitter Stichting Holtens Nieuwsblad correspondent Dagblad Tubantia Wij bewaren aan hem de beste herinneringen. Namens de supportersvereniging H.R J. A. Schuppert, voorzitter Namens de Muziekvereniging H.M.V. Joh. Meijer, voorzitter Bestuur Stichting Holtens Nieuwsblad Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. Holten, 11 januari 1989 Holten, 11 januari 1989 Heideweg 25 - Holten - tel. 05483-6 15 03 Voor reparatie oude en antieke klokken - De echte horlogemaker - Repareert zelf - Reeds 45 jaar vakervaring Deventerweg 13, Laren (Gld.) 05738-14 31 [onwanaerHMRVERzoRciNc ORANIESTRMT18. HOLTEN InmrKieatiel Haannode Gtnep Sledeiland Beierse braadworst ,1000 gram Bretons gehakt 1000 gram Varkenslever 150 gram Tongeworst 100 gram Leverworst eigengem. 250 gram Foto's maken levert nu een extra verrassing op! Gratis spaarzegels voor kostelijke kado's. Van speelgoed tot sportartikelen, van stopwatch tot week endtas. 'n Hele kado- gids vol om uit te kiezen. Haal 'm snel en spaar de Presto Print Punten. Voor maar f 27,50 serveren wij in ons a la carte restaurant een Salade Italicnne, Sou pc Gastronome, Varkenshaas Rémouleur en een Dessert du Chef. Ixn Irissccn fruitige licaujolais gaat voortreffelijk bij dil fraaie 4 gangen menu. Bijvoorbeeld een Pierre Caron 1986. T/m 24 januari a.s. in onder staand AC Restaurant. AC Restaurant Holten vraagt: voor het free-flow restaurant, het bedieningsrestaurant en de algemene dienst. Ben je minimaal 17 jaar, één dag van het weekend beschikbaar en ga je niet op vakantie in de maanden juli/augustus, stuur dan een schriftelijke reactie met pasfoto aan: AC RESTAURANT HOLTEN Langstraat 22, 7451 ND Holten, t.a.v. dhr. N. P. van den Dikkenberg Aanbiedingen gelden t/m woe. 25 jan. ftestoRint Ongelooflijk goed n kleur zolang de voorraad strekt. Kerkstraat 1, Holten, tel. 6 13 79. TELEFOON 05483-61350 DORPSSTRAAi 39 7451 BS HOLTEN AC Restaurant Hotten, langstraat 22. E30/A1 Deventer Enschede, tel. 05183 62680.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 2