Puikje rood-bont vee of keuring in Espelo Resultaten Blauw Wit Resultaten Blauw Wit De herfst nadert Schuppert SENIOREN Lodeweges wint Strombeek Profoto kiest dia's Hoekman tweede in Traasterbos UW DEKBED NIEUW! IS DAN WEER ALS WOONMODE - MEUBELEN DE GROOTSTE WOLZAAK VAN RUSSEN PRESENTEERT U EEN FANTASTISCHE WINTERKOLLEKTIE IN BREIGARENS Studenten steppend door Holten DONDfcKDAG 18 SLPTLMBtK 198b HOLTENS NIEUWSBLAD 5 Hulzense Boys 3 - Blauw Wit 2 Het elftal was bijna compleet, düs er kon wat worden verwacht. Hulsen zette het tweede echter op zijn nummer, door met directe en doeltreffende voetbalacties de ruststand op liefst 3-0 te bepalen. Na rust speelde het tweede wel goed maar toen bleek dat het weer eens te laat was. In de laatste 25 minuten kregen diverse Blauw Wit ters uitstekende scoringskansen er didaat van het vorig seizoen. Door werd wel gescoord, maar eerst door doelpunten van Sjoers en Geert de Boys en toen 2x door Wim, de Harbers werd het 2-0. Vlak voor nieuwe aanwinst. Eindstand 4-2. rust scoorde Des tegen uit een ono verzichtelijke situatie. Nog onder dit bleek voor het negende een te zware opgave. Enter Vooruit kwam op 3-2. Ondanks het Enterse over wicht bleef men bij Blauw Wit hard voor elkaar werken. De beloning kwam dan ook toen Nico voor de 3- 3 eindstand zorgde. Men had zelfs zo hard gewerkt voor dit puntje dat ook Herman moe was. wist men een 2-0 voorsprong te ne men. Het lag echter aan gast-kee- per Ab Aaftink dat deze voor sprong tot vlak voor rust gehand- haaft bleef, toen kon hij ook een Bij de bedrijfsgroepen koeien was de le premie voor het zestal van fokker GJ. Veneklaas Slots. Twintig veehouders, le den van de Fokvereniging Espelo hebben zaterdag in een weide van de tam. Boode-Steegink aan De Ok- kenbroekseweg onder idea le weers- en terreinsomstan digheden op de voor de 26ste keer gehouden keu ring het puikje van jonge en oudere roodbonten voorge leid aan de jury. Via de geluidsinstallatie van Wim Wechstapel werden de talrijke bezoekers over het verloop van de keuring gëinformeerd door Jean- nette Pekkeriet en Henk Toorne- man. De jury kwalificieerde de aan gevoerde rubrieken, op een enkele uitzondering na als goed. Van de ruim 170 gekeurde dieren kregen er 136 een eerste premie en in 13 van de 33 rubrieken werden uitsluitend eerste premies toegekend. Ook aan het toiletteren was grote zorg be steed. De kleine fokvereniging Es pelo blijft op de goede weg door gaan en weet zich te handhaven. Een compliment zeker waard, al dus de jury! Voorzitter Jan Haver slag opende rond half tien de fok- dag met een kort welkomstwoord en dankte de fam. Boode voor het beschikbaar stellen van het keu ringsterrein, de schenkers van me dailles, bekers en financiële bijdra gen en hij betreurde het dat be stuurslid Jan Stevens, die een aan tal jaren de vereniging op uitnemende wijze heeft gediend, Bronninkreef; 2b Corrie 123 eig. G. H. Bosman. Melkgevende koeien (geb. tussen 15/11/'81 en 31/l/'82) Redelijke wat onre gelmatige klasse: la Roosje 12 eig. W. H. Marsman; lb Dientje 66 eig. G. H. Blan- kena: lc Jantje 111 eig. M. Rietberg; ld Bontje 52 eig. Mts. Stevens; le Ida 90 eig. E. J. Steegink; 2a Dirkje 52 eig. W. H. Marsman; 2b Elsje 110 eig. G. J. Venek laas Slots; 2c Antje 80 eig. W. Aalpol: 2d Jannie 47 eig. H. J. Slijkhuis. Melkgevende koeien (geb. tussen l/2/'82 en 31/7/'82) Goede klasse met uitlopende kopnummer: la Bertha 10 eig. Scheper- boer; lb Dolly eig. E. J. Steegink; lc Ger- da 3 eig. L. H. Rensen: ld Clara 58 eig. J. Veneklaas; le Roza 117 eig. Boode/Stee- gink; 2a Emma 39 eig. M. Rietberg; 2b Klaartje 8 eig. Mts. Stevens. Melkgevende koeien (geb. tussen l/8/'82 en 20/l/'83) Vrij goede klasse met goede duo op kop; la Roza 54 eig. F. W. Velt kamp; lb Anna 82 eig. Scheperboer: lc Corrie 150 eig. G. H. Bosman; ld Mannie 11 eig. W. Aalpol; le Leentje 1 eig. A. G. Nijland; 2a Elsje 188 eig. G. J. Veneklaas Slots; 2b Corrie 148 eig. G. H. Bosman; 2c Aukje 11 eig. G. H. Blankena. Melkgevende koeien (geb. tussen 20/l/'83 en 31/5/'83) Vrij goede aanhou dende klasse: la Jantje 125 eig. M. Riet berg; lb Dina 113 eig. M. Rietberg; lc Lena 72 eig. E. J. Steegink; ld Wanda 52 eig. Mts. Stevens; le Grada 114 eig. H. J. Slijkhuis; lf Corrie 35 eig. J. Veneklaas; lg Coba 35 eig. J. Veneklaas; 2a katrien 21 eig. W. Aalpol. Melkgevende koeien (geb. tussen l/6/'83/31/8/'83) Gewone klasse met goe de kopnummers: la Roza 2 eig. Scheper- boer; lb Dirkje 58 eig. W.H. Marsman; lc Meis eig. Scheperboer; ld Hennie 20 eig. Mts. Stevens: 2a Rozetta 54 eig. J. Ve neklaas; 2b Geertje 9 eig. Roode/Stee- gink; 2c Anme 19 eig. G. H. Blankena. Melkgevende koeien (geb. tussen l/9/'83 en 20/10/'83) Goede aanhoudende ru briek; la Coba 28 eig. G. J. Veneklaas Slots; lb Mies 2 eig. Boode/Steegink; lc Mina 471 eig. E. J. Steegink; ld Roza 57 eig. F. W. Veltkamp; le Roosje 39 eig. W. Aalpol: lfAntje95eig. W. Aalpol; lg Ma- rietje 12 eig. W. Aalpol; lh Corrie 39 eig. wegens ziekte niet aanwezig kon J. Veneklaas; 2a Marijke 56 eig. Mts. Ste- zijn. man; lb Corrie 188 eig. G. H. Bosman; lc Dirkje 69 eig. W. H. Marsman. Vaarskalveren (geb. na l/l/'86) Gewone kalveren: la Sientje 49 eig. G. H. Bos man; lb Dina 200 eig. Bronninkreef. Kampioenskeuring kalveren (rubriek 23 en 24): Kampioen Sientje 49, geb. 3 jan. '86. Eigenaar G. H. Bosman. Reser ve kampioen: Dina 200 geb. 4 febr. '86. Eig. Bronninkreef. Kampioenskeuring pinken: kampioen Grada 171 geb. 17 juli '85. Eig. H. J. Slijk huis. Reserve kampioen: Dientje 67 geb. 13-4-'85. Eig. G. H. Blankena. Kampioenskeuring oude koeien: Kam pioen Anna 77 geb. 19 april '79. Eig. Scheperboer. Res. kampioen: Dini 1, geb. 25-ll-'79. Eig. J. Veneklaas. Kampioenskeuring Middenklasse: Kampioen: Paulien 22 geb. 2-8-'81. Eig. Scheperboer. Res. kampioen Bertha 10, geb. 26-2-'82. Eig. J. Veneklaas. Kampioenskeuring jonge koeien: Kam pioen: Roza 54 geb. l-ll-'82. Eig. F. W. Veltkamp. Res. kampioen: Roza 2 geb. 19-8-'83. Eig. Scheperboer. De mooiste uier bij de oudere koeien had Marie 37 van Scheperboer en bij de jongere koei en Roza 106 eveneens van Scheperboer. Fokfamilies (moeder met 2 of drie doch- ter): la Dirkjes van W. H. Marsman; lb Bertha's van G. J. Veneklaas Slots; lc Corrie's van G. H. Bosman; ld Leentjes van A. G. Nijland. Bedrijfsgroepen (pinken 4 stuks): Vrij goede rubriek met uitlopend kopviertal: la J. W. G. Bronninkreef; lb G. H. Bos man. Bedrijfsgroepen (koeien 3 en 4 stuks) Goede klasse met uitlopende kopgroep: la W. H. Marsman; lb G.H. Bosman; lc A. G. Nijland. Bedrijfsgroepen (koeien 5 stuks) Zeer goede groepen: la Scheperboer; lb J. Veneklaas: lc Scheperboer: ld M. Riet berg; le Mts. Boode/Steegink; If E. J. Steegink; lg Bronninkreef. Bedrijfsgroepen (koeien 6 stuks): la G. J. Veneklaas Slots; lb Mts. Stevens; lc W. Aalpol. Volgens de jury waren de groepen zeer goed met gemiddeld goede uiers. Een fokveedag met als prima sluitstuk het exposeren van zeer goede kampioenen. Excelsior 13 - Blauw Wit 8 Het achtste heeft in de uitwed- strijd tegen het 13de van Excelsior een dikverdiende 8-0 zege behaald. De acht treffes kwamen op naam Blauw Wit 3 - Excelsior 7 deïndrnkTan ditloelpu^ tegon doelpunt niet meer voorkomen. Na van Zuurveld <5x>, Nijhuis, G.essen He* derde heeft zaterdag ver- men aan de tweede helft. Des profi- rust v,el Enter Voorn,t sterk aan en en Burgers (lx), diend de punten in Holten gehou- teerde snel en de stand was weer den. In een spannende, leuke wed- gelijk. Des dacht een gemakkelijke strijd ging het spel regelmatig heen overwinning te behalen, maar en weer. De betere kansen waren Blauw Wit dacht er anders over en echter voor de Blauw Witten, maar tiet was Heite Dommerholt die via ook die scoorden voor rust niet. Na een tegenstander uit de counter te- rust ging Blauw Wit goed gemoti- genscoorde 3-2. Blauw Wit speelde veerd door. Excelsior werd goed on- voortreffelijk, maar moest toch toe der druk gezet. Met nog ongeveer wen hoe Des in de laatste seconden een kwartier te gaan werd Johan °P gelijke hoogte kwam 3-3. Bolink goed in de ruimte aange speeld en hij was het die de score Blauw Wit 5 - Vesos 3 opende. In de slotfase kreeg Blauw OP een slecht trainingsveld (4) Wit de kansen op 2-0 te komen, kon het vijfde aardig meekomen maar ook Excelsior kreeg kansen met het veel sterker geachte Vesos. op de gelijkmaker. Het bleef echter Door een onnodige fout in de Blauw bij Johans doelpunt. Wit defensie kon Vesos voor rust op 0-1 komen. Na rust speelde men op Blauw Wit 4 - Des 4 veld 3 en Vesos profiteerde van de Vrouwe Fortuna lijkt het vierde zwakke mentaliteit van sommige niet goed gezind te zijn, na het spelers en liep met de regelmaat sneue verlies tegen M.V.V., scoorde van de klok uit naar 0-8. Des in de laatste seconden alsnog de gelijkmaker. Blauw Wit startte Enter Vooruit 10 - Blauw Wit 9 erg sterk tegen de kampioenskan- Het negende begon goed. Via Nico S.O.S. Al-Blauw Wit Al. In de wed strijd tegen S.O.S. kwam men al vroeg op achterstand, maar nog voor rust was het Jaap Kruk die 'voor de gelijkmaker zorgde..Na de rust bleef Blauw Wit even achter bij S.O.S. maar die wisten niet van het overwicht te profiteren. Blauw Wit was echter niet tevreden met de 1-1 en het was Wim Barvelink die Al aan de volle winst hielp. S.D.O.L. Al-Blauw Wit Al. Blauw Wit begon deze wedstrijd sterk en dat leidde al snel tot een doelpunt van Gerben Beldman die een solo doeltreffend afmaakte. Blauw Wit ging door en kwam door Gerwin en Jaap op een ruststand van 0-3. Na rust scoorde S.D.O.L. direct tegen. Blauw Wit pakte hierna de draad weer op en de score werd regelma tig opgevoerd tot 1-7. Blauw Wit Al-A.S.V. Al. Het spreekwoord een goed begin is het halve werk ging weer eens op. In de eerste minuut was het al raak. Na dit doelpunt was A.S. V. de kluts ge heel kwijt (rust 5-0). Ook na rust ging Blauw Wit door tegen de zwak ke tegenstander. Er werden zeer fraaie doelpunten gescoord, waar zelfs Maradona nog op zou moeten oefenen. Eindstand 11-0. Blauw Wit Bl-Holten BI. De twee Holten 3-Hector 3 2-0. ploegen gelijkwaardig aan elkaar, Holten begon de wedstrijd sterk waarbij de wedstrijd zich hoofdza- aanvallend en het combineren ver- kelijk op het middenveld afspeelde, liep vlekkeloos. Na een halfuur spe- Na de pauze kreeg het zevende len kwam Hector iets meer in haar meer vat op de wedstrijd. Bij een koplopers gingen de grote strijd vol spel. Vlak voor rust kwam de thuis- uitbraak van G. Koetsier wisten de goede moed aan en het was Blauw club op een 1-0 voorsprong door gasten hem niet anders te stoppen Henk „Hutten". Na de thee pro- dan met een overtreding in het beerde Holten 3 met goed samen- strafschopgebied. De penalty werd spel de verdediging van de Gorena- vakkundig door Geike Vincent be ren te verrassen. Een kwartier voor nut. Rietvogels ging vervolgens afloop werd het 2-0 door Ep Boode. meer op de aanval spelen en creëer- Met 4 punten uit 3 wedstrijden een de daarbij een paar goede kansen, goede start! Holten benutte de geboden ruimte goed en doelpuntte nog 2 keer mid- Nijverdal 3-Holten 5 0-6. dels H. v.d. Pluijm. Na de wedstrijd Nij verdal wist het eerste half uur de van vorige week was het uitsteken poort gesloten te houden. Toch de fluiten van Herman Schutte een verademing. goed opgelet. De ruststand was dan ook al 0-5. In de tweede helft deed Blauw Wit het niet beter. Eind stand 2-12. Blauw Wit E2-Enter Vooruit E3. In deze gelijkopgaande wedstrijd kwam Blauw Wit vrij snel met 0-1 achter. Blauw Wit joeg op de gelijk maker en spits Ronnie wist de 1-1 ruststand te bepalen. Na rust liep Enter Vooruit uit naar 1-3. Blauw Wit moest opnieuw in de aanval en het was Ronnie die 2-3 maakte Hoewel in de laatste minuten nog alles op alles werd gezet bleef het bij de 2-3 stand. R.K.S.V. Fl-Blauw Wit Fl. De wed strijd begon niet met 7 spelers per team, maar met negen. Op het veld was het dan ook een drukte van je welste. Van voetballen kwam niet erg veel terecht. In de tweede helft werd er weer met veel plezier ge voetbald. Arno kon dan ook voor een voorsprong zorgen van 0-1. Deze stand bleef tot het einde toe staan zodat ook bij de nieuwe aan winsten duidelijke vooruitgang te zien valt. Ga zo door! bleek dat Holten conditioneel meer in huis had dan de zwak spelende tegenstander. Henk H. J. Hoefman wist keer op keer met splijtende passes zijn medespelers in kansrij- Donderdagavond 11 september was'weer de eerste avond waarop de leden van de fotoclub Profoto bijeen kwamen en begonnen aan het fotoseizoen 1986-'87. Na het uitwisselen van de vakantie foto-ervaringen, stortten de leden zich vol overgave op het samenstel - len van een dia-serie (8 stuks), wel ke ter beoordeling wordt gezonden aan de Fotobond ter gelegenheid van de landelijke bondsdia-wed- strijd. ploegtezijnendatwerduitgedrukt Aan *et selecteren van de dia's 7 n T- werd de nodige zorg besteed, daar Wit dat een overwicht opbouwde in de eerste helft, maar Holten verde digde goed met soms ietwat geluk. Na rust kwam Holten wat terug en werd de strijd nog spannender. Tot scoren kwam men deze avond ech ter niet, maar de toeschouwers hadden een zeer leuke wedstrijd ge zien. Wierden Bl-Blauw Wit BI. Blauw Wit begon goed, maar dit goede spel was van korte duur. Wierden bleek in de eerste helft de betere Enter 7-Holten 9 5-2. Holten toonde een matige partij Profoto het vorig jaar in de tweede ke posities te brengen. Met de rust voetbal op het Enterse sportpark was het reeds 3-0. In de tweede helft Krompatte. De elf man van Holten wisten de Holtenaren de stand te waren niet opgewassen tegen de 12 in de 1-0 ruststand. In de tweede helft was Blauw Wit de betere ploeg en na een goede actie van Johan Sfüf_P^SïfïLe Bosschers kon de inkomende Har- was zelfs aanleiding voor de foto club Hellendoom om Profoto uit te verdubbelen. Onvermeld mag niet blijven het sterke vlaggen van Wil lem Dikkers. Uitslagen: Produktie-klasse: Goede rubriek best be waarde koeien: la Bertha PSM eig. Scheperboer; lb Come 12 eig. J. Venek laas; lc Corrie 69 eig. G. H. Bosman, ld Dirkje 13 eig. W. H. Marsman. Melkgevende koeien (geb. tussen l/l/'74 en 30 11/'77) goed bewaarde klasse: la Bertha 102 eig. Boode/Steegink: lb Frie da 31 eig. Boode/ Steegink; lc Willemien 10 eig. G. W. Rensen; ld Roza 92 eig. Boode/Steegink. Melkgevende koeien (geb. tussen l/12/'77 en 31/5/'78) Kleine maar goede klasse: la Marijke 40S eig. Mts. Stevens; lb Greet 27 eig. E. J. Steegink; lc Mina 34 eig. W. H. Marsman. Melkgevende koeien (tussen 1/6 cn 31/11/'78) Goede klasse: la Anna 74 eig. Scheperboer; lb Truus 208 eig. M. Riet berg; lc Annie 8 eig. Mts. Stevens: ld Roosje 4 eig. G. W. Rensen. Melkgevende koeien (geb. tussen l/12/'78 en 31/12/'79) Goede klasse met 2 zeer goede kopnummers): la Anna 77 eig. Scheperboer; lb Dirkje 39 eig. W. H. Marsman; lc Clara 48 eig. J. Veneklaas; ld Sientje 24 eig. G. H. Bosman; 2a Cor rie 103 eig. G. H. Bosman. Melkgevende koeien (geb. tussen l/8/'77 en 31/5/'79) Vrij goede klasse met bemer kingen op uiers van met 2e premie ge waardeerde dieren: la Jolanda 3 eig. W. Aalpol; lb Hanna 31 eig. Boode/Stee gink; lc Roza 104 eig. G. J. Veneklaas Slots; ld Elsje 132 eig. L. H. Rensen; 2a Wanda 44 eig. Mts. Stevens; 2b Bertha 101 eig. G. J. Veneklaas Slots; 2c Bertha 113 eig. G. J. Veneklaas Slots. Melkgevende koeien (geb. tussen l/6/'79 en 31/l/'80) Vrij goede klasse met uitlo pend kopnummer: la Dinie 1 eig. J. Ve neklaas; lb Kitty 7 eig. E. J. Steegink; lc Bertha 4 eig. Scheperboer: ld Wanda 76 eig. E. J. Steegink; le Reina 2 eig. Mts. Stevens. Melkgevende koeien (geb. tussen l/2/'80 en 30/6/'80) Goede klasse met 2 goede dieren op kop: la Maria 37 eig. Scheper boer; 1 b Roosje 32 eig. W. Aalpol; 1c. Bon tje 44 eig. Mts. Stevens: ld Roza 106 eig. Boode/Steegink; le Dina 143 eig. W. G. Bronninkreef; 2a Willemien 26 eig. G. W. Rensen: 2b Sientje eig. G. H. Bosman. Melkgevende koeien (geb. tussen l/7/'80 en 31 10/'80) Vrije goede rubriek: la Ro- zanna 13eig.G.J. Veneklaas; lb Rozetta 36 eig. J. Veneklaas; lc Johanna eig. Mts. Stevens; ld Willemien 20 eig. Mts. Bood e/Steegink; 2a Diena 11 eig. E. J. Stee gink; 2b Antje 70 eig. W. Aalpol. Melkgevende koeien: (geb. tussen 31/10/'80 en 31/1/'81) Goede aanhouden de klasse: la Corrie 27 eig. J. Veneklaas; lb Sjacelien 20 eig. W. H. Marsman; lc Nellie 67 eig. W. Aalpol; ld Alie 44 eig. F. W. Veltkamp; le Annie R eig. L. H. Ren sen; lf Roosje 11 eig. W. H. Marsman; lg Bertha 132 ëig. G. J. Veneklaas Slots; lh Leentje eig. A. G. Nijland; 2a Marga 71 eig. Mts. Stevens. Droogstaande koeien: la Gretha 14 eig. G. W. Rensen; lb Roosje 26 eig. W. Aal pol; lc Dienke eig. E. J. Steegink. Melkgevende koeien (geb. l/2/'81 en 15/11/'81) Goede klasse: la Paulien 22 eig. Scheperboer: lb Jantje 108 eig. M. Rietberg; lc. Johanna 62 eig. Scheper boer; ld Corrie 135 eig. G. H. Bosman; le Corrie 29 eig. J. Veneklaas; lf Corrie 134 eig. G. H. Bosman; lg Ammie 23 eig. M. Rietberg; 2a Beatrix R eig. J. W. G. Melkgevende koeien (geb. tussen 20/10/ 83 en 30/11/'83) Gewone klasse: la Willeke 4 eig. G. J. Veneklaas Slots; lb Dina 55 eig. G. D. W. Brinks; lc Hennie 4 eig. E. Krieger; 2a Linde 1 eig. G. D. W. Brinks: 2b Gerritje 107 eig. Mts. Meilink. Melkgevende vaarzen (geb. tussen l/12/'83 en 30'6''84>: la Emma 19 eig. WT H. Marsman; lb Clara 68 eig. J. Venek laas; lc Odine 11 eig. J. W. G. Bronnin kreef; ld Dirkje 62 eig. W. H. Marsman; le Dina 176 eig. J. W. G. Bronninkreef; lf. Alida 12 eig. G. W. Rensen; lg Elsje 120 eig. G. J. Veneklaas Slots; lh Leentje 2 eig. A. G. Nijland; 2a Desie 2 eig. L. H. Rensen. Pinken geb. tussen l/10/'84 en voor l/2/'85) Goede rubriek: la Dina eig. J. G. W. Bronninkreef; lb Bertha 183 eig. G. J. Veneklaas Slots; lc Dina 185 eig. J. W. G. Bronninkreef; ld Leentje 3 eig. A. G. Nij land; le Ansje 9 eig. J. W. Bronninkreef; 2a Rianne 3 eig. G. H. Blankena; 2b Cor rie 179 eig. G. H. Bosman. Pinken (geb. tussen l/2/'85 t.m. 31/8/'85) Vrij goede klasse: la Grada 130 eig. H. J. Slijkhuis; lb Dientje 67 eig. G. H. Blan kena; lc Dina 189 eig. Bronninkreef; ld Norma 29 eig. G. H. Blankena; 2a Corrie 180 eig. G. H. Bosman; 2b Corrie 182 eig. G. H. Bosman; lc Corrie 181 eig. G. H. Bosman. Vaarskalveren (geb. na l/8/'85) Gewone rubriek: la Gerrie 40 eig. W. H. Mars- man van Enter. Voor Holten scoor den Paul voor twaalven en Simon na de middag. bers gelijk maken. Nog in de zelfde minuut scoorde Wemer Stam de no_d_,g_en om hun werk een b,j hen te De Zweef 9-Holten 10 4-0. Holten leed haar tweede opeenvol gende nederlaag hoofdzakelijk door te weinig kracht in de voorste lijn. Het middenveld voldeed wel goed maar de afwerking bleef ach terwege. Rietvogels 4-HoIten 6 3-1. Holten moest naast het Almelose Rietvogels dat evenals Holten nog 0 punten had. Eerste helft, een fa natiek voetballend Rietvogels wat leidde tot de 1-0 ruststand door een fout in de achterhoede. Na de her- Zaterdag 13 september organiseer- vatting kwam Holten aan de gelijk- de de P.G.J.O. Bathmen weer een maj^er door een afstandschot van crossloop over 5 en 10 km. De mees- wechstapel. Dit had de gena- te Holtense atleten kunnen dit par- deklap voor de groenwitten moe- cours door het Traasterbos wel WOrden, maar het pakte ver- schade nog beperkt konden hou- volledig verdiend was. blindelings lopen. keerd uit. De thuisploeg kwam den tot 0-2 door goed werk van de Op de 10 km liep Dirk Hoekman terug. Het benutten van de Deijk Brothers. Na de thee had de RESULTATEN BLAUW WIT PU- naar een tweede plaats in 35.00 vele kansen zou kunnen bijdragen ploeg te weinig vuurwerk te bieden, PILLEN min. Gerard Koopman werd vijfde tot een groter zelfvertrouwen. ook moet er rneer inzet aan de dag Blauw Wit El-Haarle El. Blauw worden gelegd. Wit speelde niet goed tegen de jon- Holten 7-Rietvogels 8 3-0. Holten 4-GFC 5 1-1. gens uit Haarle. Er was heel weinig De eerste drie kwartier waren de Holten 12-Wierden 6 1-5. samenspel en er werd helemaal niet winnende treffer voor Blauw Wit 1- 2. Holten C2-Blauw Wit Cl. Een goed gemotiveerd spelend Blauw Wit Koor UJK zullen de dia s van: G.J. van wist op het Meermanskamp haar presenteren. Al met al was het nog een hele klus om uit de 54 dia's van de leden de acht beste uit te zoeken. Uiteinde- Holten 11-RKSV 3 0-5. Een verdiende nederlaag voor de rood-zwarten die tot de rust de eerste competitiedoelpunt te sco ren. In de gelijkopgaande strijd wist Blauw Wit deze voorsprong vast te houden, zodat de eerste punten binnen zijn. Blauw Wit Cl-Nijverdal Cl. Blauw Wit speelde een prima partij, waar in ook flink werd gescoord. Nijver- dal kon hier weinig tegenover zet ten, zodat de ruime 6-1 overwinning in 36.40 min. en Gerard Beldman zesde in 36.50 min. Harry Heuvel man in 41.34 min, gaat steeds snel ler. Hij versloeg in de eindsprint Hans ten Dam in 41.36 min. Gerard Wennemers finishte in 42.20 min en lanzaam komt Wim Brinks in 42.36 weer terug op niveau. Zeer teleurstellend presteerde Ap Koetsier in 43.36 min. Dini Ophof liep voor haar doen een goede 5 km. in 31. 30 min. Nachten worden kouder; om straks weer behaaglijk warm te slapen kunt u uw donsdekbed laten bijvullen Wij doen dit met dons naar uw keuze (bijv. 90% ganzedons) Een schapenwollen onderdeken: ons advies voor mensen, die niet of nauwelijks warm kunnen worden in bed Voor advies over slaap-problemen Stationstraat - Holten Winkelcentrum Walgaarde Hoge Pad la - Rijssen - 05480-1 97 79 Kesteren 2x, H. Kamperman 2x, J. Schuppert, J. Bolink, A. Alleyne en W. Wijtten opgestuurd worden naar de Fotobond. Belangstellenden, die eens kennis willen maken het het werk van de fotoclub, zijn van harte welkom op de volgende club-avond op 2 okto ber in de ruimte van De Schure aan de Beusebergerweg, aanvang 20.00 uur. Ongeveer honderd studenten zul len in de week van 24 tot en met 27 september zich op de step door Ne derland bewegen tijdens de nu al weer voor de negende keer georga niseerde Steptembertour. De bonte karavaan zal op de eerste wedstrijddag, 24 september door Holten komen. De steppers starten 's morgens in Deventer en gaan via Holten richting Nijverdal. Het vliegseizoen 19C6 loopt ten einde. Na de vlucht vanaf Strom beek (235 km) worden de duiven nog een keer ingekorfd. Vele duiven zijn reeds in de rui en alleen die wel ke nog goed in hun .jasje" zitten kunnen voor deze laatste vlucht nog worden ingezet. De duiven (305) werden in Strombeek gelost om 9.55 uur en het was Marinus Lo deweges die om 12.35 uur de twee snelste duiven „draaide". Gemid delde snelheid 78 km p.u. De uitslag: 1 - 2 - 15 - 16 - 31 M. Lodeweges; 3 - 4 - 10 - 20 - 33 E. Veneklaas; 5 -14 - 58 - 65 H. J. Paal man; 6 - 7 -12 -17 -18 G. Egberts; 8 - 36-39-43-64 A. ten Dam (1); 9-11 - 13 - 19-26 Comb. Oolbekkink-Tij- hof; 21-30-38-40-42 Frits Meester: 22 - 23 - 33 - 49 - 53 Comb. Kwinten- berg; 24 - 59 H. van Beek; 35 J. G Jansen; 47 Mevr. van Beek; 54 - 75 H. Wansink; 60 - 66 Wim Aaftink; 70 G. J. Koetsier; 73 Gert Steunen berg; 74 Jan Aaftink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 5