deHoltensedoos Resultaten sw Holten Resultaten s.v. Holten Goede prestatie Egbert Veneklaas Ouderavond Kompas werd goed bezocht Unicef-kaarten weer verkrijgbaar Nipt verlies voor handbaldames Resultate Bli tuw Wit I) PUPIILEI V HOLTENS NIEUWSBLAD JUNIOREN Monopoly kampioenschap DONDERDAG 24 OKTOBER 1985 Dit unieke plaatje, uit het ar chief van Jan Smale van de Oudheidkamer Hool'tn roept herinneringen op uit vroeger tij den toen de Toeristenweg nog niet die hoeveelheid auto's te verwerken kreeg als heden ten dage op een mooie zondag. De foto, uit de beginjaren dertig, is genomen vanaf de berg richting Holten. Links achter de ijzeren palen is nog net het huis van de familie Maats te zien. Op dat moment rijdt net een Fordje voorbij het mag ook een Opel zijn). Aan de rechter zijde zien we de met riet gedekte kiosk waar jarenlang Louis Pagrach de dagjesmensen voorzag van verfrissingen. Het stuk grond waarop de kiosk was gebouw werd in de jaren '20 aangekocht door Bram Berg, de schoonva der van Louis Pagrach. Van oorsprong was Pagrach hande laar in textiel, maar door ziekte (TBC) moest hij omzien naar rustiger werk in een gezonde omgeving. Dat werd de kiosk op de berg. Dat was lang geen vet pot, zodat zijn vrouw Lena door ging met de verkoop van textiel en andere goederen in de buurt schappen. Na de oorlogsjaren, waaruit familie Pagrach niet te rug is gekomen is de kiosk niet meer geëxploiteerd en na enige jaren leegstand tenslotte afge broken. De grond is nog steeds in bezit van de familie van Bram Berg. Toch leeft de herinnering aan de kleine pleisterplaats voort in de „ronde bank" die om de boom was geplaatst. Menig paartje heeft daar elkaar het ja woord gegeven. SDOL al-Holten al. In deze wed strijd stuitte Holten eindelijk eens op een stugge tegenstander. Vooral in de eerste helft maakten zij het de rood-zwarten behoorlijk moeilijk. Er deden zich behoorlijke kansen voor, maar het vizier stond niet op scherp. De rust brak aan met een 0- 0 stand. In de 2e helft kreeg Holten meer greep op de wedstrijd. Dat re sulteerde in enkele doelpunten. Eerst was het Jac, die met een strak schot de SDOL-goalie kansloos liet. Tien minuten later maakte Eelco een bijzonder mooi doelpunt. Vanaf 25 meter schoof hij de bal in de kruising 0-2. Vervolgens maakte Jac zijn 21e competitie doelpunt. Doordat Enter V een punt liet lig gen is Holten op één puntje gena derd. Holten bl-SOS bl. Dat Holten bl bijna onderaan staat, was deze middag goed te merken. Holten speelde zeer zwak en creëerde bijna geen uitgespeelde kansen. In de eerste helft domineerde SOS uit Hellendoom. Ruststand 0-3. Na de thee werd Holten bl geheel zoek ge speeld door een goed spelend SOS. Eindstand 0-7. Twenthe a2-Holten a2. In een ma tig duel was Holten de betere ploeg en scoorde voor rust twee maal. Na rust voerde Holten de score op naar 0-3. Daarna werd er rommelig ge speeld, wat ten koste ging van de spelers van Holten. Twee uit het veld gestuurd van Holten en 1 van Twenthe. Vlak voor tijd werd een onterechte penalty, door B. J. Vin cent terecht gestopt. Holten won deze wedstrijd en staat met dit re sultaat boven aan. Resultaten S.V. Holten pupillen Excelsior el-Holten el. Een slechte wedstrijd van Holtense zijde afge lopen zaterdag op de Koerbeld. Ge brek aan vechtlust en slecht sa menspel, was de oorzaak, dat Hol ten el hier geen vuist kon maken. Excelsior had notabene nog maar één punt behaald. De enige goal van deze wedstrijd werd 5 minuten na rust gescoord uit één van de vele verwarrende aanvallen van Excel sior. Holten el probeerde nog van alles, maar dat beetje geluk wat je dan nodig hebt, was er deze morgen niet. Hierdoor kan Holten el geen eerste plaats meer behalen, alleen een tweede plaats is nog voor hen weggelegd. Excelsior e3-Holten e2. Holten e2 moest aantreden tegen Excelsior e3, dat in de competitie twee pun ten achter stond. Doelrijpe kansen lieten op zich wachten, maar ge scoord werd er niet. Al met al een matte wedstrijd. Haarle d2-Holten d3. In deze wed strijd was over het algemeen Hol ten iets meer in de aanval dan de te genstander. In de eerste helft pro beerden de jongens het wel, maar een doelpunt zat er niet in. Daar kwam na de rust verandèring in. Een goede aanval werd prachtig af gerond. En zoals het spreekwoord het al zegt, als er één schaap over de dam is, zo volgden er ook meerdere doelpunten. Als het vizier hélemaal op scherp had gestaan, dan hadden er nog meer doelpunten gescoord kunnen worden. Maar dat doet niets af aan de goede overwinning (3-0) die nu behaald is. Holten E3-Twenthe E3 Door hard te werken kan men zien dat je niet voor de bovenste hoeft onder te doen. Al vrij snel kwam Holten E3 aan de leiding door een mooi afstandschot van Erik Jan. 1-0. Deze stand werd lang vast gehouden, mede door de goed spelende Nico. In de laatste minuut werd een terug springende bal van de uitstekend keepende Rik ge makkelijk ingetikt eindstand 1-1. Holten F1-R.K.S.V. F1 De jonge garde van S.V. Holten had geen enkele moeite met de zeer jeugdige en onervaren Rijssenaar- tjes. Met gastspeler Erik als ver vanger voor een vakantieganger ging het ploegje soepel via een 3-0 ruststand naar een eindscore van 8- 0. Dat de score niet hoger uitviel kwam doordat de Holtense jongens in de slotfase tegen een toenemend aantal Oranje hemden moest op tornen (wat een gekrioel voor het doel), doordat de R.K.S.V.-leiders de Joker" inzetten, nl. alle reser vespelertjes. Holten Dl-Haarle Dl 5-2 In een goede en sportieve wed strijd heeft Dl de Haarleboys zon der punten teruggestuurd. Door goed opgezette aanvallen werd de Haarle achterhoede uit elkaar ge trokken. Via prima goals van de op komende middenvelders werd een 3-1 ruststand bereikt. Na rust kwam Haarle nog goed opzetten, hetgeen de anschluss treffer bete kende. Maar gelukkig kon Holten het initiatief weer overnemen en door 2 doelpunten werd een 5-2 eindstand bereikt. Blauw Wit dl-RKSV dl. Een ge handicapt dl speelde tegen koplo per R.K.S.V. een goede partij voet bal, ondanks een terechte neder laag van 5-0. De eerste helft gaf Blauw Wit goed partij, maar kwam wel achter met 1-0. Na de pauze kreeg Blauw Wit al snel een straf schop te nemen, maar deze werd helaas gemist. Hierna namen de Rijssenaren het initiatief over en bepaalden de eindstand op 5-0. Blauw Wit e2-Deto e4. Blauw Wit e2 heeft ondanks de vakantieperio de, waardoor enkele jongens niet beschikbaar waren de eerste over winning behaald. Met Hans Stam van fl in de ploeg was het Blauw Wit dat vanaf de aftrap in de aanval ging. Deto werd op eigen helft vast gezet, maar ondanks de goede kan sen scoorde men niet. In de 2e helft ging Bart op doel en Hans werd veldspelen Via goed spel kwam men op voorsprong door Ivo. Dit vond men niet genoeg en enkele mi nuten voor tijd bepaalde Johan de eindstand op 2-0, na eerst twee ver dedigers te hebben uitgespeeld. Een schitterende overwinning. S.V.V.N. f2-Blauw Wit fl. Blauw Wit fl speelde ook zonder Hans Stam een goede partij voetbal. Met goed combinatiespel werd S.V.V.N. teruggedrongen. Met hard werken en duidelijk te ontdekken syste men werd 5 maal het net gevonden. Een keurige overwinning. A.s. za terdag moet het tegen nummer twee op de ranglijst Holten fl wor den opgenomen. De Zweef C2-Blauw Wit Cl. Na vorige week de uitwedstrijd tegen Haarle Cl met 4-1 te hebben gewon nen ging Blauw Wit C1 nu vol goede moed naar het hoger geklasseerde De Zweef C2 in Nijverdal. In de eer ste helft ging de wedstrijd gelijk op, waarbij de verdedigingen de aan vallers de baas waren. Na de rust een wat sterker De Zweef, maar Blauw Wit was gevaarlijker met uitvallen. Bij één hiervan lukte het John Paul na een snelle rush vanaf de vleugel te scoren. De Zweef ging toen alles of niks spelen en dat le verde 5 minuten voor tijd de gelijk maker op, maar verder liet Blauw Wit het niet komen. Een terechte puntenverdeling in een leuke wed strijd. Holten 2-De Lutte 3, 1-3. Holten worstelt met één groot probleem. Op eigen erf kan. de ploeg van „Lucas" de wedstrijd niet naar eigen hand zetten. Ook de 4e thuiswedstrijd leverde een neder laag op. En toch begon het allemaal zo hoopvol. Na een kwartier wist spits Wansink 1-0 te scoren. Pal voor rust was het raak aan de ande re zijde. Al spoedig in de 2e helft kwam er opnieuw een tegenslag, 1- 2. Vanaf dat moment gooide Hool- ten alle registers open. In blessure tijd kwamen de gasten met een uit val op 1-3, toen zelfs de keeper in geen velden of wegen te bekennen was. Hector 3-Holten 3, 2-1. De eerste helft ging gelijk op. Hol ten was aanvallend sterk, maar de kansen werden niet benut. Hector kreeg één uitgespeelde kans en de ruststand was een feit. 1-0. Na de wisseling was Holten 3 de betere ploeg en door een wissel van B. J. Vincent kwam er meer vaart in de voorhoede. Hector had het ant woord klaar en scoorde 2-0. Een combinatie van Egberts en Vincent eindigde met een doelpunt van Bert Jan, die een uitstekende aan valler bleek. De tijd was toen te kort om alsnog een gelijkspel te be halen. Holten moet na de nederla gen van de laatste weken eerder naar onderen dan naar boven kij ken, maar de zon zal eens weer schijnen. Luctor 4-Holten 4, 2-0. De anders zo schotvaardige rood zwarte voorhoede hulde zich bij Luctor in diepste stilzwijgen. De „meester" in het missen der kansen was „Eagle Kamperman" en daar de geelblauwen wel scoorden was de eerste seizoennederlaag een feit. Holten 5-De Zweef 6, 0-1. Holten verkeek zich op de kracht van het stukken lager geklasseerde De Zweef. Aangezien de strijd niet op het publicatiebord wordt uitge vochten, maar in het veld, moet men elke week 100% gemotiveerd zijn. Tot 2 keer toe had Wim Reij- link de zege op de punt van de schoen liggen doch treuzelen werd hem noodlottig. Slechts één keer mocht De Zweef een gevaarlijke aanval opzetten en het was gelijk raak. Wanneer kan het vijfde weer met een volledig team aantreden? Zo gaat het mis! Holten 6-RKSV 2, 0-2. Holten 6 was geen uitzondering op de algemene malaise van dit weekend binnen Meermanskamp. De Rijssenaren mochten over de volle 90 min. bezien de meeste aan spraak maken op de punten. Ook dit team van Holten kon niet op volle oorlogssterkte verschijnen. De Zweef 11-Holten 7, 0-6. Holten 7 kende geen pardon met de Nijverdallers. De grootste sei zoenzege kon worden genoteerd na een briljante opvoering. De vedet ten van deze week waren Schoema- ker, Vincent en Ten Veen. Holten 8-Haarle 5, 1-1. In dit degradatieduel had Holten de 2e zege binnen handbereik. Haarle nam verrassend de leiding, maar toen Holten 8 naast de Haar leboys was gekomen, was er maar één ploeg die aanspraak mocht maken op de punten. Zoals bij zo veel andere elftallen ligt ook hier het probleem bij het gebrek aan „Torinstinct". Haarle 7-Holten 9, 3-6. Wat is er toch met het negende loos? Wordt er misschien doping gebruikt? Na 3 nederlagen volgde j.l. zondag in Haarle de 5de achter eenvolgende zege en met cijfers die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten. Pikeurtje was met 4 goals de held van de dag. Toch leed dit elftal een groot verlies door de enkelbreuk van keeper Jansen. Holten 11-Enter 8, 1-5. Holten 11 is een meelevende groep sportmensen! Het bezoeken de Enter had nog geen enkel winst puntje en dat vonden de roodzwar ten toch zielig. Vandaar. De meest opvallende toeschouwer was „mans" die warempel, na de aan slag van vorige week, al weer duide lijk zijn stem over het sportpark liet klinken. Holten 12-PH 22, 3-10. De eerste wedstrijd van dit jaar die in dubbele cijfers eindigde. Een geheel onnodige nederlaag, want zowel in de eerste als in de tweede helft stond de ploeg van de „Zwar te" 5 minuten te pitten, terwijl de rest van ontmoeting duidelijk in him voordeel was. Van de 13 doel punten verdienden de treffers van Kolk 2x en Wagenvoort lx de schoonheidsprijs, maar daar koop je zo weinig voor. Haarle 9-Holten 13, 2-1. Het weekendje-rust in Duitsland miste zijn uitwerking niet. Een fris van de lever spelend veteranen- team bracht de thuisclub in grote problemen. Helaas duurde de wed strijd 2 minuten te lang om het eer ste competitiepuntje te kunnen be jubelen. Egbert Veneklaas, die op 16 okto ber in Hengelo de 5 km liep in 15.22 min., leverde hiermee een goede prestatie en Gerard Markvoort deed met 16.59 min. wat van hem werd verwacht. Donderdagavond 17 oktober kwamen in hetzelfde Fanny Blankers-stadion op de 5000 meter in aktie Ap Koetsier, Benny Ophof en Hans ten Dam. Ze maak ten de klus resp. af in 20.10,20.25 en 22.30 min. Zondagmorgen moest Benny Op- hof al vroeg uit de veren voor de halve marathon in de bossen rond 't Joppe. Hij had voor de ruim 21 kilometer 1 uur en 35 min. nodig. De weer in puike vorm stekende Dirk Hoekman liep de 12 km. in 42.45 min. Ap Koetsier en Gerard Wennemers kwamen over de meet resp. in 49.19 min en 51.44 min. Hans ten Dam presteerde verdien stelijk op de 6 km: 26.14 min. Programma: zaterdag 26 okto ber: Derde Klokloop in Heerde (2,5 en 16.1 km.); zondag 27 oktober: 30ste Argo-loop, Gaanderen (10,4>/a en 2'/4 km); 2de Woolderes-trim- loop, Hengelo (O) (l»/2, 5, 10 en 15 km). Op dinsdag 8 oktober jl. werd de jaarlijkse ouderavond van „Het Kompas" gehouden. De voorzitter van de ouderraad, de heer Hospers, heette alle aanwezigen van harte welkom. Na het lezen van een Bij belgedeelte ging hij voor in gebed. Vervolgens werd het huishoudelij ke gedeelte afgewerkt. De notulen van de vorige oudera vond werden zonder opmerkingen goedgekeurd. Daarna gaf de sekre- taresse in haar jaarverslag een overzicht van alle aktiviteiten van de ouderraad in het afgelopen kur- susjaar. Tot slot dankte zij de leer krachten en allen, die op welke wij ze dan ook, him medewerking heb ben verleend aan de diverse aktivi teiten. Over het bij de uitnodiging gevoegde en door de kaskontröle- kommissie in orde bevonden finan cieel verslag, waren geen vragen. In de plaats van het aftredende kas- kontröle-kommissielid, de heer Ha verslag, werd benoemd de heer Zwiers. Als nieuwe ouderraadleden werden benoemd: mevr. Paalman- Verveda en de heren Heemskerk en Tromop. De heer Hospers bedank te de aftredende OR-leden: mevr. Kappert, mevr.Voordes en de heer Meijerink die helaas niet aanwezig kon zijn en bood hen als blijk van waardering een boeket bloemen en een boekenbon aan. Vervolgens werden enkele mede delingen gedaan door de heer Van Engbrink. Hij memoreerde o.a. het samenvoegen van „Het Kompas" en „De Kleuterhoek" tot de Prot. Chr.Basisschool „het Kompas" en konstateerde dat de zaken op school weer uitstekend verlopen, hetgeen nog lang niet het geval is op andere basisscholen. Na de pauze maakte de heer Mar tin Uunk, leerlingbegeleider van de onderwijsbegeleidingsdienst, de ouders duidelijk, hoe de leerlingen leren lezen, door hen enkele prak tijk-oefeningen te laten doen. Aan de hand van de probleempjes, die de ouders hierbij ondervonden, lichtte hij toe wat de rol van de OBD is, ingeval zich bij de kinderen leerproblemen voordoen. Deze goed bezochte en zeer geslaagde avond werd door de heer Hospers besloten met dankgebed. Door burgemeester en wethouders op 15 oktober 1985 verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. Verleende kapvergunningen: - aan de heer J. W. de Bone te Wesepe; - aan de heer E. Markvoort, Churchillstraat 76; - aan de heer H. R. Beldman, Mr. G. Vixsebonxsestraat 11; - aan de heer Markvoort, Oude Stationsweg 8; - aan de heer G. H. Bekkernens, Langstraat 10; - aan de heer J. Smale, Lageweg 19; - aan de Heer J. G. A. Geerlings, Mr. G. Vixseboxsestraat 12; - aan de heer E. K. Pronk, Mr. G. Vixseboxsestraat 10; - aan Onze Woning te Deventer; - aan de heer W. J. H. Piechnick, Canadastraat 72; - aan de heer H. G. Westerlaken, Churchillstraat 62; 2. aan de heer A. J. Nijkamp vergunning verleend voor het vergroten van een machineberging op het perceel Beusebergseweg 52. Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan wel over eventu ele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling Algemene Zaken ter gemeentese cretarie. HINDERWET Terinzagelegging aanvraag om vergunning Op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten ligt vanaf 28 oktober 1985 tot en met 28 november 1985 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uurter inzage het verzoekom vergunning ingevolge de Hinderwet van: de heer H. J. Bosschers, Beusebergerweg 32 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een rundveebedrijf met op slag van mest, annex opslag van dieselolie in een bovengrondse tank (inhoud 500 I.). Voorts ligt deze aanvraag gedurende genoemde periode van 1 maand iedere dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage in desporthal 't Morsink (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten. Van deze aanvraag ligt tevens de ontwerp-beschikking ter inzage. De ontwerp-beschikking omvat het onder voorwaarden verlenen van de gevraagde vergunning. Schriftelijk kunnen tot 28 november 1985 gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het College van burge meester en wethouders van Holten. De persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaarschrift heeft ingediend worden, indien daarom uitdrukkelijk verzocht wordt, niet be kend gemaakt. Een ieder kan ook verzoeken om in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaar te mogen inbrengen tegen de aanvraag en/of ont werp-beschikking. Hiervoor dient men dan een afspraak te maken vóór 21 november 1985 met de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie van Holten. Sinds enkele weken is de nieuwe najaarscollectie wenskaarten van Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties weer verkrijg baar. In geheel Nederland zijn ca. 2400 vrijwillige medewerkers(sters) op pad om deze unieke wenskaar ten te verkopen. Kunstenaars over de gehele wereld hebben ontwer pen voor deze kaarten gemaakt en gratis beschikbaar gesteld aan Uni cef, die de mooiste voor de wens kaarten heeft bestemd. Door kaar ten te kopen steunt men het werk dat deze organisatie al 40 jaar doet ten bate van noodlijdende kinde ren over de gehele wereld. In Holten wordt het werk gedaan door zeven dames die graag alle soorten wenskaarten, alsmede puz zels, agenda's en nog een aantal unieke artikelen, willen laten zien. Men kan dan op z'n gemak een keu ze maken om rond de feestdagen of bij andere feestelijke gelegenheden familie of vrienden te verblijden met een prachtige Unicef wens kaart. Heeft men interesse, dan kan men zich wenden tot de volgende adressen: Mevr. Schaap, Bessinkpas- straat 8, tel. 6 18 68 (depothoud ster), mevr. Harmeijer, Hout weg 13, tel. 6 30 95; mevr. V.d. Harst, Houtweg 25, tel. 6 19 27; mevr. Jansen, mr. G. Vixseboxse straat 37, 6 20 26; mevr. Langen- doen, Raalterweg 13, tel. 6 19 86; mevr. V.d. Spek, Kolweg39, tel. 6 12 84, mevr. Bogaard, Churchill straat 141, tel. 6 23 98. In de eerste wedstrijd voor de zaalcompetitie speelden de Holten se dames tegen Pacelli. Deze altijd sterke tegenstander had in de eer ste minuten duidelijk moeite met de redelijk goed gesloten verdedi ging van Holten. Dit resulteerde in slechtes een 0-1 stand na 20 minu ten. Pacelli bracht daarna meer va riatie in het aanval spel, waardoor Holten in de problemen kwam en nog voor rust 3 trefferemoest incas seren. Aanvallend kwam Holten tot enkele kleine kansjes die goed gestopt werden door de keepster van Pacelli. Na de rust werd Holten wat agressiever in de aanval, wat al snel resulteerde in 2 treffers. Hier door kreeg Holten wat meer ver trouwen en werden de dames ster ker. Het spel ging gelijk op waarbij Holten terugkwam tot 5-7. door fouten met het overnemen in de verdediging zag Pacelli toch nog kans de winst met een score van 5-9 mee naar Klarenbeek te nemen. Score: Annemarie Ophof, Marti Barvelink 2, Miny v. Munster 1. Jeugd In een, ondanks enkele inval sters, goed gespeelde wedstrijd won Al na een gelijk opgaande eer ste helft (4-4) verdiend van Voor waarts. Met vooral aanvallend veel inzet bouwde men in de 2e helft aan de 8-5 winst. A2 speelde uit tegen Wesepe. In een goede wedstrijd was Wesepe sterker. Rust 5-3. Na rust bleef het spannend, maar onnodig balverlies en de inzet om toch te proberen een puntje te pakken zorgden voor ruimte in de verdediging waardoor Wesepe met 11-7 winst te winnen. De jongens moest nu uit tegen Achilles waar voor 3 weken nog thuis met 43-5 van was verloren. Een onmogelijke opgave dus. Hol ten speelde echter goed en kon vooral in de eerste helft met goed spel redelijk meekomen (9-4). Na rust liep het iets minder en kwam men ook conditioneel iets te kort. De eindstand van 23-6 was echter gezien het krachtsverschil een keu rig resultaat. Bl kon het thuis tegen SDOL niet redden. In een gelijkopgaande wedstrijd hadden de gasten net iets meer en wonnen ze met 9-11. Cl speelde een leuke wedstrijd tegen Heeten. In een goede eerste helft kwam Holten met 6-3 voor. Na rust hadden beide teams hun kruit verschoten. Er werd niet meer ge scoord zodat Holten de winst in ei gen huis hield. De Monopoly-kampioene van de Scholengemeenschap „De Marke te Holten Heieen de Jong, heeft in Amsterdam deelgenomen aan de nationale kampioenschappen Mo nopoly spelen. Ze werd 2e in haar poule. Jammer genoeg plaatste ze zich niet voor de eindfinale. Wel kon ze een jubileumuitgave van het bekende Monopolyspel in ont vangst nemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5