Holtenaren bedwing Luik-Bastenaken-Luik Blauw Wit met prima sluit af wedstrijd Volle winst voor Muller/Van Heek Goede prestatie Twenhaarsveld Vakmanschap is burgemeesterschap Hans Schoenmaker wint Lens-bokaal H. Efftink de beste klaverjasser Atleten in de hitte toch actief Bart Willems kampioen fietscross Victoria verdedigt wisselbeker M.Lodeweges wint Houding HOE WARM HET WAS EN HOE VER Eerste prijzen Bergruitertjes DONDERDAG 30 MEI 1985 HOLTENS NIEUWSBLAD Za. 25 mei j.l. nam de Holtense zwemclub deel aan recreatieve zwemwedstrijden voor niet start vergunning houders/sters om de Van Buren bokaal, georganiseerd door 't Ravijn. Hieraan namen 12 verenigingen aan deel om zich te plaatsen voor de eerste 6 plaatsen om daarna op een latere datum te strijden voor de wisselbeker die nu in het bezit is van Z.P.C. Twen haarsveld dat nu de 2e plaats heeft gehaald en zich al heeft geplaatst. Deelnemende verenigingen waren in volgorde van aankomst o.a.: 1. 't Ravijn-Nij verdal 270 punt; 2. Twen- haarsVeld-Holten 228 punt; 3. Oost- dobbers-Raalte 200 punt; 4. Olde Vechte-Ommen 194 punt; 5. de Mors-Rijssen 192 punt; 6. Maarkel- Markelo 168 punt; 7. de Whee-Goor 167 punt; 8. Wiekse Plumpers-Wes- terhaar 156 punt; 9. de Aa-Wierden 151 punt; 10. V.Z.P.C.-Vriezenveen 122 punt; 11. de Tippe-Heino 120 punt; 12. Zandstuve-Vroomshoop 99 punt. Programma 1: 50 m schoolslag M.0.14 jaar Marian Oolbeidrink '71 43,5. Programma 2: 50 m schoolslag J.O. 14 jaar Simon Bronsvoort '71 46,1. Programma 3: 50 m schoolslag M.O. 12 jaar Ingrid Steenbergen '73 47,5. Programma 4: 50 m schoolslag J.O. 12 jaar: Rud> Vrugteveen '73 49,8. Programma 5: 25 m schoolslag M.O. 10 jaar: Bertien Stukker '75 22,7; Wendy Wissink '76 23,7. Programma 6: 25 m schoolslag J.O. 10 jaar Han- Fokker '75 29,1; Arno Knapen '76 28,9. Programma 7:25 m schoolslag M.O. 8 jaar: Ina Huzen '77 30,0; Aniek Drent '77 28,7. Programma 8: 25 m schoolslag J.O. 8 jaar: Edwin Knapen '77 28,5. Programma 9: 50 m rugslag M.O. 14 jaar: Diana Blaauw '71 43,5. Programma 10: 50 m rugslag J.O. 14 jaar: Arjan Vro< '71 42,7. Programma 11:50 m rugslag M.0.12 jaar: José Meule- man '73 42,2. Programma 12: 50 m rugslag J.O. 12 jaar: Rudy Vrug teveen '73 49,2. Programma 13: 25 m rugslag M.O. 10 jaar: Wendy Wissink '76 27,2; Kristel Meerman '76 22,5. Programma 14:25 m rugslag J.O. 10 jaar: Martin Pod: '75 27,8; Arno Knapen '76 40,0. Programma 15: 25 m rugslag M.O. 8 jaar: Ina Huzen '77 39^1. Programma 16: 50 m vrij es lag M.O. 14 jr.: Rienekt Stukker '71 35,4. Programma 17: 50 m vrij es lag J.O. 14 jr.: Arjan Vros '71 343- Programma 18: 50 m vrijeslag M.O. 12 jr.: Ingnn Steenbergen '73 36,2. Programma 19: 50 m vrijeslag J.O. 12 jr.: Geert Soer '73 43,8. Programma 20: 25 m vrijeslag M.O. 10 jr.: Anita Schuppert '75 213; Bertien Stukker '75 18.1. Programma 21:25 m vrijeslag J.O. 10 jr.: Hans Fokker '75 26,7; Martin Podt '75 23,1 Programma 22:25 m vrijeslag M.0.8 jr.: Aniek Drent '77 343. Programma 23: 25 m vrijeslag J.O. 8 jr.: Rik Paalman Programma 24: 4*25 m vrijeslag Estafette. 2 M.O. 14 jr., 2 J.O. 14 jr.: José Meuleman '71-Rieaeke Stukkei '71-Arjan Vros '75-Simon Bronsvoort '73 1.02,6. Programma 25: 4*25 m vrijeslag Estafette 2 M.O. 10 jr., 2 J.O. 10 jr.: Anita Schuppert '75-Bertien Stukke; '75-Arno Knapen '75-Martin Podt '75 1353- Het bestuur van de Holtense kla- verjasclub organiseerde in Kegel- centrum Kamphuis tot slot van het seizoen een feestavond waar voor de afwisseling nu eens een keer gekegeld kon worden in plaats van kaarten. Tevens wer den de prijzen uitgereikt voor de beste klaverjassers van het afgelo pen seizoen. De drie hoogst geklasseerden kregen een waardebon en daar naast nog een vaantje. De beste re sultaten werden behaald door: 1. H. Efftink 1587 pnt.; 2. 1560 pnt.; 3. J. Klunder 1551 pnt.; 4. J. W. van Lan gen; 5. E. v.d. Hulst; 6. H. Nijkamp; 7. H. Prins; 8. J. J. van Langen; 9. F. Flantua; 10. J. Sprenkelink; 11. H. Kappert; 12. D. v.d. Velde; 13. H. Paalman; 14. H. J. Broere, 15. F. Mensink; 16. Mevr. H. Klunder. Deze spelers zaten allen nog boven de 1500 punten. De poedelprijs was voor H. J. van Langen met 1453 punten. De beste kegelaars waren voor de dames: 1. mevrouw van Langen; 2. mevrouw Kappert; 3. mevrouw Sprenkelink. De poedel prijs was voor mevrouw Prins. Bij de heren werd eerste H. Kappert; 2. D. Beldman, 3. J. W. van Lagen. Poedelprijs E. v.d. Hulst. Het nieu we seizoen begint op de eerste woensdag in september. Nieuwe le den kunnen zich aanmelden bij de volgende adressen: G. H. Efftink. tel. 6 35 98; H. Kappert, tel. 6 36 78; J. Klunder, tel. 6 12 09. Ondanks de hitte namen zater dag 25 mei in Zutphen toch nog en kele leden van de SV Holten deel aan de Zuiderparkloop. Benny Op- hof liep de 7 km. in 29.26 min. Hans ten Dam liep dezelfde afstand in 34.39 min. en Ap Koetsier maakte de 14 km. af in 58.07 min. Pinkster maandag liepen deze atleten in Al- men. Benny en Hans hadden voor de 5 km. resp. 22 min. en 23.28 min. nodig en Ap Koetsier bracht op de 15 km. 1.05.01 op de crono. De zevenjarige Bart Willems heeft tijdens de Ned. kampioen schappen fietscrossen voor niet-li- centiehouders van de KNWU, die afgelopen zondag en maandag ge houden werden in Bergen op Zoom een uitstekende prestatie geleverd. Hij werd in zijn klasse kampioen. Berry Meerman, die eveneens de fi nale in de klasse zevenjarige be reikte, kwam jammer genoeg ten val. Negen fietscrossers uit Holten namen deel aan dit evenement, Dennis v.d. Keuken, Roel Wessel, Sandor Kruiswijk, Roy v.d. Linde, P.J. Nauta, Harry en Peter Aan stoot, en de beide finalisten. In to taal waren er 450 fietscrossers en crossters naar Bergen op Zoom ge komen. Als een volleerd metselaar heeft burgemeester mr. W. L. F. C. Ridder van Rappard symbolisch de eerste steen gemetseld van de verplaatsba re nieuwe kleedkamers van de hockeyvereniging. Jammergenoeg betrof het nog maar een ludieke grap als openings stunt bedacht voor het tiende Wilde Zwijnentoernooi dat zaterdag en zon dag onder de meest ideale weersom standigheden werd gehouden op het terrein van de hockeyvereniging in het Sportdal. De burgemeester, wijs geworden na de wat voorbarige uitlatingen van wethouder H. Rustebiel bij de ope ning van het negende Wilde Zwijnen toernooi hield zich keurig op de vlakte en metselde onverdroten door zonder zich tot definitieve uitspraken te laten ontlokken, al dacht hij dat voor het eind van dit jaar er meer zicht zou zijn op een beslissing. Voorzitter John Reinhardt herrin- nerde de burgervader aan de toezeg gingen die gedaan waren omtrent de zo lang begeerde kleedaccommoda tie waarbij het wel of niet verplaats baar zijn een van de discussiepunten is. De burgemeester op zijn beurt meende dat hij na tien jaar Wilde Zwij nen nog steeds dezelfde gezichten zag, zodat hij de verplaatsbaarheid van de kleedruimten voorop stelde opdat zij straks in de buurt van de Diessenplas opgesteld kunnen wor den. Voordat de officiële openings handeling werd verricht kwamen een aantal wilde biggetjes uit de bosrand tevoorschijn die de troffel met zich meevoerden. De wedstrijden speelden zich af in een prima sfeer, waarbij de gezellig heid overheerste. Winnaar werd Bleiswijk, gevolgd door het team uit Hengelo. Deventer werd derde, Alme lo vierde en Holten A en Rapid deel den de vijfde en zesde plaats. Holten B behaalde de tiende plaats. Met drie overwinningen in succes sie heeft Blauw Wit de scheidende trainer Scholten een prima afscheids cadeau aangeboden. Ook tegen het Hellendoornse Vesos toonden de Hol tenaren aan tot de sterkere teams van hun klasse te behoren. Van meet af aan had de thuisclub hef initiatief en na de rust werd er ook gescoord, waardoor een verdiende 3-0 overwin ning werd behaald. De afsluiting van de competitie kon maar weinig publiek meer naar 't Vletgoor lokken, temeer omdat er voor beide ploegen geen ere plaats meer te behalen viel. De wegblijvers hebben echter ongelijk gekregen, want de teams maakten er een prima wedstrijd van. Bij de thuisclub ontbrak Jan Verveda, die weer last had van een oude rugbles sure. Zijn plaats werd ingenomen door A-junior Andries van Iperen, die op een voortreffelijk optreden kan terug zien. In de eerste helft een interessante wedstrijd, waarin Blauw Wit bijna voortdurend een licht overwicht kon handhaven maar ondanks enige goede kansen geen kans zag om te scoren. De bezoekers zagen nauwelijks kans om de Blauw Wit defensie te verontrusten en kregen nauwelijks scoringskansen. In de tweede helft opnieuw een op goed niveau staan de wedstrijd met een voortdurende druk van de thuisclub op het Vesos- doel. Dat leidde in de 56e minuut tot de verdiende openingstreffer toen Hans Stam uit een „onmoge lijke" hoek raakschoot (1-0). Blauw Wit bleef het aanvallende concept uitvoeren, hetgeen leidde tot een handvol goede kansen die helaas niet benut werden. Uit coun ter-aanvallen was ook Vesos enige keren dicht bij een doelpunt, maar een uitstekende doelman Van Dijk bleek onpasseerbaar. In de 69e mi nuut werd de wedstrijd beslist. Na een goede aanval over rechts werd Albert Kolkman in schietpositie gebracht. Vanaf de rand van het strafschopgebied maakte de aan vallende rechtsback geen fout (2-0). De bezoekers lieten het nu verder afweten en het was alles Blauw Wit wat de klok sloeg. Een voortduren de stormloop op het Vesos doel le verde nog een groot aantal kansen op, waarvan Richard Beldman er één benutte toen hij een van de lat terugkomende bal hard en laag in schoot (3-0). Beide ploegen namen hierna, mede door het warme weer, gas terug en zo eindigde deze af- Programma sporthal 't Mossink voor de week van 1 juni 1985 tot en met 7 juni 1985 Zaterdag: 12.00-19.00 uur brand weer Holten; 20.00-21.00 uur Klein Horstman. Zondag: Maandag: 08.10-15.30 uur scholen gemeenschap; 18.00-22.30 uur bad mintonclub Holten Dinsdag: 08.10-15.30 uur scholenge meenschap; 21.00-22.30 uur Minto- nette. scheidswedstrijd voor trainer Scholten in een verdiende zege van zijn team. Blauw Wit: d: Van Dijk, a: A. Kolkman, A. v. Iperen, H. Thalen en A. Schuppert, m: H. Stam, F. Hulleman en H. Kolk man (75 Henk Stam) v. Joh. Stam (62. H. Bolink), Hans Stam en R. Beldman. Eindstand competitie: Vabo 24- 37 (Kampioen); Denekamp 24-35; Drienerlo 24-29; Eversberg 24-29; Blauw Wit 23-27; Vesos 24-26; Gla- nerbrug 24-24; M.V.V. 24-22; Olden- zaal 24-21; Markvogels 24-20; Daar- le 24-18; Boswinkel 24-9; Rietvogels 23-8. Aangezien er voor beide clubs niets meer op het spel staat wordt de wedstrijd Rietvogels - Blauw Wit niet meer gespeeld. Woensdag: 08.10-15.30 uur scholen gemeenschap; 18.30-22.30 uur bad mintonclub Holten. Donderdag: 08.10-16.30 uur scho lengemeenschap; 20.00-21.00 uur s.v. Holten, All Stars. Vrijdag: 08.10-15.30 uur scholenge meenschap. S.V. Holten Zaterdag 1 juni „Allard van Brug gen-toernooi": Holten B2, Cl, C2 en C3: aanwezig zijn om 8.30 uur. Hol ten Al. A2, A3 en BI: aanwezig zijn om 12.00 uur. Zondag 2 juni: Holten Dl, D2, D3, El, E2, E3, F1 en F2: aanwezig zijn om 9.30 uur. Op de foto: v.l.n.r. Wim van Oijen, ding-Nijhuis, Jan Scheperman en werd gemaakt na de beklimming Gerrit Bosman, Jannie Oolbek- Hans van Oyen, omringd door sup- van de Cöte de Wanne, kink, Henk Vastere, Henk Greve- porters en begeleiders. De foto Tijdens de tweede Pinksterdag ver reden internationale zijspancross te Zaltbomme! hebben August Muller en Henk van Heek de volle winst naar zich toe weten te halen. Onder warme weersomstandig heden moesten er drie manches ge reden worden. Tijdens de eerste manche gebeurde er drie ronden voor het einde een ongevalHet zag er in eerste instantie naar uit dat de race werd afgebroken, maar achter af viel alles nog mee en liet men deze manche meetellen zoals de stand was op vier ronden voor het einde. August en Henk lagen toen op een derde plaats. Tijdens het on geval waren zij net opgeklommen gingen de fietsers van start en be reikten als eerste de top van de Cóte Dolembreux; er zouden er nog velen en nog veel zwaardere volgen. Er hadden zich naar schatting ruim 5000 fietsers aangemeld en daarbij de nodige volgwagens zorgden er voor dat het een drukte van jewel ste was. Maar de Holtense fietsers hebben zich de tocht waardig ge toond en hebben allemaal de eind streep gehaald. Vlak voor Bastena ken (Bastogne) werd even een kof fiepauze gehouden en gingen de meegebrachte broodjes er even goed in als de door van Oijen mee- begrachte Bastogne-koeken. Na 134 km. kwam de eerste en enige lekke band. De ongelukkige was Hans van Oijen; dok van verdere mechanische pech bleven de fiet sers gespaard. Een van de moeilijk ste en langste klimmen was Cóte de Zeven leden van de wielervereni ging Holten hadden dit weekend met een aantal supporters hun kamp op geslagen in het Limburgse Heijen- rath. Vandaar uit vertrokken de fiets- fanaten Jannie Oolbekkink, Henk Ger- vedink-Nijhuis, Jan Scheperman, Hans van Oijen, Wim van Oijen, Henk Vasters en Gerrit Bosman voor de uit- puttingstocht door de Belgische Ar dennen, de beroemde tocht Luik-Bas tenaken-Luik. Een wekker om wakker te wor den was niet nodig een roepende koekoek rond het tentenkamp zorgde ervoor dat iedereen'op tijd de slaapzak uit was. Om kwart voor zes was men, inclusief de voorzitter van de club, gereed voor vertrek naar Luik. Twee volgwagens met als chauffeurs A. van Oijen sr. en Henk Beldman begeleidden de ene dame en de zes heren op hun tocht door de Ardennen. Om zeven uur Wanne, maar terwijl al heel wat fietsers lopend naar boven gingen zaten onze Holtenaren nog steeds vast in het zadel. Boven op de Wanne zater er 153 km van in totaal 215 km op. Het was enorm warm de dorst werd steeds groter en de bergen steeds hoger, maar men bleef doorgaan tot het bittere eind waarbij steeds de term „afzien" gebruikt werd en „blik op oneindig en verstand op nul". Ze kwamen allemaal, wel mo gen we zonder de heren iets te kort te doen stellen dat de enige vrouw in het gezelschap Jannie Oolbek kink een opmerkelijke doorzet tingsvermogen toonde en ook steeds in de voorste gelederen van de groep te vinden was. De tocht was zwaar maar men is allemaal van plan om volgend jaar opnieuw met de wielervereniging naar Luik te gaan. Theo Snelders temidden van de finalisten. Onder grote publieke belangstel ling op sportpark de Meermans kamp is na een groot aantal voor rondes Hans Schoenmaker als win naar van de penalty-bokaal uit de bus gekomen. Alle F en E pupillen, iD, C en B-junioren hebben een aan- ,tal kansen gehad om tot de finale door te dringen. Alle spelers ston den vanaf 11-meter in de voorron des tegenover a 1-keeper Martin Scheperman. Nadat er al een schif ting had plaatsgevonden kwamen de halve finalisten oog in oog met F.C. Twente keeper Theo Snelders. Dat deze talentvolle keeper het doel van het Nederlands b-elftal verdedigt maakte niemand wat uit. De koele killers bleven over in een finale die bijzonder zou worden. Benno Vincent (BI), K. J. Hors tman (El) en Hans Schoenmaker (BI) waren de beste schutters tot dan toe die in aanmerking voor de Lens-bokaal. Lens oftewel Gerrit Wansink heeft deze trofee beschik baar gesteld. Hans bleek het koel- bloedigste in de finale. Einduitslag: 1. H. Schoenmaker, 2. K. J. Hors tman, 3. B. Vincent. Op het concours in Hellendoorn (maandag 27/5) hebben de Bergrui tertjes de volgende successen be haald: B-Dressuur ring I: 1. Alieke Aal- tink met Chelly 126 p. Ring 2:1. Liesbeth Müller met Pol ly 129 p. Ring 3:2. Hieke v.d. Ploeg met Ron nie 123 p. L-dressuur ring 4:1. Karin Wevers met Angin 129 p. 2. Lianne Venek laas met Akimbo 126 p. 7. Willy van Coeverden met Strawinsky 123 p. M-Dressuur ring 7: 2. Marie Elise Dollekamp met Sonja 133 p. Dressuur Z: 1. Sandra Dieperink met Amber 119 p. Springen: Klasse B oat. C: 4. Hermien Brons- voort met Sabine Klasse L. Cat. B: 1. Huub Brands met Coy Cat. D: 4. Jolanda Bolink met Ru- fus 6. Karin Wevers met Angin Klasse M. Cat. A: 1. Petra Smale met Lea Klasse Z cat. D: 1. Zwennie Vincent met Mark Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni organiseert de S.V. Holten voor de achterste keer het Allard van Bruggen toernooi voor de jeug dige voetballers. De deelnemers zijn V.V. Victoria uit Enschede S.V. Schalkhaar, Sportclub Brunimen en de s.v. Holten. De wisselbeker beschikbaar gesteld door de fami lie van Bruggen is in handen van Victoria. Op zaterdag spelen de teams B2 Cl C2 C3 van 9.00 uur tot 12.00 uur. Al, A2, A3 enBl vanl2.30 tot 16.30 uur. De prijsuitreiking vindt plaats 17.00 uur. Zondags spelen alle pupillen F1 en F2, E1E2 en E3, Dl, D2 en D3. van 10.00 uur tot 14.20 uur. De prijsuitreiking vindt plaats tegen 15.00 uur. De vereniging met de meest behaalde punten van het toernooi komt in het bezit van de wisselbeker. Deze trofee zal door een lid van de familie van Bruggen worden uitgereikt. Hoewel het weer nog niet zodanig was om over naar huis te schrijven konden de door de Bergvliegers 344 ingekorfde duiven al om 7.45 in het Belgische Houding gelost worden. Voor de afstand van plm. 254 km had de eerste aankomende duif van Marinus Lodeweges exact 3 uur no dig. Ook de tweede duif was van Marinus. Bijzonder goed draaide G. Egberts met 11 duiven bij de eer ste 17. De uitslag: 1-2-25-31-33 H. Lodewe ges; 3,4,5,9,10,16,17 G. Egberts; 6. 20.21,49, 57 Teun Schuppert; 7,29. 39, 72 Comb. Oolbekkink-Tijhof; 8. 28, 35, 60, 65 G. J. Koetsier; 12, 55. 59,64,79 Comb. Kolkman; 18,73,78 Comb. Kwintenberg; 19, 53, 67, 60, 83 H. J. ten Velde; 22,56,75,77 H. J. Aaftink; 23,30,38,40,45 A. ten Dam (2); 26,66,74 Gert Steunenberg; 27, 37,42,51,81 Frits Meester; 34,50,69 H. van Beek; 41 J. G. Jansen; 43,71 Wim Aaftink; 62, 76 Joh. Veldhuis; 80 H. Wansink en Zn.; 86 A. ten Dam (1). naar een tweede plaats en een eer ste had er beslist ingezeten, temeer als blijkt dat de tweede en derde manche met grote voorsprong werd gewonnen. In de derde manche moesten Au gust en Henk als laatste naar het starthek; men liet de rijders in om gekeerde volgorde starten. Dat was geen probleem voor het succesvolle duo. Binnen tien minuten hadden zij het hele veld achter zich gelaten en zij wonnen met een halve ronde voorsprong. Deze wedstrijd was niet belang rijk voor het klassement, maar ui teraard wel voor de prijzenpot en dat is met de Grand Prix Zwitser land voor de boeg altijd welkom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 7