jl^I IN h 3 Help het Rode Kruis helpen w«s Voor het goede doel en prachtige prijzen Net zoveel kansen als u wilt op al deze prijzen: Vele grote prijzen: Honderden interes sante prijzen o.a.: Trekking van de prijzen en uitslag Zo speelt u mee! \tiLtUn\j 1/ iviLi IvoJ iUL l Lji no iNiiiU vv obLAD Holtens Nieuwsblad STEUNT HET RODE KRUIS...U OOK? 1. Rebus O 2. Kijkspel De OLIFANTSVIS is te herkennen aan zijn: 3. Plaatsnaamspel BIDKLEMME De van deze 9 letters te vormen plaatsnaam in Noord-Holland be gint met de letter: A Het verschil tussen vreugde en verdriet schuilt in een simpel gebaar B Het verschil tussen hoop en wanhoop schuilt in een simpel gebaar C Het verschil tussen leven en dood schuilt in een simpel gebaar Abuidel B pootjes C slurfje A K B M C E 4. Beeldspel Dit 'woord in beeld' is de uitkomst van: Hoeveel maal komt de letter A in dit woord voor? A 2 B 3 C 4 De hele wereld kent het Rode Kruis. Fantastisch wat die organi- satie in Nederland en in alle andere landen aan hulp biedt En toch is dat alleen maar moge lijk dankzij de vrijwillige bijdragen van en miljoenen anderen. Samen met het Nederlandse Rode Kruis organiseert uw eigen nieuwsblad nu een aantrekkelijke Puzzel-Aktie. Doe mee. Voor het goede doel èn voor een beste kans op één van de vele prachtige DE B00 Hoofdprijs: auto (LADA) Gremi-auto/Groningen le prijs droomkeuken De Boo/Delft 2e prijs slaapkamer Oase slaapk/Bleiswijk 3e prijs stereo KTV AEG-Telefunken/Amsterdam Ind. afleveringskosten en ML-behandeling. Naar keuze eventueel inclusief installatie. Videorecorder Vaatwasmachine Koelkast 280 ltr. Magnetronoven 3 horloges Fauvre Leuba Wit-gouden ring met 7 briljanten Wit-gouden ring met 3 briljanten 12 fietsen Batavus r OASE f 12. f 8. f 5 f 2, .687,-* .000,-' .000,- .469,- AEG-Telefunken/Amsterdam f 2.089,- AEG-Telefunken/Amsterdam f 1.429,- AEG-Telefunken/ Amsterdam f 1.099,- Moulinex f 799,- f 750,- Peter Bruining bv/Amsterdam f 682,- Peter Bruining bv/Amsterdam f 563,- Batavus/Heerenveen t 479,- Een Royal Albert Servies, 12 levens middelenpakketten t.w.v. f 100,-, dameshandtassen, diverse lederwaren, Delfts Blauw en Delfts Bont, videofilm "De Tien Geboden", vele merk- horloges, 30 dlg.-drinkserviezen, kaar sen met kandelaar, hanglampen, messensets, pennensets, sportartikelen, vele mooie en leuke sieraden, reis tassen, burosets, bordspelen, etc., etc., te veel om hier allemaal op te noemen! De trekking van de prijzen gebeurt onder toezicht van Notariskantoor van Dijk Koch, ten kantore van het Hoofdbureau van het Nederlandse Rode Kruis op 12 augustus 1985. Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Bovendien wordt de volledige uitslag in dit blad vermeld. Deze pagina wordt geplaatst in 128 nieuws bladen aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsblad Pers en enkele huis-aan-huis- bladen. De baten van deze Puzzel-Aktie komen geheel ten gunste van het Nederlandse Rode Kruis. Voor deze aktie is vergunning verleend door het Min. v. Justitie onder nummer LO 770/143/086 d.d.2-5-85. Onder elke puzzel ziet u drie antwoorden staan, namelijk A, B en C. Eén van deze ant woorden is de goede! Als u dus het antwoord van puzzel 1 wilt insturen en u denkt dat B het goede antwoord is,' dan stuurt u als oplos sing in: 1 B. Als u alle 4 de oplossingen in wilt sturen dan zou uw oplossing er als volgt uit kunnen zien b.v.: 1B - 2 A - 3 A - 4 C. Meer hoeft u niet te doen! Elke oplossing die u instuurt kost f 2,50. Elke goede oplossing biedt een beste kans op één van die schitterende prijzen. U mag zelf bepalen hoeveel kansen a pakt, want u mag zoveel oplossingen insturen als u wüt. U kunt ook met één oplossing meerdere kansen pakken. Als u bijvoorbeeld de oplos sing van puzzel 2 weet dan stuurt u die oplos sing in, maar u betaalt zoveel maal f 2,50 als u kansen wilt hebben. Dus als u f 10,- betaald met slechts één oplossing, maar die moet dan wel goed zijn, dan heeft u vier kansen! Waar het om gaat is dat u met elke goede oplossing PER f 2,50 een kans hebt op het winnen van één van die mooie prijzen, waar onder de hoofdprijs, een schitterende auto! U kunt inzenden tot 1 augustus 1985. BETALEN zoals u dat het makkelijkst vindt... Per giro Stuur uw oplossing(en) per giro aan: Rode Kruis Den Haag, postrekeningnr.: 716. Vermeldt de letter(s) van uw keuze op de achterzijde van uw giro-overschrijving. Per letter betaald u dus f 2,50. Per bank Stuur uw oplossing(en) per bankformulier aan: Rode Kruis Den Haag, bankrekeningnr.: 70.70.70.716. Vermeldt de letters van uw keuze onder "mededelingen". Per letter betaalt u dus f2,50. Per briefkaart Stuur uw oplossing(en) per briefkaart aan: Rode Kruis, Postbus 28120,2502 KC Den Haag. Frankeer uw briefkaart met f 0,50. Plak voor elke letteroplossing f 2,50 extra aan postzegels. "Het verschil tussen leven en dood schuilt in een simpel gebaar" Het Nederlandse Rode Kruis houdt elk jaar een inzameiings-aktie. Dit jaar onder de slagzin: "Het verschil tussen leven en dood schuilt in een simpel gebaar". Deze aktie zal worden gehouden van 26 mei t/m 8 juni 1985. De collectanten van het Rode Kruis zullen uw deur zeker niet overslaan. Deze Puzzel- Aktie van uw eigen nieuwsblad en de andere nieuwsbladen, staat daar geheel los van. Dus ook al doet u mee aan deze Puzzel-Aktie, laat dat uw gulheid bij de jaarlijkse inzame- lingsaktie 1985 vooral niet beïnvloeden. "Help het Rode Kruis helpen" kan alleen als deze onmisbare, wereldwijde organisatie niet voor niets bij u aanklopt. Vraag een GRATIS abonnement op het Rode Kruis puzzelblad "Marathon" Viermaal per jaar geeft het Nederlandse Rode Kruis het voorlichtings- en puzzelblad "MARATHON" uit. Een interessant puzzel blad voor de vele puzzelaars onder onze lezers. Ook daarmee zijn elke maand weer mooie prijzen te winnen. U kunt er zich geheel GRATIS op abonneren, d.w.z. u krijgt het gratis als u ook daadwerkelijk meepuzzelt en oplossingen instuurt. Stuur gewoon even een briefje of kaartje aan: Rode Kruis Marathon, Postbus 28120,2502 KC Den Haag of bel op naar: 070-846602/846603. Het Rode Kruis stuurt u dan voortaan elk kwartaal de"Marathon" geheel gratis thfiis, voor vele uurtjes puzzelplezier. Collecteer ook een keer! De jaarlijkse inzamelingsaktie van het Rode Kruis wordt gehouden van 26 mei t/m 8 juni 1985. Het succes van de aktie bepaalt wat het Rode Kruis nationaal en internationaal kan doen. Gelukkig kent en steunt heel Nederland het Rode Kruis en zijn de collectanten aan iedere deur van harte welkom. U kunt geld geven - graag zelfs - maar nog liever uw tijd! Gelukkig zijn de meeste Nederlanders best bereid hun steentje bij te dragen aan zo'n onmisbare organisatie als het Rode Kruis. Maar ieder jaar weer, blijkt dat het succes van de inzamelingsaktie wordt bepaald door de collectanten. Vandaar deze DRINGENDE oproep. Geef een paar uurtjes van uw vrije tijd en collecteer mee. Vele handen maken licht werk. Neem even contact op met de dichtsbijzijnde Rode Kruis-eoördinator: Dhr. W. Muller Borkeldsweg 19 7451 SM Holten Telefoon 05483 1460 Wat het Rode Kruis dóet met uw bijdrage In Nederland: Het afgelopen jaar werd voor organisatie, coördinatie en uitvoering van binnenlandse aktiviteiten ruim 30 miljoen gulden besteed aan o.a.: vakanties voor chronisch zieken en gehan dicapten met dej. Henri Dunant, in de vakantiehuizen IJsselvliedt en de Valken berg en aan vakantietochten naar het buitenland. vrijwillige welfare, bezigheidstherapie en aktiviteitenbegeleiding informatiebureau voor gezinshereniging en oorlogsdocumentatie bloedtransfusiediensten bevordering donororgaanwerving telefooncirkelproject radio medische dienst jeugd- en jongerenwerk rampenorganisatie binnenland thuiszorgprojekt medische hulp bij evenementen en manifestaties. hulpposten langs de wegen opleidingen voor medische en maatschap pelijke hulpverlening. In het buitenland: Vanaf januari 1984 werd voor de organisatie en uitvoering van buitenlandse hulpverlening ruim 20 miljoen gulden besteed. In alle werelddelen en alle gebieden waar snelle hulp nodig was. Met als zwaartepunt het door droogte en honger geteisterde Sahel-gebied. Ons Rode Kruis was aktief in: - Afganistan - Bangladesh - Brazilië - Burma - Ethiopië - Filippijnen - Guinee - Indonesië - Kaapverdische Eilanden - Kenya - Libanon - Madagascar - Mali - Marokko - Mauretanië - Mozambique - Pakistan - Papoea Nieuw-Guinea - Polen Soedan - Suriname - Tanzania - Thailand - Tsjaad - Turkije - Zimbabwe.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 8