slaatje zoetbrood Biïïil/ftifeyilMfr A.TRAANMAN Koelen en vriezen klein Neldermari bv gebr. SCHUPPERT Te koop DISCOBAL VOLVO-AUTOSHOW de echte groenteman KNALPRIJZEN U GAAT TOCH OOK ALS MODEBEWUSTE VROUW, NAAR ELLY ENWYTS MODESTOFFEN cllyenwyt* yHpdéstoffin HOOFDPRIJS een prachtige reis t.w.v. 2500.- Bij uw FOTO VAKMAN Voor een nieuwe of gebruikte fiestf» 55CGRT of SiERRr* natuurlijk naar DRIES WILLEMS AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS REGENDOORSLAG SCHILDERSBEDRIJF FA. GERVEDINK NIJHUIS Vooreen goed slagersprodukt MODE HOLTEN bobtailpups Simca 1308 GT Café „De Wippert" BIJ E.H.A.G.-AUTOBEDRIJF IN HOLTEN E.H.A.G. -T. STUKKER EN ZN. DONDERDAG 18 APRIL 1985 HOLTENS NIEUWSBLAD 2 Mfct Vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de ge boorte van ons zoontje en broertje FRANK HENDRIK We noemen hem Frank. Henk Veitkamp Franske Veltkamp-Groenewegen Gert-Jan 7462 PG Rijssen 13 aprilt 985 Borkeld 14 Tijd. adres: St. Geertruiden Ziekenhuis kamer 105 afd. G Deventer. 1NEKIGOORMAN gaan trouwen op vrijdag 26 april 1985 om 10.00 uur in het ge meentehuis te Holten. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 10.30 uur doords. W. Vons in de Ned. Hervormde Kerk te Holten. Gelegenheidtotfelicrterenvan 16.30tot 18.00 uur in hotel Wit kamp, Dorpsstraat 8 te Laren (Gld.). 7151 DM Eibergen, Karei Doormanstraat 2 7451 AD Hotten, Kotweg 52 Toekomstig adres: De Bongerd 49.5345 JS Oss. De kaars in jouw teven is uitgegaan, wij kunnen door de liefde en warmte van die vlam verder gaan. Tot ons verdriet heeft de Here na een moedig gedragen ziekte plotseling uit ons midden weggenomen mijn innig geliefde vrouw en onze lieve moeder Maria Sluiter-Aaltink echtgenote van J. Sluiter op nog zo jonge leeftijd van 43 jaar. J. Sluiter Alien en René Anja en Hans Erik 7451 U Holten, 14 april 1985 Maneschijnsweg 29 wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen, die zal worden gehouden op vrijdag 19 april om 13.00 uur in gebouw .Irene", Boschkampsstraat te Holten, waar na de begrafenis zal plaatshebben om 14.00 uur op de nieuwe algemene begraafplaats te Holten. Degenen die niet in de gelegenheid zijn de begrafenis bij te wonen kunnen donderdag 18 april condoleren van 19.30-20.00 uur in de aula .Memento Mori", Rei- linksweg 8 te Holten. Met grote verslagenheid en diepe droefheid, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze innig geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante Maria Sluiter-Aaltink echtgenote van J. Sluiter op de leeftijd van bijna 44 jaar. „De Heer is mijn Herder" Psalm 23. Hotten: J. Aaltink-Stevens E. Aaltink G. Aaltink-Overmeen J. W. Slijkhuis-Aaltink H. Slijkhuis F. M. Wissink-Aaltink J. H. Wissink W. A. Wegstapel-Aaltink J. Weg sta pel Wijhe: A. leurink-Aaltink A. Leurink Neven en nichten. Holten, 14 april 1985 Heden is plotseling uit ons midden weggenomen onze geliefde schoondochter, schoonzuster en tante M. Sluiter-Aaltink echtgenote van J. Sluiter op de leeftijd van 43 jaar Holten: F. J. Sluiter L H. Sluiter-Tuitert G.J. Sluiter F. J. Sluiter-Pasop H. Sluiter-Lodeweges u 100I Neef en nichtjes Holten, 14 april 1985 De zin van het leven realiseer je je maar even als je terug gaat denken en herinneringen vreugde schenken. Haarsterven geeft veel verdriet maar haar leven vergeet je niet. Tot ons groot verdriet is na een slopende ziekte van ons heengegaan, onze lieve zuster en schoonzuster Jannetje Diewertje Cats tot september 1983 kaasmaakster te Holten op de leeftijd van 76 jaar. Delden: B. G. Cats Haaksbergen: T. Cats H. Cats-Jansen en verdere familie Delden, 10 april 1985 Nijland3weg 4 Postbus 91,7490 AB Delden De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. Na een kortstondige ziekte is onverwacht van ons heengegaan, onze lieve broer en zwager Marinus Kolkman echtgenoot van A. E. Kolkman-van Harten op de leeftijd van 76 jaar wonende te Rijssen, Oosterhofweg 88. fam. Kolkman. Holten, 10 april 1985. DANKBETUIGING De vele blijken van medeleven en belangstelling, welke ik mocht ondervinden na het overlijden van mijn lieve man Marinus Bruggeman zijn mij tot grote steun geweest J, A. 8ruggeman-de Munnink Holten, april 1985 DANKBETUIGING Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve man en vader Martien Willemsert betuigen wij u onze hartelijke dank. Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. Ineke Willemsen-Hulshoff Marion, Karin, Marco Rijssen, april 1985 WEEKEND AANBIEDINGEN HOLLANDSE AARDBEIEN - QQ bakje heerlijkeI WITLOF Qï. 1 kilo prima0.5J3 CHAMPIGNONS «g. bakje hagelwitte WEEKAANBIED1NGEN MAANDAG: WITTE KOOL n uq Vi kilo gesneden U.35f DINSDAG: RODEKOOL n cc kilo gesneden WOENSDAG: WORTELTJES q|- 1 kilo geschrapteI DONDERDAG: BIETEN 4 «*c 1 kilo■■^3 VRUDAG CHAMPIGNONS qq bakje hagelwitteI.5J5J Stationsstraat 11 - Holten tel. 61216 Dorpsstraat 12, hartje Holten. Tel. 05483-6 12 68 's Maandags gesloten, donderdag koopavond. en vele andere prachtige prijzen zijn te winnen DORPSSTRAAT 44 HOLTEN Haal een formulier! HOLTEN Keizersweg 61-70 Industrieterrein „De Haar". Tel. 05483-6 19 00 Een veel voorkomend euvel is het doorslaan van mu ren, waardoor vocht in het gebouw binnendringt. VORSTSCHADE In poreuze bouwmaterialen opgesloten water zet bij bevriezing uit. De hoge druk die hierbij ontstaat kan het materiaal uiteendrukken. WAPENINGSCORROSIE Binnendringend water kan corrosie van wapenings- staal en daarmee betongebreken veroorzaken. SLECHTE WARMTE-ISOLATIE De isolatiewaarde van natte bouwmaterialen is be langrijk lager dan die van dezelfde materialen in droge toestand Dus laat uw muren behandelen met onze waterafstotende kleurloze beschermings middelen Dorpsstraat 43 tel. 6 14 80 Holten Ai meer dan 70 jaar een vertrouwd adres. SLAGERIJ 't Viaduct-Tel. 6 13 66 b g.g.S 11 98 DINSDAG 500 gram fijne of grove varkensworst 3.50 500 gram fijne of grove runderworst 4.85 100 gram hamkaas115 WOENSDAG 500 gram schouderkarbonade3.75 500 gram speklappen z.z3.55 100 gram tong worst0-95 DONDERDAG 500 gram gehakt half om 3.70 500 gram mager rundergehakt 5.75 100 gram leverkaas1-00 VRIJDAG EN ZATERDAG Stoofrollade per 500 gram 6 90 125 gram paté 55 100 gram pekelvlees180 DE GEHELE WEEK 5 Hamburgers halen4 betalen 3/« pot augurken2.85 Blik sperziebonen159 De nieuwste uitvoeringen uit voorraad leverbaar zeer energiezuinig fraai afgewerkt speciale aktieprijzen Kolweg 86 Tel. 6 13 32 te koop van uitstekende afkomst met stamboom, ingeënt en ontwormd. Tel, 05486-1 17 16 trekhaak Oranjestraat 5 Holten Hartsuiker VERHUUR alle soorten gereedschap op elk gebied v. Kollaan 11, Goor. 05470-7 33 32 Vrijdagavond en zondagmiddag aanvang 20.00 en 14.00 uur Aanvang 14.00 uur E.H.A.G. Autobedrijf al jaren een bekende naam in de Holtense gemeenschap organiseert op vrijdag 19 en zaterdag 20 april een grote E.H.A.G. Autobedrijf nodigt u uit. onder het genot van een drankje en een hapje al het nieuws van Volvo vrijblijvend te komen bekijken. Ze staan er allemaal, de Volvo 340 serie, de Volvo 360 serie, de Volvo 240 serie, de Volvo 740 serie en de Volvo 760 serie, van sportief tot elegant en comfortabel uitgevoerd. AUTOBEDRIJF Dorpsstraat 26 - Holten - Tel. 05483-61226 AnHARt

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 2