Wij rekenen het hele jaar op u, maar deze week in het bijzonder! Rabobank Q HOLTENS NIEUWSBLAD 00KVOORU! Edelslagerij Brands Wo n n ink DEVENTER MENGVOEDER CENTRALE Vruggink nationale hartweek: 15-21 april nederiandse hartstichting vrienden van de hartstichting GIRO: 300/BANK: 70.70.70.600 Hart- en vaatziekten zijn volksvijand nr. 1. Want ze maken bijna evenveel slachtoffers als alle andere ziekten samen. Gelukkig is er een lichtpuntje. Het aantal mensen dat aan een hart- of vaatziekte overlijdt, neemt af. Maar de strijd moet doorgaan. Elk slachtoffer is er immers één te veel. Deze advertentie werd mogelijk gemaakt door: Geld en goede raad GARAGE VAN BRUGGEN C.V. J. VINCENT OLIE- EN GASHANDEL A. MÜLLER EN ZN. ANGORA „DE BOERDERIJ" COMPLETE WONINGINRICHTING DONDERDAG 11 APRIL mi HOLTENS NIEUWSBLAD Kernspin-tomografie is een nieuwe revolutionaire ontwikkeling in de genees kunde Zonder pijnlijke in grepen kunnen de artsen nu nog beter zien wat er afspeelt Kernspin-tomografie is een nieuwe revolutionaire ontwikkeling in de genees kunde Zonder pijnlijke in grepen kunnen de artsen nu nog beter zien wat er afspeelt Ook de hartchirurg kan zijn werk steeds beter verrichten door het vele wetenschap pelijke onderzoek. Dit deed de Nederlandse Hartstichting in 1984 met uw gift. Steun aan wetenschappelijk onderzoek 8.199.700,- Patiëntenvoorlichfing en ver betering voor- en nazorg: 2.467.400,- Voorlichting aan het publiek: 398.800- Voorlichting aan protessionele groepen: 935.950,- Totaal: 15.591.050,- Laat in de Nationale Hartweek uw hart spreken Om het bestaande werk voort te zet ten, en om nieuwe projecten te ontwikke len, heeft de Nederlandse Hartstichting dit jaar 20 miljoen nodig. Dat is veel geld, maar als we de da lende lijn van het aantal slachtoffers ver der omlaag willen brengen dan moet dat bedrag er echt komen. De Hartstichting is geheel afhanke lijk van u. Want de bijdrage van de over heid beperkt zich tot een symbolisch be drag. Gelukkig blijkt elke keer weer dat Nederlanders hun hart laten spreken als het er op aan komt. Pak dus een pen en een giro- of bankoverschrijving: Giro 300 of Bank 70.70.70.600 ten name van de Neder landse Hartstichting Den Haag. In de Nationale Hartweek is er een nationale collecte Tien tegen een, dat U deze week een collectant tegenkomt öf aan de deur óf op straat. U weet dan waarvoor uw gift ge bruikt wordt. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen met uw steun Door uw steun stelt u wetenschap pers in staat door te gaan met het ontwik kelen van nieuwe methoden om hart- en vaatziekten te voorkomen en te genezen. Goede voorlichting kan niet zonder uw gift Voorlichting is een belangrijke taak van de Nederlandse Hartstichting. Oude ren en jongeren worden via films, brochu res en lespakketten geïnformeerd over een verstandige manier van leven. Dank zij uw gift kan op landelijk niveau veel aandacht worden besteed aan verbetering van de nazorg aan hartpatiënten. Directe hulp biedt de Nederlandse Hartstichting in de Hartenark te Biltho- ven, waar hartpatiënten en hun partners worden voorbereid op een nieuwe start. Ook de kleine hartpatiënt krijgt in de Hartenark veel zorg en toewijding. Kin deren met een aangeboren hartafwijking brengen er een zorgeloze vakantie door. Hartpatiënten en hun omgeving kunnen bij de vrijwilligers van de Informatielijn (070-614614) terecht met hun vragen en problemen. Telefoon 05483-6 22 55 Gaardenstraat 32, Holten OFFICIEEL TOYOTA-DEALER Oranjestraat 30, Holten, tel. 05483-6 13 63 ELEKTROTECHNISCH BUREAU UNET0 ERKEND BEVEILIGINGSBEDRIJF Kerkstraat 10-12- Holten Tel. 05483-6 12 75 Levering van landbouwdiesel petroleum, gas, smeeroliën en vetten Oude Deventerweg 21, Holten Tel. 05483-6 22 07 Fillingstation en internationaal taxi- en transportbedrijf INT. TRANSPORTEN B.V. Larenseweg 48, Holten, tel. 05483-617 45 FAM.VAN DER REE Flisweg 1, Holten, tel. 05483-6 25 25 Speciaal aanbod voor lezers van deze advertentie 6 STRENGEN FLAMMÉ KATOEN voldoende voor een truivöi" Geopend: di. wo. do. vr. middag zaterdag van 10 tot 17 uur Het adres voor algehele uitvoering van KEUKENS OPENHAARDEN MEUBELINRICHTING NIEUWBOUW VERBOUW X •-"« ONDERHOUD - 1 AANNEMERSBEDRIJF PAALMAN TEMPELMAN B.V. Maneschijnweg 32.7451 LK Holten, tel. 05483-6 13 87 Kerkstraat 1, Holten Telefoon 05483-61379 Zwartepad - Holten Tel. 05483-6 16 27 of 6 29 77 Deventer, tel. 05700-3 11 89 Omdat u er zeker van wilt zijn DA T UW GELD GOED BESTEED IS! Bezoek ook onze meubelshowroom in Hoevelaken café - slijterij - zaal - wijnkoperi i Stationsstr. 10, Holten, tel. 6 13 75

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 6