klein Nelder man bv ïïfss A.TRAANMAN 3®: OPHEFFINGSUITVERKOOP KEUKENCENTRUM SCHUITERD Snorrewind' FINALE INDOORSPRINGEN stofzuiger Voorde komende BEVRIJDINGSFEESTEN Afm. vlag 100 x 150 cm. VLAG, VLAGGESTÜK, hout, 210 cmjJ en VLAGGEST0KH0UDER, 48.95 Mengunie Holten b.v. NU OF NOOIT, GRIJP UW KANS FANTASTISCHE WEGGEEFPRIJZEN! Gebruikte tractoren: GEBRUIKTE WERKTUIGEN: B.V. TWENTRAC HOLTEN Vakwerkwaar u dag in dag uit met plezier en genoegen naar kijkt cafetaria VLOTTE levering van... A-Z snippers Bierbostel (Franse) Hooi/stro HENK BIELEMAN Voor een goed slagersprodukt A.C. RESTAURANT HOLTEN een counter serveerster (m/vr.) fulltime baan A.C. RESTAURANT HOLTEN Een behangset voor 5.- JOH. SCHUPPERT Mac „De Holterberg" w C oriënteringsrit Paarden sport manege DONDERDAG 11 APRIL 1985 HOLTENS NIEUWSBLAD Op 6 april 1985 is onze dochter en zusje geboren. Wij noemen haar Johan en Marietje Marsman-Jansen Jos Köllingserf 5, 7451 XA Holten. Heel blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon Albert Alexander. Wij noemen hem SANDER 7 april '85 Canadastraat 37 7451 ZJ Holten Tonny en Joke IJdens Na een kortstondige ziekte heeft de Here toch nog onverwacht tot Zich genomen onze lieve broer, zwa ger en oom Marinus Tempelman op de leeftijd van 62 jaar. Holten :A. Tempelman J. Tempelman-Oplaat Henk, Erik en Freek Markelo:M. Tempelman-Kooijmans Markelo:H. B. Tempelman-Lonink Holten:F. Ebrecht-Tempelman J. H. Ebrecht Holten:H. F. Vukkink-Tempelman E. Vukkink Neven en nichten 7451 RJ Holten, 8 april 1985 Velddijk 3 U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen welke zaterdag 13 april zal worden gehouden om 11.00 uur in gebouw Irene, Boschkampsstraat te Holten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 12.00 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Holten. Vrijdag 12 april 19.30-20.00 uu; is er in aula „Memento Mori" Reilinksweg 8 te Holten gelegenheid tot condo leren voor diegene die niet in de gelegenheid zijn de plechtigheid bij te wonen. M. Tempelman Holten, 8 april 1985. Na een kortstondige ziekte heeft de Here toch nog onverwacht tot zich genomen onze zorgzame vader en lieve opa Hendrikus Agterkamp weduwnaar van H. W. Bolink op de leeftijd van 75 jaar. H. J. Jansen-Agterkamp J. A. Jansen Gerrit en Erik J. Reterink-Agterkamp A. C. Reterink Annie en Erna 7451 NK Holten, 7 april 1985 Menumsweg 1. U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen, wel ke zal worden gehouden vrijdag 12 april om 13.00 uur in gebouw „Irene", Boschkampsstraat te Holten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.00 uur op de nieuwe algemene begraafplaats te Holten. Donderdag 11 april is er in aula „Memento Mori", Rei linksweg 8 te Holten van 19.30-20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn de plechtigheid bij te wo nen. Nog vrij onverwacht is van ons heengegaan, onze bes te zwager H. Agterkamp weduwnaar van H. W. Agterkamp-Bolink op de leeftijd van 75 jaar. Rust zacht. Holten: H. Bolink Joh. Bolink-Aanstoot G. H. Bekkernens A. Bekkernens-Beumer Holten, 7 april 1985. Direktie en personeel van BV Wavin TWP Goor, geven metleedwezen kennis van het overlijden van haar oud medewerker De gedachtenis aan zijn persoon en zijn werk zal in hoge ere blijven. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn fa milie. Daar het ons niet mogelijk is allen persoonlijk te bedanken voor de vele en hartelijke blijken van medeleven en belang stelling ondervonden na het overlijden van mijn innig gelief de vrouw, onze lieve moeder en schoondochter. Gerritje Vorkink-Jansen zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. F. J. Vorkink M. Vorkink B. H. Vorkink-Vosman Holten, april 1985. DANKBETUIGING Zeer velen hebben intens met ons meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgza me vaderen opa Willem Bartus Schutrups Bij deze zeggen wij u allen onze oprechte dank voorde blijken van belangstelling, in welke vorm dan ook. Holten, april 198b, Lageweg 41. Fam. Schutrups Tijdelijk bij aankoop van een Extra hoge korting!! Minimaal f 50.- inruil!! Gratis pakstofzakkenü -winkelier ter plaatse hebben wij voor u oranje - rood - wit - biauw piastic om zelf uw feestversiering te maken. TEVENS SPECIALE AANBIEDING IN VLAGGEN aluminium 63<s6 Tuinartikelen - dierenvoeders voorheen Deventer Mengvoeder Centrale Zwartepad - Holten - tel. 6 29 77 Wij stoppen met onze showroom, daarom gaan nu alle keu kens, aanrechtbladen, keukenblokken, openhaarden en acces soires weg tegen ALLES MOET WEG! Dorpsstraat 39, Holten Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, zaterdags 9.00 tot 14.00 uur. Alle Fordtypen, ook met geluidsarme veiligheidscabine ar «V. .f Voor de voederwinning: opraap- en doseerwagens: Fahr, Mengele, Pöttinger, Miedema. Veenhuis silagewagens. Maaiers, schudders en harken van Fahr, PZ, Claas. Zelfrijdende hakselaars: Fox en Claas 3- en 4-rijig. Keizersweg 64,05483-6 28 55 J. v.'d. Berg 05700-2 55 48, R. J. Sterken 053-76 74 87 Schildersbedrijf MEIJERINK ORANJESTRAAT 16 - HOLTEN - TELEFOON 05483-6 17 90 GEMEENTE BATH MEN Inlichtingen telefoon 05704-3111 VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN ZWEMBAD „DE LOOËERMARK" Vooverkoop zwemabonnementen: maandag 15 t/m vrijdag 26 april 1985. Aanvraagformulieren verkrijgbaar ter gemeente-secretarie en aan het zwembad. Openingstijden secretarie: 9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur. Afhalen abonnemen ten: vanaf 6 mei ter secretarie en na opening aan het bad. Opening zwembad: zondag 12 mei. (onder voorbehoud). Voor zwemlessen opgave bij de badmeester. Tel. bad: 15 83. Privé: 29 70 EXTRA REKLAME 1 KROSTI van 1.25 voor 1i 't Klavertje is 's avonds tot 12 uur open! DORPSSTRAAT 20 - HOLTEN TELEFOON 05483-6 29 98 Voor Mais (direkt/voorverk.) Maisgluten Perspulp (voorverk.) FOURAGEHANDEL Holten - Tel. 05483-6 14 93 Onze traditie: snel en goed!!! SLAGERIJ 't Viaduct - Tel. 6 13 66 b.g.g.6 11 98 DINSDAG 500 gram fijne of grove varkensworst 500 gram fijne of grove runderworst 100 gram gekookte leveY WOENSDAG 500 gram schouderkarbonade 500 gram speklappen z.z. 100 gram gebr. gehakt DONDERDAG 500 gram gehakt half om 500 gram mager rundergehakt 100 gram katenspek VRIJDAG EN ZATERDAG 150 gram biefstuk 100 gram katenschinken 100 gram rolspek DE HELE WEEK 500 gram krabbetjes Pot appelmoes Pot rode kool Hak vraagt voor de afdeling vrachtwagenchauf feurs Wij bieden 40 uur p. week salaris C.A.O. Voor waarden indiensttreding: 18 tot 20 jaar. Be reid zijn wisseldiensten te werken en in de weekends. Gevoel voor vriendelijkheid, net heid en hygiëne. Beheersen moderne talen: Duits, Engels en Frans Ons restaurant ligt aan de autobaan, maar is ook bereikbaar per fiets, niet bereikbaar met openbaar vervoer. Voor toezending sollicitatieformulier of nadere infor matie: de heer P. van Egmond of mevr. D. Reuser Langestraat 22,7451 ND Holten - Tel. 05483-6 26 80 Bij verbouw of nieuwbouw verzorgen wij gaarne de AANLEG resp. levering en directe REPARATIE van SANITAIRE INSTALLATIES gas-, water- en afvoerleidingen VERWARMINGS- INSTALLATIES c.v., gashaarden en gevelkachels DAKBEDEKKING zinken goten dakisolatie singles ELECTRISCHE INSTALLATIES alle huishoudelijke apparatuur KLEIN VELDERMAN B.V. Kolweg 76 - Holten Tel. 05483-6 13 32 AANBIEDING T/M 13 APRIL Bij aankoop van behang van 50.- of daarboven. bestaande uit schaar, borstel, duimstok en mes. SCHILDERSBEDRIJF Dorpsstr. 3 - tel. 6 13 90 zondag 14 april (Sport- en tourklasse) Start 14 uur bij clubhuis „DE BIESTER" Inschrijven vanaf 13.00 uur. Zaterdag 13 april a.s. Aanvang 's avonds 19.00 uur. TOEGANG VRIJ Tel. 05476-14 71 f4.95( 1-10 woorden) f 8.45 (11-20 woorden) Prijzen zijn exel. 5% BTW (max. 20 woorden),Adv. on der nummer brieven bureau blad 3.68 extra. Adm. kosten bij niet-contante betaling 1.56. Incassokosten indien betaling niet binnen 8 dagen na fac tuurdatum is geschied 2.50. Bewijsexemploar op aan vraag per post 2.10. Opgave advertenties tel. 053-32 01 41 Kanteldeuren, roldeuren en vlieringtrappen, speciale prijs! Eshuis B.V. Oosteinde 36, Vriezenveen, 05499- 33 55, Kanaalstraat 295, Enschede, 053-31 12 22. Tuinschuurtjes, campingschuurtjes, volières, honderennen. Veenhuis, Haaksbergerweg 7, Goor, 05470-7 60 00. Te koop: aardappelen, Surprice Kleinwolt, Holterweg 134, Oude Molen, tel. 05704-16 15. Gratis aangeboden: Partij jonge berkenboompjes 3-5 meter. Telef. 6 25 17. Afvoer verstopt R.R.S. Riool Reinigings Service Almelo, tel. 19 43 46, Hengelo, tel. 77 00 02, Enschede, tel. 30 21 20. Dag en nacht. Parketvloeren! Grote showroom, gediplomeerd parketteur. Tevens verzogen wij het overschuren en lakken van bestaande vloeren (20 jaar ervaring!!!), Schoonwater Parket, Past. Ossestraat 7, Bornerbroek, tel. 05408-558. Houtworm- en boktorbestrijding in gebouwen d.m.v. vloeistof of blauwzuurgas met garantie. Gaskamer voor meubilair. Ovon, Den Ham, tel. 05498-4 31 22. Te koop: g.o.h. damesbromfiets Puch met 3 versn. Tel. 05483-6 20 79. Esso gasolie bestellen even oliehandel Vincent bellen. Tel. 05483-6 22 07. direct service. Ruime sortering gecreosoteerde en gebolideerde palen. Diverse soorten bekaertgaas tegen scherpe prijzen. Afrasteringsbedrijf Arfman BV. Keizersweg 72, Holten, tel. 05483-6 29 48.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 2