sporty agenda Badminton Holten is op de goede weg Handbalheren namen verdiend revanche Diploma's voor scheidsrechters afd. veldvoetbal Marinus Baltus eerste in Bathmen Mintonette-heren weer superieur Ruime winst voor eerste team BCH T afeltennisteam niet erg op dreef Eendracht Klaverjassen. Biljarten HOLTENS NIEUWSBLAD Promotie voor Bergruiters T.T.V. HOLTEN WOENSDAG 13 FEBRUARI 1985 In het clubgebouw van de s.v. Hol ten vond afgelopen woensdagavond de uitreiking plaats van het diploma scheidsrechter veldvoetbal. Onder leiding van drie cursusleiders. Joop den Dekker (algemeen cursusleider). Herman Albersen (spelregels) en Her man Broekhuis (A.B.O. en leiding ge ven) hebben in een 14 tal bijeenkom sten en een aantal stagewedstrijden deze cursus tot een goed einde ge bracht. Joop den Dekker opende de laat ste bijeenkomst en verwelkomde in het bijzonder echtgenoot en echt genotes van de scheidsrechters in spé en vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen die zeer zeker baat zullen hebben bij deze nieuwe aanwas. Hij wees op de uitstekende prestatie van de groep cursisten die zeer hoog scoorden tijdens het exa men. Hij durfde met zekerheid te stellen dat dit een record binnen de afdeling Twenthe was. De officiële uitreiking geschiedde door dhr. Heerdink, voorzitter van de Scheidsrechterscommissie en ver tegenwoordiger van de K.N.V.B. afd. Twenthe in de vorm van een diploma en de K.N.V.B. badge die op het tenue thuishoort. In zijn kor te speech wees hij op de verant woordelijkheid van de aankomen de bondsofficials en wenste hen veel succes toe in het veld. Namens het bestuur van de s.v. Holten over handigde dhr. J. Kurz de leden van zijn vereniging een scheidsrech- tersfluit in de kleuren rood-zwart. De geslaagden zijn: Truus Onge- na (s.v. Holten); Jaap van Door- ninck (s.v. Holten); Jan Beltman (Blauw-Wit); Tonnie Haan (Blauw wit); Henk Westerik (Blauw-Wit); Erik Baltus (s.v. Holten); Wim Bal- tus (s.v. Holten); Henk Hartgerink (v.v. Markelo); Geert Kwintenberg (s.v. Holten); Jan Aal (v.v. Nijver- dal); Jan ten Velde (s.v. Holten); Wim ter Schure (s.v. Holten); Henk Beldman (s.v. Holten). Badminton 25 Febr.: SVI 2-BCH 1 te Zwolle 20.30 u; BCH 2-Kwiek 3 't Mossink 19.30 u; BCH 3-NOP 3 't Mossink 19.30 u. 27 Febr.: BCH 5-Baco 2 't Mossink 19.00 u; BCH 6-Hardenberg 4 't Mossink 19.00 u. 28 Febr.: ZBC 8-BCH 4 te Zwolle 19-OQu. Volleybal Vrijdag 15-2 in sporthal 't Mossink: 20.15 Heren 3-Vrivo 2; 20.15 Heren 4-WVC Volley 6; 20.15 Dames 4-Ser- ve '83 2. Handbal Zaterdag 16-2: geen jeugdwedstrij den. Zondag 17-2: A2 thuis tegen Overwetering om 14.00. BI thuis te gen Kwiek om 14.45. Deze wedstrij den zijn verschoven van de 24 fe bruari. Ook de zaaldienst voor Hol ten is daarmee verschoven!!! Programma Blauw wit Zaterdag 16 februari: Blauw Wit 1 - R.V. 1 2.30 u.; Blauw Wit 2 - R.V. 2 2.30 u.; Huls. Boys 3 - Blauw Wit 3 12.45 u. V. 14.30 u.; Huls. Boys 4 - Blauw Wit 4 12.45 u. V. 11.45 u.; Blauw Wit 5-Huls. Boys 712.45 u. De eerste wedstrijd in de PGJO- crosscompetitie werd afgelopen za terdag gehouden in Bathmen. De kou en de niets ontziende oostenwind waren een zeer zware handicap doch desondanks weerden de Holtense at leten zich verdienstelijk. Dick Zweers kwam op de 5 km nog wat kracht te kort, zijn eindtijd bedroeg 20.23 min. Ook Annemarie Ophof waagde zich aan de 5 km waarvoor ze 26.15 min. nodig had. Op de 10 kilometer, met het groot ste aantal deelnemers, toonde Ma rinus Baltus z'n goede vorm door als eerste te finishen in 32.40 min. Dirk Hoekman werd zesde in 34.10 min en Gerard Markvoort, was na z'n slechte resultaten van de vori- gen nu wat beter op dreef en pakte de 7e plaats in 34.20 min. Verdere resultaten op de 10 km: Chris Of- fringa 36 min., Gerard Wennemers 38.35 min, Ap Koetsier 39.00 min, Bertus Beldman 39.45 min, Jan Wieldraaijer 39.50 min en Harry Heuvelmans 41.20 min. Op de lang ste afstand (20 km) startten Gerard Beldman en Diant Markvoort. Ge rard deed het uitstekend met de derde plaats in 1.12.05 u. en ook de Luchtgeweer: Klasse A: 1. G. Koopman 187 p.; 2. G. H. Paalman 170 p.; 3. B. J. Óp- laat 165 p.; 4. W. Paalman 161 p.; 5. Dick Jansen 159 p. Klasse B: 1. D. J. Nijendijk 151 p.; 2. E. J. Grootentraast 148 p.; 3. A. Paalman 140 p. Klasse C: 1. G. J. Sluiter 138 p.; 2. A. Pekkeriet 136 p.; 3. J. A. Aanstoot 124 p.; 4. G. J. van Aefst 108 p. Luchtpistool: Open klasse: 1. A. J. Bieleman 159 p.; 2. G. H. Paalman 155 p. 5e plaats van Dinant in 1.14.154u. mocht er zijn. Programma: Zaterdag 16 februa ri: Nijreesloop Almelo 6, 10 en 20 km. Jongenshuis cross Hoenderlo 5,10 en 15 km. 2e Boomlosloop, En schede 2.2, 5, 9.7, 14.3 en 19 km. Zondag 17 februari: Pactutrim- loop Wehl V/2, 5 en 10 km.2e Rut beek buttonloop, Enschede 2V2,10, 15 en 20 km. Alle prijswinnaars gingen na aj loop op de foto. Sporthal 't Mossink: Blauw Wit 8 - Blauw Wit 6 15.00 u.; Blauw Wit 9 - Blauw Wit 716.00 u. Programma sporthal 't Mossink voor de week van 16 februari 1985 tot en met 22 februari 1985. Zaterdag: 9.00 hockeyclub Holten 13.00-15.00 H. Bouwhuis 15.00-17.00 Blauw-Wit 17.00-18.30 K.N.K.V. 18.30-20.00 Onstenk 20.00-21.00 W. Gütlich Zondag: 11.00-12.00 v.d.Berg 13.00-14.00 de Fienpreuvers 14.00-15.30 N.H.V. 20.00-21.00 H.Biesters. Maandag: 16.00-18.00 s.v. Holten, afd. voetbal 18.00-22.30 badmintonclub Holten Dinsdag: 16.15-22.30 Mintonette 22.30-23.30 Blauw-Wit Woensdag: 16.00-18.30 hockeyclub Holten 18.30-22.30 badmintonclub Holten 22.30-23.30 Blauw Wit. Donderdag: 09.00-22.00 s.v. Holten afd. handbal 22.00-23.30 s.v. Holten, All Stars. Vrijdag: 16.00-18.30 hockeyclub Holten 18.30-22.00 Mintonette. Ondanks het gure winterweer op zaterdag 9 februari, waren alle deel nemers (plm. 50) op tijd aanwezig om te strijden voor de ereplaatsen in de diverse spelsoorten. Na een kort welkomstwoord van voorzitter Gerrit de Roos werd een begin gemaakt met de wedstrijden in het herenenkelspel. Hier gaven de geselecteerde jeugd-districts- spelers meteen hun visitekaartje af; niet dat oudere en of andere spe lers weg werden gespeeld, maar het verschil in taktische en technische kwaliteiten kwam wel in de resulta ten tot uitdrukking. Dat het bad minton in Holten de kinderschoe nen is ontgroeid en dat het bestuur en trainer Harry Peters (overigens op deze dag zelf een zeer succesvol deelnemer) op de goede weg zijn, mag blijken uit het feit, dat BCH- lid John Jacobs hier zijn tegenstan ders allen de baas was. Het dames enkelspel werd in twee poules ge speeld, waarna de twee poulewin naressen om de ereplaatsen stre den. Helaas noopte een enkelblessure Jennie Kremer de fi nalepartij tegen Ina Peters gewon nen te geven. Bij het herendubbel bleek weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om als duo goed op elkaar inge speeld te zijn. Onze plaatselijke fa vorieten (Eddie Willemink en John Jacobs) moesten dit in de halve fi nale tegen de heren Otto/Peters he laas aan den lijve ondervinden. In de finale lieten laatstgenoemde he ren nog eens zien hoe een heren dubbel eigenlijk gespeeld moet worden en gaven hun tegenstan ders weinig kans in hun spel te ko men. Ook het damesdubbel werd, wegens de niet overweldigende deelname, in poulevorm gespeeld. Hier bleken de deelneemsters van Survive (Dedemsvaart), de dames Steenbergen en Groen, te sterk voor de rest, hoewel het verschil in niveau niet erg groot was, wat ook bleek uit de vele drie-gamers in deze spelsoort. De laatste finale van deze dag was die in het ge- mengddubbelspel. Deze partij was illustratief voor de sportiviteit en de spelvreugde die tijdens dit toer nooi, waarin evenwel fel om de pun ten werd gestreden, toch de boven toon voerden. De volledige uitslagen waren: da- Mintonette 1-Setash 1 (heren): 3-1 Een geconcentreerd spelend Mintonette-team heeft er tegen het sterke Setash geen twijfel over la ten bestaan wie er op dit ogenbük bovenaan staat. Vooral in de eerste twee sets bleek de enorme aanvals- kracht goed, toen de verdedeging verdediging op keer werd wegge speeld. Kort, snel, voor en achter, alles liep en met 15-7 en 15-9 werd een 2-0 voorsprong genomen. On der de bezielende leiding van inval- lercoach Klaas Masselink werd er prima gepresteerd. In de derde set stokte de machine weer wat, een euvel dat zich bij de herenvolley ballers wel vaker voordoet. Met 11- 15 ging de set naar de gasten toe. De vierde set was weer een walk over, waarbij vooral de gevarieerde aanval goed uitkwam. Dat was ge heel te danken aan het uitstekende set-up werk van Jan, Jan-Herman In de thuiswedstrijd tegen Heeten heeft Holten duidelijk revanche geno men voor de 22-14 nederlaag eerder dit seizoen. Al in de eerste minuten nam Holten een voorsprong en bleek duidelijk, dat Heeten het deze middag moeilijk zou krijgen. In de eerste helft kon Heeten het tempo nog redelijk volgen, maar moest toch toezien, hoe Holten uit soms goede combinaties steeds op nieuw scoorde. Vlak voor rust kon Heeten door 2 break-outs nog iets terugkomen, maar de rust brak aan met een 8-5 voorsprong voor Hol ten. Na rust bleek Holten ook con ditioneel meer in te brengen te heb ben. Binnen 10 minuten stond Hol ten met 14-5 voor. Vooral een sterk spelende Pim Neuteboom stond menigmaal aan de basis van suc cesvolle akties. Ook keeper Her man Stukker - die o.a. 2 strafwor- pen stopte - leverde een duidelijke bijdrage aan de ruime 21-10 over winning. Met deze winst blijft Hol ten 2e achter Pollux in de 2e klasse B. Scores: Pim Neuteboom 7: John Lamping, Meino v. Beek 4; Johan Plantinga, Nico Vorst 2; Frans v. Gennep, Jan v.d. Hoff 1. Heren 2 speelde uit tegen Schalk haar. In een sportieve wedstrijd kwam Holten al gauw met 5-0 ach ter. Toen Holten meer ging schie ten vanuit de 2e üjn, bleken er meer kansen te onstaan. Na een rust stand van 8-3 kwam Holten in de tweede helft iets terug. Toch waren de aanvallen te eenvoudig van op zet om de verdediging van Schalk haar op de knieën te krijgen. De gastheren wonnen dan ook ver diend met 13-9. Scores: Jan Victor Dorlas 5; Alex Stegink 2; Jan Nij- land, Ron de Geus 1. De dames senioren speelden thuis tegen Achilles. Vooral in het eerste kwartier had Holten moeite zich op de juiste wijze in te stellen op het spel van de Apeldoomse ploeg. Bij de stand van 0-3 kwam Holten beter in het spel en kon het terug komen tot 2-3. Na rust liep Achilles verder uit tot 2-5, waarna Holten met alle inzet verrassend nog kon terugkomen tot 5-5. In de laatste minuten leidde een verdedi- gingsfout als nog tot de 5-6 neder laag. Scores: Sonja van 't Holt 3; Ineke Leeftink, Annemarie Ophof 1. Jeugd De pupillen speelden een erg be langrijke wedstrijd tegen ABS. Dit team staat momenteel bovenaan in de poule met 1 verliespunt meer dan Holten, maar 2 wedstrijden meer gespeeld. Holten het zien, dat het met recht meedoet om de bo venste plaats, want in een goede wedstrijd werd de huidige koploper na een 2-0 ruststand met 3-0 versla gen. Voor de derde wedstrijd in de kla- verjascompetitie 1984/85 van „Blauw Wit" bestond vrijdagavond in clubhuis 't Vletgoor een grote be langstelling. De uitslagen (totaal 3 partijen van 12 keer geven): 1. Renger G. Veld huis 4202 p.; 2. Henny Paalman 4194 p.; 3. Jan Klunder 4180 p.; 4. J. IJmker 4164 p.; 5. Tonny Beldman 4146 p.; 6. Hans Stam 4060 p.; 7. Henry Thalen 4035 p.; 8. Truus Bel- dman-Aanstoot 4016 p.; 9. Erik de Velde 3994 p.; 10. Jan Paalman (Rijss.w.) 3972 p. De poedelprijs was met 2522 pun ten voor André Schuppert. Win naars van de vierde partij (niet meetellend voor het kampioen schap) waren met 1713 punten Ben nie Aanstoot en Jan Paalman. Bij de verloting van 3 gratis prijzen wa ren de gelukkigen mevr. Brusseé, H. Kappert en Herma Aanstoor- Pluimers. Stand na 3 wedstrijden: I. A. Aanstoot 12205 p.; 2. Renger Veldhuis 11855 p.; 3. Kees Brussée 11840 p.; 4. Jan Klunder 11744 p.; 5. Jan Paalman (Pastoriestraat) 10952. De laatste wedstrijd comp. '84/85 zal worden gespeeld op vrij dag 19 april. mesenkel: le Ina Peters (BC De venter) 2e Jennie Kremer (Witte Veder). Herenenkel: le John Ja cobs (BC Holten) 2e Bas Vroom (BC Eefde). Gemengddubbel: le Ina Pe- ters/T. Otto (BC Deventer) 2e Loes Prins/Harry Peters (BC Lö- chem/BC Deventer). Damesdub bel: le A. Steenbergen/E. Groen (Survive) 2e Y. Ploeg/A. Snijder (Hanze '83). Herendubbel: le T. Ot- to/H. Peters (BC Deventer) 2e M. Brinkhof/E. v,d, Wiel (SVS). badmintonelnbholten ■^i BCH 1-Wijhe 1 Met veel zelfvertrouwen begon nen de beide Holtense heren aan hun enkelspelen. John Jacobs gaf zijn tegenstander niet de kans om op adem te komen en won dan ook, evenals Eddie Willemink, die maar een geringe tegenstand ondervond. Bij de dames had Gea Beldman het er moeilijker mee, maar het bleek dat zij eerst op gang moest komen, waarna zij haar tegenstandster geen kans meer gaf. Sonja de Roos, die geen moeite had met haar te genstandster, bracht de tussen stand op 4-0. Beide gemengddub- bels werden in winst omgezet, evenals het damesdubbel, dat in 3 games werd gewonnen en nog wel in de verlenging. Het herendubbel Was ook geen probleem. De eind stand werd dan ook 8-0. SVS 3-BCH 2 De uitwedstrijd tegen SVS te Schalkhaar, kon op drie banen ge lijk worden begonnen. Pieter Aar- sen won zonder veel moeite zijn partij. Theo Aarsen moest het puntje weggeven, ondanks de ver lenging. Jet de Beus won haar en kelspel in 3 games. Ivonne Hanen- burg was invalster en maakte er een mooie partij van, maar verloor toch net in 3 games. Het heren- en damesdubbel werden gelijk ge speeld, de heren verloren de dames wonnen. Stand 3-3 alles was nog mogelijk. De gemengddubbels wer den wel erg makkelijk gewonnen. Eindstand 3-5 winst voor Holten. Trefzeker 4-BCH 3 Met de invallers Wil Piechnick, Jan Erik Janssen en Jetty Dorres- teijn ging Heike van 't Holt op de vroege zondagmorgen naar Dalfs- en. Beide herenenkelspelen gingen verloren. Jetty won moeiteloos. Zeer spannend was het damesen kelspel van Heike, de eerste game won zij met 10-12. De tweede game ging met 12-10 naar Dalfsen. Geluk kig kwam Heike in de derde game goed terug en won met 6-11. De bei de gemengddubbels gingen even als het herendubbel naar Dalfsen. Tenslotte wonnen de dames hun dubbel, maar de twee punten gin gen met 5-3 naar Dalfsen. Survive 4-BCH 4 Het vierde team had helaas de hoge noren vergeten, die hadden ze n.l. wel kunnen gebruiken op de zeer gladde vloer. Sijtze Meinsma moest dan wel in 3 games zijn meer dere erkennen, Gerrit de Roos, Maijanka van Maurik en Herman- na Krikkink zorgden er voor, dat met een 3-1 stand aan de dubbel spelen kon worden begonnen. Sijt ze voor deze gelegenheid aan Her- manna gekoppeld en Gerrit met Marjanka wonnen hun gemengd dubbels overtuigend. De heren wonnen hun dubbelspel en de da mes verloren, zodat de 2-6 eind stand werd bereikt. Trefzeker 6-BCH 5 In Dalfsen begon Hans Zuethoff het herenenkelspel en won. Harry Dul verloor dik van zijn tegenstan der. Ans Jacobs begon aan een zwa - re partij, zij won de eerste game via een verlenging. De tweede game werd gemakkelijk gewonnen. In valster Jetty Dorresteijn won in drie games. Beide gemengddub bels hepen erg goed en ook de dub belspelen werden gewonnen. Eind stand 1-7 winst voor Holten. Hanze '83 1-BCH 5 Twee dagen na de vorige wed strijd trad het vijfde aan tegen Han ze '83 in Zwolle. De verwachtingen waren niet al te hoog gespannen te gen deze koploper. Hans stelde enigszins teleur door in twee games te verhezen. Harrie Menkhorst zorgde voor een verrassing door in 3 games te winnen. Daarna verloren zowel Ans, als invalster Willy Aan stoot kansloos. De beide dubbels waren ook voor de thuisspelers. Het gemengddubbel van Willy en Harrie werd verloren, maar Ans en Hans wonnen hun partij. De eind stand van 6-2 voor Hanze, was al met al meer dan werd verwacht. BCH 6-Reflex 2 Het zesde had de hoop om tegen Reflex op zijn minst een gehjk spel te behalen. De meeste kans op winst had Roehe Zuethoff, die na een toch wel vreemd verlopen par tij (9-2, 11-3,6-11), de winst aan haar tegenstandster moest laten. Daar voor hadden de heren Reyer Dor resteijn en Bert Postma hun beide enkelspelen al verloren. Dini van de Vreede haalde de volle winst binnen. Het gelegenheids ge mengddubbel Koelie en Bert won nen hun partij. Helaas lukte dat Reyer en Dini niet. Ook het heren dubbel ging de mist in. De dames maakten korte metten met hun te genstandsters. De wedstrijd was echter al beslist, 3-5. Recreanten BCH-Den Ham Peter Daane won zijn enkelspel vrij makkelijk. Jan Balk had echter niets in te brengen en verloor. Diny Broekmate won in drie games en Willy Aanstoot stond haar tegen standster slechts één puntje toe. Het gemengddubbel van Willy en Jan behaalde de eerste game zeer moeizaam, maar de tweede game leverde geen probleem op. Het ge mengddubbel van Diny en Peter en het heren- en damesdubbel werden eveneens gewonnen. Eindstand 7- 1. en Paul, die elke keer het blok de verkeerde kant op stuurden. Dat was dan gemakkelijk scoren voor de aanvallers (15-3). Mintonette 1-Flash 2 (dames): 3-0. Doordat de moeizaam behaalde zege tegen Flash in de uitwedstrijd nog vers in het geheugen lag wer den er in de le set veel fouten ge maakt en kon Flash nog redelijk partij bieden. In de 2e en 3e set was het echter gebeurd met de Nijver- dalse dames. In minder dan een uur tijd kon een technisch zwakspe- lend Flash met resp. 15-10,15-4 en 15-3 de kleedkamers opzoeken. Trias 6-Holten 1. In de wedstrijd tegen Trias, moest Fred Hulleman invallen voor de op vakantie zijnde Gerard Overvelde. Dat Fred een seizoen lang niet gespeeld had kwam dui delijk naar voren. Hij mist nog vast heid en zelfvertrouwen, al wist hij er wel twee maal drie games uit te slepen. Aijan Hakkert was er met de gedachte niet helemaal bij. Hij won derhalve dan ook slechts één partij. Nico Valk won ondanks dat hij niet fit was twee partijen. Door dat het dubbel Aijna/Nico ook ver loren ging werd de eindstand te recht 7-3 in het voordeel van Trias. Holten 2 heeft de wedstrijden te gen resp. A.T.T.C. en Colmschate overtuigend gewonnen met 10-0. Door deze uitslagen zal het tweede team deze competitie dan ook hoge ogen gooien. Zaterdag werd in Hellendoom een dressuurwedstrijd gehouden waaraan 2 Bergruitercombinaties deelnamen. Liesbet Smitt met „Zaïja" werd met 132 punten eerste in de klasse L. In de klasse M/Z was met 123 punten de vierde prijs voor Jan Schoneveld met „Opponent" Holten 3-De Hoven. Vol goede moed begon men teger De Hoven. Willem Gütlich begoi met verües, maar Chris Schoonen berg wist de stand meteen weer ge lijk te trekken. Daarna was Hen! Westerik (het veelbelovende ta lent) aan de beurt. Door gebrek aai wedstrijdritme verloor hij zijn par tij. Doordat Willem en Henk tocl nog eenmaal wisten te winnen e: Chris twee maal de punten binnen haalde werd de eindstand 4-6 in he voordeel van De Hoven. In de wedstrijden van de compe titie biljartbond „Ons Genoegen presteerden de Holtense clubs al volgt: Hoofdklasse: Kalfstermar. Sporthal 6-2; Koedijk-café Janse; 3-5. Beste partijen van A. Korbelc van „Budde" met 199-14-61-14.21 ei Henny Jansen van B.C. „Kalfster man" met 93-16-16-5-81. Overgangsklasse: Jansen 2-Vlis hoek 7-1; De Tonne 2-Kal£stermai 24-4. Eerste Klasse: Viersprong-Kalfs terman 7 7-1; Jansen 3-OBK 2 2-6. Tweede Klasse: Schoenmaker 3 Kalfsterman 4 4-4. Derde Klasse: Budde 3-cafe Jar. sen 4 0-8. Beste partijen van J Boerman „Sporthal 2" met 70-2: 12-3.04 en Jan Foks van „Jansen 45-18-13-2.50.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5