A Holte Riante overwinning voor Twenhaarsveld Jeugdvakanties ook voor de krappe beurs L Baltus bedwong Herikerberg sport a agenda G Mager resultaat voor teams BCH Goede prestaties Bergruitertjes in dressuurcompetitie Goede start tafeltennis Biljarten Flashback in het Klavier Kynologen geven les in gedrag De Eendracht HOLTENS NIEUWSBLAD T.T.V. HOLTEN Nipte nederlaag handbaldames Nieuwe opzet klepperklumpkes Motorweekend RAI voorlopig uitgesteld Volleybaldames delen de punten DONDERDAG 31 JANUARI 1985 Het was een zware week voor BCH. Alleen het eerste en het vijfde team konden twee punten in de wacht sle pen. De overige teams moesten de overwinning aan de tegenstander la ten, of genoegen nemen met een ge lijkspel. BCH 1-Deventer 5 Op 21 januari trad het eerte team aan tegen BCD 5. John Jacobs won zijn partij vrij gemakkelijk, evenals Eddie Willemink. Gea Beldman had het beduidend moeilijker, maar ze won toch in drie games. Ook Sonja de Roos won haar enkel spel. Het eerste gemengddubbel werd verloren in drie games. Het gemengddubbel van Sonja en Ed die werd in drie games gewonnen. Ook de dubbelspelen werden in winst omgezet. Eindstand 7-1 voor BCH 1. SVI2-BCH2 Eveneens op 21 januari werd er i door het tweede team gespeeld in Heino 2-BCH 4 Het vierde team wist dat het te gen Heino zwaar zou worden. Sijtze Meinsma deed het uitstekend. Hij pakte in alle partijen de volle winst. Gerrit de Roos moest zijn enkelspel gewonnen geven. Marjanka van Maurik moest in de derde game een zeker schijnende winst toch uit handen geven. Invalster Ivonne Hanenburg had teveel energie in een schaatstocht gestoken. Ook zij verloor haar enkelspel. Het dames- dubbel werd in drie games verlo ren. En Gerrit en Ivonne speelden net niet taktisch genoeg om een ge lijke stand op het formulier te krij gen. 5-3 voor Heino dus. ZBC 9-BCH 5 Donderdag 24 januari ging het vijfde team naar Zwolle. Begonnen werd met de enkelspelen van de he ren. Harry Menkhorst en Harry Dul deelden de punten eerlijk. Ans Ja- Zwolle-Zuid tegen SVI 2. Pieter Aarsen speelde een zware wedstrijd in drie games, maar moest toch zonder punt zijn plaats op de bank weer innemen. Ook Theo Aarsen, Jet de Beus en invalster Diny Weg- stapel lieten een punt op het veld achter. Wel waren er verschillende verlengingen, maar de tegenstan ders bleken op de kritieke momen ten toch weer het sterkst. De dub bels leverden precies hetzelfde beeld op; zonder weggespeeld te worden werd wel alles verloren. 8-0 was het wel zeer magere resultaat. Phoenix 5-BCH 3 Theo Nieuwveld beet de spits af, maar moest in drie games het punt aan zijn tegenstander gunnen. Ook Jan Jacobs ging er flink tegen aan, maar ook hij verloor in drie games. De dames Heike van 't Holt en Ria Groeneveld deden het niet beter. Het gemengddubbel van Heike en Jan werd gewonnen. Het tweede gemengddubbel ging echter verlo ren. Ook het herendubbel en het damesdubbel leverden geen pun ten op, zodat de eindstand werd 7-1 voor Phoenix. cobs en Ingrid Brouwers wonnen beiden hun wedstrijd, nadat ze alle bei vanuit een flinke achterstand in de tweede game teruggekomen wa ren. Harry M. en Ingrid verloren het gemengd dubbel, Ans en Harry D. wonnen echter. Ook de dubbelspe len werden eerlijk verdeeld. De da-* mes wonnen en de heren verloren hun partij. De eindstand werd dus 3-5 winst voor Holten. SVI 4-BCH 6 Het zesde team was zeer gemoti veerd, de thuiswedstrijd werd ver loren en daar moest iets aan ge daan worden. Het herenenkel van Reyer Dorresteijn werd verloren, maar Wil Piechnick won zijn partij in drie games. De dames deden ook so, Dinie van de Vreede verloor en Gerrie Oolbekkink won haar party. Het gemengddubbel van Reyer en Dinie werd verloren, dat van Wil en Gerrie gewonnen. Ook de dubbel spelen werden eerlijk verdeeld; de dames wonnen en de heren verlo ren. Eindstand 4-4 een mooi resul taat voor het zesde. Holten 1-A.T.T.C. 3 Vol goede moed is de Holtense tafeltennisvereniging begonnen aan de voorjaarscompetitie. De eerste wedstrijd werd vrij eenvou dig gewonnen van A.T.T.C., dat vo rig jaar gepromoveerd is. Door vier overwinningen op een rij van het Voor de competitie kwamen slechts 2 jeugdteams het afgelopen weckend in het veld. Al moest uit spelen tegen koploper Schalkhaar. In een spannende wedstrijd met goed spel, nam Schalkhaar al snel een voorsprong van 3-0. Holten l„ict liet echter niet verder komen en scoorde tegen. Toch konden de gastvrouwen de voorsprong tot de rust vasthouden 5-3. Na rust kwam Holten al snel gelijk. (5-5) Schalk haar kon - mede door 2 dubieuze vrije worpen - wederom 3 doelpun ten voorsprong nemen. Met veel inzet kwam Holten weer terug en met een beetje meer overleg en in zicht had Holten meer kunnen ver dienen dan de nipte 9-8 nederlaag. Gezien het veldspel en de krcht van Schalkhaar een goede presta tie. B 2 speelde uit tegen Wesepe dat vooral fysiek veel sterker was. Holten kreeg dan ook weinig kans en verloor met 13-2. Door de nieuwe opzet van de dansgroep „De Hóólter Klepper klumpkes" zal het bij voldoende belangstelling binnenkort moge lijk zijn om deel te nemen aan de ouderwetse spelletjes als hoepelen, vliegende Hollander, driewielers, rijden in een bokkewagen met een echte bok enz. Jongelui die zin heb ben om mee te doen kunnen zich opgeven per telefoon 6 35 39 en 6 20 70. 1 Zaterdag 26 januari j.l. nam de Holterse zwemclub deel aan recrea tieve zwemwedstrijden om de wis selbeker van Rekreanten Meer kamp VZPC te Vriezenveen. Aan deze wedstrijden namen 4 clubs deel: DKZ - de Krim 4e plaats met 245 punten. de Lee - Gramsbergen 3e plaats met 288 punten. VZPC - Vriezenveen, 2e plaats met 291 punten. Twenhaarsveld - Holten le plaats met 485 punten. Tijdens de pauze was het al dui delijk dat de Holtense ploeg de wis selbeker zou winnen en wel met zo'n groot verschil, zoals met de prijs uitreiking zou blijken en on der groot gejuich van de deelne- mers/sters. 25 m«tar schoolstag, meisjes onder 8 jaar: Henriet- te Beltman 31.6, Ina Huzen 35.7. onder lOjaar: Wendy Wissink 24.2, Bertien Stukker 24.0, Renatte Jansen onder 12 jaar: Ingrid Steen bergen 48.5, Annemarie van de Maat 52.4, Anne- marie Klein Velderman 54.9 29.8. onder 14 jaar: 50 meter: Rieneke Stukker 45.3, Ina Klein Lebbink 45.0, Marian Oolbekkink 45,7. 14 jaar en ouder: Karin Cents 47.7, Thea Kemper 44.1Erna Veldwijk 41.9. Rugslag: 25 meter meisjes onder 8 jaar: Aniek Drent 50.7, Henrieke Beltman 32.9. 25 meter onder 10 jaar: Anita Schuppert 28.8, Wen dy Wissink 28.8, Renate Jansen 29.8. 50 meter onder 12 jaar: Jossé Meuleman 44.5, An nemarie Klein Velderman 50 meter onder 14 jaar: Marian Oolbekkink .50.7, Ina Klein Lebbink 45.0, AnjaReinders42.8, Bianca Rouwenhorst42.5. 50 meter boven 14 jaar en ouder: Thea Kemper 39.7, Johanna Paalman 41.5, Erna Veldwijk 38.5. Vrije slag: 25 meter, meisjes onder 8 jaar: Henrieke Beltman 33.2, Ina Huzen 48.3, Aniek Drent 37.6. onder 10 jaar: Bertien Stukker 19.8, Anita Schup pert 22.5, Wendy Wissink 21.5. 50 meter onder 12 jaar: José Meuleman 39.2, In grid Steenbergen 36.6, Annamarie van de Maat 43.2, 50 meter onder 14 jaar: Rieneke Stukker.1, Ina Klein Lebbink 37.9, Bianca Rouwenhorst 35.5. 50 meter boven 14jaar: Irma Arfman 33.6, Johanna Paalman 35.7, Karin Cents 41.8. Holtense team werd al gauw de stand 4-0 bereikt. Daarna lieten Nico en Arjan beiden een party ver loren gaan. Gerard won met goed spel en grote inzet al zijn partijen, waardoor de eindstand 8-2 werd. Holten 2-Z.T.T.C. 4 Het tweede team liet in zijn eer ste wedstrijd onnodig een punt lig gen. Fred heeft zijn oude vorm nog niet geheel terug, maar gezien zijn gretigheid zal het niet lang meer duren voor hij weer (na een afwezig heid van een half jaar) in topvorm is. Rien kwam net als Fred eenmaal tot winst. Als hij echter iets meer het „koppie" er bij houdt, zal hij tot goede prestaties kunnen komen. Jan van Heun was de grote man. Hij won al zijn partijen op overtui gende wijze. Hij zal het tweede team dan ook naar overwinningen moeten dragen. In de eerste voor jaarswedstrijd werden de punten broederlijk gedeeld: 5-5. De Stichting voor Zon en Vrijheid organiseert het komend vakantie sei zoen weer binnenlandse kampeer- en watersportvakanties voor jongeren. Doel daarbij is het bevorderen van het sociaal jeugdtoerisme op niet-com- merdële basis. Ook jongeren met een krappe beurs kunnen van deze vakan tiemogelijkheden gebruik maken door de speciale regeling voor ge spreid betalen die dit jaar voor het eerst is ingesteld. Daarnaast is er voor financïle probleemgevallen een be roep mogelijk op ondersteuning uit een speciaal fonds. De volgende aktiviteiten staan op het programma: Kinderdorpen: Kampeer-spel-we- ken voor kinderen van 9 t.m. 12 jaar in Vierhouten op de Veluwe. Ver blijf in groepstenten onder deskun dige leiding. Geulkampen: Kampeer-avontuur- weken voor 13 t.m. 15-jarigen in Wijlre (Zuid-Limburg). Ook hier: verblijf in groepstenten onder be kwameleiding. Jeugdcamping: Semi-zelfstandig kamperen voor jongeren van 13 t.m. 16 jaar. In eigen tent verblijven met een stel ervaren kampeerders in de buurt, die eventueel helpen en organiseren. Als eigen potje koken een bezwaar is, kan tegen een ver goeding een warme maaltijd wor den betrokken uit de centrale keu ken. Vierhouten op de Veluwe. Vakantie-Werk-Kampen: Werken en vakantie houden op een groot kampeerterrein. Voor 17 t.m. 2 0-ja- rigen in Vierhouten. Watersportkampen: Leren zeilen en surfen vanaf 9 jaar. Zwerftoch ten per zeilboot, surfplank of kano voor 13 t.m. 20-jarigen (onderver deeld in verschillende leeftijds groepen). Verblijf in het Molenhuis te Woudsend (Fr.) of op motorschip „De steile bank". De betalingsregelingen. De deel- onder 10 jaarHans Fokker 32.8, Amo Knepen 27.2, Martin Podt 25.4. onder 12 jaarGeert Soer 1.03.3, Henk Jan Beltman 1.11.2, Dennis Schreurs 54.3. onder 14 jaar: 50 meter: Simon Bronsvoort 47.0, Arjan Vros 46.0, Erik Huzen 53.3. 14 jaar en ouder: Hans Megelink 39.0, Anton Aar sen 39.4, Erik Bekkernens 39.2. Rugslag: jongens onder 8 jaar: Rik Paalman 39.8, Harmen Klein Velderman 49.2. 25 meter onder 10 jaar: Martin Podt 24.9, Gerard te Wierik 53.3, Hans Fokker 35.0. 50 meter onder 12 jaar: Rudy Vrugteveen 51.9, Henk Jan Beltman 59.5, Dennis Schreurs 1.01.6. 50 meter onder 14 jaar: Simon Bronsvoort 44.3, Bart Brinkman 48.6, Arjan Vros 44.0. 50 meter boven 14 jaar en ouder: Wim Mooiweer 35.4, Hans Megelink 37.7, Erik Bekernens 34.7. Vrije stag: 25 meter onder 8 jaar. jongens: Rik Paal man 32.6, Harmen Klein Velderman 32.3. onder 10 jsar: Hans Fokker 33.5, Martin Podt 21.7, Amo Knapen 25.9. 50 meter onder 12 jaar: Rudy Vrugteveen 42.1, Dennis Schreurs 57.3, Geert Soer 41.8. 50 meter onder 14 jaar: Richard Eektimmermans 39.3, Arjan Vros 34.0, Henry Rensen 41.1. 50 meter boven 14 jaar: Hans Megelink 32.5, Wim Mooiweer 28.8, Anton Aarsen 30.4. 8x25 meter vrije slag meisjes, estafette 2.20.1. 8 x 25 meter vrije slag jongens, estafette 2.17.8. In zaal 't Schwarzwald te Rijssen had vrijdagavond 25 januari de prijs uitreiking plaats van „Indoor-dres- suurcompethie" kring 5 die in drie wedstrijden werd gehouden in de bin- nenmaneges in Hellendoom, Wierden en Rijssen. Er werd aan de competitie door ruim 90 combinaties uit Al bergen, Almelo, Hellendoom, Holten, Mar- kelo, Wierden en Rijssen deelgeno men. Voordat de uitslagen werden be kend gemaakt hield de heer Ruiter kamp, inspecteur van de Kon. Ned. Federatie van Land. Ryverenigin- gen een lezing over tal van nuttige zaken waarmee je als ruiter te ma ken krijgt. Ruiterkamp, die tevens een film vertoonde van de Europe se kampioenschappen „Dressuur pony's 1984" wees o.a. op de nood- In de wedstrijden van de compe titie biljartbond „Ons Genoegen" speelden de Holtense clubs als volgt: Hoofdklasse: Parkgebouw I-Jan- sen 14-4. Overgangsklasse: Jansen 2-KOT 2 4-4; Tonne 2-Vlishoek 4-4; Bol- schers 2-Kalfsterman 2 5-3. De beste partij kwam op naam van G. Arfinan (Jansen 2) met 68- 14-18-4-86 en ook het hoogste team gemiddelde was van Jansen 2 met 2,56. Eerste klasse: Kalfsterman 3- B.V. Nep 2-6; Jansen 3-Oosterbroek 6-2. Tweede klasse: BV Nep 2-Kalfs terman 4 4-4. Derde klasse: HBC 3-Jansen 4 4- 4. Binnen de RAI Vereniging is be sloten het voor eind februari ge plande RAI Motorweekend '85 op te schuiven. De huidige marktsitu atie voor nieuwe motorfietsen, zo wel nationaal als internationaal, maakt het naar de mening van de exposanten thans minder gewenst een grote tentoonstelling te hou den, Zoals bekend, is mede door de invoering van de Bijzondere Ver bruiksbelasting op motorfietsen de markt de afgelopen jaren terug gelopen. Bij de inschrijving voor het Mo torweekend bleek dat veel impor teurs een zeer voorzichtige hou ding aannamen ten aanzien van deelneming en standgrootte. Hier door zou een aantal merken niet op het Motorweekend te zien zijn en andere slechts met een deel van het programma. De RAI is van me ning dat het publiek een volwaar dige expositie moet worden gebo den en daarom is besloten het Mo torweekend in deze vorm geen doorgang te laten vinden. Dat er op zich voldoende belang stelling voor de motorfiets be staat, maar onvoldoende koop kracht voor een behoorlijk niveau van nieuwe verkopen, blijkt uit de situatie bij de gebruikte machines. In 1984 zijn zo'n 65.000 gebruikte motorfietsen op een totaal park van 130.000 eenheden verkocht. Afgelopen weekend werden er en kele opvallende prestaties geleverd in Goor in de Bergzicht-lopen over 5,10 en 15 km. Dick Zweers kwam op het zware en glibberige parcours slecht uit de voeten. Hij deed over de 5 km. 26 min. en 15 sec. Gerard Wennemers en Harry Heuvelman hadden voor de 10 km. 52.15 en 55.12 nodig. Op de 15 km. was Marinus Baltes op permachtig en noteerde op de flan ken van de Herikerberg een tijd van 64.10 minuten. Verrassend sterk liep ook Dinant Markvoort. Hij fi nishte in 66.10 min. een tijd die goed was voor de derde plaats. Ook de prestatie van Chris Ofïringa mocht er zijn, vijfde in 71.30 min. Jan Wieldraaijer (78.02 min.) liep pas in de slotfase Bert Beldman die in 78.25 min. over de streep ging. 's Middags liep Egbert Veneklaas op hetzelfde parcours de 10 km. K.N.A.U.-wedstrijd. Hij werd zeer verdienstelijk vierde in 48.13. Zon dag 27 januari was de Tukkersloop in Albergen. Wim Klein Baiting was op de 10 km. de snelste Holte- naar met een tijd van 38.10 min. Ook Wim Brinks in 40.57 min. liep vrij behoorlijk. Ap Koetsier in 42.21 min. was Benny Ophof (42.50 min.) te snel af. Komend weekend staat op zater dag 2 februari de mini-marathon over I8V2 kilometer in Apeldoorn op het programma een gigantisch sportgebeuren met plm. 3500 deel nemers waaronder een tiental Hol tenaren. nemersgelden kunnen direkt, of (zonder extra kosten) in twee- of vijf termijnen worden voldaan. Voor kindern uit financieel zwakke ge zinnen is er de Stichting „De Voor post". Deze stichting is in het leven geroepen om het belangrijkste as- pekt uit de doelstelling - bevorde ren van het sociaal jeugdtoerisme - niet afhankelijk te laten zijn van eigen inkomen (of dat van de ou ders). Meer informatie vindt u in de af zonderlijke gratis folders, die u tele fonisch aanvraagt via 020-13 85 88. Schriftelijk aanvragen kan ook bij: Vakantiecentra Zon en Vrijheid, Antwoordnummer 1309, 1000 PW Amsterdam (postzegel is niet no dig). Op initiatief van Herman Gazan en Jos Kamphuis zal op 5 februari a.s. weer een muziekavond worden gegeven in de sfeer van de „soft" rock. Optredenden is de groep Flashback uit Holten en Oakfield uit Enschede. De muziekavond be gint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Plaats van handeling is het Klavier op de hoek van de Dorps straat en Larenseweg. zakelijke begeleiding, wil men tot goede prestatie komen. Na de pau ze werden de uitslagen bekend ge maakt en bleek dat de Bergruiter tjes met het behalen van drie eerste prijzen het prima hebben gedaan. Klasse B-B: 2e prijs Sandra Holl met „Snorrewind" 318 p. Klasse B-C: le prijs Hermien Brons voort met „Sabine" 376 p.; 3e prijs Frederique Oolbekkink met „Kenneth" 330 p. Klasse B-D: 2e prijs Zwennie Vin cent met „Ashat" 375 p. Klasse L-D: 4e pry's Jan Janssen met „Noran" 353 p. Klasse L2-D: le prijs Marie Elise Dollekamp met „Pr. Sonja" 372 p.; 2e prijs Melanie Huiskamp met „Glenn" 369 p. Klasse M-D: le prijs Sandra Die- perink met „Amber" 384 p. Sandra behaalde hiermee tevens het hoog ste aantal punten in de totale dres suurcompetitie. Er bestond voor de prijsuitreiking een zeer grote be langstelling. sporthal 't Mossink Voor de week van 2 februari 1985 tot en met 8 februari 1985 Zaterdag: 09.00-11.00: hockeyclub Holten, 11.00-15.00: s.v. Holten, afd. voetbal; 15.00-17.00: Blauw-Wit; 17.00-18.30: K.N.K.V.; 19.30-20.30: 't Klavier; 20.30-21.30: J. G. Rietberg. Zondag: 09.00-12.00: s.v. Holten, afd. voetbal; 12.00-17.45: N.H.V.; 20.00-21.00 H. Biestere. Maandag: 08.10-15.30: scholenge meenschap; 16.00-18.00: s.v. Hol ten, afd. voetbal; 18.00-23.00: bad mintonclub Holten. Dinsdag: 08.10-15.30: scholenge meenschap; 16.15-22.30: Mintonet- te; 22.30-23.30: Blauw-Wit. Woensdag: 08.10-15.30 scholenge meenschap; 16.00-18.30 hockey club Holten; 18.30-22.30 badmin tonclub Holten. Donderdag: 08.10-16.30 scholenge meenschap; 16.30-22.00 s.v. Holten, afd. handbal; 22.00-23.30 s.v. Hol ten, All Stars. Vrijdag: 08.10-15.30 scholenge meenschap; 16.00-18.30 hockey club Holten; 18.30-23.00 Mintonet- te. Badminton 1 febr. Trefzeker 6-BCH 5 te Dalfs- en 19.30 u, 3 febr. SVS 3-BCH 2 te Schalkhaar Schalkhaar u, Trefze ker 4-BCH 3 te Dalfsen, Hanze 83 1- BCH 5 te Zwolle 13.00 u, 4 febr. BCH 1-Wijhe 1 't Mossink 19.30 u, 6 febr. BCH 6-Reflex 2 't Mossink 19.00 u, 7 febr. Survive 4-BCH 4 Dedems- vaart 19.30 u. Handbal Za. 2-3 A2 vrij, BI vrij, Cl vry, JB 1 uit tegen Zwolle om 16.30. Vertrek 15.15. Zo. 3-3: Al thuis tegen Heeten om 12.45, B2 uit (in Holten) tegen ABS onul2.00. Dames junioren uit tegen Schalkhaasr om 11.00. Ver trek 9.45. Dames senioren vrij. He ren 1 uit tegen Kwiek om 10.35. Ver trek 9.30. Heren 2 vrij. Volleybal Wedstrijdprogramma vrijdag 1- 2-1985: 19.00 meisjes B2-WVC Vol ley 2, meisjes B3-WVC Volley 3, meisjes c2-Katere. 20.15 u: Heren 2- Medusa 2, Dames 2-WA, Meisjes A-Rivo. Dames 1-Havoc 2 2-2 Dames 1 kreeg koploper Havoc op gezoek, met de wetenschap dat men bij winst op een gedeelde eer ste plaats zou staan. Voldoende spanning dus. In de eerste set nam Mintonette al gauw enthousiast het heft in handen en stond al spoe dig met 12-8 voor. Maar de routinen van Havoc 2 zorgde er voor dat ze terug kwamen en tot iedere verba zing werd Mintonette geklopt met 15-12. In de tweede set liep het net andersom. Havoc nam de leiding maar werd door de gevarieerde op slag en aanval uit hun spel ge bracht, waardoor Mintonette goed terug kwam en de set won met 15- 11. De derde set werd 15-4 voor Ha voc. Hoewel het niet uit de stand blijkt, werd in deze set toch goed gevochten. De vierde set begon met een achterstand voor het Holtense team, maar door een goed karakter werd de achterstand keurig wegge werkt en omgezet in een voor sprong die uiteindelijk leidde tot setwinst en een competitiepunt er bij. Geen gedeelde eerste plaats maar dames 1 heeft haar best ge daan. Mintonette 1-Rac 2 (beren) 3-1. Een lastige tegenstander was voor de wedstrijd alvast medegedeeld. En dat was ook zo. Want nadat de eerste set nog met 15-12 moeizaam was gewonnen, werd de tweede set op het nippertje verloren met 13-15 en was de partij weer geheel open. Maar de aanval liep weer goed in de derde set en zo werd Rac tweemaal verslagen met de setstanden 15-8. Door deze overwinning blijven de heren bovenaan meedoen in de der de klas en zullen we hopen dat dat zo zal blijven. Want dat de volley ballers nu eindelijk een kampioen schap behoren te behalen is voor iedereen nou wel duidelijk. Evenals voorgaande jaren organi seert de Kynologenclub „Deventer e.o." bij voldoende deelname op het sportterrein Meermanskamp we derom een cursus „Gedrag en Ge hoorzaamheid" voor honden. Deze cursus heeft niets te maken met „dressuur", maar heeft als doel de eigenaar te helpen bij de opvoeding van zijn hond. Immers, een goed opgevoede hond geniet in onze menselijke samenleving meer vrij heid en levensvreugde en is voor iedereen een prettig bezit. De cur sus bestaat uit 15 lessen en staat ook open voor hen die geen lid zijn van de kynologenclub. Voor opga ve en inlichtingen kunt u zich tot 28 februari wenden tot dhr. P. C. Schenkenberg v. Mierop, Canada straat 15 in Holten. Telefoon 6 25 49. Na die datum worden geen cursisten meer aangenomen. Luchtgeweer: Klasse A: 1. G. Koopman 180 p., 2. B. J. Oplaat 158 p., 3. G. J. Schuppert 156 p., 4. Dick Jansen 140 p. Klasse B: 1. E. J. Grottentraast 160 p., 2. D. J. Nijendijk 155 p., 3. A. Paalman 150 p., 4. Bets Paalman 144 p., 5. H. Vincent 138 p. Klasse C: 1. C. L. Tromop 140 p., 2. G. J. Sluiter 138 p., 3. G. J. van Aefst 133 p., 4. A. Pekkeriet 118 p. Luchtpistool Open klasse: 1. Ab Bieleman 159 p.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 9