Rabobank Q Weekendrecept De Rabobank wijzigt haar spaarrentetarieven 1 Fietspaden plan nadert voltooiing Fiat rijders nog even geduld Win een GRATIS van die drieduizend prijzen g^jAGEN BUJMET 10% koeling DISCOBAL Papieractie in Dijkerhoek saaa ifcUIdsisI UNjEKINPRIJ§ENPRESTATIE, Vijf weken lang vullen wij 600winkelwagens meteen levensmiddelenpakket t.w.v. honderd gulden* U hoeft niets bijzon ders tedoenomzo'n prijs in de wacht te slepen. unox tasman mm Bolletje NUTRicia GA.LA Bij elke f 15.- boodschappen krijgt u een deelnamefor mulier. Maak het daarop vermelde rijmpje af, vul naam en adres in en deponeer het formu- muliertje in de daar voor bestemde bus. Elke week maakt u kans op één van die 600 winkelwa gens barstensvol boodschappen. NibbitlH MOmFtüËS'iHj'V,LAG TA. CH5> Zwi,sal trafta I-a.C^fssü^! B4CWN PRODENTSPApopla SUPERMARKTEN i meter stof naar keuze of op alle stoffen STOFFENHUIS QUE „DE P0PPE" Café „De Wippert" HOZON autobedrijf vvouLnU wekelijks één van die 600winkelwagens barstensvol boodschappen Deze spektakulaire nieuwjaarsaktie wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal vooraanstaande merkartikel fabrikanten Frico/Domo (£0!ö «>arj»ann«: LIMARA TVhOVi (öouöa's Of de helft in kontanten T-» C.'AVEAU glortx -Sir^arniuj;; TARVOf /W m.i.v. 1 januari 1985 r Rabobank Kinderspaarplan 5'/4%(was6 Rabobank Tienerrekening 4%% (was 5]A%) Zilvervloot Spaarrekening 5'/é% (was 6 X) Spaar-Direct-Rekening 4Vt% (was 4'/é%) Spaar-Premie-Rekening 4'A% (was4V£%) Wijzigingen voorbehouden Bij aankoop van 2 meter stof naar keuze Goor, Grotestraat 56, tel. 7 38 57; Holten, Larenseweg 1tel. 6 32 91 Deventer, Halvestraat 12. RESTAURANT Bouwstraat 41 Rijssen tel 05480-1 38 88 In het BRODSHOES heeft u veel mogelijkheden. Boven; vergaderruimte tot 40 personen. Café metbar: voor aperitief, kopje koffie of kleine lunch. Sfeervol restaurant met open haard: om lekker a la carte te eten of er een familiefeestje, jubileum of receptie te houden. Tenslotte kan ook uw diner thuis verzorgd worden; Prop.: Ben en Agnes Meinders - Ruime parkeergelegenheid. Café-Restaurant voor receptie, bruiloft, etentje en feestavond Prima keuken Max. 350 personen. Telefoon 05476-12 06 HUISSLEUTELS AUTOSLEUTELS IConstantijnstraat 21-23 Nijverdal rVC06-48 Vrijdagavond en zondagmiddag aanvang 20.00 en 14.00 uur Aanvang 14.00 uur Varkensrollade Na het lichtbruin of bruin la ten worden van boter, margarine of vet het vlees in de braadpan leggen en het eerst rondwente len, dat noemen we dicht schroeien. Het vlees op een vrij hoog vuur rondom bruin braden en het af en toe bedruipen met de bruine boter of het vet. Dit bruin worden gebeurt zonder deksel. Sommige vleessoorten zijn na dit bruinbraden al klaar - vlees dat rood dient te blijven van binnen (ossehaas). Andere soor ten dienen roze van kleur of he lemaal gaar te worden: het dek sel gaat op de pan en het vuur wordt laaggedraaid. Onder af en toe bedruipen braadt het vlees na. Onder af en toe bedruipen braadt het vlees na. Mocht de boter te donker worden, dan voegt u telkens een klontje boter toe. Liever geen water, anders ontstaat het stoofeffect en dat is niet de bedoeling. U heeft nodig: Een varkensrollade (van de lende 2 kilo), lh liter vers si naasappelsap, 4 dl. bouillon, 70 gram bloem, 2 bananen, sap van 1 citroen, 2 theelepeltjes mosterd, 200 gram boter of margarine, peper, zout. Schil een banaan. Maak die fijn en doe er het sap van de citroen door. Peper en zout de rollade, wrijf het vlees goed in met de banenenpuree. Laat het een uurtje afgedekt staan. Doe drie-kwart van de boter in een ruime pan, verhit het en bak de rollade aan alle kanten snel bruin. Het vuur Iets temperen. nog wat boter toevoegen en de rollade (af en toe keren) in onge veer anderhalf uur gaar braden. Haal het vlees uit de pan en houd de rollade warm. Zeef de bloem bij de braadboter, laat het lichtbruin fruiten en voeg er dan goed roerend bouillon en sinaas appelsap aan toe tot het een mooi gebonden saus is. Doe er al roerend de mosterd door en de andere fijngemaakte banaan, laat nog enkele minuten sudde ren. Leg de rollade op een schaal. Snijd hem half aan en giet er de saus over. Geef er droge witte rijst bij, waar u hele dunne flintertjes ro de en groene paprika door doet. De actie oud papier en plastic le verde in het afgelopen jaar voor de kas van de Dijkerhoekse school een bedrag op van f2475,-. Een eresa luut aan ouders en leerüngen uit de hele schoolkring die dit mooie be drag bij elkaar brachten. Het geld wordt besteed aan allerlei acitivi- teiten van de school. Nu de papierprijs hoog is, is het meer dan de moeite waard het pa pier te bewaren. Daarom worden de acties in 1985 enthousiast voortge zet. Het papier - liefst goed gebun deld - kan dagelijks in het fietsen hok bij de school worden afgele verd. Plastic kunstmestzakken, ook graag gebundeld, kunnen in de tweede week van het nieuwe jaar worden ingeleverd. •ï- het tracé van net üetspad dusdanig rnlmschate lanes het Ovei ZONWERING Dé oplossing voor alle zonproblemen. Voor elk gebouw en iedere gevel. Buiten zonwering Zeer uitgebreide kollektie zonneschermen in elke j gewenste maat. In vele kleuren en dessins. Nieuw! Vertikale buiten zonwering Doorkijk, alleen van binnen naar buiten. Ongevoelig voor wind. Weerbestendig materiaal. Isolerende rolluiken Dubbelwandig en opgevuld met polyurethaan. In elk kozijn te plaatsen. Vertikale jalouzieën Elegante zonbeschermers van vloer tot aan plafond. Rolgordijnen in alle maten, prachtige dessins, ook effen. Jutestraat 6, Rijssen. Tel. 05480-1 67 85. Met subsidies van het Ministerie van en Visserij Landbouw en de Provincie Overijssel heeft de Re creatiegemeenschap Salland in sa menwerking met de gemeente Raalte tussen Raalte en Heeten een recreatief fietspad langs het Overijssels Kanaal laten aanleg gen. Het fietspad is circa 4,7 km lang, heeft een breedte van 1,50 me ter en is grotendeels voorzien van een asfaltverharding. Vanaf de Ra- melerbrug naar Heeten loopt het fietspad door de aanwezige houtop stand. Het recreatieve karakter van dit deel van het fietspad wordt benadrukt doordat hier gekozen is voor een zogenaamde halfverhar ding van kleischelpen en doordat het tracé van net fietspad dusdanig gekozen is dat zo weinig mogelijk - uit een oogpunt van natuurbeheer - waardevolle bomen verloren gin gen. Mede hierdoor is een aantrek kelijk afwisselend recreatief fiets pad ontstaan. Het fietspad is niet toegankelijk voor bromfietsers. Het gereedgekomen fietspad is een onderdeel van het Raamplan fietspaden voor Overijssel. Teza men met het in de afgelopen jaren aangelegde fietspad langs de Span- jaaxdsdijk vormt dit fietspad de re creatieve fietsverbinding tussen Raalte en Deventer. In opdracht van de Recreatiegemeenschap Sal land worden momenteel plannen ontwikkeld voor een recreatief fietspad vanuit de nieuwbouw in Colmschate langs het Overijssels Kanaal tot aan de Spanjaardsdijk. Het jaar 1984 is voor de Recrea tiegemeenschap Salland op het ge bied van de aanleg van fietspaden zeer voorspoedig geweest. In Sal land kwamen door werken in de ruilverkavelingen Bathmen en Daarle-Hellendoorn en de aanleg van fietspaden in de gemeenten Diepenveen en Raalte bijna 22 km fietspaden gereed. Sinds 1979, toen het fietspadenplan werd vastge steld, werd in het gebied van de Re creatiegemeenschap Salland ruim 71 km van de op dat plan voorkom mende verbindingen gerealiseerd, voor nog ruim 45 km fietspad liggen plannen gereed of worden plannen voorbereid. - - Fiat rijders en toekomstige Fiatrijders uit Nijverdal, Rijssen, Holten en omgeving, nog even geduld, want binnenkort opent autobedrijf Jansen uit Den Ham, aan de Lochters- weg 62 in Nijverdal een gloednieuwe Fiat garage. U kunt dan in de buurt profiteren van de unieke Fiat verkoop en -service. Maar wilt u nu al kennismaken met de bekende Fiat Service, bel dan even naar Jansen, Den Ham en u wordt gehaald en gebracht. 7683 BH Den Ham, Dorpsstraat 35. Tel. 05495-21 22 7731 GT Ommen Haven-Oost 36. Tel. 05291-12 61 b.g.g. 12 31 Nijverdal, Lochtersweg 26, tel. 05486-1 75 75

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5