A Opnieuw verlies voor eerste Blauw Wit rtage Holten pakt punt tegen Broekland Handbalteam Holten kopje onder Resultaten Blauw Wit $.v.Hohen Lichtwed— strijd HOLTENS NIEUWSBLAD Resultaten Bergruitertjes Buitenlandse avond Schure Viswedstrijd Holterberg DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 15 Met aan het hoofd de onbetwiste uitblinker Erwin Stukker wist de ver dediging van Holten in en tegen Broekland overeind te blijven en aan gezien de rood-zwarte aanvallers van de hen geboden kansen geen gebruik maakten vormde de 0-0 een terechte uitslag. De wedstrijd was amper vijf minuten oud toen doelman Stuk ker voor het eerst zijn kunnen moest tonen bij een hard inge schoten bal van de Broeklandse midvoor. Vijf minuten later was het wederom Stukker, die een van richting veranderde bal uit zijn doel ranselde. De Holtense voorhoede speelde tot dat moment te ongediscipli neerd om gevaar te kunnen stichten. Het veelvuldig switchen leidde tot desorganisatie van de eigen aanval. De eerste gevaar lijke aanval van de roodzwarten ontstond na een half uur spelen, toen Evert Dalemans Daniël Saam an gun aanspeelde. Diens schot kwam echter niet verder dan het zijnet. Daarna was het weer de beurt aan Erwin Stukker, die een ge vaarlijk ingeschoten bal over de lat tikte. De beste kans was ech ter voor Holten, toen Daniël Saamangun op slag van het rustsignaal alleen op de keeper af mocht gaan. Hij zag zich he laas geen kans de keeper te pas seren. De tweede helft was van min dere kwaliteit, de passes aan bei de zijden mislukten steeds vaker. Dat betekende dat Stukker nog een keer handelend op moest treden, terwijl Daniël na een half uur spelen nog een uitstekend schot afvuurde, dat de keeper op zijn weg vond. Beide ploegen na men genoegen met het gelijke spel. Voor het zelfvertrouwen van de jonge Holten ploeg moet dit een belangrijke opsteker vormen, want we moeten ver terug gaan in het verleden dat er in Broek land punten zijn gehaald. Zondag a.s. speelt Holten thuis tegen het pas gepromoveerde Dalfsen. Een ploeg, die tot nu toe uit de 3 gespeelde wedstrij den 2 punten heeft gehaald. Af gelopen zondag gebeurde dat te gen Overwetering met een 4-0 overwinning. Wanneer de disci pline binnen de roodzwarte bri gade ook over slaat naar de aan val dan moeten de pupillen van Jan Veenstra a.s. zondag in staat geacht worden de eerste over winning te boeken. In het afgelopen weekend viel de heren wedstrijd tegen Heeten uit vanwege het te gladde veld. De dames senioren moesten door een groot aantal afzeggingen, blessures en zieken slechts met 7 man naar koploper Boskamp. De tegenstander bleek over een bij na volledig jeugdteam te be schikken met 4 wissels. Holten werd geconfronteerd met de voortdurend op de break out spelende ploeg van Boskamp. Ondanks dat kon Holten tot de rust de stand nog een redelijk aanzien geven. 8-2. Na rust was het fysiek, ondanks alle inzet van de 7 dames niet meer te bolwerken. Ondanks enkele goe de kansen kwam Holten niet verder dan een 22-3 nederlaag. Onnodig wanneer over meer speelsters beschikt had kunnen worden. Een compliment aan de dames die tot het einde bleven probe ren. Treffers: Erna Aaftink (1); Wilma ter Harmsel (2). De dames junioren speelden uit tegen Tyfoon. Tyfoon. Voor rust was Tyfoon sterker en nam het een 6-2 voorsprong. Na rust kwam Holten goed terug tot 64 en 7-5. Daarna verslapte het spel echter weer en kon Tyfoon de winst met 12-6 in eigen huis hou den. Jeugd Al speelde niet omdat Haarle geen team op de been kon bren gen. A2 speelde zonder wissels uit tegen Achilles. Na een rust stand van 4-2 werd met 8-2 ver loren. BI leidde bij rust met 1-0 te gen Tyfoon. In de 2e helft was het toch Tyfoon dat de wedstrijd naar zich toe trok. Holten kreeg kansen maar moest met 3-2 de winst in Zwolle laten. B2 stond bij rust met 2-1 tegen Haarle achter. Ook in de 2e helft stond Holten achter. Toch toonde de ploeg karakter en kwam nog op een 5-5 gelijk spel. Ook de C pupillen blijven het goed doen. Tegen A.B.S. werd voor rust een 2-1 voorsprong genomen. Na rust een gelijkopgaande strijd waarin de ploegen de punten deelden. Eindstrand 5-5. De jongens BI gaan het helemaal maken! Tegen de nummer 2, het ook nog onge slagen Achilles werd het een spannende westrijd. Holten moest nu er echt voor knokken. Dat deden ze en de winst met 14-11 was verdiend. De jongens B leiden nu met 8 uit 4. Progamma: Komend weekend speelt alleen het heren senioren team thuis tegen D.S.C. om 13.00 uur op Meermanskamp. Oefenwedstrijden: Ter overbrugging van de 2 weekeinden naar de zaalcompeti tie spelen de Holtense jeugdte- ams oefenwedstrijden tegen Dy namiek Goor en Avanti uit Lo- chem. De indeling: Al om 16.00 uur; A2 om 15.15; BI om 14.30; B2 om 13.45; Cl om 13.00 uur. Jongens B om 16.45. Welpentournooi: Op zaterdag 6 oktober wordt in sporthal 't Morssink voor het eerst een welpen toumooi geor ganiseerd door de afdeling IJs- selstreek. 20 welpenteams doen aan dit gebeuren mee. De wedstrijden beginnen om 9.00. Wil je eens kijken.kom gerust. Ook Holten neemt met een groep deel en nieuwe leden daar voor zijn welkom! Heren 2 Ook de heren senioren van Holten zoeken nog wat verster king voor hun tweede team. Een ieder die belangstelling heeft van 16 jaar en ouder kan rustig eens mee komen doen op donderdag avond van 21.00 tot 22.00. Ook kim je voor informatie bellen J.V. Dorlas. Tel.: 35 30. Houdt je van een intensieve sport met een flinke inzet, ga dan HANDBAL LEN! Ter gelegenheid van de inge bruikstelling van de verlichting rond het hoofdveld op sportpark „Meermanskamp" speelt Holten 1 woensdagavond 10 oktober om 7.00 uur een vriendschappelijke wedstrijd tegen hoofdklasser Rohda 1 uit Raalte. In het team uit Raalte speelt mee de oud-speler van Holten Henry Bronsvoort die bij Rohda aan z'n tweede seizoen bezig is. De toegang is voor alle Holtenaren gratis! Het bestuur van de SV „Holten" verwacht dat een zeer groot aantal dorpsgenoten pre sent zal zijn om hun plaatsgeno ten aan te moedigen in de strijd tegen de hoofdklasser die met 5 punten uit 4 wedstrijden in de top meedraait. Bij Blauw Wit waren de verwach tingen wel wat hoger als de resulta ten na vier wedstrijden. Hadden de Blauw-Witten vóór de competitie de gedachte dat een plaats in de sub-top minimaal haalbaar moest zijn, na de 1-2 thuisnederlaag tegen het Ensche- dese Drienerlo bivakkeert men in de onderste helft van de ranglijst. De Holtenaren begonnen, on der prachtige weersomstandighe den en voor een vrij talrijk pu bliek, met goed voetbal. Met spel over de vleugels en snel rondspelen van de bal werd de tegenstander op eigen wapens aangevallen. Dit betere veldspel leidde in de 16e minuut tot een verdiende voorsprong toen rechtsbuiten Johan Stam met een lage voorzet Hans Stam be reikte die daarop zijn eerste doelpunt in deze competitie kon laten aantekenen (1-0). Drienerlo begreep dat er beter aangepakt moest worden en de gasten bouwden een licht overwicht op, maar voorlopig bleef keeper van Dijk vrij eenvoudig meester van de situatie. Dat veranderde in de 26e mi nuut toen een schot van Huigen voorlangs leek te gaan, maar door André Schuppert werd aan geraakt en de bal in de touwen ging (1-1). Tot de pauze bleven beide ploegen een aantrekkelijke partij voetbal vertonen, maar tot scoren kwam men niet. Welis waar waren de gastheren in de 38e minuut zeer dicht bij een treffer, maar ook 3 pogingen wa ren niet genoeg om de bal tusen de palen te krijgen. Na de rust lange tijd hetzelfde spelbeeld, een technisch iets beter Drie nerlo en Blauw Wit dat door in zet dit compenseerde. Toch bleek toen de greep van de En- schedeëra steeds sterker te wor den en in de 76e minuut zou dat resultaat opleveren. Hans Stam veroorzaakte op ei gen helft een vrije trap en raakte bij de actie zelf licht geblesseerd. De bal werd snel genomen, een dribbling van Masselink, beslo- ten met een schitterend schot in de rechterbovenhoek en het was 1-2. Trainer Scholten bracht hier op Bolink voor Harry Kolkman en Henry Thalen voor de gebles seerde Fred Hulleman in het veld. Het was Henri Thalen die in het slotoffensief van de thuis club bijna succes had maar de bal ging in de 92e minuut via de paal naast het vijandelijke doel. Door deze uitslag vond Drie nerlo aansluiting met de onder kant van de kopgroep, terwijl Blauw Wit tot een grijze midden moter is geworden. Voor zater dag a.s. staat weer een geduchte kluif op het programma te weten het Nijverdalse Eversberg. De Nijverdallers zijn, evenals Drie- Op het kringconcours dat op 29 september in Rijssen werd ge organiseerd door de P.C. „De Oosterhofruiters" hebben Ber gruitertjes de volgende resulta ten behaald: Dressuur B: Ring I: 1. Hieke v.d. Ploeg met „Sunny Girl" 127 p. Dressuur L, ring 3: 1. Anita Aan stoot met „Tweedy" 128 p. Ring 4: 2. Pascal Betten met „Si rocco" 130 p. Dressuur M ring 6: 2. Sandra Dieperink met „Amber" 124 p. Springen: B cat. D: 4. Marie Eli- se Dollekamp met Pr. Sonja, 8. Henri Stegeman met Pr. Dunja. nerlo, vorig jaar uit de KNVB gedegradeerd en wensen het ver loren terrein zo snel mogelijk weer goed te maken. Voor de bezoekers uit Holten daarom een zware taak om een puntje te ne men. Blauw Wit I en 2 naar Bathmen. Woensdagavond 10 oktober gaan Blauw Wit 1 en 2 naar Bathmen om te spelen tegen resp. ABS I en 2. De reserves beginnen om kwart voor zeven en de eerste elftallen komen om kwart over 8 binnen de lijnen. ABS 1 dat speelt in de derde klasse KNVB staat momenteel op een gedeelte derde plaats met 3 punten uit 3 wedstrijden. Blauw-Wit 5 - SC Rijssen 4 Twee gelijkwaardige ploegen bonden de strijd aan, waarbij de Rijssenaren in de beginfase in een verdedigende rol werden ge drukt. Blauw-Wit profiteerde hiervan door zwak uitverdedigen van SC Rijssen af te straffen. Aanvoerder Gerard Kolkman kreeg de bal toegespeeld, aar zelde niet en schoot van ca. 20 meter snoeihard in 1-0. SC Rijs sen liet het hier niet bij zitten. Uit een hoekschop kwam de bal indraaiend bij de tweede paal. Blauw-Wit's linker verdediger probeerde de zaak te klaren. De bal draaide echter in het Blauw- Wit doel (1-1)., Nog voor de rust werd de stand op 2-1 gebracht door Jan van de Berg, die de strafschop benutte. Na de rust probeerde SC Rijssen uit alle macht greep op het spel te krij gen. Hierdoor kreeg Blauw-Wit in de aanval wat meer ruimte. Dit resulteerde in een doelpunt van Egbert Beldman. De stand kwam hiermee op een „veilige" 3-1. De blauw-witten namen wat gas terug en gingen over tot meer verdedigend spel. SC Rijs sen kon hierdoor voluit in de aanval. Een overtreding in het strafschopgebied leverde Rijssen een strafschop op, die werd be nut (3-2). Met nog een kwartier te spelen een gevaarlijke stand. Echte kansen kreeg Rijssen niet meer. De eindstand bleef dan ook 3-2, waarmee Blauw-Wit ze ker tevreden mag zijn. Blauw-Wit wit 4 - Markvogels 3 Het vierde dat wegens „uitlenen" van Erik Aanstoot, ziekte van Rudi Drent en „overplaatsing" van Henk Mekenkamp naar het derde verzwakt moest aantreden kwam na plm. 20 minuten spelen op achterstand die even voor rust door Jan Bieleman werd weggewerkt (1-1). Mede door de instructies van leider/coach Klein Nagelvoort goed op te vol gen en de aanmoediging van aanvoerder Teun Schuppert zorgde Jan ten Hoeve in de der de minuut na rust voor 2-1. Markvogels kwam hierna sterk terug maar zag geen kans om langszij te komen. Na een half uur kopte Jan ten Hoeve uit een hoekschop keihard in (3-1) en waren de beide puntjes binnen. Na de wedstrijd werd afscheid genomen van Henk Westerik die wegens werkzaamheden met voetballen moet stoppen. badmintonclnb-holten MW 2-Holten 2 4-1. Holten 2 begon echter niet at tent aan de 3e competitiewed strijd. Evenals in de vorige ont moetingen kwamen onze jongens al snel op achterstand. Voor de achterhoede het onheil besefte lag de bal al 2 keer achter Theo Deijk. Eerst toen werd het spel beter en krabbelde Holten terug tot 2-1. Het leek er lange tijd op dat de gelijkmaker spoedig zou vallen, maar als zo vaak viel het doelpunt aan de andere kant. Het tweede was hierdoor men taal zo gebroken dat de eind stand 4-1 voor de fisiek sterkere tegenstander was. Binnen afzien bare tijd zal er iets moeten ge beuren aan het karakter van het tweede elftal willen we volgend seizoen nog een 1ste klasser heb ben. Holten 3-SDOL 2 2-2 Holten 3 kreeg als enige thuis- spelende ploeg het sterke SDOL te bestrijden. De mannen uit Luttenberg hadden nog maar 1 verliespunt en Holten nog niet één. Door de afgelasting van an dere elftallen was de publieke belangstelling groot, maar de toeschouwers zagen geen al te beste wedstrijd. De puntendeling stemde beide ploegen tot tevre denheid. Theo Boode was de schutter aan Holter zijde. SDOL 3-Holten 5 1-0 Holten 5 leefde de laatste we ken ietwat boven haar stand wat hun j.L zondag in Luttenberg duidelijk werd gemaakt. SDOL met enkele spelers die vorig jaar nog in het eerste speelden wist niet van opgeven en ging ver diend met de winst strijken al werd Holten nog wel een duide lijke strafschop onthouden door de clubscheidsrechter. De Zweef 11-Holten 10 2-1 Beide ploegen legden voor 5e klasse-begrippen een uitstekende wedstrijd op de soppige grasmat van sportpark de Gagelman. Holten was de ploeg die het eerst scoorde, maar gaandeweg werd de druk groter en moest de ploeg terug in de verdediging. Na 90 min. ploeteren stond de stand 2-1 op het scorebord. H.S.V, DE RIETVOORN Badminton za. 6 oktober: ABS 2-BCH 1 om 15.00 uur te Bathmen ma. 8 oktober: BCH 2-Hasselt om 19.30 uur in de sporthal 't Mossink BCH 3-Nieuw Leusen om 19.30 uur in sporthal 't Mossink wo. 10 oktober: BCH 4-Netwerk 3. 19.30 uur in sporthal 't Mos sink BCH 5-Trefzeker 6, 19.30 uur in Sporthal 't Mossink. Hardlopen Zaterdag 6 oktober: Herfstloop Tion, 2, 5-7-14-21 km. Zondag 7 oktober: Prestatieloop Buurse, 1,5-2,5, 3,8-7,6-11,4 15,2 km. Karieboecross Markelo, 3-6-10-21 km. Daventria prestatieloop 1- 4,5-6-10-21,1 5-6-10-21,1 km. SC Rijssen B2-BIauw Wit B2 De Rijssense juno's kwamen niet aan te pas. Blauw Wit speel- Programma Blauw Wit Senioren: Eversberg I-Blauw Wit I 2.30 u. V. 1.15 u.; SVZW 4-Blauw Wit 2 2.30 u. V. 1.30 u.; Blauw Wit 3- SWN 4 12.45 u.; DVO 4-Blauw Wit 4 11.00 u. V. 10.00 u.; Excel sior 10-Blauw Wit 5 12.45 u. V. 11.45 u.; Excelsior 13-Blauw Wit 6 12.45 u. V. 11.45 u.; Blauw Wit 7-Eversberg 4 11.00 u.; Blauw Wit 8-SW 6 12.45 u.; Blauw Wit 9-Den Ham 8 2.30 u. Junioren: Blauw Wit A I-SWN A I 2.30 u.; Blauw Wit A 2 is vrij; SOS B 1-Blauw Wit B 1 2.30 u. V. 1.30 u.; WW B 2-Blauw Wit B 2 1.00 u. V. 12.00 u.; Blauw Wit B 3-Holten B 2 10.30 u.; Vesos C 1-Blauw Wit C 1 11.00 u. V. 10.00 u.; Pupillen: Blauw Wit D 1-Hulsense B. D 1 10.00 u. V. 9.00 u.; La Première D 2-Blauw Wit D 2 11.00 u. V. 10.00 u.; Vesos E 1-Blauw Wit E 1 11.00 u. V. 10.00 u.; Blauw Wit F 1-SWN F 3 10.00 u. Mintonette Thuiswedstrijden vrijdag 5-10: 19.00 uur Meisjes B3-WA 2. Meisjes B2-Dynamiek. Meisjes C2-Achilles. 20.15 uur: Heren 2-HVC 2. Da mes 2-Zwaluwen 4. Jongens B- Rivo. S.V. Holten Senioren: Holten 1-Dalfsen 1, 14.30 u; Holten 2-Reutum 2 10.00 u.; M.V.V. 5-Holten 3 11.00 u., v. 9.45 u.; Holten 4-PH 7 10.00 u.; Holten 5-Almelo 4 10.00 u; SDOL 4-Holten 6 11.45 u., v. 10.45 u.; Holten 7-Omhoog 6 10.30 u.; En ter 9-Holten 8 10.00 u., v. 9.00 u.; Haarle 5-Holten 9 10.00 u., v. 9.00 u.; Holten 10-Enter 7 10.45 u.; Holten 11-SOS 8 9.00 u.; PH 12-Holten 12 9.00 u„ v. 8.00 u.; Luctor 10-Holten 13 9.00 u., v. 8.00 u. Junioren: Holten Al-PH Al 14.30 u.; Excelsior A3-Holten A3 14.30 u., v. 13.45 u.; Neo Bl-Holten BI 14.30 u., v. 13.30 u.; Blauw Wit B3-Holten B2 10.30 u., v. 10.00 u.; Holten Cl-Rietvogels Cl 14.30 u.; Holten C2-DES C2 13.00 u.; Holten C3-Excelsior C5 13.00 u. Pupillen: De Zweef Dl-Holten 1 10.00 u„ v. 9.15 u.; Holten D2-RV ^D1 10.00 u.; SDOL D2-Holten D3 10.00 u., v. 9.15 u.; Wierden El-Holten El 10.15 u., v. 9.30 u.; üolten E3-Holten E2 11.00 u., Holten Fl-Markvogels F1 11.00 u. Programma sporthal 't Mossink voor de week van 6 oktober 1984 tot en met 12 oktober 1984 Zaterdag 09.00-13.00 N.H.V. 13.00-17.30 s.v. Holten, afd. hand bal 20.00-21.00 E.H. Wissink Zondag 10.00-12.00 s.v. Nieuw-Heeten, afd. handbal Maandag 08.10-15.30 scholengemeenschap 18.00-23.00 badmintonclub Holten Dinsdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.15-22.30 Mintonette 22.30-23.30 Blauw-Wit Woensdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 18.30-22.30 badmintonclub Holten 22.30-23.30 s.v. Holten, All Stars Donderdag 08.10-16.30 scholengemeenschap 16.30-22.00 s.v. Holten, afd. hand bal 22.00-23.00 K.N.V.B. 23.00-24.00 s.v. Holten, All Stars Vrijdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 18.30-23.00 Mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan men zich a.s. vrijdag van 12.00-22.00 uur recht streeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180). Overige re serveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. welzijnszaken, tel. 16 66, toestel 25). de goed aanvallend voetbal met zuivere combinaties en de stand bij rust (1-5) had nog hoger kun nen zijn als met de kansen wat zorgvuldiger was omgesprongen. De gastheren speelden in de 2e helft wel iets beter maar kwa men niet meer tot scoren. Blauw Wit benutte van de minstens 10 doelrijpe kansen er slechts 3 en bepaalde de eindstand op 1-8 Excelsior C3-Blauw Wit Cl In deze zware uitwedstrijd heeft Blauw Wit zich uitstekend geweerd maar het veldvoordeel van Excelsior mondde uit in een 3-0 ruststand. In de 2e helft wist Blauw Wit met een formidabele inzet sterk terug te komen tot 3-2. In de slotfase werd het op een ietwat onfortuinlijke wijze toch nog 4-2. Spelend als in deze wedstrijd, met zoveel inzet, zal C3 hoog eindigen in deze compe titie. Blauw Wit Dl-Vesos Dl. De thuisclub, met slechts 9 spelers, gaf een volledig gasten- team geen schijn van kans. Blauw Wit was technisch en tac tisch in goede doen en sloot de eerste helft af met 4-0. De eind stand werd 7-0. De jongerensociëteit De Schure organiseert op zaterdag 6 okto ber een „buitenlandse" avond. Zij hebben daarbij de hulp van twee „buitenlandse" dames. De bezoekers kunnen smullen van een stevige Hollandse pot en soep. Tevens zal een demonstra tie klompen maken worden gege ven. De Schure is vanaf 20.00 uur geopend. In de Berkel werd alweer de laatste wedstrijd van het seizoen gehouden. De belangstelling viel dit keer tegen, namelijk 18 deel nemers. Er werd niet alleen ge vist maar ook nog gezwommen, en dat is tegen de regels. De totale vangst was 1825 cm. G. Scholten uit Markelo ving de grootste vis, een brasem van 51 cm. Na enig reken- en telwerk kon de volgende uitslag bekend worden gemaakt: 1. G. J. Scholten, 339 cm.; 2. G. Jansen, 305 cm.; 3. R. Slotman, 276 cm.; 4. G. Brands, 267 cm.; 5. J. v. Avezaath, 106 cm.; 6. W. Pinkert, 105 cm.; 7. A. Ulfman, 72 cm.; 8. H. Scholten, 63 cm.; 9. B. gr. Obbink, 62 cm.; 10. W. Nijenhuis, 61 cm. Dick Zanting Op zaterdag 29 september werd er een viswedstrijd georga niseerd door dierenspeciaalzaak Dick Zanting. Onder ideale weer somstandigheden visten 67 sport vissers in het kanaal nabij Lo- chem. De vangst viel niet tegen. Er werden 223 vissen gevangen tot een lengte van 3663 cm. to taal. De grootste vis werd gevan gen door J. Nikkels uit Bathem, een brasem van 43 cm. De uit slag was: 1. J. ten Zijthof, 270 cm.; 2. Dikkeboer, 268 cm. 3. D. Klunder, 202 cm.; 4. G. Jansen, 194 cm.; 5. J. Slot, 171 cm.; 6. J. Avezaath, 163 cm.; 7. A. W. Bronsvoort, 159 cm.; 8. J. Nik kels, 142 cm.; 9. G. Jansen 132 cm.; 10. H. Beldman, 124 cm. Voor de leden van de M.A.C. "De Holterberg" wordt er op za terdag 13 oktober in het Beus- ebergermeer een viswedstrijd ge organiseerd om het clubkampi oenschap 1984. In afwijking van voorgaande jaren zal er niet ge vist worden in het Jacobsgat bij Heino omdat het daar met de vangsten maar zo zo was. Een tweede reden is dat het Beus- ebergermeer dichtbij huis is wat toch wel makkelijk is, vooral voor de mensen die zorgen moe ten voor de middagpot. Om clubkampioen te worden moet men uiteraard de meeste vis vangen, maar de gezelligheid staat deze dag voorop en men behoeft beslist geen visser te zijn om mee te doen (voor een hen gel kan zo nodig worden gfe-, zorgd, maar wel even melden bij opgave). Voor degene die het nog niet weten, voor een stevig en dege lijk middagmaal wordt gezorgd. Vertrek 's morgens om 8.30 uur vanaf clubcafé „De Biester". Het inschrijfgeld bedraagt f7,50 (in clusief warme maaltijd). Opgave voor deelname tot uiterlijk 7 ok tober bij Jo Arfman, Stations straat 7, tel 05483-18 61. m

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 15